Akkurat nå er 21 pålogget.

Kjemi

LØSNINGSFORSLAG EKSAMENSOPPGAVER - forberedelse til eksamen mai 2011

13. april 2011 av sentral (Slettet)
Fra i dag er det rundt 30 dager igjen til eksamen i Kjemi 2.

Jeg ser at det er mye spørsmål rundt eksamensoppgavene, jeg sliter selv med mange oppgaver. Med denne tråden håper jeg vi kan lage en fullstendig løsningsforslag til alle gitte oppgaver i kjemi 2 eksamen. Personlig har jeg begynt smått å se på noen oppgaver, men siden jeg (og mange andre) ennå ikke er ferdig med boka er det vanskelig.

Her kan vi poste løsninger, eller spøre om ting vi ikke forstår KUN for eksamebsoppgaver. Det er viktig at vi får med hele oppgaven og skriver hvilken oppgavenummer og året oppgaven er hentet fra. F.eks. Eksamen kjemi 2 høst 2010 del 2 oppgave 3.

Husk at dette ikke er en spør-og-få-løsning tråd. Du må skrive det du allerede har løst som en løsningsforslag og det du ikke forstår som et argumentativ spørsmål (spesifiser hva det er som gjør at du ikke forstår). Med samarbeid kan vi gjøre løsningene våre komplett og hjelpe hverandre til å forstå og korrigere feil, samtidig som vi gjør livet enklere for neste generasjons studenter.

Brukbart svar (0)

Svar #1
01. mai 2011 av vompey (Slettet)

Har følgende oppgave foran meg, hentet fra eksamen høsten 2009, del 2:

Oppgave 3c


2) Med utgangspunkt i tabellen over skal Anders lage en buffer med pH = 7,6. Han skal
lage 1,0 L av bufferløsningen. Konsentrasjonen av den basiske komponenten skal
være 0,10 mol/L. Forklar hvilke stoffer du vil anbefale Anders å bruke for å lage
denne bufferen. Vis også nødvendige beregninger som Anders må gjøre.

Jeg tenker at Tris(hydroksymethyl)-aminometan er godt egnet til denne bufferen, fordi pka er 8,06. Problemet mitt er å finne basen utifra dette. Jeg tenkte først at basen kan være:
(HOCH2)3CNHNa, men jeg ble veldig usikker.

Da hadde jeg isåfall fått reaksjonen:

(HOCH2)3CNH2 + H2O --> (HOCH2)3CNHNa + H3O+


Brukbart svar (0)

Svar #2
01. mai 2011 av Håkon (Slettet)

Et amin er basisk, så du har den basiske komponenten. Er ikke nødvendig å ta med natriumet.
Sur                   <--> Basisk
(OHCH2)3CNH3+ <--> (OHCH2)3CNH2

Brukbart svar (0)

Svar #3
01. mai 2011 av Janhaa

Et amin er basisk, så du har den basiske komponenten. Er ikke nødvendig å ta med natriumet.
Sur                   <--> Basisk
(OHCH2)3NH3+ <--> (OHCH2)3NH2

blir vel
(OHCH2)3CNH3+ <--> (OHCH2)3CNH2
Håkon...

Svar #4
01. mai 2011 av sentral (Slettet)

Hvis du ser for deg reaksjonen i vann, så blir det mye enklere:

(HOCH2)3CNH2 + H2O <-> (HOCH2)3CNH3+ + OH-

...tatt i betraktning at du vet at en amin er basisk.

(HOCH2)3CNHNa


Hmm, hvorfor mener du den fungerer som en base?
Du visste kanskje ikke at det var ledig elektronpar på amin? Dette er forresten en primær amin.


Brukbart svar (0)

Svar #5
01. mai 2011 av vompey (Slettet)

Hvis du ser for deg reaksjonen i vann, så blir det mye enklere:

(HOCH2)3CNH2 + H2O <-> (HOCH2)3CNH3+ + OH-

...tatt i betraktning at du vet at en amin er basisk.

(HOCH2)3CNHNa


Hmm, hvorfor mener du den fungerer som en base?Jeg ser at det gikk litt fort i skrivingen min i sta, mente ikke å ta med natriumet. Grunnen til at det ble sånn var fordi jeg kopierte saltet som jeg hadde lengre opp. Tusen takk for flotte svar alle sammen! Nei, jeg visste ikke at det var et ledig elektronpar på amin.

Svar #6
13. mai 2011 av sentral (Slettet)

NB!!!! Blir glad for all positiv og negativ tilbakemelding.

Nå har jeg begynt å løse eksamensoppgaver for å forberede meg til eksamen. Jeg BER dere vær så snill, les gjennom min løsningsforslag og SI FRA hvis dere finner feil. Da blir jeg SÅ GLAD, dere aner ikke. Dersom dere finner feil vil det holde meg motivert til å løse flere oppgaver og legge dem ut.

Jeg utfordrer dere til å finne mine feil/svakheter. Si fra om dere vil løse en oppgave på annerledes måte, eller om dere har en bedre løsning. Da blir jeg veldig glad. All diskusjon er god diskusjon.


Nedenfor kommer min løsningsforslag til eksamen kjemi 2 del 2 Høsten 2010 (jeg jobber meg bakover).

Her er oppgavene i .pdf format:

http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/H10/REA3012_Kjemi_2_Del_2_H10.pdf


Brukbart svar (0)

Svar #7
14. mai 2011 av a-m (Slettet)

3 d) Litt uenig.

Det står; Proteiner blir spaltet av enzymet trypsin i tarmen. Da spalter enzymet peptidbindinger der karboksylsyreenden hos aminosyrene lysin eller arginin er med.

I den peptidbindingen du tegnet er jo karboksylsyreenden til lysin med, så jeg mener at trypsin vil kunne spalte dipeptidet.

Brukbart svar (0)

Svar #8
14. mai 2011 av Martine_e (Slettet)

Jeg tror du har køla det til litt i oppg. 5c... Jeg tror det beste å gjøre her er å regne massene om til stoffmengde, da bør du få et utbytte på 88,3%- ish :)

Vet ikke om jeg bør kommentere 5f siden vi har vært igjennom den før, men jeg tror du mangler en dobbeltbinding i produktet ditt, jeg teller 11 hydrogener og ikke 9...

Tror ikke du kan kalle sykloheksanol en aromatisk alkohol, det er ikke noe benzenring der... (Jeg googlet for øvrig dette og i følge dansk wikipedia kan en aromatisk forbindelse også inneholde "en heterocyklisk ring hvor kulstofatomerne er sp²-hybridiserede"... Ikke at det gjør meg noe klokere).

PS: Du er veldig heldig som kom opp i kjemi!

Brukbart svar (0)

Svar #9
14. mai 2011 av a-m (Slettet)

5 c) Kokepunkt sykloheksen: 83oC, det dannes 29 g sykloheksen
40 g sykloheksanol = 0,3994 mol
29 g sykloheksen = 0,3531 mol

Utbytte: (0,3531 mol / 0,3994 mol) * 100 % = 88,4 %

Svar #10
14. mai 2011 av sentral (Slettet)

3 d) Litt uenig.

Det står; Proteiner blir spaltet av enzymet trypsin i tarmen. Da spalter enzymet peptidbindinger der karboksylsyreenden hos aminosyrene lysin eller arginin er med.

I den peptidbindingen du tegnet er jo karboksylsyreenden til lysin med, så jeg mener at trypsin vil kunne spalte dipeptidet.


Tusen takk for svar!

Riktig. Jeg mistolket oppgaven. Jeg trodde at karboksylsyreenden skulle være med i produktet. Gikk kanskje litt for fort rundt svingene der.

Jeg gjør oppgavene som vanlig eksamen (tar tida), for å føle hvordan presset blir. Takk igjen.

Svar #11
14. mai 2011 av sentral (Slettet)

Jeg tror du har køla det til litt i oppg. 5c... Jeg tror det beste å gjøre her er å regne massene om til stoffmengde, da bør du få et utbytte på 88,3%- ish :)

Vet ikke om jeg bør kommentere 5f siden vi har vært igjennom den før, men jeg tror du mangler en dobbeltbinding i produktet ditt, jeg teller 11 hydrogener og ikke 9...

Tror ikke du kan kalle sykloheksanol en aromatisk alkohol, det er ikke noe benzenring der... (Jeg googlet for øvrig dette og i følge dansk wikipedia kan en aromatisk forbindelse også inneholde "en heterocyklisk ring hvor kulstofatomerne er sp²-hybridiserede"... Ikke at det gjør meg noe klokere).

PS: Du er veldig heldig som kom opp i kjemi!


Helt riktig, jeg var på bærtur.
Den er ikke en aromatisk, men en syklisk alkohol. Selvsagt. Tusen takk.

Masseprosent i mol, selvsagt.. hva tenkte jeg med. Takk

Føler meg ikke heldig. Kjemi er mitt svakeste punkt. Skulle ønske det var matte eller fysikk.

5 c) Kokepunkt sykloheksen: 83oC, det dannes 29 g sykloheksen
40 g sykloheksanol = 0,3994 mol
29 g sykloheksen = 0,3531 mol

Utbytte: (0,3531 mol / 0,3994 mol) * 100 % = 88,4 %


Mange takk for god utregning. Men jeg vil også kritisere: hvorfor tar du ikke med gjeldende siffer her? Det er 2 altså 0,35 og 0,40... ikke 4!

Svar #12
14. mai 2011 av sentral (Slettet)

Hadde vært fenomenalt om noen kunne sjekke 5 d).

Svar #13
14. mai 2011 av sentral (Slettet)

Vet ikke om jeg bør kommentere 5f siden vi har vært igjennom den før, men jeg tror du mangler en dobbeltbinding i produktet ditt, jeg teller 11 hydrogener og ikke 9...


Godt observert!

Brukbart svar (0)

Svar #14
14. mai 2011 av Håkon (Slettet)

Toluen vil ikke under noen omstendigheter reagere slik som du har fremstilt her. Den vil nok kun fungere som løsemiddel. Metylfenoler har et kokepunkt på nærmere 200oC
For mekanismen til eleminasjonsreaksjonen, se det tidligere emnet på det. Verken sykloheksen eller sykloheksanol er aromatisk, som Martine sa.
'blir kondensert "tilbake til" sykloheksen' er ekstremt dårlig formulering, om ikke direkte feil, og kan tolkes til at du ikke forstår hva som foregår ved faseoverganger. Kondensert til væske er mye bedre (selv om det er litt det dobbelt).
Ved fraksjon 3 koker toluen av.
Mekanismene til substitusjonen og addisjon er riktig. Jeg ville sagt at Br2 danner induserte dipoler, i stedet for "er en indusert dipol" da det siste sier at det er en dipol kontinuerlig.
Enig med a-m at trypsin vil spalte dipeptidet ditt.
På oppgaven om isoelektrisk punkt, så ville jeg tatt med hva dette var i første setning, og så forklart forskjeller i det.

Brukbart svar (0)

Svar #15
14. mai 2011 av Håkon (Slettet)

5 c) Kokepunkt sykloheksen: 83oC, det dannes 29 g sykloheksen
40 g sykloheksanol = 0,3994 mol
29 g sykloheksen = 0,3531 mol

Utbytte: (0,3531 mol / 0,3994 mol) * 100 % = 88,4 %


Mange takk for god utregning. Men jeg vil også kritisere: hvorfor tar du ikke med gjeldende siffer her? Det er 2 altså 0,35 og 0,40... ikke 4!


I utregninger tar man med så mange siffer som er fornuftig, for å unngå avrundingsfeil, gjerne to ekstra, avhengig av lengden og kompeksiteten på utregningen. Men svaret skal kun oppgis med korrekt antall sikre siffer.

Svar #16
14. mai 2011 av sentral (Slettet)

Toluen vil ikke under noen omstendigheter reagere slik som du har fremstilt her. Den vil nok kun fungere som løsemiddel. Metylfenoler har et kokepunkt på nærmere 200oC
For mekanismen til eleminasjonsreaksjonen, se det tidligere emnet på det. Verken sykloheksen eller sykloheksanol er aromatisk, som Martine sa.
'blir kondensert "tilbake til" sykloheksen' er ekstremt dårlig formulering, om ikke direkte feil, og kan tolkes til at du ikke forstår hva som foregår ved faseoverganger. Kondensert til væske er mye bedre (selv om det er litt det dobbelt).
Ved fraksjon 3 koker toluen av.
Mekanismene til substitusjonen og addisjon er riktig. Jeg ville sagt at Br2 danner induserte dipoler, i stedet for "er en indusert dipol" da det siste sier at det er en dipol kontinuerlig.
Enig med a-m at trypsin vil spalte dipeptidet ditt.
På oppgaven om isoelektrisk punkt, så ville jeg tatt med hva dette var i første setning, og så forklart forskjeller i det.


Tusen takk for meget informativ tilbakemelding. Jeg var veldig usikker på toluen, i oppgaveteksten blir det presisert at den driver ut de siste restene av sykloheksen. Hvordan skjer dette hvis det ikke er en eliminasjonsreaksjon mellom sykloheksanol og toluen?

Svar #17
14. mai 2011 av sentral (Slettet)

I utregninger tar man med så mange siffer som er fornuftig, for å unngå avrundingsfeil, gjerne to ekstra, avhengig av lengden og kompeksiteten på utregningen. Men svaret skal kun oppgis med korrekt antall sikre siffer.


Jeg var usikker på det og spurte min lærer, i følge henne skal man regne med gjeldende siffer i alle mellomregninger. Kan det stemme eller tar hun feil?

Edit: Hun tar tydligvis feil. Leste just artikkel om det. Jeg var overbevist om at man måtte ta med gjeldende siffer i mellomregninger i kjemi.

Svar #18
14. mai 2011 av sentral (Slettet)

uff, merker det i blodet.. jeg sliter virkelig med kjemi. Her kommer neste sett, brukte 2 timer på denne (prøvde å ikke ta med detaljer osv). Jeg hadde alvorlige problemer med 3 c). Håper jeg får noe tilbakemelding her også. Spesiellt med tanke på 3 c). Beklager dårlig håndskrift, ble litt for fort. Jeg vet at oppgave 3 c) er feil, det var bar efor å skrive noe der at jeg skrev 7 

NB: skrev lite i EDTA, med tanke på at jeg har svart på et innlegg med en liknende problemstilling for noen uker siden. 

En ting til:
Det med bufferen, ser at jeg har gått ut i fra 1L, skal være 2L ifg. oppgaveteksten. Det jeg glemte var å doble alt i 1L før man fortynner med 1L vann.


Her er oppgavene:
http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/V10/REA3012_Kjemi_2_Del_2_V10.pdf


Vedlegg 1 - NB: x peker oppover fordi bildet er scannet.
Svar #19
14. mai 2011 av sentral (Slettet)

Noe liknende:
Ubevisst brukte jeg konsentrert NH3 her. Men om du bruker det eller sterk base er to sider av samme sak så lenge du har riktig pH og riktig konsentrasjon av NH4+

Det blir kanskje feil å skrive "løs" NH3, men heller "overfør" osv...Brukbart svar (0)

Svar #20
14. mai 2011 av a-m (Slettet)

3c3) Maksimal startreaksjonsfart: 70 mmol/Lmin.
70 mmol/Lmin = 1,17*10-6 mol/L*s
1,17*10-6 mol * 6,02*1023 = 7,02*1017 molekyler

Det maksimale antallet molekyler som kan reagere per sekund i 1mL reaksjonsblanding ved starten av reaksjonen er 7*1017.

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste

Det er 284 svar til dette spørsmålet. Det vises 20 svar per side. Spørsmålet kan besvares på den siste siden. Klikk her for at gå til den siste siden.