Akkurat nå er 157 pålogget.
Søk på: Engelsk. Resultater: 1 til 20 av 127
 • Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Det er mye å huske på når du skal skrive engelsk, spesielt når det gjelder grammatikk. Hvordan bøyer du de uregelmessige verb og hva er egentlig forskjellen på artikkelen a eller an?Denne guiden til engelsk grammatikk gir deg oversikt over de viktigste grammatiske reglene. Det er viktig å ha over...
 • Fortid på engelsk | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Fortid på engelsk (past tense) er en grammatisk tid. Engelsk fortid brukes til å bøye verb og brukes i de fleste tilfeller til å beskrive en tilstand av noe som allerede har skjedd i fortiden. De regelmessige verbene bøyes ved å tilføye endelsen -ed til verbets navneform. Dette gjelder ikke for d...
 • Datoer på engelsk | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Denne artikkelen vil veldig kort gå gjennom svaret på spørsmålet om hvordan man skriver en dato på engelsk.For det første er det viktig å vite hvilke forholdsord man skal bruke når man skriver en dato på engelsk, i en grammatisk korrekt setningDato med bokstaverNår det handler om datoer på engels...
 • Engelsk pluskvamperfektum | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Pluskvamperfektum er akkurat som perfektum en sammensatt tid, og skiller seg dermed fra nåtid og fortid. På norsk heter det pluskvamperfektum, mens på engelsk heter det past perfect. Da det er en sammensatt tid dannes pluskvamperfektum ved hjelp av verb. Eksempel pluskvamperfektum: Jeg hadde spis...
 • Preposisjoner på engelsk | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Preposisjoner er en ordklasse med ord som kan vise geografisk eller tidsmessig posisjon. Det kan være i både konkret og abstrakt forstand; man kan si at de forteller noe om hvilke 'forhold' begreper og/eller ting har til hverandre.Noen typiske preposisjoner på engelsk er: on, off, in, for...
 • Engelsk ordstilling | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Hovedregelen for engelsk ordstilling er at subjektet kommer før verballeddet, og objektet kommer til sist. Ordstillingen er altså den samme som norske utsagnssetninger, men forskjellig fra norske spørresetninger. Eksempel: Neste uke skal jeg kjøpe ny datamaskin - Next week I will buy a new c...
 • Substantiv engelsk | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Substantiv på engelsk kalles ‘nouns’ (flertall).Substantivet er et ord som setter navn på ting, personer og ideer. På engelsk deles substantiver opp i fellesnavn, egennavn og om de er tellelige eller utellelige.Eksempel: Fellesnavn: Plane, car, country. Egennavn: James, China, Pink Fl...
 • Komma på engelsk | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Komma på engelsk brukes for å skape naturlige pauser i setningen og for å dele opp en sekvens av handlinger.Er det tre eller flere ting som skjer i en setning er det naturlig å skille dem med komma.Eksempel: He ran to the shop, bought a coffee, and ran out again. Hvis det for eksempel er snakk o...
 • Adjektiv engelsk | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Adjektiver er beskrivende ord som forteller mer om substantivet eller pronomenet i setningen.Adjektiv på engelsk plasseres som regel rett før det som skal beskrives. Engelske adjektiv kan forveksles med adverb, men adverb kan benyttes til mye mer. Eksempel: Norway is a rich country. I have t...
 • Engelske verb | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Verb er ord som uttrykker en handling eller en tilstand og viser hele setningens tid Man bøyer verb etter hvilken tid de foregår i, og hvem eller hva som utfører handlingen som beskrives.Verb på engelsk heter verbs (flertall). Det ligger tett opp til det norske ordet verb. Engelske verb deles opp...
 • Pronomen engelsk | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Et pronomen er et ord som står i stedet for et annet ord eller ledd i en setning. Pronomen kalles også stedord. Pronomen kan stå i stedet for personer, ting eller begrep.Det er forskjellige typer engelske pronomen som på hver sin måte representerer noe annet. Derfor er det viktig å overveie hvilk...
 • Bindeord engelsk | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Bindeord er ord som brukes for å skape flyt og logisk sammenheng mellom setninger eller deler av en setning. God bruk av bindeord gir en sammenhengende tekst med tydeligere innhold. For å binde sammen leddene i setningene bruker man bindeord. Slik unngår man en oppstykket tekst med dårlig flyt. ...
 • Adverb engelsk | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Adverb er ord eller ledd som forteller oss noe om grad, tid, måte ,sted eller et helt utsagn. Adverb kan legge seg til tilleggsord, andre adverb, verb og hele setninger. Adverb brukes til å modifisere verb og adjektiv, samt si noe om adjektiv, andre adverb, verb og hele setninger.Engelske adverb ...
 • Engelsk leksehjelp

  Forumkategori
 • Uregelmessige verb engelsk | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Det finnes over 200 uregelmessige verb på engelsk. Mange av de mest brukte verbene i det engelske språket er uregelmessige, derfor er det viktig å lære dem og mestre de vanligste bøyningene. I nåtid gjelder samme regel som for de regelmessige som de uregelmessige verbene. Man bruker grunnformen f...
 • Engelsk perfektum | Present Perfect | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Perfektum på engelsk er en sammensatt tid. Engelsk perfektum skiller seg ut fra nåtid (present tense) og fortid (past tense) som fungerer som enkle tider ved at perfektum dannes ved å bruke hjelpeverb. Perfektum dannes slik:Eksempel på norsk prefektum Jeg har sett Jeg har startetEksempel på perfe...
 • Eiendsomspronomen / eiendomsord / genitiv engelsk | Engelsk grammatikk

  Kompendium
  Eiendomspronomen, eller genitiv, heter ‘the genitive’ på engelsk. Det ligger dermed tett opp til det norske ordet genitiv. Engelsk benytter den direkte oversettelsen fra latin, mens man på norsk bruker både genitiv fra latin og det norske uttrykket eiendomspronomen.Eiendomspronomen og...
 • Differensligning på engelsk?

  Foruminnlegg
  HeiSom tittel sier. Hva er den korrekte oversettelsen til engelsk for "Differensligning". Ikke differensialligning.Hilsen Kenneth
 • Kjemi - engelsk!

  Foruminnlegg
  Hei!Leser en artikkel på engelsk og har kommet over noe jeg ikke forstår!"...content of 20g kg ^-1 grain dry weight..."Betyr dette 20 g per kg? Altså 20 g/kg? Eller 20g per 1000g? Er opphøyd i minus 1, forstår ikke helt det..Håper noen kan hjelpe!På forhånd takk :)
 • Utvandringsbølge på engelsk?

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg lurer på hvordan man kan oversette/ finne synonymer for "Utvandringsbølge" på godt engelsk. Har skrivedag imorgen, og har om nettop utvandringen fra Norge til Amerika. På forhånd Tusen hjertelig takk :)

Søk relatert til Engelsk


Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste