Akkurat nå er 11 pålogget.

Kjemi

Kjemi OL 2. Runde

12. januar 2010 av rXtTjd (Slettet)
Hei! Mange her som deltok i andre runde av kjemiolympiaden?

Brukbart svar (0)

Svar #1
12. januar 2010 av hahaba (Slettet)

Var den like vanskelig som runde 1?

Brukbart svar (0)

Svar #2
12. januar 2010 av Håkon (Slettet)

Hei! Mange her som deltok i andre runde av kjemiolympiaden?


Deltok? Andre runden skal jo holdes i morgen...

Svar #3
12. januar 2010 av rXtTjd (Slettet)

Hehe, vi arrangerte den idag på vår skole, siden det passet dårlig i morgen! Dette ble gjort mot at vi ikke fikk beholde oppgavesettet ;)

Virket som runde 1 var rimelig vanskelig, når en ser på poengsummene, men følte ikke at andre runde var lettere ;)

Brukbart svar (0)

Svar #4
12. januar 2010 av Håkon (Slettet)

Jeg har ikke sett første runde, så jeg kan ikke si noe direkte, men når grensen ligger på 35 poeng, så sier det noe...

Svar #5
12. januar 2010 av rXtTjd (Slettet)

Bruker det å ta lang tid før oversikten over hvem som kommer videre blir publisert?

Brukbart svar (0)

Svar #6
12. januar 2010 av Janhaa

Veit ikke helt, 3-4 uker kanskje. Er jo 3-4-5 her inne som har deltatt.
Hvordan var 2. runden da. ?
Titta på 1. runden, og den var vanskelig, de overdreiv litt der ja...Svar #7
12. januar 2010 av rXtTjd (Slettet)

Takk for svar, blir lenge å vente! En skulle jo tro at det skal være en stigning i vanskelighetsgrad fra 1. til 2. runde, men tror det va rimelig likt jeg!

Brukbart svar (0)

Svar #8
13. januar 2010 av espen180 (Slettet)

Andre runde begynner om 40 minutter for meg nå. Om den er på par med 1. runde burde det vel gå greit... Har regnet på tidligere sett og føler meg ganske sikker på det meste.

Brukbart svar (0)

Svar #9
13. januar 2010 av Jesta (Slettet)

Er det kjemi 2 (Vg3) man må ha for å delta på Kjemi OL? Vi har aldri hørt om det i vår klasse... Jeg har lyst til å delta på noe slikt ;-)

Brukbart svar (0)

Svar #10
13. januar 2010 av Janhaa

Andre runde begynner om 40 minutter for meg nå. Om den er på par med 1. runde burde det vel gå greit... Har regnet på tidligere sett og føler meg ganske sikker på det meste.

Javel, hvordan gikk det?
Hvordan var oppgavene, noen som har lyst å dele oppgaver...
nysgjerrig...


Brukbart svar (0)

Svar #11
13. januar 2010 av Janhaa

Er det kjemi 2 (Vg3) man må ha for å delta på Kjemi OL? Vi har aldri hørt om det i vår klasse... Jeg har lyst til å delta på noe slikt ;-)

Ja, er vel både K1 og K2 stoff alt i 1. runde.
I 2. runde introduseres vel også generell kjemi fra høyskole/universitet.
Nernst likning, kinetikk, Arrhenius equ., osv...


Brukbart svar (0)

Svar #12
13. januar 2010 av Xereles (Slettet)

Kan sikkert skrive opp noen oppgaver.. Det er vel sikkert at alle har hatt den nå?

Brukbart svar (0)

Svar #13
13. januar 2010 av Janhaa

Kan sikkert skrive opp noen oppgaver.. Det er vel sikkert at alle har hatt den nå?

ja, ganske sikker. blei arrangert idag 13.01.10.

har du noen kule og interessante oppgaver du vil dele med oss??

Brukbart svar (0)

Svar #14
13. januar 2010 av Xereles (Slettet)

Oppgave 2 (8 poeng)
Kampen mot doping er blitt et viktig mål innen idrett. Amfetamin er et sentralstimulerende stoff. Strukturformelen er vist ved siden av. Det kan betraktes som et amin og betegnes med den forenklede formelen R-NH2  der R står for «rest». 

NH2-- CH –CH3
             |
           CH2
             |
         
         
a) Tegn av strukturformelen til amfetamin og marker alle kirale karbonatomer

Man ønsker å bestemme innholdet av amfetamin i en tablett av et bestemt medikament. Det gjør man ved  først å løse tabletten i litt vann. Denne løsningen titreres så med en 0.100M Hcl-løsning. Ved ekvivalenspunktet er forbruket av Hcl 15.0mL

b) Skriv reaksjonsligning for titrerreaksjonen, altså reaksjonen mellom amfetamin og saltsyre.

c)Beregn massen av amfetamin i tabletten som ble undersøkt.


Oppgave 3 (12 poeng)
Sprengstoffer er viktige verktøy for gruvedrift og anleggsvirksomhet. Gjennom nesten ett århundre var dynamitt det dominerende produktet. I dag er det viktigste sprengstoffet for sivile formål såkalt ANFO(Ammonium Nitrate - Fuel Oil), en simpel blanding av ammoniumnitrat og diesel/fyringsolje. Ved detonasjon vil NH4NO3 som oksidasjonsmiddel og diesel som brensel forbrenne til karbondioksid, vann og nitrogen. Denne blandingen er langt sikrere og billigere enn dynamitt, men er svært ufølsom og derfor vanskelig å bringe til detonasjon. I denne oppgaven antar vi for enkelthets skyld at diesel består av ren heksadekan = CH3(CH2)14CH3.

a) For å få et optimalt sprengstoff må overskuddet av oksygen i NH4NO3 være akkurat nok til å forbrenne all diesel til CO2 og H2O. Balanser en reaksjonsligning der ammoniumnitrat og heksadekan forbrenner til karbondioksid, vann og nitrogen.

b) Hvor mange vektprosent diesel inneholder derfor velbalansert ANFO?

c)Bulktettheten av ANFO er ca. 840kg/m3. Hvor mange liter gass dannes derfor ved eksplosjon av en liter med ANFO når vi antar at forbrenningen følger den i a) og at en mol gass tilsvarer 22.4 liter(når den har kjølt seg ned etter eksplosjonen, men vi antar likevel at vannet danner vanndamp)?

d)Tilsetning av aluminiumpulver til ANFO vil øke sprengkraften og eksplosjonsvarmen betydelig fordi metallpulveret ved høy temperatur kan oksideres av er av eksplosjonsproduktene. Hvilken komponent er dette? Gi en balansert reaksjonligning for reaksjonen.

Oppgave 6 (12 poeng)

Fullfør disse 4 reaksjonene:

a)


----->(HBr oppå pilen)------> (H3O+ oppå pila, H2O under)


--------> (C2H5OH, H2SO4 oppå pila)
     ------> (Br2 oppå pila)


Gjenværende oppgaver er alle avkryssningsoppgavene(20 oppgaver 40 poeng), Oppgave 5, og Oppgave 4.. mye tegning på noe av det og har dessverre ingen tilgang på scanner, så det er noen jeg ikke orker/har mulighet til å skrive opp.

Edit: Hadde fiksa på alle nedsenka tall/opphøyde tall men de kom tilbake igjen når jeg kopierte hit.

Brukbart svar (0)

Svar #15
13. januar 2010 av Xereles (Slettet)

Oppgave 5 (18 poeng)

Cytokrom c oksidase er det siste enzymet i elektrontransportkjeden(celleåndingen/respirasjon) og finnes i mitokondrienes indre membran. Cytokrom c oksidase mottar elektroner fra cytokrom c proteiner og bruker dette til å redusere oksygenet som vi puster inn, samtidig som det medfører en pumping av porotoner over membranen. Dette fører til en oppbygging av et protonoverskudd som så membranproteinet ATP syntase benytter til å produsere ATP-molekyler ved å slippe protoner inn igjen gjennom en protonkanal:

(her er det et bilde av innsiden, indre membran og utsiden, ADP + Pi = ATP etc etc)

A. Elektronene fra cytokrom c proteinet avgis ved at ett jernatom i hvert cytokrom c molekyl oksideres fra to-verdig til tre-verdig jern. Nettoreaksjonen i cytokrom c oksidase kan da skrives:

Fe2+ + O2 --> Fe3+ + H2O

a) balanser denne redoksreaksjonen(i surt miljø). Hvor mange cytokrom c proteiner trengs for å redusere ett oksygenmolekyl til vann?

b) Angi likevektsutrykket for denne reaksjonen. Hvordan vil en økning av pH påvirke reaksjonen?

Reduksjonspotensialet for Fe3+/Fe2+ i cytokrom c er 0.26V

c)Regn ut standard cellepotensial(E0) for denne reaksjonen ved standardbetingelser.
d)Er reaksjonen spontant ved disse betingelsene?

Innen biokjemi er det vanlig å angi potensialer (E0') ved pH 7. Cellepotensialet for reaksjonen ved pH 7 kan beregnes fra følgende likning:

E0' = E0 – 0.0592/n log10(likevektsuttrykket)

hvor E0 er standardpotensiale (fra oppgave c), n er antall elektroner som overføres i den balanserte redoksreaksjonen, log10 er 10-logaritmen, likevektsuttrykket er det som ble funnet i oppgave b) med alle konsentrasjoner utenom H+ satt til 1M.

e) regn ut potensialet (E0') ved pH 7 for reaksjonen.

f) ved hvilken pH er ikke lenger reaksjonen spontan?

B)

(Denne har bilder A-J og går ut på å sette sammen oppdelte deler av ATP og dipeptid sammen, orker ikke tegne så mye :) )


Brukbart svar (0)

Svar #16
13. januar 2010 av Janhaa

Multiple choice er også gøy. Artig oppg. dette, raser gjennom 5, med forbehold da...
a)

4 cytokrom c proteiner

b)


c)


d)
for spontane reaksjoner er

ergo spontan reaksjon.

e)


f)


hmm...her får jeg veldig høy pH? Ikke helt sikker her...

Brukbart svar (0)

Svar #17
13. januar 2010 av Xereles (Slettet)

Oppgave 4( 10 poeng)

Polymerer er idag særdeles viktige stoffer for et utall med praktiske formål. De består av lange molekylkjeder som er bygget opp ved kjededannelse (polymerisasjon) av forbindelser kalt monomerer. En typisk reaksjonsligning for en klassisk kjedepolymerisasjon er gitt nedenfor:

n * CH = CH2  ----->        [-CH--CH2]
        |                                      |
      R                                     R


Vi har 5 ulike polymerprøver merket A til E der hver av dem består av kun en polymer. Hver av disse polymerene er bygget opp av en av følgende monomerer:


Vinylklorid         
(pil ned)
poly(vinylklorid)


Vinylacetat
(pil ned)
poly(vinylacetat)Styren
(pil ned)
poly(styren)Akrylamid
(pil ned)
poly(akrylamid)Akrylsyre
(pil ned)
poly(akrylsyre)


a) Tegn opp strukturene til de 5 polymerene ved hjelp av reaksjonsligningen gitt ovenfor.

b) Finn ut hvilken polymerprøve A-E som hører til hvilken struktur vist over gitt følgende opplysninger:

Polymerprøvene A og D løser seg i vann ved romtemperatur, mens prøvene B, C og E ikke gjør det.

Polymerprøve E løser seg over tid i en fortynnet vandig lutløsning(NaOH i vann) ved forsiktig oppvarming)

Vannløsningen av polymerprøve D er nøytral, mens vannløsningen av A har lav pH.

Polymerprøvene B og C forbrennes hver for seg og avgassene ledes ned i vann. Begge vannløsningene blir sure, men avgassene fra C gir betydelig surere løsning.


(Kan hende jeg har skrevet feil noen steder, men tror alt er riktig)

Nå mangler bare 5B og avkryssningsoppgaver.

Brukbart svar (0)

Svar #18
13. januar 2010 av Janhaa

Oppgave 3 (12 poeng)
Sprengstoffer er viktige verktøy for gruvedrift og anleggsvirksomhet. Gjennom nesten ett århundre var dynamitt det dominerende produktet. I dag er det viktigste sprengstoffet for sivile formål såkalt ANFO(Ammonium Nitrate - Fuel Oil), en simpel blanding av ammoniumnitrat og diesel/fyringsolje. Ved detonasjon vil NH4NO3 som oksidasjonsmiddel og diesel som brensel forbrenne til karbondioksid, vann og nitrogen. Denne blandingen er langt sikrere og billigere enn dynamitt, men er svært ufølsom og derfor vanskelig å bringe til detonasjon. I denne oppgaven antar vi for enkelthets skyld at diesel består av ren heksadekan = CH3(CH2)14CH3.
a) For å få et optimalt sprengstoff må overskuddet av oksygen i NH4NO3 være akkurat nok til å forbrenne all diesel til CO2 og H2O. Balanser en reaksjonsligning der ammoniumnitrat og heksadekan forbrenner til karbondioksid, vann og nitrogen.

fort og gæli:c)Bulktettheten av ANFO er ca. 840kg/m3. Hvor mange liter gass dannes derfor ved eksplosjon av en liter med ANFO når vi antar at forbrenningen følger den i a) og at en mol gass tilsvarer 22.4 liter(når den har kjølt seg ned etter eksplosjonen, men vi antar likevel at vannet danner vanndamp)?d)Tilsetning av aluminiumpulver til ANFO vil øke sprengkraften og eksplosjonsvarmen betydelig fordi metallpulveret ved høy temperatur kan oksideres av er av eksplosjonsproduktene. Hvilken komponent er dette? Gi en balansert reaksjonligning for reaksjonen.

Brukbart svar (0)

Svar #19
13. januar 2010 av hahaba (Slettet)

Siden NH4NO3 og heksadekan vil forbrenne, antar jeg at O2 inngår i reaksjonsligningen.

Jeg kom frem til NH4NO3 + C16H34 + 24 O2 -> 16CO2 + 19 H20 + N2

I d) står det at aluminiumspulveret oksideres av et av eksplosjonsproduktene, ikke reaktantene.

Mulig jeg tar feil :-)

Brukbart svar (0)

Svar #20
13. januar 2010 av Janhaa

Siden NH4NO3 og heksadekan vil forbrenne, antar jeg at O2 inngår i reaksjonsligningen.
Jeg kom frem til NH4NO3 + C16H34 + 24 O2 -> 16CO2 + 19 H20 + N2
I d) står det at aluminiumspulveret oksideres av et av eksplosjonsproduktene, ikke reaktantene.
Mulig jeg tar feil :-)

Neida, du har nok helt rett. Jeg kladda ubalansert reaksjonslik (den første på arket). Med oksygen sjølsagt. Var for lat til å balansere - og gjorde deb i et prg. Glemte i farta oksygen.
Mhp Al - blingsa jeg etc.
Trur du gjør det bra jeg... :-)


Forrige 1 2 3 Neste

Det er 49 svar til dette spørsmålet. Det vises 20 svar per side. Spørsmålet kan besvares på den siste siden. Klikk her for at gå til den siste siden.