Akkurat nå er 131 pålogget.
Søk på: Annet. Resultater: 241 til 260 av 906
  • Utdanning og karakterkrav

    Foruminnlegg
    Hei! Jeg har veldig lyst til å bli arkitekt. Hva er karakterkravet for arkitektstudie?
  • Kraft og bevegelse

    Foruminnlegg
    Hei! Jeg har fysikktentamen på mandag, og sliter med en oppg som jeg ikke kommer noen vei. Her er oppg:Denne oppgaven handler om en gruppe skistudenter på en idrettshøyskole. De vil gjøre målinger for å komme fram til friksjonstallet mellom skiene og snøen ved de vær- og føreforholdene de har bes...
  • fosfor fra urin

    Foruminnlegg
    Hei sann! Skulle gjerne forsøkt å destilert (bitte litt) hvit fosfor fra urin. Har hørt at det kan la seg gjøre ved å koke urin (med pulverisert kull) i en retort, for så å kjøre dampen gjennom vann. fosfor skal visst nok deponeres på bunnen i vannløsningen. Stemmer dette? Det var også noen som ...
  • 2Fy, krefter/bevegelse

    Foruminnlegg
    Oppgave 6.26 fra Rom Stoff Tid:Under visse forhold kan luftmotstanden momt et legeme i bevegelse være proporsjonal med andre potens av farten. For et bestemt legeme som har massen 6.0 kg, setter vi absoluttverdien av luftmotstanden likR1=kv2, der k=0.30 N x s^2/m^2b) Hva er den største farten leg...
  • 3MX, takk på forhånd!

    Foruminnlegg
    Vi har gitt to punkt (2,1)A og (6,3)B. a) Finn ei parameterframstilling for linja l gjennom A og B. Ei anna linje m er gitt ved parameterframstillinga: x = 3 - s y = 3 + s b) Undersøk om linjene l og m står vinkelrett på kvarandre. c) Finn ved rekning koordinatane til skjeringspunktet S mellom li...
  • resonans og elektrisk lederevne

    Foruminnlegg
    Fikk denne ideen fra en kjemiolympiade-oppgave hvor vi skulle finne ut hvilket molekyl som hadde de beste elektrolytiske egenskapene.Da tenker jeg med engang på resonansstrukturen til molekylene. Sist gang fikk jeg bekreftet at jo mer resonans-stabil konjugerende base til en syre var, desto sterk...
  • Utregning av pH

    Foruminnlegg
    Hei! Sitter med en litt vrien oppave her..Oppgaven starter med at vi har en 100ml 0,1M eddiksyreløsning. Denne tilsettes 0,20g NaOH, slik at vi nå har en perfekt buffer med [eddiksyre] = [acetat] = 0,05M og pH = 4,74"Problemet" oppstår når det deretter tilsettes 100ml AgNO3 til denne lø...
  • Overskudd... DERIVASJON

    Foruminnlegg
    Ang. oppgave b):1) Her må jeg vel finne ekstremalpunktene?? (eller rettere sagt maksimalpunktet, er vel bare det jeg skal ha), så må jeg vel finne maksimalverdien for å finne y-koordinaten?? Maksimale x-koordinaten = maksimalpunktMaksimale y-koordinaten = maksimalverdi2) En annen liten ting, når ...
  • Reduksjonsmiddel, oksidasjonsmiddel og red.potensiale

    Foruminnlegg
    Hei! :)Etter en lang pause fra kjemien er det en utfordring å kikke i kjemibøkene igjen, og jeg stusser på dette med reduksjonsmidler og oksidasjonsmidler i sammenheng med reduksjonspotensiale. F.eks har reaksjonen fra NAD+ til NADH et negativt reduksjonspotensiale. E = -0,32Altså er reaksjonen f...
  • Bensin, forskning

    Foruminnlegg
    I følgeen japansk forsker skal det være mulig å lage bensin ved å resirkulere forurensende gass (CO2-gass).Det har blitt gjort ulike forsøk på å danne bensin på denne måten:1) Blande karbon med hydrogengass i et reaksjonskammer med høy temperatur. Utbytte begredelig2) Bruke hydroklorisk syre som ...
  • Bildeanalyse

    Kompendium
    Denne modellen kan brukes som hjelp når man skal skrive bildeanalyse i norskfaget. Hvis man blir bedt om å analysere et maleri, et fotografi, en reklameplakat eller lignende, kan dette brukes som en bildeanalyse-oppskrift som kan gi inspirasjon til hva man kan ta med.Bildeanalyse malFør man går i...
  • Magnetisme

    Kompendium
    Magnetisme er en egenskap ved et materiale som gjør at det tiltrekkes eller frastøtes av et annet materiale. Magnetisme er velkjent fra hverdagen, og man bruker magneter til mange praktiske ting. De fleste kjenner godt til kjøleskapsmagneter som holder papirer på plass, eller har en knivholder på...
  • Radioaktivitet | Kjernefysikk

    Kompendium
    Radioaktivitet er et fenomen i kjernefysikk hvor en ustabil atomkjerne henfaller ved å sende ut stråling.Radioaktivitet forekommer når det er en ubalanse i atomkjernen, enten i forholdet mellom protoner og nøytroner, eller fordi det er for mange nukleoner (protoner og nøytroner) eller fordi det e...
  • Newtons lover | Mekanikk

    Kompendium
    Newtons bevegelseslover er tre grunnleggende lover som legger grunnlaget for klassisk mekanikk, læren om hvordan og hvorfor legemer beveger seg.Den engelske fysikeren og matematikeren Isaac Newton offentliggjorde bevegelseslovene i verket Philosophiae naturalis principa mathematica, kjent som Pri...
  • Lodrettkast

    Foruminnlegg
    Heisann,Du kaster en stein loddrett oppover fra taket av et hus. Steinen har hastigheten 12 m/s. I det steinen forlater hånda di er den 12m over bakken. Steinen has massen 0.0500kg.Jeg skal da bruke energimetoder til å finne hvor høyt steinen kommer. Hvor høyt kommer steinen? Fasit svar er 19.3. ...
  • Balansering av ligninger

    Foruminnlegg
    Hei, her er mitt første innlegg på forumet. Jeg tar 2kj som privatist. :-D Og jeg starter med et dumt spørsmål. Jeg har skjønt hvordan jeg kan balansere reaksjonsligninger, og at vi alltid må sjekke om ligningen er i balanse. Men hvorfor oppgies de "ubalansert"? Fordi vi skal skjønne pr...
  • Enkel ligning - spørsmål fra foresatt

    Foruminnlegg
    Hei, skal hjelpe til med litt pugging, hvordan løses dette? 4a2 + 6a
  • skulle være enkel

    Foruminnlegg
    Denne skulle være enkel, men eg ser ikkje den logiske konklusjonens = (v0 + v) t / 2 Av dette skal du finne eit uttrykk for gjennomsnittsfarta for ein bevegelse med konstant akselerasjon som jo er strekning/tid eller s/tmen vha dette uttrykket får me når v0=0, 2s/ t= v kva er det eg overser?
  • Kraften på person

    Foruminnlegg
    Kan noen prøve å finne retningen på kraften F som virker på personen fra fallskjermen? (oppgave 1.86, studieboken for Ergo3fy)
  • Bare en tanke.

    Foruminnlegg
    Ioner er løselig i vann fordi det er polart og det dannes kompleksioner. Sett at man tilfører kun ioner med en sort ladning, for eksempel kun anioner. Hva vil skje dersom den samlede ladningen i en løsning blir veldig stor (enten positiv eller negativ)? Dersom man hypotetisk sett hadde hatt en lø...