Akkurat nå er 3 pålogget.
Søk på: Annet. Resultater: 221 til 240 av 889
 • 3mz Periodiske funksjoner

  Foruminnlegg
  Hei!Driver på med "Modeller for periodiske fenomener" og har fått forklart og gitt hvordan en skal finne funksjoner på formen A sin(cx+b)+dSkjønner ikke helt forskjellen på den type funksjon og dem på samme form, men med cosinus i stedenfor sinus. Eks: Oppgave 653 (forkortet):Høyvann: k...
 • Privatister i 2fy

  Foruminnlegg
  Hei!Jeg, som mange andre skal ta 2fy som privatist nå i vår. Kanskje vi kan gi hverandre litt tips og sånn her? Jeg har fått høre at det er lurt å gjøre masse oppgaver, sånn at jeg skjønner stoffet. Utenom det er det egentlig veldig mye jeg lurer på, f.eks hvordan eksamen foregår, hvilke typer op...
 • Kjemik...

  Foruminnlegg
  Hei!Jeg lurer på hvor privatpersoner kan få kjøpt kjemikalier?
 • Episk

  Foruminnlegg
  Hva betyr episk?
 • Bufferkapasitet med hensyn til både syren og basen ( HASTER!)

  Foruminnlegg
  Vi har 0,50 L av en buffer som inneholder 0,30 mol HCOOH og 0,35 mol HCOONa. Finn kapasiteten til bufferen med hensyn til både syre og base.har regnet ut men får galt svar i forhold til fasiten.
 • Superledning

  Foruminnlegg
  Hva er superledning?
 • Felling - reaksjonslikning, blynitrat + kaliumjodid

  Foruminnlegg
  Bland Pb(NO3)2 og KI-løsningene i et reagensglass ved hjelp av dråpeteller. Skriv reaksjonslikningen dersom det skjer noe.Jeg tenker slik:Pb(NO3)2 og KI-løsningene vil si:Pb(NO3)2 + H2O -> Pb2+(aq) + (NO3)2(aq)KI + H2O -> K+(aq) + I-(aq)Er det riktig så langt? Er det her to mulige kombinasj...
 • 1P eksamen høst 2020

  Foruminnlegg
  Hei, noen som hadde 1P eksamen i dag og vil dele sine svar til sammenligning?:) Eventuelt noen ivrige som vil prøve seg på de og dele svar? Hilsen ekstremt spent elev! (kan legge ut eksamen om noen ønsker, bare svar under!)
 • Sammenheng mellom energinivå og absorpsjonslinjer

  Foruminnlegg
  Hei, har enda en oppgave fra repitisjonen som jeg ikke forstår. Det jeg skjønner er at apsorpsjonsspekteret blir dannet ved at en lyskilde lyser gjennom en gass og lyset som tilsvarer de bølgelengdene i atomene vil bli absorbert, det er da de svarte linjene på spekteret. Men jeg skjønner ikke hv...
 • Utdanning og karakterkrav

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg har veldig lyst til å bli arkitekt. Hva er karakterkravet for arkitektstudie?
 • fosfor fra urin

  Foruminnlegg
  Hei sann! Skulle gjerne forsøkt å destilert (bitte litt) hvit fosfor fra urin. Har hørt at det kan la seg gjøre ved å koke urin (med pulverisert kull) i en retort, for så å kjøre dampen gjennom vann. fosfor skal visst nok deponeres på bunnen i vannløsningen. Stemmer dette? Det var også noen som ...
 • 2Fy, krefter/bevegelse

  Foruminnlegg
  Oppgave 6.26 fra Rom Stoff Tid:Under visse forhold kan luftmotstanden momt et legeme i bevegelse være proporsjonal med andre potens av farten. For et bestemt legeme som har massen 6.0 kg, setter vi absoluttverdien av luftmotstanden likR1=kv2, der k=0.30 N x s^2/m^2b) Hva er den største farten leg...
 • 3MX, takk på forhånd!

  Foruminnlegg
  Vi har gitt to punkt (2,1)A og (6,3)B. a) Finn ei parameterframstilling for linja l gjennom A og B. Ei anna linje m er gitt ved parameterframstillinga: x = 3 - s y = 3 + s b) Undersøk om linjene l og m står vinkelrett på kvarandre. c) Finn ved rekning koordinatane til skjeringspunktet S mellom li...
 • Utregning av pH

  Foruminnlegg
  Hei! Sitter med en litt vrien oppave her..Oppgaven starter med at vi har en 100ml 0,1M eddiksyreløsning. Denne tilsettes 0,20g NaOH, slik at vi nå har en perfekt buffer med [eddiksyre] = [acetat] = 0,05M og pH = 4,74"Problemet" oppstår når det deretter tilsettes 100ml AgNO3 til denne lø...
 • Overskudd... DERIVASJON

  Foruminnlegg
  Ang. oppgave b):1) Her må jeg vel finne ekstremalpunktene?? (eller rettere sagt maksimalpunktet, er vel bare det jeg skal ha), så må jeg vel finne maksimalverdien for å finne y-koordinaten?? Maksimale x-koordinaten = maksimalpunktMaksimale y-koordinaten = maksimalverdi2) En annen liten ting, når ...
 • resonans og elektrisk lederevne

  Foruminnlegg
  Fikk denne ideen fra en kjemiolympiade-oppgave hvor vi skulle finne ut hvilket molekyl som hadde de beste elektrolytiske egenskapene.Da tenker jeg med engang på resonansstrukturen til molekylene. Sist gang fikk jeg bekreftet at jo mer resonans-stabil konjugerende base til en syre var, desto sterk...
 • Reduksjonsmiddel, oksidasjonsmiddel og red.potensiale

  Foruminnlegg
  Hei! :)Etter en lang pause fra kjemien er det en utfordring å kikke i kjemibøkene igjen, og jeg stusser på dette med reduksjonsmidler og oksidasjonsmidler i sammenheng med reduksjonspotensiale. F.eks har reaksjonen fra NAD+ til NADH et negativt reduksjonspotensiale. E = -0,32Altså er reaksjonen f...
 • Bensin, forskning

  Foruminnlegg
  I følgeen japansk forsker skal det være mulig å lage bensin ved å resirkulere forurensende gass (CO2-gass).Det har blitt gjort ulike forsøk på å danne bensin på denne måten:1) Blande karbon med hydrogengass i et reaksjonskammer med høy temperatur. Utbytte begredelig2) Bruke hydroklorisk syre som ...
 • Magnetisme

  Kompendium
  Magnetisme er en egenskap ved et materiale som gjør at det tiltrekkes eller frastøtes av et annet materiale. Magnetisme er velkjent fra hverdagen, og man bruker magneter til mange praktiske ting. De fleste kjenner godt til kjøleskapsmagneter som holder papirer på plass, eller har en knivholder på...
 • Radioaktivitet | Kjernefysikk

  Kompendium
  Radioaktivitet er et fenomen i kjernefysikk hvor en ustabil atomkjerne henfaller ved å sende ut stråling.Radioaktivitet forekommer når det er en ubalanse i atomkjernen, enten i forholdet mellom protoner og nøytroner, eller fordi det er for mange nukleoner (protoner og nøytroner) eller fordi det e...