Akkurat nå er 35 pålogget.

Kjemi

Eksamen høst 2011

14. april 2012 av KjemiHanneBetz (Slettet)
Hei! Jeg sitter og øver til tentamen på eksamen høst 2011. Lurer på spm 5 a i del 2:

http://www.udir.no/Upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/H11/REA3012_Kjemi_2_H11.pdf

Oppgaven er:

Metan blir brukt i varmekraftverk til å produsere elektrisitet. Reaksjonslikningen for fullstendig
forbrenning av metan skriver vi vanligvis slik: 
CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
Når forbrenningen foregår i en ovn som drar inn luft, kan vi for å understreke hva som kommer
ut fra ovnen, også skrive likningen slik:
CH4 + luft  CO2 + 2H2O + ca 7,4 N2
a) Bruk informasjon fra FAKTABOKS 2, og vis ved regning at for hvert mol karbondioksid i
avgassen vil det  også finnes om lag 7,4 mol nitrogen. (Avgasser er gassene som kommer ut
fra forbrenningsovnen.)
b) CO2 kan fjernes fra avgassen ved nedkjøling. Denne prosessen krever energi. Det er enklere
og mindre energikrevende å skille ut CO2 fra avgassen når avgassen bare består av H2O(g)
(vanndamp) og CO2 ,enn når avgassen består av H2O(g), CO2 og N2. Bruk relevant
informasjon fra FAKTABOKS 3, og forklar hvorfor.
FAKTABOKS 2
Luft
Luft er en blanding av gasser.  Tørr luft inneholder  
 78 % nitrogen  
 21 % oksygen   
 1 % andre gasser   
I denne oppgaven skal du ser bort fra «andre gasser».   
Tallene er oppgitt i volumprosent.   
I denne oppgaven skal du anta at molart volum til nitrogen og oksygen er det samme.  

Svar #1
14. april 2012 av KjemiHanneBetz (Slettet)

TULLA :P Fant det ut  :-)

Svar #2
14. april 2012 av KjemiHanneBetz (Slettet)

Nå står oppgave c for tur! Halvreaksjonen for reduksjonsreaksjonen mellom FeO og O2. HVA ER DENNE??

Svar #3
14. april 2012 av KjemiHanneBetz (Slettet)

Er svaret kun: O2 + 4 e- --> 2O2-

Skriv et svar til: Eksamen høst 2011

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.