Akkurat nå er 115 pålogget.
Søk på: Annet. Resultater: 221 til 240 av 906
 • Takk!

  Foruminnlegg
  Hei alle sammen! Jeg vil bare si at dette er en fantastisk side! Dette hjelper mange som ikke har ressurssterke foreldre, eller de som av en eller annen grunn ikke får tak i den hjelpen de trenger! Forza realisten!! :wink:En stor takk til alle dere som hjelper!! :-D
 • Galvanisk element

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg lurer på et spørsmål. Dersom vi har to grafittelektroder i en galvanisk element. Vil disse delta i noen reaksjon, eller bli påvirket på en eller annen måte(økning/minking av mass)?. Eventuelt hvorfor/hvofor ikke?
 • Engelsk - Ly på slutten av verb

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg lurer på om det finnes en regel for når man skal bruke ly på slutten av engelske verb. Til nå pleier jeg å si setningen høyt inni meg så jeg hører hvor den skal. Finnes det en annen regel eller løsning?
 • Lys i gravitasjonsfelt (akselererende romskip)

  Foruminnlegg
  Okei, oppgaven er som skissert. To personer er i et aksellererende romskip, romskipet akselererer forover med retning som anvist. Lys sendes ut fra Lyskilden som tegnet. Vil de to personene oppfatte at lyset har forskjellig frekvens. Sånn jeg tenkte, begge er jo i et like sterkt gravitasjonsfelt,...
 • Reklameanalyse

  Kompendium
  Modell for å skrive reklameanalyse.Dette er en modell som kan gi deg hjelp og inspirasjon til å skrive reklameanalyse. I modellen skilles det mellom bildereklame og TV-reklame. Modellen gir noen forslag til hva du kan gå inn på i en analyse av reklame, men vær selektiv. Det er ikke nødvendigvis a...
 • Aktantmodellen

  Kompendium
  Hva er aktantmodellen?Denne veiledningen gir en innføring i hvordan man kan bruke aktantmodellen til å analysere eventyr. De forskjellige komponentene i modellen beskrives, og det gis eksempler fra Asbjørnsen og Moes eventyr Askeladden og de gode hjelperne som en forklaring på hvordan modellen ka...
 • Prosentregning | Regelbok Matte

  Kompendium
  Prosentregning er en veldig viktig matematisk linje. Logikken i prosentregning er at man ser på andelen av hundre. Prosent betyr med andre ord hundredeler eller per hundrede (pro cent). Prosentregning benyttes på en eller annen måte i nesten alle menneskers hverdag. Derfor kan man ikke overdrive ...
 • Trykk | Termodynamikk

  Kompendium
  Innen fysikk er trykk et mål for hvor stort press en overflate blir utsatt for. Trykk er definert som kraft delt på areal. Måleenheten for kraft er newton (N). Standardenheten newton per kvadratmeter er den samme som kilogram over meter ganger sekund i annen. Det vil si at en kraft på 1 N akseler...
 • Prosentpoeng | Regelbok Matte

  Kompendium
  Prosentpoeng er nok det mest misforståtte og misbrukte begrepet innenfor prosentregning. Det blir nesten oftere brukt feil enn det blir brukt riktig. Man kan ikke bruke prosent og prosentpoeng om hverandre. Prosentpoeng er brukbart når man beskriver en endring fra en prosentdel til en annen prose...
 • Isotop | Kjernefysikk

  Kompendium
  En isotop er en variant av et grunnstoff hvor antall nøytroner i kjernen varierer. Hvert atom har et atomnummer som sier hvor mange protoner atomkjernen inneholder, men antallet nøytroner i kjernen kan være forskjellig. For hver variasjon av et atom har vi en isotop.For eksempel har hydrogen en p...
 • eksamenstid

  Foruminnlegg
  Snart begynner eksamenstiden for min del iallefall. Satser på å krype inn i hula mi etter påske, og for å komme ut igjen i Mai og Juni når eksamene er ferdig. Føler jeg henger litt etter i et fag, men ellers er det helt greit. Hvordan står det til med dere andre? Begynner nervene å komme?
 • 3mz Periodiske funksjoner

  Foruminnlegg
  Hei!Driver på med "Modeller for periodiske fenomener" og har fått forklart og gitt hvordan en skal finne funksjoner på formen A sin(cx+b)+dSkjønner ikke helt forskjellen på den type funksjon og dem på samme form, men med cosinus i stedenfor sinus. Eks: Oppgave 653 (forkortet):Høyvann: k...
 • Privatister i 2fy

  Foruminnlegg
  Hei!Jeg, som mange andre skal ta 2fy som privatist nå i vår. Kanskje vi kan gi hverandre litt tips og sånn her? Jeg har fått høre at det er lurt å gjøre masse oppgaver, sånn at jeg skjønner stoffet. Utenom det er det egentlig veldig mye jeg lurer på, f.eks hvordan eksamen foregår, hvilke typer op...
 • Episk

  Foruminnlegg
  Hva betyr episk?
 • 1P eksamen høst 2020

  Foruminnlegg
  Hei, noen som hadde 1P eksamen i dag og vil dele sine svar til sammenligning?:) Eventuelt noen ivrige som vil prøve seg på de og dele svar? Hilsen ekstremt spent elev! (kan legge ut eksamen om noen ønsker, bare svar under!)
 • Kjemik...

  Foruminnlegg
  Hei!Jeg lurer på hvor privatpersoner kan få kjøpt kjemikalier?
 • Bufferkapasitet med hensyn til både syren og basen ( HASTER!)

  Foruminnlegg
  Vi har 0,50 L av en buffer som inneholder 0,30 mol HCOOH og 0,35 mol HCOONa. Finn kapasiteten til bufferen med hensyn til både syre og base.har regnet ut men får galt svar i forhold til fasiten.
 • Felling - reaksjonslikning, blynitrat + kaliumjodid

  Foruminnlegg
  Bland Pb(NO3)2 og KI-løsningene i et reagensglass ved hjelp av dråpeteller. Skriv reaksjonslikningen dersom det skjer noe.Jeg tenker slik:Pb(NO3)2 og KI-løsningene vil si:Pb(NO3)2 + H2O -> Pb2+(aq) + (NO3)2(aq)KI + H2O -> K+(aq) + I-(aq)Er det riktig så langt? Er det her to mulige kombinasj...
 • Superledning

  Foruminnlegg
  Hva er superledning?
 • Sammenheng mellom energinivå og absorpsjonslinjer

  Foruminnlegg
  Hei, har enda en oppgave fra repitisjonen som jeg ikke forstår. Det jeg skjønner er at apsorpsjonsspekteret blir dannet ved at en lyskilde lyser gjennom en gass og lyset som tilsvarer de bølgelengdene i atomene vil bli absorbert, det er da de svarte linjene på spekteret. Men jeg skjønner ikke hv...