Akkurat nå er 33 pålogget.
Søk på: Annet. Resultater: 201 til 220 av 892
 • Differensiallikninger | Regelbok Matte

  Kompendium
  Differensiallikninger er likninger som inneholder funksjoner som er differensiert. Løsningen på en differensiallikning er ikke en verdi, men en funksjon.Differensiallikninger deles inn i forskjellige ordener etter hvor mange ganger funksjonen er differensiert. Differensiallikninger av 1. orden er...
 • Redoks/ cellepotensial

  Foruminnlegg
  Hei! Oppgaven spør om denne reaksjonen er spontan eller ikke 5Br2 + 2NO3- ----> 10Br- + 2NO Det går vel ikke ann å regne cellepotensialet siden både Br2 og NO3- blir redusert?
 • Bølgelengde

  Foruminnlegg
  Hei hvis en bølgelengde går fra knute A til B. Er et en halv bølgelengde et nodepunkt til et annet nodepunkt? Trenger litt forkling i hele og halve bølgelengder! :|
 • sammentrengt strukturformel

  Foruminnlegg
  I en oppg. fikk jeg oppgitt en molekylformel:C5H12. Jeg skulle tegne sammentreng strukturformel for de tre alkanene som hadde samme molekylformel. Men...Hvordan vet jeg hvordan hver av dem skal se ut? Vi har ikke lært noe annet enn at det er en "sammenpresset" formel.. =/
 • f(x)= (x^2+1)^4

  Foruminnlegg
  Hei. Trenger hjelp på denne her. Av en eller annet grunn så kommer jeg meg ikke frem :SMå bare se hvordan andre gjorde det.Brukte kjerneregelen.(x)= (x^2+1)^4
 • novelleanalyse eksempel

  Foruminnlegg
  Hei. I norsken ble vi bedt om å finne en novelle på internett vi kunne tenke oss å analysere og jeg valgte novellen Hverdagslige observasjoner av Anna Lunde Kolstad. Er det noen som har lest novellen og som kan hjelpe meg igang?
 • storbynatt rudolf nilsen

  Foruminnlegg
  Jeg skal skrive en analyse av Storbynatt av Rudolf Nilsen, hvor jeg bland annet skal kommentere hans holdning til moderniteten. Jeg håper jeg kan få litt hjelp, for jeg synes det er veldig vanskelig.
 • Oppgavesamling til prøve i R1

  Foruminnlegg
  Jeg har en teori om at lærerne henter oppgaver til prøver i matte fra en eller annen nettside, feks. fra lokus.no. Men her trengs det brukernavn og passord for å få tilgang. Noen som har et brukernavn og passord, og har tilgang til disse oppgavene?
 • Takk!

  Foruminnlegg
  Hei alle sammen! Jeg vil bare si at dette er en fantastisk side! Dette hjelper mange som ikke har ressurssterke foreldre, eller de som av en eller annen grunn ikke får tak i den hjelpen de trenger! Forza realisten!! :wink:En stor takk til alle dere som hjelper!! :-D
 • Galvanisk element

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg lurer på et spørsmål. Dersom vi har to grafittelektroder i en galvanisk element. Vil disse delta i noen reaksjon, eller bli påvirket på en eller annen måte(økning/minking av mass)?. Eventuelt hvorfor/hvofor ikke?
 • Den elektrokjemiske spenningsrekken

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg lurer på om noen kan gi meg et godt svar på hvorfor noen stoffer ikke vil reagere med vann dersom dette gir større reduksjonspotensial enn med et annet stoff? I så fall hvilke stoffer dette gjelder? Takk på forhånd!
 • Engelsk - Ly på slutten av verb

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg lurer på om det finnes en regel for når man skal bruke ly på slutten av engelske verb. Til nå pleier jeg å si setningen høyt inni meg så jeg hører hvor den skal. Finnes det en annen regel eller løsning?
 • Kinetisk energi....

  Foruminnlegg
  Hei alle realister der ute! Det er en oppgave jeg ikke får helt til i boken min. Hadde vært fint om dere kunne komme med noen hint/tips til hvordan man kan løse den. Dvs. jeg får riktig svar ved å sette v0 lik 0, men jeg tror det finnes en annen måte også. Jeg antar at det går an å regne dette ut...
 • Massespektrometri (MS) og gasskromatografi (GC)

  Foruminnlegg
  Hei,Jeg jobber med gasskromatografi (GC) og massespektrometri (MS) på skolen. Jeg lurte på om det finnes to forskjellige organiske stoffer som har nesten identiske kokepunkter som gjør dem nesten helt umulig å skille med gasskromatografi? 3-pentanol og 2-pentanol har nesten like kokepunt, men jeg...
 • oksidasjon

  Foruminnlegg
  Hei!Jeg har noen spørsmål om oksidasjon. I grunnboka mi beskriver de oksidasjon fra primær alkohol til aldehyd til karboksylsyre.Går det an at den primære alkoholen oksideres direkte til karboksylsyre?Hvorfor er aldehyder reaktive stoffer som lett lar seg oksidere?Hvorfor egner det seg å bruke ed...
 • Lys i gravitasjonsfelt (akselererende romskip)

  Foruminnlegg
  Okei, oppgaven er som skissert. To personer er i et aksellererende romskip, romskipet akselererer forover med retning som anvist. Lys sendes ut fra Lyskilden som tegnet. Vil de to personene oppfatte at lyset har forskjellig frekvens. Sånn jeg tenkte, begge er jo i et like sterkt gravitasjonsfelt,...
 • Trykk | Termodynamikk

  Kompendium
  Innen fysikk er trykk et mål for hvor stort press en overflate blir utsatt for. Trykk er definert som kraft delt på areal. Måleenheten for kraft er newton (N). Standardenheten newton per kvadratmeter er den samme som kilogram over meter ganger sekund i annen. Det vil si at en kraft på 1 N akseler...
 • Prosentregning | Regelbok Matte

  Kompendium
  Prosentregning er en veldig viktig matematisk linje. Logikken i prosentregning er at man ser på andelen av hundre. Prosent betyr med andre ord hundredeler eller per hundrede (pro cent). Prosentregning benyttes på en eller annen måte i nesten alle menneskers hverdag. Derfor kan man ikke overdrive ...
 • Prosentpoeng | Regelbok Matte

  Kompendium
  Prosentpoeng er nok det mest misforståtte og misbrukte begrepet innenfor prosentregning. Det blir nesten oftere brukt feil enn det blir brukt riktig. Man kan ikke bruke prosent og prosentpoeng om hverandre. Prosentpoeng er brukbart når man beskriver en endring fra en prosentdel til en annen prose...
 • Isotop | Kjernefysikk

  Kompendium
  En isotop er en variant av et grunnstoff hvor antall nøytroner i kjernen varierer. Hvert atom har et atomnummer som sier hvor mange protoner atomkjernen inneholder, men antallet nøytroner i kjernen kan være forskjellig. For hver variasjon av et atom har vi en isotop.For eksempel har hydrogen en p...