Akkurat nå er 46 pålogget.

Kjemi

Eksamens ppg

11. oktober 2006 av a_realist (Slettet)
Hei. Jeg har litt problemer en kjemi oppg. Har prøvd å svare på dem, men vet ikke helt om svarene mine er riktige.

c) En elev skulle lage benzosyre fra fenylmetanol. Han startet med 4 g fenylmetanol. Benzosyra ble renset ved omkrystallisering i en blanding av vann og etanol. Når denne blandingen varmes opp, løses benzosyren opp, men felles ut som krystaller ved nedkjøling. Eleven filtrerte fra krystallene og veide dem. Utbyttet ble 4,87g.

1) Hvorfor kjente eleven lukten av bitre mandler i løpet av syntesen?
2) Beregn utbyttet, og kommenter svaret.

d) 1) CCl4 (tetra) og vann er ikke blandbare. Hvilken av de to fasene A og B i skilletrakten er tretra? (ligger tetraeb over vannet eller omvendt)

2) En elev har en løsning av benzaldehyd og benzosyre i tetra. Løsningen fordeles på to skilletrakter. Den ene løsningen ristes med rent vann, og den andre løsningen ristes med 2 mol/L natronlut. Forklar hvordan benzaldehyd og benzosyre vil være fordelt i de to skilletraktene etter ristingen.


Håper noen kan svare på alle oppg. Skal nemlig ha kjemiprøve snart, og tenkte at jeg kunne øve meg litt på eksamensoppg. noe som vi kommer til å få på prøven.
  :-D

Brukbart svar (0)

Svar #1
11. oktober 2006 av Håkon (Slettet)

Dette ser ut som eksamen i fjor vår... (jeg hadde 2mx, men jeg fikk høre litt alikevel)

For å finne ut hvorfor det luktet brente mandler måtte jeg faktisk se på hele oppgaven.
(For de som ikke vet det så ligger gamle eksamener ute på www.utdanningsdirektoratet.no)
Øverst på siden, rett under starten på oppgaven står det at benzaldehyd lukter bitre mandler. Det er altså benzaldehyd som man luktet under syntesen. Aldehydet blir dannet under oksidasjonen av alkoholen, før den blir vidre oksidert til syren.

Utbyttet finner vi ut ved å regne ut molforholdene mellom reaktant og produkt.
Fenylmetanol har en molmasse på (7*12+8*1+16)g/mol = 108g/mol.
Benzosyre har en molmasse på (7*12+6*1+2*16)g/mol = 122g/mol.

Vi hadde 4,00g fenylmetanol. Dette gir: 4,00g/108g/mol = 0,0370mol.
Vi fikk 4,87g benzosyre. Dette gir: 4,87g/122g/mol = 0,0399mol.

Så deler vi produkt på reaktant: 0,0399mol/0,0370mol=1,078 => 1,078*100%= 107,8%

Dette gir et utbytte på 108%. Dette er umulig (du kan ikke få dannet mer stoff underveis!!!). Benzosyren er derfor forurenset. Det kan ha vært igjen rester fra syntesen, og/eller så har ikke produktet vært tørket ordentlig etter omkrystalliseringen.


Karbontetraklorid (CCl4) har høyere massetetthet enn vann, og vil derfor ligge nederst.

Benzaldehyd har god løselighet i vann, og vil derfor ligge i vannfasen hele tiden (den er også upåvikrket av baseangrep).
Benzosyren er litt løselig i vann, men mye bedre løselig i CCl4. Det vil derfor være litt benzosyre i vannfasen, men mesteparten er i CCl4-fasen.
Når vi tilsetter NaOH, vil benzosyren gå over til benzoat (benzosyren gir fra seg H+ etter angrep av en base). Vi får da et negativt ladet ion. Dette gjør at den blir mye mer løselig i vann, og mye mindre løselig i CCl4. Da vil mesteparten være i vannfasen, og bare litt i CCl4-fasen.

Når du ønsker hjelp til oppgaver, er det viktig at du oppgir hele oppgaven, eller en link til hvor man kan finne oppgaven. Hvis jeg ikke hadde sett på eksamenen før, så hadde ikke jeg hatt mye sjangs på alt her.

Lykke til på prøven!!!!

Brukbart svar (0)

Svar #2
11. oktober 2006 av Magnus (Slettet)

Bra jobba Håkon  :-D

Svar #3
13. oktober 2006 av a_realist (Slettet)

Hei. Takk for en grundig svar. Jeg var i full hast, så jeg fikk bare skrevet de oppg. jeg lurte på. Dumt av meg å skrive bare 1/2 oppg.

Men jeg har en annen eks. oppg. jeg lurer på å.


Under en opprydding i labaratoriet fant Marit og Andreas en kvartfull flaske der etiketten nesten hadde smuldret bort. Det eneste som kunne leses på etiketten, var But. Korken var også skadet, slik at det kom luft til i flasken.

a) Marit og Andreas skulle finne ut hva flasken kunne inneholde. I skolens stoffkartotek kunne Marit lese at skolen hadde disse kjemikaliene som begynte på But:

butan-1-ol, butan-2-ol, butanon, butanal, butansyre og butyl-etanat.

Skriv strukturformlene for disse stoffene.

b) 1) Fire av disse stoffene er parvis isomere. Tegn figurer og forklar hva denne isomerien består i.
2) Hvilke produkter kan dannes ved eliminasjon av vann fra butan-2-ol?
(er det prduktene: but-1-en og but-2-en?)


c) Innholdet i flasken gav positivt resultat på disse testene:
- kromsyrereagens
- 2,4-di
- svak reaksjon med mettet NaHCO3
Kom med forslag til hva som kan befinne seg i flasken ut fra disse resultatene.

d) Kan innholdet tømmes i vasken? Her er noen momenter som må vurderes dersom man lurer på om noe kan helles i vasken:
- stoffet må ikke være flyktig, slik at det ikke dannes brennbare gasser
- stoffet må være løselig i vann
- små mengder syre og base må nøytraliseres før de kan helles i vasken.
Vurder ut fra disse momentene om Andreas kan tømme innholdet i flasken i vasken.


Jeg har problemer med oppg. c og d. I c finner jeg ingen av stoffene som har de tre momentene i seg, der kromsyrereagens reagerer med butan-1-ol og butan-2-ol, mens 2,4-di reagerer med butanon og butanal der vi får dannet et gult bunnfall, også sitter jeg fast.

Håper noen kan hjelpe meg.

Brukbart svar (0)

Svar #4
13. oktober 2006 av Janhaa

Hei. Takk for en grundig svar. Jeg var i full hast, så jeg fikk bare skrevet de oppg. jeg lurte på. Dumt av meg å skrive bare 1/2 oppg.

Men jeg har en annen eks. oppg. jeg lurer på å.


Under en opprydding i labaratoriet fant Marit og Andreas en kvartfull flaske der etiketten nesten hadde smuldret bort. Det eneste som kunne leses på etiketten, var But. Korken var også skadet, slik at det kom luft til i flasken.

a) Marit og Andreas skulle finne ut hva flasken kunne inneholde. I skolens stoffkartotek kunne Marit lese at skolen hadde disse kjemikaliene som begynte på But:

butan-1-ol, butan-2-ol, butanon, butanal, butansyre og butyl-etanat.

Skriv strukturformlene for disse stoffene.

b) 1) Fire av disse stoffene er parvis isomere. Tegn figurer og forklar hva denne isomerien består i.
2) Hvilke produkter kan dannes ved eliminasjon av vann fra butan-2-ol?
(er det prduktene: but-1-en og but-2-en?)


c) Innholdet i flasken gav positivt resultat på disse testene:
- kromsyrereagens
- 2,4-di
- svak reaksjon med mettet NaHCO3
Kom med forslag til hva som kan befinne seg i flasken ut fra disse resultatene.

d) Kan innholdet tømmes i vasken? Her er noen momenter som må vurderes dersom man lurer på om noe kan helles i vasken:
- stoffet må ikke være flyktig, slik at det ikke dannes brennbare gasser
- stoffet må være løselig i vann
- små mengder syre og base må nøytraliseres før de kan helles i vasken.
Vurder ut fra disse momentene om Andreas kan tømme innholdet i flasken i vasken.


Jeg har problemer med oppg. c og d. I c finner jeg ingen av stoffene som har de tre momentene i seg, der kromsyrereagens reagerer med butan-1-ol og butan-2-ol, mens 2,4-di reagerer med butanon og butanal der vi får dannet et gult bunnfall, også sitter jeg fast.

Håper noen kan hjelpe meg.
c)
i)
Positiv reaksjon med kromsyrereagens, K2Cr2O7 + H2SO4, viser at stoffet lett oksideres. Dvs  stoffet er en av alkoholene eller aldehydet.
Kommentar: husk både primære/sekundære alkoholer samt aldehyder oksideres med kromsyrereagens.

ii)
Positiv reaksjon med 2,4 dinitrofenylhydrazin (2,4-D) viser at stoffet er aldehyd eller keton,

iii)
Svak reaksjon med mettet NaHCO3 viser at stoffet er svakt surt.
Innholdet på flasken må (mest sannsynlig) være aldehydet, butanal, som delvis er oksidert til butansyre.
Kommentar: NaHCO3 brukes for å påvise karboksylsyre (butansyre)

d)
Butanal  bør ikke helles i vasken da det er flyktig,  lite vannløselig, lukter vondt og er brennbart.

Brukbart svar (0)

Svar #5
13. oktober 2006 av Janhaa

Dette ser ut som eksamen i fjor vår... (jeg hadde 2mx, men jeg fikk høre litt alikevel)
c)1)
For å finne ut hvorfor det luktet brente mandler måtte jeg faktisk se på hele oppgaven.
(For de som ikke vet det så ligger gamle eksamener ute på www.utdanningsdirektoratet.no)
Øverst på siden, rett under starten på oppgaven står det at benzaldehyd lukter bitre mandler. Det er altså benzaldehyd som man luktet under syntesen. Aldehydet blir dannet under oksidasjonen av alkoholen, før den blir vidre oksidert til syren.
2)
Utbyttet finner vi ut ved å regne ut molforholdene mellom reaktant og produkt.
Fenylmetanol har en molmasse på (7*12+8*1+16)g/mol = 108g/mol.
Benzosyre har en molmasse på (7*12+6*1+2*16)g/mol = 122g/mol.

Vi hadde 4,00g fenylmetanol. Dette gir: 4,00g/108g/mol = 0,0370mol.
Vi fikk 4,87g benzosyre. Dette gir: 4,87g/122g/mol = 0,0399mol.

Så deler vi produkt på reaktant: 0,0399mol/0,0370mol=1,078 => 1,078*100%= 107,8%

Dette gir et utbytte på 108%. Dette er umulig (du kan ikke få dannet mer stoff underveis!!!). Benzosyren er derfor forurenset. Det kan ha vært igjen rester fra syntesen, og/eller så har ikke produktet vært tørket ordentlig etter omkrystalliseringen.

d)1)
Karbontetraklorid (CCl4) har høyere massetetthet enn vann, og vil derfor ligge nederst.

2)
Benzaldehyd har god løselighet i vann, og vil derfor ligge i vannfasen hele tiden (den er også upåvikrket av baseangrep).
Benzosyren er litt løselig i vann, men mye bedre løselig i CCl4. Det vil derfor være litt benzosyre i vannfasen, men mesteparten er i CCl4-fasen.
Når vi tilsetter NaOH, vil benzosyren gå over til benzoat (benzosyren gir fra seg H+ etter angrep av en base). Vi får da et negativt ladet ion. Dette gjør at den blir mye mer løselig i vann, og mye mindre løselig i CCl4. Da vil mesteparten være i vannfasen, og bare litt i CCl4-fasen.
Når du ønsker hjelp til oppgaver, er det viktig at du oppgir hele oppgaven, eller en link til hvor man kan finne oppgaven. Hvis jeg ikke hadde sett på eksamenen før, så hadde ikke jeg hatt mye sjangs på alt her.
Lykke til på prøven!!!!Jeg vil først si at du har en grundig forklaring.

Men jeg er ikke helt enig med deg mhp oppgave 2 d) 2): Dvs Benzaldehyd og benzosyre i  CCl4 og
H2O. Henviser til tabell i eksamenssett.

Fordi benzaldehyd er mindre løselig i vann enn benzosyre, dessuten er Benzaldehyd også godt løselig i CCl4, hvilket som borger for at den er mindre polar enn benzosyre. Og derfor vil benzosyre være mer i vannfasen (enn CCl4 -fasen),  og benzaldehydet mer i den upolare CCl4 -fasen (enn vannfasen).

Svar #6
13. oktober 2006 av a_realist (Slettet)

Hei. Tusen takk for hjelpen. :d Nå begynner jeg å skjønne det mye bedre. Jeg har også en annen eks. oppg. jeg lurer på.

Noen synes at geitost stinker, men andre kan nyte aromaen av en lagret geitost. Geitmelk inneholder tre organiske syrer i større mengder. Mengden og mengdeforholdet er avhengig av fôringen. Trivialnavnene er avledet av det latinske navnet for geit: capra.

Trivialnavn  Systematisk navn
kapronsyre  heksansyre
kaprylsyre    oktansyre
kaprinsyre    dekansyre

a) De fleste synes at kaprinsyre lukter vondt. Dekanal og dekan-1-ol, derimot, lukter så godt at stoffene kan brukes i parfyme.

1) Skriv strukturformelen for kaprinsyre.
2) Hvordan kan man på laboratoriet vise at en væske er dekanal og ikke dekan-1-ol?
(Bruke Tollens og Fehlings test for å bevise aldehydet)

b) 1) Dekan-1-ol kan framstilles fra dek-1-en. Hvorfor blir det som regel dannet en blanding av dekan-1-ol og dekan-2-ol?
(Dobbeltbindingen kan enten sitte mellom 1 og 2 C-atom eller 2 og 3 C-atomet)

2) For å unngå en slik produktblanding kan man i stedet framstille dekan-1-ol ved å koke 1-klordekan med natriumhydroksid. Hvilken type reaksjon er dette et eks på? (kan dette være en substitusjonsreaksjon der Cl blir byttet ut med en OH-gruppe, slik at produktet som blir dannet er NaCl og dekanol?)

c) De tre syrene i tabellen finnes i bare liten grad som frie fettsyrer i geitemelk. Det meste er bundet i fettmolekyler (=triglyserider). Første steg i framstillingen av de frie fettsyrene er å koke geitmelka med en base, f.eks. natronlut. Hva skjer med fettet under denne behandlingen?

d) Kapronsyre lukter også ubehagelig. Kapronsyrens etylester, etylkapronat, brukes imidlertid som aromastoff i fruktessens.

1) Hvilke reagenser må til for å lage etylkapronat fra kapronsyre? (etanol)

2) En fortynnet løsning av denne esteren tilsettes i produksjonen av sukkertøy. Vurder om noen av disse væskene vil egne seg som løsemiddel for esteren i en slik produksjon:
- metanol
- vann
- glyserol


Det som er skrevet i parentes er det jeg har klart å ressonere meg fram til, men vet ikke om alt er riktig, så håper noen kan ta en titt på det i tillegg.

I oppg. c og d slet jeg litt er med.

Håper noen kan hjelpe meg med denne oppg. også.... Takk for hjelpen jeg har fått hittil da, det hjelper veldig mye :)

Brukbart svar (0)

Svar #7
14. oktober 2006 av Janhaa

Hei. Tusen takk for hjelpen. :d Nå begynner jeg å skjønne det mye bedre. Jeg har også en annen eks. oppg. jeg lurer på.

Noen synes at geitost stinker, men andre kan nyte aromaen av en lagret geitost. Geitmelk inneholder tre organiske syrer i større mengder. Mengden og mengdeforholdet er avhengig av fôringen. Trivialnavnene er avledet av det latinske navnet for geit: capra.

Trivialnavn   Systematisk navn
kapronsyre   heksansyre
kaprylsyre    oktansyre
kaprinsyre    dekansyre

a) De fleste synes at kaprinsyre lukter vondt. Dekanal og dekan-1-ol, derimot, lukter så godt at stoffene kan brukes i parfyme.

1) Skriv strukturformelen for kaprinsyre.
2) Hvordan kan man på laboratoriet vise at en væske er dekanal og ikke dekan-1-ol?
(Bruke Tollens og Fehlings test for å bevise aldehydet)

b) 1) Dekan-1-ol kan framstilles fra dek-1-en. Hvorfor blir det som regel dannet en blanding av dekan-1-ol og dekan-2-ol?
(Dobbeltbindingen kan enten sitte mellom 1 og 2 C-atom eller 2 og 3 C-atomet)

2) For å unngå en slik produktblanding kan man i stedet framstille dekan-1-ol ved å koke 1-klordekan med natriumhydroksid. Hvilken type reaksjon er dette et eks på? (kan dette være en substitusjonsreaksjon der Cl blir byttet ut med en OH-gruppe, slik at produktet som blir dannet er NaCl og dekanol?)

c) De tre syrene i tabellen finnes i bare liten grad som frie fettsyrer i geitemelk. Det meste er bundet i fettmolekyler (=triglyserider). Første steg i framstillingen av de frie fettsyrene er å koke geitmelka med en base, f.eks. natronlut. Hva skjer med fettet under denne behandlingen?

d) Kapronsyre lukter også ubehagelig. Kapronsyrens etylester, etylkapronat, brukes imidlertid som aromastoff i fruktessens.

1) Hvilke reagenser må til for å lage etylkapronat fra kapronsyre? (etanol)

2) En fortynnet løsning av denne esteren tilsettes i produksjonen av sukkertøy. Vurder om noen av disse væskene vil egne seg som løsemiddel for esteren i en slik produksjon:
- metanol
- vann
- glyserol


Det som er skrevet i parentes er det jeg har klart å ressonere meg fram til, men vet ikke om alt er riktig, så håper noen kan ta en titt på det i tillegg.

I oppg. c og d slet jeg litt er med.

Håper noen kan hjelpe meg med denne oppg. også.... Takk for hjelpen jeg har fått hittil da, det hjelper veldig mye :)

-------------------------------------------------------------------------------------------

a)
1)    C9H19COOH

2)
Aldehydet, dekanal reagerer med 2,4-D og gir et orange hydrazon-bunnfall.


b)
1) Alken + H2O ----> alkohol
dek-1-en + H2O ---> dekan-1-ol  +  dekan-2-ol
(dette er en addisjonsreaksjon)

Altså der dannes en blanding av dekan-1-ol  +  dekan-2-ol fordi
dobbeltbindingen i dek-1-en er mellom 1- og 2 posisjonene.

2)                           

1-klordekan + NaOH ----> dekan-1-ol   +   NaCl

dette er en substitusjonsreaksjon.


c)
Triglyserider (fettmolekyler) + 3NaOH------> 3(RCOONa) + glyserol

Glyserider er estere av  glyserol og av fettsyrer, vanskelig å  tegne dette her.

Altså triglyserider/fettmolekylene reagerer med base og danner Na-salt til fettsyrene (karboksylsyrene) og glyserol.d)
1)                         
kapronsyre + etanol ---------> etylkapronat + vann

tilsetter etanol som alkoholen i reaksjonen, H2SO4 som katalysator, Na2CO3, og CaCl2 som tørkemiddel (evt zeolitt som tørkemiddel).

2)
Estere har mindre løselighet i vann  enn både karboksylsyrer og alkoholgrupper,  fordi de ikke har noen OH- gruppe. Estere er upolare.

Estere: Syre + alkohol, H2O avspaltes, de har lavere kokepunkt enn karboksylsyrer og alkoholer pga ingen OH- til å danne hydrogenbindinger, er lite løselig i vann.

Små alkoholer som metanol, etanol  er polare løsningsmidler. Når alkoholene blir store som f. eks. oktanol blir den totalt sett for upolar til å kunne regnes som et rent polart løsningsmiddel (til tross for at alkoholgruppa har gode polare egenskaper).

Etylacetat (ester), er upolart løsningsmiddel. Sammenlignet med vann og alkoholer vil estere kun motta hydrogenbindinger.

Altså antar etylkapronat som upolar (uten OH- gruppe), og derfor lite løselig i  vann.
Dessuten  antar den upolare esteren som lite løselig i metanol (kp. 65oC) og glyserol (kp. 300oC)
Men når alkoholene blir større som  glyserol, blir den  upolar og egner seg kanskje litt som løsemiddel for upolar ester.

Svar #8
14. oktober 2006 av a_realist (Slettet)

Tusen takk for hjelpen :) Jeg har nå klart å løse en hel eks. oppg. Jeg lurer da på om det er korrekt. Får ikke langt inn bildet her, så oppg. er på denne siden her.

http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=1028

Sitronsyresyklusen beskriver en viktig del av de biokjemiske prosessene som skjer i forbindelse med celleånding i alle levende organismer. Den tysk-britiske forskeren Hans Adolf Krebs fikk i 1953 Nobelsprisen for sitt arbeid med å kartlegge de enkelte trinnene i sitronsyklusen.

a) Her er noen av trinnene i syklusen (se vedlagt link)

1) Hvorfor er det systematiske navnet på ravnsyre butan-1,4-disyre?
Svar: inneholder 4 C-atomer og 2 syrer på hver sin ende, og får dermed navnet butan-1,4-disyre

2) Det finnes to forskjellige stereoisomere fumarsyrer. Tegn strukturformler og forklar forskjellen mellom dem.
Svar: det er cis og trans-butan-1,4-disyre (får ikke tegnet opp)

b) Forklar hvilke reaksjonstyper A og B er eks. på.
Svar: A - addisjon av H2O, B - oksidasjon av C-atomet fra 0 til +2

c) Fra en av syrene i rammen ovenfor (se link) kan man framstille stoffet som er vist til høyere.
1) Hvilken reaksjonstype er dette eks. på?
Svar: kondensasjon der H2O blir avspaltet

2) Hvilke reagenser må til for å lage denne forbindelsen?
Svar: en syre og en alkohol, der vann avspaltes

d) 1) De fire syrene er faste, hvite stoffer. Hvordan ville du i et skolelab påvise og skille mellom de fire syrene?
Svar: Bruke bromløsning for å påvise dobbeltbindingen i fumarsyre der bromløsningen avfarges, bruke 2,4-di for å påvise aldehydet og ketonet der det dannes et gult bunnfall, men siden vi ikke vet hvem som er hvem, bruker vi Tollens / Fehlings test for å påvise aldehydet. Positiv test er aldehyd og negativ er ketonet. Det som er igjen er da ravsyre.

2) Hvordan kan du skille sitronsyre fra eplesyre på laben? Figuren nedenfor (se link) viser strukturformelen til sitronsyre.
Svar: Er litt usikker her, men tror kanskje at man kan bruke 2-4di slik at det dannes gult bunnfall av aldehydet, mens alkoholen i stronsyren vil oksideres og bli mørke grønn, og legge seg oppå det gule bunnfallet...


Håper noen kan ta en titt på dette... Jeg har en eks. oppg. igjen, så etter det skal jeg ikke spørre mer  :-P

Svar #9
14. oktober 2006 av a_realist (Slettet)

Hei. Dette er den aller siste oppg. jeg må spørre om før prøven.  :roll:Jeg lurer på oppg. 2) a) + b) og d). Oppg. kan du finne på denne linken under. Den tar for seg sukkerør (sukrose og fruktose)

http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=1164Jeg har da svar slik på oppg:

2) a) kondensasjon der H2O spaltes av
b) Er litt usikker på om det dannes denne reaksjonen: Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H20

d) Er usikker på hvordan jeg skal angripe denne oppg.

Brukbart svar (0)

Svar #10
14. oktober 2006 av Georgio (Slettet)

Hei. Takk for en grundig svar. Jeg var i full hast, så jeg fikk bare skrevet de oppg. jeg lurte på. Dumt av meg å skrive bare 1/2 oppg.

Men jeg har en annen eks. oppg. jeg lurer på å.


Under en opprydding i labaratoriet fant Marit og Andreas en kvartfull flaske der etiketten nesten hadde smuldret bort. Det eneste som kunne leses på etiketten, var But. Korken var også skadet, slik at det kom luft til i flasken.

a) Marit og Andreas skulle finne ut hva flasken kunne inneholde. I skolens stoffkartotek kunne Marit lese at skolen hadde disse kjemikaliene som begynte på But:

butan-1-ol, butan-2-ol, butanon, butanal, butansyre og butyl-etanat.

Skriv strukturformlene for disse stoffene.

b) 1) Fire av disse stoffene er parvis isomere. Tegn figurer og forklar hva denne isomerien består i.
2) Hvilke produkter kan dannes ved eliminasjon av vann fra butan-2-ol?
(er det prduktene: but-1-en og but-2-en?)


c) Innholdet i flasken gav positivt resultat på disse testene:
- kromsyrereagens
- 2,4-di
- svak reaksjon med mettet NaHCO3
Kom med forslag til hva som kan befinne seg i flasken ut fra disse resultatene.

d) Kan innholdet tømmes i vasken? Her er noen momenter som må vurderes dersom man lurer på om noe kan helles i vasken:
- stoffet må ikke være flyktig, slik at det ikke dannes brennbare gasser
- stoffet må være løselig i vann
- små mengder syre og base må nøytraliseres før de kan helles i vasken.
Vurder ut fra disse momentene om Andreas kan tømme innholdet i flasken i vasken.


Jeg har problemer med oppg. c og d. I c finner jeg ingen av stoffene som har de tre momentene i seg, der kromsyrereagens reagerer med butan-1-ol og butan-2-ol, mens 2,4-di reagerer med butanon og butanal der vi får dannet et gult bunnfall, også sitter jeg fast.

Håper noen kan hjelpe meg.
c)
i)
Positiv reaksjon med kromsyrereagens, K2Cr2O7 + H2SO4, viser at stoffet lett oksideres. Dvs  stoffet er en av alkoholene eller aldehydet.
Kommentar: husk både primære/sekundære alkoholer samt aldehyder oksideres med kromsyrereagens.

ii)
Positiv reaksjon med 2,4 dinitrofenylhydrazin (2,4-D) viser at stoffet er aldehyd eller keton,

iii)
Svak reaksjon med mettet NaHCO3 viser at stoffet er svakt surt.
Innholdet på flasken må (mest sannsynlig) være aldehydet, butanal, som delvis er oksidert til butansyre.
Kommentar: NaHCO3 brukes for å påvise karboksylsyre (butansyre)

d)
Butanal  bør ikke helles i vasken da det er flyktig,  lite vannløselig, lukter vondt og er brennbart.


uenig her, det er butan-1-ol på flasken. Korken var ødelagt og den primære alkoholen har oksidert.  :lol:

Brukbart svar (0)

Svar #11
14. oktober 2006 av Janhaa

Hei. Dette er den aller siste oppg. jeg må spørre om før prøven.  :roll:Jeg lurer på oppg. 2) a) + b) og d). Oppg. kan du finne på denne linken under. Den tar for seg sukkerør (sukrose og fruktose)

http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=1164Jeg har da svar slik på oppg:

2) a) kondensasjon der H2O spaltes av
b) Er litt usikker på om det dannes denne reaksjonen: Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H20

d) Er usikker på hvordan jeg skal angripe denne oppg.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
a)
Monosakkarider kan reagere med hverandre og danner disakkarider (eller polysakkarider). Da reagerer to OH-grupper og avspalter H2O. Det andre O-atomet fra gruppene fungerer som en bro mellom ringene og binder dem sammen.
Reaksjonen med avspalting av et lite molekyl (H2O) fra to større kalles kondensasjon. I organismer er det enzymer som er katalysatorer.

b)
Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3(s) (hvitt bunnfall)+ H2O

d)
Tja:

i)
100% naturlig er jo relatert til vann, H2O
ii)
Monosakkaridet fruktose er et fruktsukker.
Fruktose fører til en jevnere energitilførsel og gir mer langvarig energi  enn vanlig sukker. Dette fører til jevn fysisk og mental yteevne. Fruktose er ca. 30-50% søtere enn vanlig sukker.
iii)
Urter er iallfall sukkerfri. Desssuten er urter og enkle naturstoffer  effektive legemidler i behandling av en rekke sykdommer, uten å ha store skadevirkninger.
Urter og plantestoffer har fra gammelt av vært blant de viktigste kilder menneskene har hatt for å opprettholde helse og for restitusjon etter sykdom.

Brukbart svar (0)

Svar #12
18. oktober 2006 av Ath (Slettet)

Under en opprydding i labaratoriet fant Marit og Andreas en kvartfull flaske der etiketten nesten hadde smuldret bort. Det eneste som kunne leses på etiketten, var But. Korken var også skadet, slik at det kom luft til i flasken.

a) Marit og Andreas skulle finne ut hva flasken kunne inneholde. I skolens stoffkartotek kunne Marit lese at skolen hadde disse kjemikaliene som begynte på But:

butan-1-ol, butan-2-ol, butanon, butanal, butansyre og butyl-etanat.

Skriv strukturformlene for disse stoffene.

b) 1) Fire av disse stoffene er parvis isomere. Tegn figurer og forklar hva denne isomerien består i.


Jeg får bare 3 stoffer som er parvis isomere: butan-1-on, butanal og butansyre. Har jeg gjort noe feil?


Nå fikk jeg tenkt meg litt om, er den siste kanskje butan-2-on?

Brukbart svar (0)

Svar #13
18. oktober 2006 av Georgio (Slettet)

stemmer, og innholdet som var på flasken må være butan-1-ol

Brukbart svar (0)

Svar #14
29. mars 2008 av Helene9 (Slettet)

Hei. Jeg har litt problemer en kjemi oppg. Har prøvd å svare på dem, men vet ikke helt om svarene mine er riktige.

c) En elev skulle lage benzosyre fra fenylmetanol. Han startet med 4 g fenylmetanol. Benzosyra ble renset ved omkrystallisering i en blanding av vann og etanol. Når denne blandingen varmes opp, løses benzosyren opp, men felles ut som krystaller ved nedkjøling. Eleven filtrerte fra krystallene og veide dem. Utbyttet ble 4,87g.

1) Hvorfor kjente eleven lukten av bitre mandler i løpet av syntesen?
2) Beregn utbyttet, og kommenter svaret.

d) 1) CCl4 (tetra) og vann er ikke blandbare. Hvilken av de to fasene A og B i skilletrakten er tretra? (ligger tetraeb over vannet eller omvendt)

2) En elev har en løsning av benzaldehyd og benzosyre i tetra. Løsningen fordeles på to skilletrakter. Den ene løsningen ristes med rent vann, og den andre løsningen ristes med 2 mol/L natronlut. Forklar hvordan benzaldehyd og benzosyre vil være fordelt i de to skilletraktene etter ristingen.


Hei! Her er starten på oppgaven. Jeg har for det meste et svar på alt, men er usikker på om det stemmer. Håper noen kan hjelpe meg litt.

a) Trivialnamnet på to ulike stoff er fenylmetanal og 1-fenyletanon. Forklar kva for eit av dei to stoffa som er benzaldehyd.


b) Benzaldehyd kan framstillast frå fenylmetanol. Men benzaldehyd reagerer lett vidare til benzosyre, slik at vi får ei blanding av benzaldehyd og benzosyre.

1) Teikn strukturformelen til fenylmetanol og benzosyre.

2) Forklar kvifor ein kan seie at disse reaksjonane er oksidasjonar av karbon.


Dessuten synes jeg svaret på oppgave d) 2 ble litt uklart, noen som kan forklare?

Takk :-)

Skriv et svar til: Eksamens ppg

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.