Akkurat nå er 8 pålogget.

Kjemi

Eksamensoppgave Kjemi 2 Høsten 2010

13. april 2011 av mstud (Slettet)
Hei!

Har jobbet meg gjennom eksamen i Kjemi 2 gitt høsten 2010, som forberedelse til eksamen 24. mai 2011, og har en del spørsmål, særlig fra del 2.

Eksamensoppgavene finner du her:

Del 1: http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/H10/REA3012_Kjemi_2_Del_1_H10_med%20faktavedlegg.pdf

Del 2: http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/H10/REA3012_Kjemi_2_Del_2_H10.pdf

I tillegg bruker jeg tabellen nederst her, fordi det er den jeg får ha på eksamen nå i vår: http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/V2011/Vurderingsveiledninger/REA3012_Kjemi_2_V2011_BM_vurd_veil_m_vedlegg.pdf">

Jeg har gjort hele, bortsett fra et par oppgaver jeg ikke rakk på 5 timer, men legger ikke ut løsningen her, (for mye feil / lite fullstendig)  :wink: .

Oppgave 3 a)

Er det en feil i oppgaven her ? Har ikke de i figur 1 av enzym-substrat-komplekset byttet om navnene på enzym og substrat og skrevet enzym på substratet og substrat på enzymet?

Oppgave 3 d)

I oppgave teksten er det oppgitt at: "Enzymet trypsin spalter peptidbindinger der karboksylsyreenden hos aminosyrene lysin eller arginin er med."

Så skal vi svare på om trypsin spalter dipeptidet som ble tegnet i c). Der er vel to mulighe dipeptid i c), ett med peptidbinding mellom aminoenden i lysin og karboksylsyreenden i alanin, og ett med peptidbinding mellom karboksylsyreenden i lysin og aminoenden i alanin? Dermed ja eller nei alt e. hvilken av de du tegnet i c)? Blir det korrekt å kalle de strukturisomerer (samme molekylformel, ulik strukturformel)?

Oppgave 3 f)
Her visste jeg ikke helt hvilket syre-base-par jeg skulle velge... Syntes ikke pH-verdiene til de fleste vanlige var ca. 7,9 i bufferområdet. Noen tips?
(Syntes det ble litt tungvint å regne ut for hva som helst vha. bufferligningen og se hva som så best ut :roll: )

Oppgave 4 a)
Det er vel snakk om nikkel(II), altså NiO. Tror dere de helst er ute etter ligning med nikkel el. generell for metallion? (Det blir jo selvfølgelig forskjellig hvis man har f.eks. aluminium(III), eller nikkel(III) for den del) Vil de ha med hvilken som helst ladning på metallet?

Oppgave 4 c)
Her skjønte jeg fint lite av hvilke reaksjonsligninger jeg skulle sette opp, hva som reagerer ... , er bunnfallet sølvoksid ? Reaksjonen sånn ca. Tollens test eller?
Uansett, trenger hjelp med hva som reagerer i disse ligningene...


Oppgave 4 d) er grei hvis reaksjonen i c) er Tollens test, hvis ikke  :|

Oppgave 4 f)
Hva er den andre halvreaksjonen som totalreaksjonen skal settes opp av?
(Den i e) var jo grei  :-) )

Oppgave 5 a)
Hvilken funksjon har den konsentrerte syren? Hm, ja (vet at den virker som katalysator, så kan skrive generelt om det) Men de er vel ute etter noe spesifikt for denne prosessen, så har noen to gode forslag?

Oppgave 5 b) Her er det vel et av H-atomene som ikke er med i OH-gr. som byttes ut med Cl? I OH-gr. kan ikke H bli byttet ut, sant(og heller ikke hele OH-gr.)?

Oppgave 5 c)
Det blir vel massene i tabell 1 summert og delt på 40 g , ikke sant?

Oppgave 5 d)
I fraksjon 1 er jo temperaturen lik kokepunktet til sykloheksen, men hva med resten, hvorfor fordamper ikke vannet når kokepunktet går o. 100 grader? Pga tilsetningen av toluen eller?

Oppgave 5 f)
:| Kan jeg få litt hjelp her også?

Håper dere tar dere bryet med å følge linken til Del 2 av oppgavesettet og så taste inn svarene, men det er vel ikke noe problem her 8-)

Brukbart svar (0)

Svar #1
13. april 2011 av Janhaa

For å si det sånn, del 2 har jeg ikke tid til å se på. Men det er mange sultne og flinke  kjemikere her (heldige deg).
Imidlertid - lurer du på noe på del 1?
Evt kan jeg se på noen etterhvert...

Svar #2
13. april 2011 av mstud (Slettet)

Hadde vært kjekt med fasitsvar på

Oppg. 2 d) 1)

hvilke salt det kan være....  :-)

Brukbart svar (0)

Svar #3
13. april 2011 av Janhaa


kanskje...

Svar #4
13. april 2011 av mstud (Slettet)

De to saltene tenkte jeg også på, så satser på at det stemmer :-)

Noen som har tid til å si litt om del 2?

Ville så gjerne vite hva jeg skulle ha gjort  :|

Brukbart svar (0)

Svar #5
14. april 2011 av sentral (Slettet)

Jeg skal ta de andre etterhvert i en tråd jeg har laget, men jeg synes Oppgave 4 c) var så artig at jeg klarer ikke å holde igjen. haha

Her er framgangsmåten for å lage eit reagens som blir brukt til å påvise ein type karbonylsambinding i organisk kjemi:
• Dryp ti dropar 0,1 M sølvnitratløysning i eit reagensglass.
• Tilset 0,1 M ammoniakkløysning heilt til det mørke botnfallet som først blir danna, akkurat blir løyst opp igjen.


Nå, dette er egentlig en litt spesiell oppskrift for tollens reagens, fordi vanligvis er NaOH er i bildet, og det er grunnen til at jeg tar denne oppgaven, fordi NaOH ikke er i bildet, og man kan lure på hvordan dette fungerer.

AgNO3 (lettløselig hvitt salt)

AgNO3 -> Ag+ + NO3-

Dette er i reagens nummer 1, og det bør være greit nok.
Så tilsetter vi ammoniakkløsning. Ammoniakk har lav Ka verdi og høy Kb verdi, det betyr at vi har mer OH- enn H+. Når vi begynner å tilsette ammonia er denne likevekten ikke innstillt:

NH3 + H2O <-> NH4+ + OH-

Du ser kanskje for det at likevekten er STERKT forskyvet mot venstre, det betyr at vi får masse OH-, hva har dette med saken å gjøre? Jo.

OH- lager en kompleks med Ag+, som følgende:

[Ag(OH)2]- , men denne kompleksionen er meget ustabilt og det skjer følgende:

[Ag(OH)2]- -> Ag2(O), sølvoksid er svart uløselig salt (det løses mindre enn 0,1 g per liter vann).

Men etterhvert tilsetter vi mer og mer NH3, og vi vet at svake syrer/baser, betyr lite protolysering i vann, ergo vil vi ha MEST av NH3, og hva er NH3 kjent for? NH3 er kjent for å lage kompleksion med sølvioner som følgende:

Ag2O + NH3 -> [Ag(NH3)2]+, du kan se for deg hver Ag+ ion omringet av to ammoniakk-ioner (bare 2 pga størrelsen til ammoniakk).

vel, vel, her var det mange likninger her og der, vi trenger å samle dem opp og balansere dem.

Først:

Ag+ + 2OH- -> Ag2O + H2OAg2O + NH3 ->[Ag(NH3)2]+
som vi balanserer:
Ag2O + NH3 -> 2[Ag(NH3)2]+ + H2O
Ag2O + 4NH3 + 2H+ -> 2[Ag(NH3)2]+ + H2O

Men så tenker vi, dette skjer jo i basisk miljø fordi Kb>Ka, det betyr at det er OH- ioner og ikke H+ ioner, så vi gjø en ytterligere balansering:

Ag2O + 4NH3 + H2O -> 2[Ag(NH3)2]+ + 2OH-

[Ag(NH3)2]+ er det aktive middelet i tollens reagens, og blir redusert til Ag(s), som setter seg på all areal den kan finne, er du heldig får du sølvspeil, tror man brukte noe sukrose et eller annet for å øke sjansen, husker ikke har noen peiling?

Svar #6
14. april 2011 av mstud (Slettet)

Aha, så saken er at det mørke bunnfallet dannes når man begynner å tilsette ammoniakkløsningen, for så å løses opp igjen... 8-)

Jeg kunne ikke skjønne hvordan det kunne dannes bunnfall uten at AgNO3 var tilsatt base, hehe. Fordi jeg leste oppgaven som at bunnfallet ble dannet, og så tilsatte man ammoniakk for å løse det opp igjen. Men syntes egentlig det virket veldig ulogisk  :roll:

Jaja, hadde sannsynligvis fått litt uttelling hvis dette var en eksamen jeg fikk siden jeg hadde kommet til å skrive at Ag2O ble dannet i første reaksjon. Og opløsningen av sølvnitrat og av ammoniakk hadde jeg også skrevet. Og den siste reaksjonsligningen (for oppløsningen) kunne jeg jo da ha fått riktig.

Om man får sølvspeil eller svart uttfelling i Tollens test, kommer vel an på om reaksjonen gir Ag2O eller om det reduseres til Ag(s), slik at hvis en tilsetter noe som kan redusere det, har en større sannsynlighet for å få sølvspeil...

Tusen takk for hjelpen! Det oppklarte at vi hadde Tollens test (noe jeg mistenkte sterkt, særlig pga. 4 d) hvor det da ville være aldehyd)

Brukbart svar (0)

Svar #7
14. april 2011 av sentral (Slettet)

Første gang jeg leste oppgaven tenkte jeg nøyaktig som deg, "hvordan blir det dannet bunnfall", så leste jeg oppgaven igjen, og skjønte at dette var bare en litt kanskje spesiell måte å lage tollens på, så leste jeg oppgaven for tredje gang, da forstod jeg at bunnfallet måtte ha kommet ved reagens 2 og ikke reagens 1, derfor: les oppgaven flere ganger.

Når har du muntlig?

Svar #8
14. april 2011 av mstud (Slettet)

Har muntlig 26. april (heldige meg) :wink:

Svar #9
14. april 2011 av mstud (Slettet)

Du er heldig ja, jeg har 12.april, altså om 28 dager !


12.april var vel for to dager siden , så jeg antar du mener 12. mai?

Og jeg skal altså ha muntlig om 12 dager ... :...:

Svar #10
14. april 2011 av mstud (Slettet)

Jeg er på bærtur, ikke bokstavelig talt, dessverre.

12 mai mener jeg, og jeg ser det står 26.april, trodde det var 26.mai.

Du har hvertfall to intense uker foran deg. Lykke til.


Nei, det er vel ikke så mange bær å plukke nå på denne tiden av året, og ellers er det velbest å vente med å dra på bærtur til etter eksamen, hehe ...

Ja, eneste som er positivt er at jeg føler meg bedre forberedt til muntlig enn skriftlig, men har også et par andre eksamener nå i vår en midt i mellom kjemieksamenene og en (R2) like etter skriftlig kjemi, 31. mai. Heldigvis går R2-eksamensoppgavene ganske bra, så jeg får prøve å henge i med kjemien nå  :-)

Forøvrig synes jeg det er dumt at ikke det er noe særlig man kan finne ut om sensuren i kjemi, f.eks. i matte er det jo sensorveiledning med kommentarer, poengsum for hver oppgave og poenggrenser for ulike karakterene. Hvis man da får fatt i løsningsforslag kan man jo lett beregne hvilken karakter en kunne fått.

I kjemien er det jo bare løsningsforslag til et par av de gamle 2009-eksamene i eksamensheftet (og de skal vel tilsvare 6-erbesvarelser), men ?hvis? en skriver en dårligere besvarelse selv, enn løsningsforslaget, vet en jo ikke om den blir 3,4 eller 5 eller hva...

Sensorveiledningene i kjemi er jo stort sett bare fasit til flervalgsoppgavene, som utgjør 20% av karakteren. Ellers er alt om sensuren der litt vel generelt etter min mening.

Takk for lykken, og lykke til du også  :-)

Svar #11
15. april 2011 av mstud (Slettet)

For å si det sånn, del 2 har jeg ikke tid til å se på. Men det er mange sultne og flinke  kjemikere her (heldige deg).
Imidlertid - lurer du på noe på del 1?
Evt kan jeg se på noen etterhvert...


Ser ikke ut for at det var så mange av de sultne og flinke kjemikerne som stakk innom denne tråden... De sultne fant vel ikke så mye spiselig her  :wink: og de flinke (hm, ja fant kanskje ikke så mye å bryne seg på) ...

Hvis noen flere av dem stikker innom, og leser nederste innlegg først, vær så snill og les øverste :-) , jeg lurer fortsatt på resten av spørsmålene unntatt 4 c) og 4 d).

Enkelte av de er nokså kjappe, for de som liten tid. Noen er tar litt lenger tid, for de som vil bruke litt mer...  8-)

Brukbart svar (0)

Svar #12
21. april 2011 av a-m (Slettet)

Har prøvd meg på oppgave 5 i dag, men 5f har jeg litt problemer med..

Her er mine forslag til svar:

5a) Konsentrert svovelsyre virker som katalysator og den er vanntiltrekkende.

b) Litt vanskelig å skrive reaksjonen uten å tegne;
Sykloheksanol + HCl -> bytter ut OH med Cl + H2O

c) Kokepunkt sykloheksen: 83oC, det dannes 29 g sykloheksen
40 g sykloheksanol = 0,399 mol
29 g sykloheksen = 0,353 mol

Utbytte: (0,353 mol / 0,399 mol) * 100 % = 88,5 %

d) Temperaturen stiger frem til kokepunktet til sykloheksen (83 grader), da holdes temperaturen konstant til alt har fordampet. 
Temperaturen vil stige frem til kokepunktet til toulen (111 grader), og holdes konstant til alt har fordampet.

e) Addisjonsreaksjon, Br2 adderes til dobbeltbindingen

f) Får ikke til denne..

Fint om noen kan svare på om det jeg har gjort er riktig eller feil :)

Brukbart svar (0)

Svar #13
22. april 2011 av Martine_e (Slettet)

Jeg fikk dette eksamenssettet som tentamen i år, så jeg kan vel hjelpe til litt i og med at jeg har gjort alle oppgavene (unntatt biokjemioppgaven)...

I oppg 4a står det at man skal anta at metallet er nikkel, så du kan bruke toverdig nikkel der. I oppg 4f starter du med sølv- ammoniakkomplekset, sølv blir redusert og du får fast sølv. Da klarer du nok å sette opp halvreaksjonen :)

I oppg 5d bør man også skrive at i fraksjon 2 vil vannet med svovelsyrerester koke av selv om det ikke er noe flat kurve, tror ikke alt koker ved et fast kokepunkt siden det er en blanding av vann og svovelsyre.

Oppgave 5f er ganske tricky (særlig siden eksempelet i boka viser syrekatalysert eliminasjonsreaksjon, denne er basekatalysert så det blir litt annerledes...). Det er smart å tegne produktet i 5e med det ene hydrogenet ut av ringen og bromet inn i ringen. Hydrogenet vil få en svak plussladning og trekkes til nitrogenet (pga ledige elektronpar). Start her og se om du får det til, til slutt skal du stå igjen med produktet beskrevet i oppgaven, HBr og aminet du startet med (uten noe bundet til seg). :)

PS: I oppgave 4c kan du bare gå rett inn i studieboka på side 88 og skrive av det som står der, så har du reaksjonslikningene.

Brukbart svar (0)

Svar #14
22. april 2011 av a-m (Slettet)

Er fortsatt usikker på om jeg får til 5f.
Blir dette helt feil?

Tegnet produktet i 5e med et hydrogen utenfor ringen, og begge Br og det andre H inni ringen. H utenfor ringen vil få en svak +.

H+ vil binde seg til N med ledig elektronpar, og C-atomet der H satt vil få et ledig elektronpar. Det blir dannet et karboanion(?) som er ustabilt, og Br- spaltes av fra karbonet med H og Br bundet til seg, og det blir dannet en dobbeltbinding mellom de to karbonatomene.

Br- trekkes mot H som sitter på N, og de to bindes til hverandre; HBr

Produktene blir da C6H9Br + HBr + N,N-dimetylanilin

Brukbart svar (0)

Svar #15
22. april 2011 av sentral (Slettet)

Du har gjort nesten alt riktig.

Hva er det du må huske på angående N,N-dimetylanilin ?

Brukbart svar (0)

Svar #16
22. april 2011 av a-m (Slettet)

Du har gjort nesten alt riktig.

Hva er det du må huske på angående N,N-dimetylanilin ?

Kommer ikke på noe..

Brukbart svar (0)

Svar #17
22. april 2011 av sentral (Slettet)

Oppgave 5f er ganske tricky (særlig siden eksempelet i boka viser syrekatalysert eliminasjonsreaksjon, denne er basekatalysert så det blir litt annerledes...). Det er smart å tegne produktet i 5e med det ene hydrogenet ut av ringen og bromet inn i ringen. Hydrogenet vil få en svak plussladning og trekkes til nitrogenet (pga ledige elektronpar). Start her og se om du får det til, til slutt skal du stå igjen med produktet beskrevet i oppgaven, HBr og aminet du startet med (uten noe bundet til seg). :)


Jeg er veldig uenig.

Det du ser i boka er en alkohol, det som du ser i oppgaven er en halogenert alkan. Dessuten står det tydlig at reaksjonen skjer under høy temperatur, så jeg mener basen ikke fungerer som en katalysator. Basen vil fungere som en base, ikke som en katalysator. Ellers er jeg enig, men det blir dannet bromidioner. Det står dessuten at den blir løst i CHCl3, som er en god erstatning til alkohol. Eliminasjon av halogenerte alkaner skjer i alkohol, med høy temperatur og en sterk base som NaOH eller KOH.

Kommer ikke på noe..


Organiske basen vil fungere som en base ved å ta opp proton, ikke som en katalysator, etter min mening.

Brukbart svar (0)

Svar #18
22. april 2011 av a-m (Slettet)

Takk :)

Brukbart svar (0)

Svar #19
22. april 2011 av sentral (Slettet)

Ikke stol på at jeg er 100% rett, jeg har ikke sett på oppgaven, bare så på 5f, så jeg vet ingenting om andre faktorer, eksempelvis om tidligere reaksjoner har produsert vann eller ikke.. det er veldig viktig for hvordan den organiske basen kommer til å oppføre seg..

Brukbart svar (0)

Svar #20
22. april 2011 av a-m (Slettet)

Nå klarte jeg å trykke på slett i steden for rediger..

Men fint om du kunne gjort det :)

Forrige 1 2 Neste

Det er 31 svar til dette spørsmålet. Det vises 20 svar per side. Spørsmålet kan besvares på den siste siden. Klikk her for at gå til den siste siden.