Akkurat nå er 8 pålogget.

Kjemi

Kjemi 2 eksamen vår 2013

24. mai 2013 av Vaskosi (Slettet)
Heisann! Noen som er interessert i en diskusjonstråd angående eksamen i dag?

Brukbart svar (0)

Svar #1
25. mai 2013 av planke

Kjør på. Er det spesielle oppgaver du tenker på? Lett/vanskelig?

Brukbart svar (0)

Svar #2
25. mai 2013 av Janhaa

Kjør på. Er det spesielle oppgaver du tenker på? Lett/vanskelig?

er du vgs-lærer i realfag planke?
===
hvis trådstarter er interessert har jeg iallfall gjort del 1...

Svar #3
25. mai 2013 av Vaskosi (Slettet)

Det kan du trygt si! Jeg skriver ned hele eksamenen min og hva jeg har svart. Til den som har tid kan gå gjennom alt og "rette" på den, ellers markerer jeg det jeg virkelig er usikker på og ønsker å få hjelp til :-)

DEL 1, Oppgave 1 - Flervalgsoppgaver

a) OKSIDASJONSTALL
Hva er oksidasjonstallet til klor i kaliumklorat, KClO3?

a) +3  b) +4  c) +5  d) +6 

Jeg svarte da c)

b)FORBRENNINGSREAKSJON
Hvilket av alternativene viser en riktig balansert reaksjonslikning for fullstendig forbrenning av en organisk forbindelse?

a) CH4 + O2 --> CO2 + H2O
b) 2C2H2 + 3O2 --> 4CO + 2H2O
c) C3H6 + 9O2 --> 3CO2 + 6H2O
d) C2H5OH + 3O2 --> 2CO2 + 3H2O

Jeg svarte d)

DENNE LURER JEG PÅ:
c)FORBRENNING I KJEMI
Hva er den mest korrekte definisjonen på forbrenning i kjemi?
A. En forbrenningsreaksjon er en eksoterm reaksjon.
B. En forbrenningsreaksjon er en reaksjon der et av produktene er karbondioksid.
C. En forbrenningsreaksjon er en eksoterm reaksjon der oksygen er en av reaktantene.
D. En forbrenningsreaksjon er en reaksjon mellom et organisk stoff og oksygen.

Jeg svarte D.

d)ORGANISKE REAKSJONER
Du har et ukjent stoff med kjemisk formel C4H8O. Stoffet reagerer med kromsyrereagens og 2,4-dinitrofenylhydrazin. Hvilken av strukturformlene i figur 1 stemmer med disse opplysningene?


1. CH3-CH2-CH2-CO-H

2. CH2-CH-CH2-CH2OH

3. CH3-CO-CH2-CH3

4. CH2-CH-CH2-O-CH3

Nr 1 er et aldehyd, 2 en primæralkohol, 3 et keton og 4 en ester. Jeg svarte da 1, aldehyd.

e)MASSESPEKTRONOMI
Hvilken av disse toppene vil finnes i MS-spekteret til butan?

A. 50 u
B. 43 u
C. 36 u
D. 21 u

Jeg svarte da B, 43 u. Butan har formel CH3-CH3-CH2-CH3, hvis vi tar vekk CH3 får vi en masse på 43 u.

f)UORGANISK ANALYSE
Du har et grønnfarget salt som du tror inneholder nikkelioner. Hvilket reagens bør du tilsette for å undersøke om saltet inneholder nikkelioner?

A. Dimetylglykosimløsning
B. 2,4
C. Stivelsesløsning
D. HCl

Jeg var helt idiot og hadde ikke sett godt nok etter i tabellen (som vi fikk utdelt....) så jeg hadde ikke peiling. Svarte D. HCl, selv om jeg nå ser i ettertid at svaret burde vært A.

g)UTBYTTE I EN ORGANISK REAKSJON
Eddiksyreanhydrid hydrolyserer i vann slik figuren viser.

CH3-CO-O-CO-CH3 + H2O --> 2 CH3-CO-OH

Når 1 mol eddyksyreanhydrid (102g) hydrolyserer i vann, blir det dannet 1,9 mol (114g) eddiksyre. Hva er riktig beregning av utbyttet i denne reaksjonen?

A. 1,9 * 100 % : 1,0 = 190%

B. 102 * 100 % : 114 = 89,4 %

C. 1,9 * 100 % : 2*1,0 = 95%

D. 1,9 * 102 * 100% : 2*114 * 100% = 58%

Jeg var igjen uaktsom og leste ikke oppgaven godt nok, så jeg svarte A, jeg så ikke 2-tallet som er foran produktet. Svaret i mine øyne skulle da ha vært C.

DENNE LURER JEG PÅ:
h)BUFFER
Du skal bruke en amoniakkløsning til å lage en bufferløsning. Hvilken forbindelse må du tilsette i amoniakkløsningen for at det skal bli en buffer?

A. NaCl
B. NaOH
C. CH3NH2
D. NH4Cl

Jeg svarte da D, men ble i ettertid usikker. Det jeg vet er jo at NH3 + NH4Cl gir buffer, men så ble jeg usikker på NaCl. Men NaCl har ikke noe hydrogenatom, så det går jo ikke?

DENNE LURER JEG PÅ:
i)ORGANISKE REAKSJONER
Hvilken av disse forbindelsene kan gi produkt som er kirale, ved addisjon av HBr?

A. Sykloheksen
B. But-1-en
C. Propen
D. Eten

Jeg svarte da B.

DENNE LURER JEG PÅ:
j) ORGANISK ANALYSE, NMR-SPEKTER
Hvilken eller hvilke av forbindelsene 1,2 og 3 viser tre ulike H-omgivelser i H-NMR - spekteret?

1. CH3CH2CHO
2. (CH3)3CCl
3. CH3CH2COOH

A. Bare 1
B. Bare 2
C. Bare 1 og 3
D. Alle tre

Jeg svarte da C

k) er en organisk reaksjon med tegninger som blir litt vanskelig å skrive på et tastatur..  :lol: For de som husker det så er det spørsmål om hvilket produkt som blir dannet ved en reaksjon med maleinsyre, ved addisjon av vann. Jeg svarte nr.4.

l)REDOKSREAKSJONER
Hvilken av disse reagensene kan ikkefungere som et oksidasjonsmiddel?

A. I- (aq)
B. Cr2O7^2- (aq)
C. NO3- (aq)
D. S(s)

Jeg svarte da A.

DENNE LURER JEG PÅ:
m)BIOKJEMI
Hvilken av de kjemiske strukturene i figur 4 er en del av alle enzymer?

1. -CO-O-
2. -NH-CO-
3. -CO-O-CO-
4. Så er det en struktur her som er litt vanskelig å beskrive. Det er i allefall en 6-ring, hvis du tenker deg at spissen er på toppen og under så er det festet en N til topp og under. På sidene av 6-ringen er det to dobbeltbindinger.

Jeg svarte da nr.4. Tror det er feil.

n)REDOKSREAKSJONER
Hvilken av disse reaksjonene under er en redoksreaksjon?

A. MnO2 + H2SO3 --> MnSO4 + H2O

B. 2CH3OH --> CH3OCH3 + H2O

C. CuSO4*5H2O --> CuSO4 + 5H2O

D. NH4Cl + NaOH --> NaCl + NH3 + H2O

Jeg svarte A.

o)MATERIALER
Polystyren lages ved at monomeren styren polymeriseres i en friradikal reaksjon. Hvilken av strukturene viser strukturen til polystyren?

Her blir det også veldig vanskelig å tegne, men jeg valgte strukturen som ser slik ut:
[url=https://www.google.no/search?q=polystyren&um=1&ie=UTF-8&hl=no&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=t_WgUeHFFYel4ATUsoDoDg&biw=1141&bih=566&sei=ufWgUdawCpTW4ASE5YDwDg#facrc=_&imgrc=mu8v6MIKWH8ucM%3A%3B9VXkWbt2201wNM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252F7%252F7b%252FPolystyren.png%3Bhttp%253A%252F%252Fcommons.wikimedia.org%252Fwiki%252FFile%253APolystyren.png%3B430%3B401]https://www.google.no/search?q=polystyren&um=1&ie=UTF-8&hl=no&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=t_WgUeHFFYel4ATUsoDoDg&biw=1141&bih=566&sei=ufWgUdawCpTW4ASE5YDwDg#facrc=_&imgrc=mu8v6MIKWH8ucM%3A%3B9VXkWbt2201wNM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252F7%252F7b%252FPolystyren.png%3Bhttp%253A%252F%252Fcommons.wikimedia.org%252Fwiki%252FFile%253APolystyren.png%3B430%3B401

p) ORGANISKE REAKSJONER
Hvilket produkt blir dannet i reaksjon mellom CH2=CH2 og Br2?

A. CHBrCHBr
B. CH2CHBr
C. CH2BrCH2Br
D. CH3CH2Br

Jeg svarte C.

q)NÆRINGSMIDLER
Fettherding er en prosess der flytende oljer fra planter eller dyr blir overført til fast stoff. Hva skjer ved herding av fett?

A. Oljen blir spaltet til frie fettsyrer og glyserol.
B. Det blir framstilt natriumsalter av de frie fettsyrene.
C. Oljen blir nedkjølt til - 20 C
D. Hydrogen blir addert til dobbeltbindinger.

Jeg svarte D.

DENNE LURER JEG PÅ:
r)UORGANISK ANALYSE
En elev skal analysere en blanding som inneholder to salter. Hun gjør noen enkle tester:
- Prøven løser seg ikke i vann.
- Ved tilsetning av saltsyre danner det seg en fargeløs gass samtidig som alt fast stoff løser seg.

Hvilke salter kan denne blandingen bestå av?

A. Na2CO3 og KNO3
B. CaCO3 og Ni(NO3)2
C. PbCl2 og AgNO3
D. CuSO4 og Na2SO4.

Jeg svarte B. Det står jo mellom A og B da det er kjent at karbonat danner gass med saltsyre. Men CaCO3 er ikke løselig i motsetning til de tre andre saltene. Derfor tenkte jeg at det måtte være denne, ettersom begge saltene i A er løselige. Er det riktig?

DENNE LURER JEG PÅ:
s)ELEKTROKJEMI
En elektrokjemisk celle er laget for å utnytte denne totalreaksjonen:
2Al + 3I2 --> 2Al3+ + 6I-

Hva blir standard cellepotensial til denne cellen?

A. -1,12V
B. -2,20V
C.+4,94V
D.+2,20V

Jeg svarte D.

t)MASSESPEKTROMETRI
Figuren viser massespekter til et stoff med kjemisk formel C5H10O. Hvilken forbindelse stemmer med spekteret vist i figuren?

To små topper på 86 og 87u, høyeste topp på 57u, liten topp 58u, 56 og 55u, et par bittesmå topper på 41,42,42u og nest høyeste toppen på 29u med små topper på 28,27 og 26u. Skjønner at dette blir veldig uoversiktlig, men det er jo kun beregeninger med masse, så kanskje det går greit å finne svaret likevel.

A. Pentan-3-on
B. Pentan-2-on
C. Syklopentan
D. 3-metylbutan-2-on

Jeg svarte da B.


Oppgave 2 DEL 1ORGANISKE REAKSJONER
1) Forklar hva slags reaksjonstype den ubalanserte reaksjonen i figuren viser.

CH3-CH2-OH --> CH3-CO-OH

Jeg skrev at det var en oksidasjon.

2) Bruk strukturformler og skriv reaksjonslikning for eliminasjon av vann fra propan-2-ol.

Jeg skrev dette : CH3-CHOH-CH3 --> CH3-CH-CH2

3) Reaksjonen er hydrolyse av ester. Skriv strukturformel for de to produktene som blir dannet i denne reaksjonen.

CH3-CO-O-CH2-CH2-CH2-OH + H2O

Jeg skrev: CH3-CO-OH + CH3-CH2-CH2-OH

b)POLYMERER
Plastflasker er ofte laget av plasttypen PET. Monomerene i PET er benzen-1,4-disyre og etan-1,2-diol

1)Tegn strukturformel for begge de to monomerene.

Jeg tegnet en benzenring med en COOH-gruppe festet på 1 og 4, og etan med -OH-gruppe festet på 1 og 2.

2) Hva slags dype reaksjon er dannelse av polymeren?

Polymerer er virkelig ikke min sterkeste side, så det ble sånn halvveis tipping her... Skrev kondensasjon.

3) Tegn et utsnitt av polymeren med 2 repeterende enheter.

Dette ble heilt krise! Haha. Tegnet i alle fall benzenringen og etanmolekylet festet seg i 1-punktet på benzensyren, men tror bare det ble tull.

DENNE LURER JEG PÅ:
c)BUFFERLØSNING
Figuren viser strukturformel til maleinsyre, hydrogenmaleation og maleation. (Dette blir vanskelig å skrive, men jeg kan prøve å forklare. Finner heller ingen passende tegninger på nett.

Maleinsyre: Ser ut som en benzenring med spiss topp og bunn. Til høyre for toppen (en strek ned til neste spiss) er det festet en OH-gruppe. Her er ringen åpen ved OH-gruppen. På toppspissen er det en dobbeltbinding med -O. En strek ned til neste spiss. Fra den går det en dobbeltbinding ned til tredje spiss. På spissen på bunnen er det også en dobbeltbinding med O og til høyre for denne er det også festet en OH-gruppe. Ringen er altså åpen både her og der hvor den andre OH-gruppen er festet. Maleinsyre har pKa= 1,9.

Hydrogenmaleation: Akkurat lik struktur som maleinsyre, bare at der hvor det var festet en OH-gruppe en strek ned til høyre for toppspissen er det nå O-. pKa= 6,1.

Maleationet er likt som hydrogenmaleationet, bare at nå er O- istedenfor den siste OH-gruppen ved bunnen.

1) Du har en løsning av natriumhydrogenmaleat og dinatriummaleat. Konsentrasjonen av de to stoffene er like store. Forklar at denne løsningen er en bufferløsning.

Jeg var helt blank på denne oppgaven, og det ble bare vas fra min side. Hadde virkelig ikke peiling. Skrev at løsning av syre og salt til syre vil gi buffer, og at ph=pKa når konsentrasjonene er like store.

2) Skriv en reaksjonslikning som viser hva som skjer når du tilsetter noen dråper saltsyre, HCl(aq), til løsningen i c1).

Mitt fantastiske svar:
NaC4H4O4 + H2O <--> Na2C4H4O^3- (LOL) + H3O+
Likevekt forskyves mot venstre, dannes mer syre. Hvis natriumhydrogenmaleat er en base vil tilsetning av HCl føre til at den korresponderende syren blir dannet.

3) Til bufferløsningen tilsetter du litt fast maleinsyre. Deretter regulrerer du pH ved å tilsette NaOh(s) til ph=6,1. Forklare hvorfor den nye løsningen har samme pH som i c1), men større bufferkapasitet.

Mitt svar: Ved ekstra tilsetning av syre og base har bufferen blitt sterkere. Balansert bufferen ut. pH blir lite påvirket av litt tilsetning syre eller base. Bufferkapasiteten har blitt større fordi bufferområdet har blitt større ( :roll:.....)

d)REDOKSTITRERING
For å finne konsentrasjonen av Fe^2+ i en løsning titrerer du med en surgjort løsning av kaliumdikromat, K2Cr2O7. Halvreaksjonene som er involvert i reaksjonen som skjer i titrerkolben skrives slik:

Cr2O7^2- + 14H+ + 6e- --> 2Cr^3+ + 7H2O
Fe^3+                   +   e- --> Fe^2+

1) Forbindelser som inneholder krom i oksidasjonstall +VI er helsefarlige. VIs at krom har oksidasjonstall +VI i K2Cr2O7.

Jeg svarte:
K2Cr2O7
K har +1 i forbindelser, O har -2.
2x+2-14=0
x=6

2) Bruk halvreaksjonene og skriv den balanserte reaksjonslikningen for det som skjer i titrerkolben.

Jeg svarte : Cr2O7^2- +14H+ +6Fe^3+ --> 2Cr^3+ +6Fe^2+ +7H2O

3) Du titrerer 30mL prøveløsning med 0,001M dikromatløsning. Det går med 25mL dikromatløsning. Vis at kons. Fe^2+ i prøveløsningen er 0,005M.

Jeg skrev: 6 antall Cr2O7 = antall kons Fe^2+
6*0,001M*0,0025L : 0,0030L = 0,0030L * kons Fe^2+ : 0,0030L
0,05M = kons Fe^2+

Dette er min del 1. Håper noen vil se over det og kommentere, har skrevet over de oppgavene jeg lurer på. Håper det ikke ble alt for uoversiktlig eller for mange skrivefeil. Kommer til å skrive del 2 i morgen.

Svar #4
25. mai 2013 av Vaskosi (Slettet)

Kjør på. Er det spesielle oppgaver du tenker på? Lett/vanskelig?

er du vgs-lærer i realfag planke?
===
hvis trådstarter er interessert har jeg iallfall gjort del 1...


Vil veldig gjerne se dine svar på del 1  :-) Eventuelt kan du se over min del 1 og kommentere.

Brukbart svar (0)

Svar #5
26. mai 2013 av Janhaa

OK, jeg har ikke hatt eksamen sjøl, og bare sett på del 1:
oppgave 1
a) 1.
b) D.
c) enten A. eller C. trolig A. (combustion reaction, Delta H < 0)
d)  A.
e) B.
f) DMG danner lakserødt BF
g) C.
h) eneste her blir ammoniumCl, dvs D. (evt NH_3 og sterk syre)
i) B.
j) nr II danner en singlett med kjemisk shift ca 1,5 ppm derfor C.
k) D. (mener jeg).
l) A.
m) AA fra amin og RCOOH, derfor B.
n) A.
o) B.
p) C.
q) D.
r) B. (CaCO_3(s), så løser HCl opp CaCO_3 CaCL_2 vann og CO_2(g))
s) D.
t) A.

må spise litt, så tar jeg resten på del 1 seinere...del 2 har jeg ikke sett på. biokjemi etc er jeg ikke interessert i,
dessuten jobber jeg ikke med kjemi nowadays


Svar #6
26. mai 2013 av Vaskosi (Slettet)

Tusen takk for svar  :-) Men er du sikker på oppgave t)?

Brukbart svar (0)

Svar #7
26. mai 2013 av Janhaa

Tusen takk for svar  :-) Men er du sikker på oppgave t)?

bare hyggelig, ja jeg er det, fort og gæli:

B vil f. eks ha
på 15 u og
på 43 u som er fraværende på MS spekteret

mens A vil ha f eks 
på 29 u som er stor i  MS spekteret
og 
på 57 u, som også er stor...

er på jobb, men kommer tilbake til resten i del 1 seinere i dag...

Svar #8
26. mai 2013 av Vaskosi (Slettet)

Tusen takk for svar  :-) Men er du sikker på oppgave t)?

bare hyggelig, ja jeg er det, fort og gæli:

B vil f. eks ha
på 15 u og
på 43 u som er fraværende på MS spekteret

mens A vil ha f eks 
på 29 u som er stor i  MS spekteret
og 
på 57 u, som også er stor...

er på jobb, men kommer tilbake til resten i del 1 seinere i dag...


Ååårh... :-( Søren og. Du har helt rett. Tusen takk! Okei  :-)

Brukbart svar (0)

Svar #9
26. mai 2013 av Janhaa

oppg 2 del 1: her er jeg ikke sikker på alt faktisk (jobber ikke med kjemi lengre og har begynt å glemme), akkurat nu har jeg ikke kjemi bok her heller:
a) 1) oksidasjon, egentlig redoksreaksjon (type).
2) propan-2-ol => eten og vann (eliminaskjonsR. og motsatt vei addisjonsR.).
3) hydrolyse reaksjon mot høyre, motsatt vei kondensasjonsR. Dannes etansyre og 1,3 propadiol (mener jeg).
=====
b)1) første (1,4-di...) er jo ftalsyre da og siste er glykol
(du har riktig)
2) er nok kondensasjonsR (ellers husker jeg dette også som suksessive addisjonsR., dvs polymerisasjonsR.). vi for høre med planke.
3) her er der nok å se på oppgava over, 2a), 3), og tegninga. Sant, bare motsatt vei: spalter av OH-gr på ftalsyra og H-atom på alkoholen slik at vann dannes og polymer n ganger (rep enhet).
====
c) 1) se på NaH... som HA (svak syre) som avgi H^+ (sant) og den skøyer'n til høyre som A

Svar #10
26. mai 2013 av Vaskosi (Slettet)

oppg 2 del 1: her er jeg ikke sikker på alt faktisk (jobber ikke med kjemi lengre og har begynt å glemme), akkurat nu har jeg ikke kjemi bok her heller:
a) 1) oksidasjon, egentlig redoksreaksjon (type).
2) propan-2-ol => eten og vann (eliminaskjonsR. og motsatt vei addisjonsR.).
3) hydrolyse reaksjon mot høyre, motsatt vei kondensasjonsR. Dannes etansyre og 1,3 propantriol (mener jeg).
=====
b)1) første (1,4-di...) er jo ftalsyre da og siste er glykol
(du har riktig)
2) er nok kondensasjonsR (ellers husker jeg dette også som suksessive addisjonsR., dvs polymerisasjonsR.). vi for høre med planke.
3) her er der nok å se på oppgava over, 2a), 3), og tegninga. Sant, bare motsatt vei: spalter av OH-gr på ftalsyra og H-atom på alkoholen slik at vann dannes og polymer n ganger (rep enhet).
====
c) 1) se på NaH... som HA (svak syre) som avgi H^+ (sant) og den skøyer'n til høyre som A


Takk for svar  :-) Men jeg er ikke enig i oppgave 2 2. Hvor du skriver at produktene blir eten og vann. Det fjernes jo ikke noe karbonatm ved eliminasjon av vann. Produktene må jo bli propen og vann. Jeg glemte dog å skrive vann, skrev kun propen..... På nummer 3. har jeg skrevet at produktene blir etansyre og propanol. Men høres jo ut som om jeg har fått til litt da i såfall.. Årh, kanskje 4'eren ikke er så veldig langt unna allikevel! Håper inderlig det...

Brukbart svar (0)

Svar #11
26. mai 2013 av Janhaa

stresser nu...propen seff

Svar #12
26. mai 2013 av Vaskosi (Slettet)

stresser nu...propen seff


Hehe :-) Ingen grunn til det. Du har jo kommet med mange nyttige og smarte svar. Takk for det! Men i nr 3) blir det ikke dannet etansyre og propanol? Og vedrørende bufferoppg. skjønte jeg ikke helt hva du mente. Mente du at det var en svak syre? Jeg skrev syre og salt..

Brukbart svar (0)

Svar #13
26. mai 2013 av Janhaa

hehe alarmen går her snart...derfor stress... :-o

jo, men jeg sammenlikna med HA og A^- (husk A^- er jo et salt egentlig).
NaH... er jo syra da, dvs HA

ang nr 3) sjekk tegninga og legg til OH på den ene og H på den andre når molekylet brytes ved oksygen på midten (hvis du forstår) da mangler du en OH gruppe...

Svar #14
26. mai 2013 av Vaskosi (Slettet)

hehe alarmen går her snart...derfor stress... :-o

jo, men jeg sammenlikna med HA og A^- (husk A^- er jo et salt egentlig).
NaH... er jo syra da, dvs HA

ang nr 3) sjekk tegninga og legg til OH på den ene og H på den andre når molekylet brytes ved oksygen på midten (hvis du forstår) da mangler du en OH gruppe...


Ah, ja selvfølgelig. Og ja, du har helt rett angående 3). Idiotiske tullefeil fra min side, blir så utrolig frustrert.

Brukbart svar (0)

Svar #15
26. mai 2013 av Janhaa

fortsetter, 2 c) 1)
====(plusstegnet funker ikke i tex ????)
c) 1) se på NaH... som HA (svak syre) som avgi H^+ og den skøyer'n til høyre, diNA..., som
som kan motta H^+ (det kan den jo, har 2 stk
)
da har vi jo buffer hvor
og

2)
H^+ +

dannes bare mer NAH.... (eller HA, svak syre da)
3)
rart spm, men  pH lite ved tilsats av moderate mengder sterke syrer/baser (NaOH)  der maleinsyre er middels sterk syre, som

husker ikke dette med bufferkapasitet, men bufferområdet har vel blitt utvida med tilsats av sterk base
d) 1) du har rett,
2)Cr2O7^2- +14H^+ +6Fe^2+ --> 2Cr^3+ +6Fe^3+ +7H_2O
her har du evt bytta om på Fe(II) og Fe(III) sjekk med ladningene, den du oppga, er ikke ladningsbalensert.
3) du har rett

Brukbart svar (0)

Svar #16
26. mai 2013 av Janhaa

hehe alarmen går her snart...derfor stress... :-o
jo, men jeg sammenlikna med HA og A^- (husk A^- er jo et salt egentlig).
NaH... er jo syra da, dvs HA
ang nr 3) sjekk tegninga og legg til OH på den ene og H på den andre når molekylet brytes ved oksygen på midten (hvis du forstår) da mangler du en OH gruppe...
Ah, ja selvfølgelig. Og ja, du har helt rett angående 3). Idiotiske tullefeil fra min side, blir så utrolig frustrert.

synd, men du har en bra besvarelse så langt...man er stressa på eksamen osv...

Brukbart svar (0)

Svar #17
26. mai 2013 av Janhaa

korreksjon
2a)
3) hydrolyse reaksjon mot høyre, motsatt vei kondensasjonsR. Dannes etansyre og 1,3 propandiol.

Brukbart svar (0)

Svar #18
26. mai 2013 av Janhaa

da jeg hverken har sett eller kommer til å titte på del 2, anbefaler jeg denne

http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1515420

da smyger jeg før securitas kommer... :-)

Svar #19
26. mai 2013 av Vaskosi (Slettet)

Her er min del 2:

Oppgave 3 Melk inneholder karbohydratet melkesukker. Melkesukker er dannet av ett galaktosemolekyl og ett glukosemolekyl (blir for vanskelig å forklare strukturen til disse).

a) Forklar at bindingen mellom de to monosakkaridmolekylene i melkesukker er en 1-->4-binding.

Mitt svar: Tegnet det enkelt og greit bare opp, det er fordi de er bundet med et O-atom festet til C-atom nr 1 og nr.4 i strukturen deres. Skrev at et O-atom binder dem sammen ved kondensasjon, og at det dannes da mellom C-1 i glukose og C4 i det andre.

b) For å finne innholdet av kalsium (Ca^2+) i melk titrerte en gruppe elever melk med EDTA. Slik gjennomførte de analysen:
*25mL melk ble pipettert ut og overført til et begerglass.
*Til begerglasser tilsatte de ca.7mL kons. HCl.
*Elevene pipetterte ut 25mL av prøveløsningen og overførte denne løsningen til en titrerkoble.
*Til denne prøven tilsatte de NH3(aq) til pH var 9,5.
*Som indikator brukte de eriokromsvart T.
*Denne løsningen titrerte de med 0,01M EDTA-løsning.

Det gikk med 18,8mL EDTA-løsning til denne analysen. Beregn innholdet av kalsium i melk ut fra denne analysen. Gi svaret i gram kalsium per liter melk.

Mitt svar:
0,01*0,00188L = 0,025l (Ca^2+)
0,00752M = (Ca^2+)
0,00752 = x:0,025 --> 0,00018 mol
0,00752M*40g/mol = 0,288 g/l
Jeg har skrevet 0,0072 der med =x istedenfor 0,00752.. Tror dere sensor vil ta meg på det? Han ser vel at det kun er en liten skrivefeil?

c)Forklar hvorfor det ble dannet en buffer i titrerkoblen da NH3 ble tilsatt.

Mitt svar: Ca^2+ + 2HCl --> CaCl2 + H+
CaCl2 + H+ --> NH4Cl + Ca^2+

Buffer ble til ved at NH4Cl ble dannet som den korresponderende syren til NH3.

d) Aminosyren asparaginsyre har en sur sidegruppe, R-gruppe, mens aminosyren lysin har en basisk sidegruppe, R-gruppe. Forklar hvordan hver av disse aminosyrene foreligger ved pH lik 2,8 og 9,7.

Mitt svar: Det er fordi aminosyrer får forskjellig ladning i en nøytral, baskisk eller sur løsning. Dette varierer med sidegruppen deres, -R. Hvis aminosyren foreligger i sur løsning : -COOH + H2O, basisk : -CO-O^-

e) Kasein er en type protein som finnes i melk. Kasein har en overvekt av basiske sidegrupper og er negativt ladet ved pH 6,7. Forklar hvorfor kasen har minst løselighet ved pH rundt 4-5.

Mitt svar: Kasein tåler oppvarming, men ikke pH-endring til surt område. Da blir kaseinet skilt ut, og vil dermed løse seg dårlig.

Oppgave 4

a) Forklar ut fra spenningsrekka hvorfor takrenner av sink ikke skal utsettes for vann med pH lavere enn 6.

Mitt svar: Sink har høyere red.pot enn vann, og vil derfor bli redusert. Hvis vi snur reaksjonen vil sink oksideres til sinkioner. Ved sur løsning av vann vil vann få høyere reduksjonspotensial og oksidere sink.

Jeg har f.... meg tegnet reaksjonene i sp rekka og skrevet at sink gir fra seg ett elektron istedenfor to. Tar de meg hardt på dette? KLIKKER over alle disse idiotiske tullefeilene mine!!

b) Figuren viser forbindelsen furfural. Forklar hvordan den funksjonelle gruppen som er ringet inn, kan påvises. (Aldehyd)

Mitt svar: Aldehyd kan påvises ved tilsetning av 2,4, Fehlings, Tollens og kromsyre.

c) Furfuryalkohol kan framstilles av furfural vha enzymer: (må nesten ha eksamenen foran deg for å se figur)

Forklar hva som foregår i denne biokjemiske reaksjonen, og erstatt tallene 1 og 2 i figur 14 med riktig forkortelse (1) og riktig strukturlformel (2).

Mitt svar: 1. NAD+ 2. En benzenring med O på bunnspissen, to dobbeltbindinger til høyre og venstre for toppspissen og -OH-gruppe festet til der O'en var i furfural.

d) Bruk H-NMR-spekteret til å identifisere hvilket spekter som tilhører de ulike stoffene (furfurylalkohol, furfural og furfurylsyre) Må ha eksamenen foran deg her.

Mitt svar: Furfuralkohol figur 16
Furfural: Figur 15
Furfurylsyre figur 17

e) Her er det 6 tegninger med reaksjoner 1,2,4,5 og 5 til hver tegning. Hvilke reaksjoner er reaksjonene begrunn svaret. Forklar også hvor oksygenet i furfuralringen kommer fra i den opprinnelige formelen for xylose.

Mitt svar: Reaksjon 1 er en oksidasjon fordi oksidasjonstallet til karbon har økt
Reaksjon 2 er en reduksjon, da oks.tall til karbon har blitt minket
Reaksjon 3 er en eliminasjon. H splates av slik at det dannes en dobbeltbinding
Reaksjon 4 er en reduksjon, C atomet blir redusert
Reaksjon 4 er en eliminasjon av vann, dannes en dobbeltbinding mellom C-atomene som følge av dette. Så heller ikke det siste spørsmålet. Jaja, her går nok 4'eren jeg håpte på sakte men sikkert ut av syne..........

Oppgave 5

a)Den balanserte reaksjonslikningen for denne reaksjonen er gitt ved:
2NaClO2 + Na2S2O8 --> 2ClO2 + 2Na2SO4
Skrev oksidasjonstall osv, men klor blir oksidert og svovel blir redusert.

b) Her skal man tegne en standardkurve. Min ble helt idiotisk, da jeg fulgte informasjonen til punkt og prikke skulle selvfølgelig 0,40-0,75 på grafen havne på et heeelt annet punkt slik at jeg ikke kunne trekke linje. Skulle lese av konsentrasjonen av ClO2 så nøyaktig som mulig. MItt svar ble ca. 0,36 mg/L

c) Figur 19 viser massespekteret til ClO2. Forklar hva de ulike toppene representrer, bruk informasjon i tabell 2.

Isotop    Relativ forekomst
35Cl       75,78%
37Cl       24,22%

Mitt svar: Topp på 67u representerer molekylionet, ClO2
51u=fragmention ClO^-
35u= Cl
16u= O
37u= klorisotop 37Cl
53u= 37ClO
69u= 37ClO2

d) Du har 1L ClO2-løsning. Til å lage denne løsningen gikk det med 10g NaClO2 og 5g Na2S2O8. Vis ved regning at konsentrasjonen i denne løsningen maksimalt kan bli 2,84g ClO2 per L.

Mitt svar: Bare bullshit. Hvis noen kan vise denne, fantastisk...

e) Det virkelige innholdet av ClO2 i løsningen din ble funnet ved titrering med 0,05M natriumtiosulfatløsning Na2S2O3. Forbruket av denne var 21,6mL når volumet av prøveløsningen var 50mL. Beregen utbytte i reaksjonen i 5d) av det teoretisk mulige. Gå ut fra at reaksjonsforholdet mellom klordioksid og natriumtiosulfat er 1:1.

Mitt svar. Bare tull dette også. Vis gjerne, noen.

Farvel, karakter 4. Det var fint å ha tro på deg i et par timer etter eksamen. :-D :-D :-D :mrgreen:

Svar #20
26. mai 2013 av Vaskosi (Slettet)

da jeg hverken har sett eller kommer til å titte på del 2, anbefaler jeg denne

http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1515420

da smyger jeg før securitas kommer... :-)


Åh, tusen takk! Og tusen takk for all hjelp! :-) Setter veldig stor pris på det!

Forrige 1 2 Neste

Det er 34 svar til dette spørsmålet. Det vises 20 svar per side. Spørsmålet kan besvares på den siste siden. Klikk her for at gå til den siste siden.