Akkurat nå er 177 pålogget.
Søk på: Annet. Resultater: 301 til 320 av 908
 • "Finn c-vektor"

  Foruminnlegg
  Hei, jeg sliter litt med en oppgave som er: "Vi har gitt vektorene og . Finn når og står vinkelrett på både og ." Jeg vet at , men kommer ikke videre. Noen som kunne hjelpe? På forhånd takk, frederick
 • Hvor stor arbeid utfører trekkraften F?

  Foruminnlegg
  Oppgaven: Kari sitter på akebrett som broren drar i 200 m bortover en vannrett vei. Trekkraften 16 N i en retning på 20 grader opp fra veien. Nedenfor tokk jeg med hva jeg gjorde, men fikk feil svar.
 • Hvor lenge kan motorsykkelen kjøre?

  Foruminnlegg
  Hei trenger hjelp med 107 takk på forhånd
 • Koblede hastigheter-derivasjon

  Foruminnlegg
  Hei hei har en oppgave som er sikkert veldig lett men greier ikke å se greia,,, den er som følger : Radien i en sirkelskive vokser 1cm/s .hvor fort øker arealet av sirkelskiven idet r=10cm , Kunne noen forklare litt detaljert hvordan jeg bør tenke her ,,,, kjempetakk på forhånd,,,,,
 • Vinkler i en trekant | Regelbok Matte

  Kompendium
  Trigonometri/trekantsberegning handler først og fremst om sider og vinkler i en trekant.Vinkler i en trekant er det samme som trekantens hjørner. Vinklene i trekanter kalles også vinkelspisser. Vinkler måles i grader markert med symbolet: °.Vinkler i en trekant er markert med store bokstaver,...
 • Betastråling | Stråling

  Kompendium
  Betastråling er utsendelse av positivt eller negativt ladede elektroner fra atomkjernen. Det er en type partikkelstråling som oppstår ved nedbrytning av radioaktive stoffer eller av radioaktiv nedbrytning.Betahenfall kan skje på to forskjellige måter. Disse kalles beta – (β-) og beta+ ...
 • Alfastråling | Stråling

  Kompendium
  Alfastråling er et biprodukt av alfahenfall, en radioaktiv spaltning som foregår når en heliumkjerne sendes ut fra atomkjernen. Alfahenfall skjer når tunge atomkjerner blir ustabile og sender ut alfapartikler med stor fart. En alfapartikkel er en atomkjerne bestående av en positivt ladet heliumkj...
 • Tangent | Regelbok Matte

  Kompendium
  Ordet tangent kommer fra det latinske ordet tangere, som betyr å røre ved. I matematikk er en tangent en linje som tangerer, det vil si rører ved, en kurve i bare ett punkt og har samme helning som kurven i dette punktet.Tangent (rød linje) på en kurve.To kurver eller flater tangerer hverandre i ...
 • Søylediagram | Regelbok Matte

  Kompendium
  Et søylediagram er enda en måte å lage et diagram som presenterer prosent. Et søylediagram og stolpediagram brukes ofte litt rundt hverandre. I et søylediagram er den grafisk fremstillingen loddrette søyler. I et stolpediagram kan stolpene derimot være både vannrette og loddrette. I virkeligheten...
 • Perfekt,, og primtall

  Foruminnlegg
  Hei, det er ei oppgave jeg kom over som jeg ikke skjønner helt hvordan man viser:Vis at 2p-1(2p-1) er perfekt når (2p-1) er et primtall."Vi sier at et positivt heltall er perfekt hvis det blir lik summen av dens positive divisorer (alt annet enn tallet selv)"Noen som kan hjelpe meg? ;)
 • Bernoullis ulikhet

  Foruminnlegg
  Noen som vet om det går ann å gjøre en algebraisk løsning for B.ulikhet?<equation>(1+x)^n \geq 1+nx</equation><equation>1+x \geq 0 </equation>
 • Bevegelse i gravitasjonsfelt

  Foruminnlegg
  Jeg lurer på om noen vet hvordan man regner ut hvor lang tid det tar å bevege seg fra en radius til en annen i et gravitasjonsfelt.For eksempel hvor lang tid det tar fra man paserer jordbanen til man paserer marsbanen hvis man har en gitt utgangshastighet og bare blir påvirket av solas gravitasjo...
 • Konsentrasjonsangivelse etanol

  Foruminnlegg
  Hehe. Lysene begynner å komme på, men kan noen fortelle meg hvordan jeg "deler" opp etanol CH3CH2OH i hva det består av? Som Al2(SO4)3=Al3++SO42-? Skal finne konsentrasjonsangivelsen.C2H5OH er bare en annen måte å skrive etanol på, ikke sant.
 • Matlab

  Foruminnlegg
  Noen som kan litt matlab.Jeg har lagret en matlab figur, denne figuren ønsker jeg å få tak i i et annet program slik at jeg kan tegne en ny graf over den gamle figuren. Hvordan henter jeg opp igjen figuren i et nytt program?
 • Kalsiumprosent

  Foruminnlegg
  Det er en oppgave som jeg setter pris på å få løst.Oppgave 32.34Hvor mange % kalsium er det i 20 g kalsiumkarbonat <equation>(CaCO_3)</equation>?Hvordan går denne utligningen ann til å få riktig svar?
 • Stoffmengdekonsentrasjon

  Foruminnlegg
  Benzen, C6H6, er et kreftfremkallende stoff som blant annet finnes i bensin. Ved en måling av luft i London i 1990 ble benzenkonsentrasjonen målt til 12 ug/m3. Det er over EUs anbefalte grense. Hva tilsvarer det i stoffmengdekonsentrasjonen med enheten mol/dm3?Kan noen rettlede meg litt på regnin...
 • pH-verdi

  Foruminnlegg
  Hvordan skal denne oppgaven løses?Oppgave 6.15Saft fra sitron inneholder blant annet sitronsyre og et sukker.Forklar hva som eventuelt vil skje med pH i sitronsaften hvisa) en teskje sukker tilsettesb)en teskje natriumhydrogenkarbonat tilsettesc)noen dråper sitronsaft tilsettesd)noen dråper konse...
 • Eksamensoppgave - Salter

  Foruminnlegg
  Vi har et hvitt salt Det er enten- Natriumhydrogenkarbonat- ammoniumklorid- Ammoniumhydrogenkarbonat Så tilsetter vi NaOh-løsning til en fast prøve av saltet, så tilsetter vi saltsyreløsning til en annen prøve av saltet. Etterpå vet vi hvilket salt det erHvordan kan vi ut ifra disse observasjone...
 • aldehyd/keton brennbart?

  Foruminnlegg
  Heija. lurte på om aldehyd og/eller ketoner er noe spesielt brennbart? feks hvis jeg skal skal skylle ut en løsning med et aldehyd/keton i vasken er det noe spesielle forbehold jeg må tenke på? Kommer sikkert veldig ann på aldehydet/ketonet, men sånn generellt?snorkfrk (som gruer seg til eksamen:p)
 • Ringdannelse

  Foruminnlegg
  Si at vi varmer opp deltahydroksypentansyre (5-hydroksypentansyre) og tilsetter svovelsyre. Da forventer vi at OH- og COOH-grupper reagerer og danner esterbindinger, COO. Høyst sannsynlig er det at hvert molekyl reagerer med et annet og vi får en polymer, men kan vi forvente av en vesentlig del ...