Akkurat nå er 17 pålogget.
Søk på: Annet. Resultater: 21 til 40 av 834
 • Protolyse

  Foruminnlegg
  Hva er egentlig poenget med å finne ut hvor mange prosent av en syre som protolyserer?Hva bruker man det til videre?
 • Sentripetalakselerasjon

  Foruminnlegg
  Vil man følge seg lettere om natten enn om dagen som en følge av jordens sentripetalakselerasjon når den går i bane rundt sola?
 • Cis/trans - (chair)conformations

  Foruminnlegg
  Hei! Har akkurat begynt å lære om den velkjente "chai conformation", så fint om noen kunne forklart meg litt henhold til denne oppgaven.Myo-inositol, one of the isomers of 12,3,4,5,6-hexahydroxycyclohexane acts as a growth factor in both animals and microorganisms. Draw the most stable ...
 • energiressurser

  Foruminnlegg
  Hvilke energiressurser har vært spesielt viktige for Norge, og hvilke energiressurser kan bli viktige i fremtiden?
 • geofag 2, eksamen 2016 vår

  Foruminnlegg
  kan noen hjelpe meg om denne regneoppgaven ta utgangspunktet i at det kan utvinnes 380 millioner tnn rutilholdig masse i Engebøfjellet. Bare 3,96% er ren rutil. Avfallsmassen har en tetthet på ca.3300 kg/m^3. Hvor stort volum vil avfallsmassen utgjør? vis utregningen, og oppgi svaret i m^3 ta...
 • Bufferkapasitet mot sterk base

  Foruminnlegg
  Svaret skal bli 2,282, men jeg får noe annet. Kan noen hjelpe?
 • Organisk

  Foruminnlegg
  Hei, støter stadig på en og annen utfording ..Hva blir produktet når aceton behndles med base? Jeg har svaralternativene og fasit, men hadde gjerne sett om noen kunne forklart hvorfor det blir slik
 • konflikten i syria

  Foruminnlegg
  Hei sann, jeg har fått i oppgave om å ha presentasjon om konflikter i verden, jeg valgte da Syria. Jeg sliter litt med samfunnsfag, og vil derfor gjøre mitt beste å få en god karakter. Ting vi må presentere er blant annet -Om landet -Styreform(leder osv..) -Om konflikten - Mulige løsninger -...
 • Reaksjonslikning

  Foruminnlegg
  Zn(s) + HCl(aq) → ZnCl2 + H2 (g)Hvilken tilstandsbetegnelse passer bak sinkkloriden her? (aq) eller (s)?
 • ZnCl2

  Foruminnlegg
  Hei =) Bare lurer på hva formelen ZnCl2 heter med vanlige ord? Er det sinkdiklorid?Takk =)
 • Legger en Zn-bit i en CuSO4 løsning. Hva skjer?

  Foruminnlegg
  Jeg løste den slik:Ser i spenningsrekka og ser om det skjer noe.<equation>$\text{C}{{\text{u}}^{2+}}+2{{\text{e}}^{-}}\to \text{Cu}$</equation><equation>$\text{Z}{{\text{n}}^{2+}}+2{{\text{e}}^{-}}\to \text{Zn}$</equation>Ser at Cu2+ vil oksidere alle reduserte former på m...
 • titrering

  Foruminnlegg
  hvorfor bør vi vaske byrette med standardløsningen tre ganger til og begynne med. og hvorfor bør det ikke være luftbobler i byretten eller byrettespissen?
 • titrering indikator

  Foruminnlegg
  I titrering er btb et godt valg siden i titreringer bruker man som ofte en sterk syre og base. BTB får en gul farge i sure løsninger og en blå farge i basiske(alkaliske) løsninger. I nøytrale løsninger vil BTB være grønn. BTB egner seg til å måle svake syrer og baser som blir gul ved pH under 6 o...
 • Fellesioneffekt

  Foruminnlegg
  Hei, sliter litt med en oppgave her..Hvordan kan man illustrere fellesioneffekten med disse utlevrte stoffene? PbI (s)Kaliumjodidløsning, 1M KlBly(II)nitratløsning, 1M Pb(NO3)2Utstyr velger man selvBoka sier også: løsligheten for bly(II)jodid er 0.063 g/100 mL ved 20 grader C og 0.41 g/100 mL ved...
 • Elektrisitet Resistanse

  Foruminnlegg
  Jeg får denne oppgaven bare ikke til å stemme. Oppgave 9.14 i boka: Ergo 1. Oppgaven er som følgende: En kokeplate inneholder en tråd av konstanten med tverrsnitt 0,28mm^2. Når tråden strekkes ut, er den 20m lang. Konstantan har resistiviteten 4,9*10^-7Ωm. a) Finn resistansen i konstan...
 • Molekyllengde ut i fra absorbsjon

  Foruminnlegg
  Hei, sitter å sliter med en oppgave og kommer ikke i nærheten av fasit, så håper noen kan hjelpe meg: For en tilstand med halvbølgelengder er energien gitt avEn = (h^2/8mL)*n^2hvor h er Plancks konstant, m er elektronets masse, og L er molekylets lengde. n er halvbølgelengde. De 22 delokaliserte...
 • Graf

  Foruminnlegg
  Lurer på oppgave C. Skjønner ikke hvordan man finner ut av det.
 • likning

  Foruminnlegg
  4+16*0.71^x=20-16^0.71^x
 • cos^2 X

  Foruminnlegg
  Øhh, jeg hadde tentamen i dag og fikk ikke til å tegne denne grafen på kalkulatoren..f(x)=cos^2 XFikkk bare syn err... Har aldri sett cos opphøyd i annen før?? Går det? =)Kan noen forklare hvordan jeg skulle ha fått til dette på kalk i fohold til en vanlig cos eller sin-graf? Jeg skulle ha tegnet...
 • fysikk 1

  Foruminnlegg
  forklar den prinsipielle forskjellen mellom fisjon av uran i et kjerneenergiverk og fisjon av uran i en atombombe ber om å få en litt god og presis forklaring! har prøve mandag