Akkurat nå er 11 pålogget.

Kjemi

Eksamen høst 09 kjemi 2

02. mai 2010 av www (Slettet)
Kan noen hjelpe med denne oppgaven?  :-)

En bedrift som driver med varmgalvanisering, hadde problemer med galvaniseringen. For å finne årsaken til problemet ble innholdet av stoffene i FLUX-løsningen analysert.
Forholdet mellom ammoniumklorid og sinkklorid skulle i denne prosessen være ca. 1:1.
Innholdet av sinkklorid var 455 g per L løsning. Innholdet av ammoniumioner ble bestemt ved at 10,0 mL av FLUX-løsningen ble overført til et destillasjonsapparat med
natriumhydroksid for å overføre ammoniumionene til ammoniakk. Ammoniakken ble
deretter destillert ut av blandingen og ledet ned 100 mL 0,800 mol/L borsyreløsning.
Ammoniakk reagerer med borsyren slik reaksjonsligningen viser:
B(OH)3 + H2O + NH3 → NH4^+ + B(OH)4^―
Denne løsningen ble deretter titrert ned i 25,0 mL 0,500 mol/L saltsyreløsning.
Titrerreaksjonen kan skrives slik:
B(OH)4―(aq) + HCl(aq) → B(OH)3 (aq) + Cl― (aq)
Da endepunktet for titreringen var nådd, hadde det blitt brukt 17,8 mL prøveløsning.

1) Beregn forholdet mellom ammoniumklorid og sinkklorid i den opprinnelige løsningen.
2) Kan dette være en mulig årsak til bedriftens problemer? Begrunn svaret.

Brukbart svar (0)

Svar #1
03. mai 2010 av planke

Ok, dette er en forholdsvis tøff oppgave med mye og holde styr på. Skriv nøye opp mengder og konsentrasjoner etterhvert som du regner ut. Hva har du fått til så langt?

Brukbart svar (0)

Svar #2
03. mai 2010 av planke

Håper du ikke ble for deprimert av svaret mitt. Her kommer noen tips til gjennomføring.
Start med å regne ut hvor mange mol HCl som gikk med i titreringen . Dette tallet er lik ammoniakkmengden som var i prøveløsningen på 10ml. Du dividerer derfor på 10ml og finner konsentrasjonen av ammoniumklorid i FLUX. Regn så ut kosemtrasjonen av sinkklorid i FLUX ig divider fro å finne forholdet. Jeg fikk 0,376

Brukbart svar (0)

Svar #3
31. mai 2010 av erna22 (Slettet)

Noen som kunne gjort resten av 5 ;oppg a) og b)?
Oppgave 5
Jern kan beskyttes mot korrosjon ved å legge et belegg av sink utenpå gjenstanden. Dette
kalles galvanisering, og det er to metoder.
a) Den første metoden er at sinkbelegget legges på ved elektrolyse. Gjenstanden er da den
ene elektroden, den andre elektroden er sink. Elektrolytten er en sinkkloridløsning.
1) Tegn en figur av elektrolysekaret med elektroder og strømkilde og angi hvilken vei
elektronene beveger seg under elektrolysen.
2) Skriv hvilke reaksjoner som skjer ved hver av de to elektrodene.
3) Beregn elektrisitetsmengden som trengs for å lage et sinkbelegg som veier 2,00 g.
b) En annen metode for galvanisering er å senke ned gjenstanden i et bad av smeltet sink.
Dette kalles varmgalvanisering.
Før en gjenstand kan belegges med sink, må den rengjøres med tre behandlinger:
Behandling 1: Dypping i varm basisk løsning med etterfølgende skylling med vann.
Behandling 2: Vasking med syre med etterfølgende skylling med vann.
Behandling 3: Behandling med FLUX (ZnCl2 . nNH4Cl).
1) Forklar hvorfor behandling 1 er egnet til å fjerne fett.
2) Behandling 2 fjerner rust, Fe2O3 . 2H2O. Til denne prosessen bruker man vanligvis
saltsyre. Salpetersyre vil være uegnet. Forklar den kjemiske grunnen til at saltsyre er
egnet, mens salpetersyre er uegnet til denne prosessen.
3) Behandling 3 skal fjerne nydannet jern (II) hydoksid (Fe(OH)2) som dannes på
overflaten etter syrebadet. Skriv reaksjonslikning som viser hvordan NH4Cl reagerer
med Fe(OH)2.

Blir kjempe glad for hjelp! Har nemlig eksamen om to dager i kjemi :)


Skriv et svar til: Eksamen høst 09 kjemi 2

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.