Akkurat nå er 4 pålogget.

Fysikk

Fysikk Oppgaver

26. november 2013 av Cricket (Slettet)
Kan noen hjelpe meg med disse oppgavene?
Takk!

1) I et kulestøt bruker kula 2,0s fra den forlater kulestøteren hånd til den treffer bakken. Kula har massen 7,25kg. Se bort fra luftmotstand. Finn endringen ∆p i bevegelsesmengden til kula i dette kastet.

2) En ball med masse 0,30kg spretter mot et gulv. Fartsvektorene før og etter støtet danner 60° med gulv. Bestem impulsen (absoluttverdi og retning) på ballen under støtet mot gulvet.
a) Hvis ballen hadde farten 10m/s både rett før og rett etter støtet.
b) Hvis ballen hadde farten 10m/s  før og 6,0m/s rett etter støtet.

3) En vogn med masse 100kg beveger rettlinje uten friksjon på en vannrett skinnegang. Farten er 0,77m/s. Mens vognen passerer under sandsilo, blir den fylt med 40kg sand.
a) Regn ut farten til vognen med sand.
b) Mens vognen har den farten du fant i oppgave a, begynner sand å lekke ut gjennom bunnen. Hvor stor fart har vognen når den til slutt er tom for sand.

4) En radioaktivt atomkjerne, som er i ro, sender ut elektron og et antinøytrino. Elektronet har bevegelsesmengden 1,5∙10^(-21) kgm/s, og antinøytrinoet har bevegelsesmengden 2,0∙10^(-21) kgm/s. Vinkelen mellom bevegelsesretningene er 90°. Bestem bevegelsesmengden til restkjernen. (Husk å ta med retning)

Brukbart svar (0)

Svar #1
12. januar 2014 av Sigurd

1) Husk at endringen i bevegelsesmengde er det samme som impulsen (kraft ganger tid) på kula. Finn tyngdekraften og multipliser med tiden.

2) Her må vi også huske at impulsen er det samme som endringen i bevegelsesmengde.

Vi først dekomponerer vi inn-farten og ut-farten i x-retning, og så finner vi endringen av farten i x-retning. Vi lar positiv retning være oppover og mot høyre.

Nå gjør vi tilsvarende for farten i y-retning. Vi dekomponerer og finner endringen av farten i y-retning:

Nå vet vi x- og y-komponentene til fartsendringen, og da kan vi også finne

med pythagoras:

Nå som vi vet fartsendringen og massen, kan vi lett finne impulsen:

Brukbart svar (0)

Svar #2
12. januar 2014 av Sigurd

Da impulsen har samme retning som fartsendringen, kan vi bruke tangens til å finne retningen på impulsen:

(Retning loddrett oppover, 0 grader fra loddrett)

Nå klarer du sikkert oppgave b) selv. Bruk samme fremgangsmåte:

Dekomponere og finne fartsendringen til hver av komponentene. Så finne den totale fartsendringen med pythagoras. Deretter finne impulsen som endring i bevegelsesmengde (masse ganger fartsendring) og så finne vinkelen ved hjelp av tangens og endringen i fartskomponentene.


Brukbart svar (0)

Svar #3
12. januar 2014 av Sigurd

3) a) Her bruker vi at bevegelsesmengden er bevart. La m være massen til vognen, M være massen til sanden, v være startfarten til vognen og u være farten til vognen med sand.

b) I oppgave a) ble farten mindre fordi sanden (som var i ro i x-retning) støtet mot vognen. Nå blir ikke vognen utsatt for noe støt. Både sanden og vognen fortsetter med hastigheten 0,55 m/s (til sanden treffer bakken og blir bremset opp).


Brukbart svar (0)

Svar #4
12. januar 2014 av Sigurd

4) Ettersom de lå i ro i starten, må summen av bevegelsesmengdene være 0 også etterpå. Bevegelsesmengden er bevart.

La oss regne ut størrelsen av pr først.

Nå finner vi vinkelen til den motsatte vektoren av pr i forhold til elektronet:

Dermed blir vinkelen


Skriv et svar til: Fysikk Oppgaver

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.