Akkurat nå er 2 pålogget.

Fysikk

Newtons tredje lov - betraktning

09. november 2009 av snorre89 (Slettet)
Hei,

Har en oppgave i ergo fysikk 1 (2,35) som jeg sliter med å forklare ordrett:

Cornelia sier til Albin: "ifølge Newtons 3. lov kan du umulig greie å skyve i gang bilen. For kraften på deg fra bilen vil hele tiden være like stor som kraften du skyver på bilen med.". Hva bør Alvin svare?

Jeg sliter litt med å formulere et svar, for påstanden er jo gal, men det er en interessant betraktning. Kan man si noe sånt som at selv om bilen skyver tilbake med en like stor kraft som Albin dytter den med, er det bare Alvin sin kraft mot bilen som har noe å si for om bilen rykker seg eller ikke? Motkraften fra bilen virker ikke på bilen selv, men på Albin. Derfor vil bilen gå fremover hvis Alvin presser hardt nok.

Eller blir det feil tankegang?

Brukbart svar (0)

Svar #1
09. november 2009 av planke

Helt riktig. Så lenge vektorsummen av kreftene PÅ bilen er større enn 0, vil den bli aksellerert.

Svar #2
09. november 2009 av snorre89 (Slettet)

Supert =) Ellers ville verden vært temmelig stillestående.

Apropos krefter: Hvorfor må summen av indre krefter i et system bli null?

Her gjelder kanskje både 1. og 3. lov, 1. at hvis ikke summen var 0, ville gjenstander i systemet begynne å bevege seg i forhold til hverandre? og 3. Alle krefter opptrer i kraft-motkraftpar og vil derfor utlikne hverandre.


Brukbart svar (0)

Svar #3
09. november 2009 av eliGent (Slettet)

Summen av krefter i et indre system er null, nettopp pga newtons 3. lov. Hadde Albin stått på et lite lasteplan bak bilen, og så prøvd å skubbe den, ville Albin skubbet forgjeves...

Svar #4
09. november 2009 av snorre89 (Slettet)

Ja. Her er en ting til jeg lurer på:

"Vi har to like kraftmålere. Vi hekter disse sammen og drar dem i hver sin retning. Den ene måleren viser 20 N. Hva viser den andre? Er dette som konsekvens av Newtons første eller tredje lov? Begrunn."

Den må jo opplagt vise det samme, altså 20 N. Det er i hvert fall det jeg tenker intuitivt, fordi de ligger i ro.

Hvordan bør man se på dette? 1.lov sier jo at hvis en gjenstand ligger i ro, er Fres=0. Derfor må den andre kraftmåleren vise 20N.

Har 3. lov noe med resultatet å gjøre?

Brukbart svar (0)

Svar #5
09. november 2009 av eliGent (Slettet)

Newtons 3. lov sier noe om sammenhengen mellom kreftene som kraftmålerene virker på hverandre med - at disse to kreftene er like store, men motsatt rettet.

Som du sier er hele systemet 2 kraftmålere iro. På systemet virker 2 krefter, kraften som drar kraftmåler1 ene veien, og kraften som drar kraftmåler2 andre veien (vi ser bort ifra indre krefter i systemet, ettersom summen av disse er null). De to kreftene som drar på hver sin kraftmåler må altså være like store, men motsatt rettet, ettersom N1 gir sumF = 0

Men, vi kan også velge å se på bare EN kraftmåler, feks kraftmåler1 (kunne også valgt å se på kraftmåler2, resultatet ville blitt akkurat det samme, men jeg velger her å se på kraftmåler1, ettersom det falt meg naturlig, dette fordi n1 ofte kommer før nr2).

Denne ene kraftmåleren er iro, og følgelig er summen av kreftene null. På denne ene kraftmåleren virker 2 krefter: kraften (la oss for enkelhets skyld kalle denne kraften for Pølsesnabb) som du drar med bort fra der hvor kraftmålerene er hektet sammen, og kraften som kraftmåler2 drar i motsatt retning med (K2).

Ser vi på vektorene K2 og Pølsesnabb, blir Pølsesnabb + K2 = 0(vektorer), eller bare på størrelsene: |K2| = |Pølsesnabb|


PS! Beklager mye tull i innlegget...

Svar #6
10. november 2009 av snorre89 (Slettet)

Aah, nettopp. Blir lett å glemme pølsesnabbene. Hvis vi ikke hadde hatt pølsesnabb1 +2 , ville vi ikke hatt noe eksperiment. Igjen er stor takk til alle som tar seg tid til å svare på disse spørsmålene, spesielt til deg da eliGent  :-)

Skriv et svar til: Newtons tredje lov - betraktning

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.