Akkurat nå er 96 pålogget.

Kjemi

3-timersprøve i Kjemi 1 - 11. des 2008

11. desember 2008 av Realist1 (Slettet)
Skal skrive ned oppgavene vi fikk, så håper jeg noen vil ta seg tid til å hjelpe litt. Følte det gikk ganske dårlig, men samtidig svarte jeg på alt uten å vite at noe faktisk var galt, så jeg håper jo selvfølgelig at det ikke var så alt for dårlig. Blir veldig takknemlig om noen kunne vist løsningsforslag for noen av oppgavene. :-)

Oppgave 1
Sett navn på stoffene:
N2O, N2O3, K2HPO4, HNO2

Oppgave 2
Finn konsentrasjonen av ionene når vi løser:
a) 80g K3PO4 i 2 L løsning
b) 20g NH4NO3 i 1,5 L løsning

Oppgave 3
Hvilke stoffer er molekyler, og hvilke er ioneforbindelser?
a) CO2
b) CaCl2
c) NH3
d) NaHCO3

Oppgave 4
Skriv formelen til:
a) Aluminiumdihydrogenfosfat
b) Kalsiumfosfat
c) Natriumkarbonat

Oppgave 5
Hvorfor har vann høyt kokepunkt?

Oppgave 6
Hvor mange % (masse) Na er det i NaCl?

Oppgave 7
Finn pH i
a) 0,01M HCl
b) 0,2M NaOH
c) 0,1M CH3COOH

Oppgave 8
Gitt likevekten: N2 + 3H2 <-> 2NH3
a) Skriv uttrykket for likevektskonstanten K
b) Hva vil skje når vi minsker volumet?
c) Hva vil skje når vi tilsetter mer N2?
d) Hva vil skje når vi fjerner en del av H2?

Oppgave 9
Gitt gasslikevekten: H2 + I2 <-> 2HI
V=1L, K=50
I en blanding i en beholder har vi:
1,0 mol H2, 0,5 mol I2 og 10,0 mol HI.
Vis ved regning om blandingen er i likevekt.
Hvis ikke den er i likevekt - forklar hvilken vei reaksjonen vil gå.

Oppgave 10
Hvor mange gram BaCO3 kan vi løse i 1 L løsning?
Ksp(BaCO3) = 5,5 . 10-10 M2

Takk! :-)

Brukbart svar (0)

Svar #1
11. desember 2008 av Janhaa

NOEN:
-----------------------------------
8.
a)

b)
Minske volumet er ekvivalent med å  øke trykket. Da vil reaksjonen, ifølge  Le Chateliers prins., forskyves mot høyre.
c)
nitrogen reagere med hydrogen og mer ammoniakk dannes (reaksjon mot høyre).
d)
Fjernes hydrogengass, medfører at ammoniakk spaltes og mer
dannes (mot venstre).


9.


reaksjonen går da mot høyre, men må forskyves mot venste for å oppnå likevekt igjen.


7.
c)5.
Hydrogenbindinger.Brukbart svar (0)

Svar #2
11. desember 2008 av adastra (Slettet)

Da følger jeg opp med noen av teorioppgavene.
Oppgave 1
Sett navn på stoffene:
N2O, N2O3, K2HPO4, HNO2

3)Hvilke stoffer er molekyler, og hvilke er ioneforbindelser?
a) CO2
b) CaCl2
c) NH3
d) NaHCO3

1) Det er henholdsvis snakk om dinitrogenmonoksid, dinitrogentrioksid, kaliumhydrogenfosfat og salpetersyrling.
3) a og c er molekyler. De andre to er salter/ioneforbindelser.
4)a) Aluminiumdihydrogenfosfat=

b) Kalsiumfosfat =

c) Natriumkarbonat=

6)


Svar #3
11. desember 2008 av Realist1 (Slettet)

Jøss, dette ser jo riktig bra ut hittil. :-D Noen som har et svar på nr 10?

Brukbart svar (0)

Svar #4
11. desember 2008 av Janhaa

Jøss, dette ser jo riktig bra ut hittil. :-D Noen som har et svar på nr 10?

ca 4,63 mg/liter


Svar #5
07. januar 2009 av Realist1 (Slettet)

Wow, jeg fikk 5/6 på denne! :-D

Fikk full pott bortsett fra to ting:
På oppgave 1 svarte jeg at K2HPO4 var kaliumhydrogenfosfat, akkurat slik adastra også sa. Det fikk jeg 0 poeng for, da han mente det skulle være "di" foran kalium. :-)

Den andre feilen var på oppgave 5. Her skrev jeg:
"Vann har høyt kokepunkt fordi stoffet har sterke bindinger innad. Det kreves derfor mye energi (varme) til å bryte bindingene."
Ren gjetting altså. :lol: Følte som sagt at denne prøven gikk helt ræva, så jeg ble naturligvis dritglad da jeg ble best i klassen. Hoho. Det eneste han rettet på oppgave 5, var at han skrev "H-bindinger" og dro en strek fra det og inn til "sterke bindinger" i teksten. 0 poeng. :)

Skal se om jeg legger ut løsningsforslag nå eller i morgen. 8-)

Svar #6
07. januar 2009 av Realist1 (Slettet)

Oppgave 1
N2O: Dinitrogenmonoksid
N2O3: Dinitrogentrioksid
K2HPO4: Dikaliumhydrogenfosfat
HNO2: Salpetersyrling

Oppgave 2
a) 80g K3PO4 , V = 2 L

b) 20g NH4NO3 , V = 1,5 L


Oppgave 3
Molekyler: CO2 og NH3
Ioneforbindelser: CaCl2 (Ca2+, 2Cl-) og NaHCO3 (Na+, HCO3-)

Oppgave 4
a) Aluminiumdihydrogenfosfat: Al(H2PO4)3
b) Kalsiumfosfat: Ca3(PO4)2
c) Natriumkarbonat: Na2CO3

Oppgave 5
Vannmolekylet er en dipol => H-bindinger mellom vannmolekylene. H-bindingene må brytes og det krever høy temp.

Oppgave 6


Oppgave 7
Finn pH i
a) 0,01M HCl
HCl er en sterk syre => [H3O+] = 0,01 M
pH = -lg 0,01 = 2

b) 0,2M NaOH
NaOH er en sterk base => [OH-] = 0,2 M
pOH = -lg 0,2 = 0,7
pH = 14 - pOH = 14 - 0,7 = 13,3

c) 0,1M CH3COOH
Svak syre, Ka=1,8.10-5
pH = -lg (1,34.10-3 = 3 - lg 1,34 = 3 - 0,13 = 2,87

Oppgave 8

a)

b) Minker volumet,

c) Mer N2,

d) Fjerner H2,


Oppgave 9

1 mol H2, 0,5 mol I2, 10,0 mol HI

Q>K => Reaksjonen går mot venstre.

Oppgave 10
K_{sp}(BaCO_3) = 5,5 \cdot 10^{-10} \ M^2I en liter kan vi løse 2,4.10-5 mol BaCO3
Ant. gram = Ant. mol . Molmasse
= 2,4.10-5 . 197,3
= 4,6.10-3
========
:-D

Svar #7
07. januar 2009 av Realist1 (Slettet)

På oppgave 1 svarte jeg at K2HPO4 var kaliumhydrogenfosfat, akkurat slik adastra også sa. Det fikk jeg 0 poeng for, da han mente det skulle være "di" foran kalium. :-)

Har jeg og adastra tatt feil eller er det læreren som har gjort en liten bommert?  :-)

Brukbart svar (0)

Svar #8
08. januar 2009 av Janhaa

På oppgave 1 svarte jeg at K2HPO4 var kaliumhydrogenfosfat, akkurat slik adastra også sa. Det fikk jeg 0 poeng for, da han mente det skulle være "di" foran kalium. :-)

Har jeg og adastra tatt feil eller er det læreren som har gjort en liten bommert?  :-)

Det vanligste er nok kaliumhydrogenfosfat, men dikaliumhydrogenfosfat er også riktig.
At du får null poeng er tull...
Brukbart svar (0)

Svar #9
08. januar 2009 av adastra (Slettet)

Fikk full pott bortsett fra to ting:
På oppgave 1 svarte jeg at K2HPO4 var kaliumhydrogenfosfat, akkurat slik adastra også sa. Det fikk jeg 0 poeng for, da han mente det skulle være "di" foran kalium. :-)

Den andre feilen var på oppgave 5. Her skrev jeg:
"Vann har høyt kokepunkt fordi stoffet har sterke bindinger innad. Det kreves derfor mye energi (varme) til å bryte bindingene."

Gratulerer med god karakter! Jeg står fortsatt for at det holder å skrive kaliumhydrogenfosfat fordi det er en ioneforbindelse. Ettersom vi vet hydrogenfosfationets ladning, vet vi oppegående kjemikere at det trengs to kaliumioner. Derfor trengs det ikke å bakes inn ett unødvendig prefiks i navnsetting. Et annet argument er at saltet
heter kaliumdikromat. Konfrontrer læreren din hva han kaller det saltet, og eventuelt hvorfor nomenklaturreglene skal være annerledes der.

Forøvrig var den andre feilen grov, som det gjelder å rette opp. Kokepunktene til stoff avhenger av bindinger mellom molekyler (van der Waals og hydrogenbindinger). Når vann koker skal du overhodet ikke bryte kovalente bindinger og spalte det!

Svar #10
09. januar 2009 av Realist1 (Slettet)

Har kjemi nå, og viste ham svarene fra dere. Han sier at det er et stoff som heter
. For at vi skal skille dette fra
må vi ha di- foran enten kalium eller hydrogen. Hvis det skulle hete kaliumdihydrogenfosfat, hvorfor ikke dikaliumhydrogenfosfat? Jeg klarte ikke argumentere mot det, hvertfall.

Til argumentet om kaliumdikromat er han enig i at det heter kaliumdikromat og at dikalium blir overkill. Det begrunner han med at i kaliumdikromat er det ikke noen annen mulighet. Hadde det vært hydrogen inni der (han visste ikke om det fantes) så hadde det vært annerledes. Han påpekte forøvrig hvor spesielt krom og kromat var. Et metall som oppførte seg som et ikke-metall. Hørte ikke alt han sa, men etterpå holdt han et lite foredrag for klassen om kromater.

Han mente altså at der det kan være tvil (ref de to stoffene øverst i posten), så skal man bruke prefiks for å unngå misforståelser.

Synspunkt?

Brukbart svar (0)

Svar #11
09. januar 2009 av Janhaa

Forsåvidt greit argument, men antar dere bruker kjemien stemmer (kjemi 1 ).
Be ham ta en titt på side 34, ang
Samme logikken her;
kan hete dinatriumoksid, men det vanligste er natriumoksid.
Jeg gjentar meg sjøl, at du får null poeng er tull.


Svar #12
09. januar 2009 av Realist1 (Slettet)

Joda, jeg kan gjøre det neste gang, men jeg innbiller meg at han vil svare noe sånt som at Na2O jo er 2Na+ og O2-, som jo går naturlig opp. Derfor, om noen sier "natriumoksid" tenker man Na har en ladning på 1+, og oksygen har en ladning på 2-, ergo Na2O, mens man må påpeke prefiksene der dette ikke teller. Nå kommer jeg ikke på noe tilsvarende eksempel med Na sånn i farta, men sånn som hvis jeg sier kaliumhydrogenfosfat, så er det ikke åpenbart hvordan formelen er, på grunn av hydrogenet.

Bare noe jeg tipper at han vil inkludere i argumentene sine.

Dersom noen stoppet deg på gata og spurte: "hva er formelen for kaliumhydrogenfosfat", hva ville du svart da?

Brukbart svar (0)

Svar #13
10. januar 2009 av adastra (Slettet)

Dersom noen stoppet deg på gata og spurte: "hva er formelen for kaliumhydrogenfosfat", hva ville du svart da?

Da ville jeg nettopp ha svart
, fordi ionet
heter hydrogenfosfat (ikke noe prefiks-sjekk tabellen over syrekonstanter). Når du lager et kaliumsalt av det anionet, vet vi at det uansett må være to kaliumatomer. Når det er så elementært, skal vi ikke bruke overflødige prefiks.

Har kjemi nå, og viste ham svarene fra dere. Han sier at det er et stoff som heter
. For at vi skal skille dette fra
må vi ha di- foran enten kalium eller hydrogen. Hvis det skulle hete kaliumdihydrogenfosfat, hvorfor ikke dikaliumhydrogenfosfat? Jeg klarte ikke argumentere mot det, hvertfall.

Synspunkt?

Kaliumhydrogenfosfat kan ikke misforstås til å være det saltet han snakker om. Hans nevnte salt inneholder den korresponderende basen til fosforsyra, som navnsettes som dihydrogenfosfation. Ettersom anionene av fosforsyra kan skilles fra hverandre, trengs det ikke noe prefiks foran kationet.

Han påpekte forøvrig hvor spesielt krom og kromat var. Et metall som oppførte seg som et ikke-metall. Hørte ikke alt han sa, men etterpå holdt han et lite foredrag for klassen om kromater.

Off topic så er krom et riktig interessant grunnstoff med "sære" oksidasjonstall og mange vakre og varierte farger som selv de andre d-blokk-metallene bare kan drømme om!

Skriv et svar til: 3-timersprøve i Kjemi 1 - 11. des 2008

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.