Akkurat nå er 29 pålogget.
Søk på: Fysikk. Resultater: 361 til 380 av 551
 • Naturvitenskapets lidenskap med overveldende valg

  Foruminnlegg
  Da er det på tide med å velge hva jeg skal studere. Helt fra første vgs klassen har jeg skjønt at realfaget er noe for meg. For jeg vil forstå verden og vår eksistens, fra det fundamentelle- og til det universelle nivået. Problemet er at jeg har for bred interesse for alt, og jeg ville gjerne s...
 • Relativitetsteori 2FY

  Foruminnlegg
  Jeg holder på med kapittel 3 i 2FY som er relativitetsteori. I den forbindelse har jeg noen generelle spørsmål.1. Det velkjente sitatet "alt er relativt" blir ofte knyttet til Einstein og relativitetsterien. Hva vil det egentlig si at "alt er relativt?2) Når et pion med stor fart b...
 • Karakterer

  Foruminnlegg
  Hva fikk du? Jeg fikk: Engelsk: 5 Matematikk (1MX): 5 Naturfag: 6 Norsk, skriftlig: 3 Norsk, muntlig: 5 Kroppsøving: 5 Tysk B: 2 Økonomi: 6 Orden og atferd: God og god Fravær: 1 dag og 9 timer Anmerkninger: 2 forseintkomminger
 • Regne ut kinetisk energi ved "Betaståling"

  Foruminnlegg
  Skal regne ut hvor mye energi som blir omdannet til kinetisk energi ved prosessen: nøytron --> proton + elektronEr ganske sikker på at jeg må bruke energi-masse loven, men hvordan? Får feil svar.. Noen som har lyst til å hjelpe meg med svar/fremgangsmåte?(spørsmålet er hentet fr...
 • beregne ioneradius

  Foruminnlegg
  http://www.kjemi.uio.no/kjemiolympiade/oppgaver/Finaleoppgaver2006.pdfOppgave 4e) er problemet her.Enhetscellen har lengde 3,73Å og oksygenioner har en radius på 1,26 Å. Hva blir da ioneradiusen til Re?
 • eksamenstid

  Foruminnlegg
  Snart begynner eksamenstiden for min del iallefall. Satser på å krype inn i hula mi etter påske, og for å komme ut igjen i Mai og Juni når eksamene er ferdig. Føler jeg henger litt etter i et fag, men ellers er det helt greit. Hvordan står det til med dere andre? Begynner nervene å komme?
 • Fart til elektron

  Foruminnlegg
  Et elektron har en bevegelsesmengde på <equation>2,8\cdot 10^{-22}kgm/s</equation>Regn relativistisk og finn elektronets fart. Sitter ganske fast og er ikke helt sikker på hvordan man omformer lorentzfaktoren. Noen som kan hjelpe?
 • syre-base spm

  Foruminnlegg
  hei! jeg sitter å øver til privatisteksamen og lurer derfor på en oppg. hvis noen har en liten forklaring også er jeg veldig takknemmelig:Denne NH4Cl / NH3–bufferen har størst bufferkapasitetO A 1 L 0,5mol/L NH3–løsning tilsatt 0,5 mol fast NH4ClO B 0,5 L 1mol/L NH3–løsning tilsatt 0,5 L 1mol/L N...
 • Polar, dipol og dobbeltbindinger

  Foruminnlegg
  Jo mer jeg leser, jo mer usikker blir jeg... :)Molekyler med polar kovalente bindinger kan være dipoler også, men er dette kun for de med enkeltbindinger ? Jeg tenkte bare at når det er dobbeltbindinger, så kan de jo ikke lage vinkler? dette spørsmålet gjelder for flere enn 2 atomer i et molekyl....
 • L=AM og L=AE

  Foruminnlegg
  Kan noen forklare hva disse formlene forteller?De står oppført under termofysikk i formelheftet, men jeg syns de virker litt malplassert.
 • Snordraget og den horisontale kraften

  Foruminnlegg
  Det er kun oppgave c og d jeg trenger hjelp til:Oppgave:En fortøyningsbøye er kuleformet med radius 0,4m. Bøyens masse er 27 kg.a) Hvor mange prosent av volumet til bøyen er under vann når bøyen flyter fritt i sjøen? Tettheten til vann er 1000 <equation>{kg}{m^3}</equation>Svar: <e...
 • Elektronhopping?

  Foruminnlegg
  Altså la meg ta H (hydrogen).. n1=-2,18aJ og n2=0,545aJ (ikke så viktig disse verdiene tror jeg)... men:Elektronet "hopper" fra n2 til n1....1. Når sendes fotonet ut? (og hvordan er det med den potensielle energien like før .. elektronet når n1 og kan sende ut fotonet?)2. Sendes fotone...
 • forsøk privatisteksamen 2kj

  Foruminnlegg
  hei, har meldt meg opp som privatist i 2kj til våren og vet eksamen består av en praktisk del. Lurer på om det er noen som vet hvordan forsøk man kan bli hørt i?
 • KJEMI

  Foruminnlegg
  Nå har jeg sittet i litt for lang tid med en oppgave og håper indelig at noen kan hjelpe meg:DOppgaven lyder slik:Adrenalin, C9H13O3N, er en svak organisk base, og molekylet kan ta opp ett proton. Adrenalinet løser deg dårlig i vann, men lett i syre. En uren prøve av adrenalin med masse 0,700 g b...
 • Elektrisitet og resistans

  Foruminnlegg
  Har en oppgave her:En strømkrets er koblet slik figuren viser. Når B1 er lukket og B2 er åpen, viser amperet 2,3mA. Når begge bryterne er lukket, viser amperet 4,3 mA. Spenningskilden holder konstant spenning på 6,0 V. Regn ut resistansene R1 og R2.På R1 har jeg gjort det så enkelt og brukt forme...
 • Hjelp til Sannsynlighetsoppgave

  Foruminnlegg
  På et fly er det 160 plasser, og det er solgt 162 billetter.Sjansen for en tilfeldig passasjer dukker opp er 0,9851. Hva er sannsynligheten for at alle får plass på flyet?2. Hva er sannsynligheten for at det er minst en ledig pass på flyet?
 • Friksjon

  Foruminnlegg
  Jeg har følgende to spørsmål: Hva er grunnen til at hvilefriksjon har en maksimalverdi?En gjenstand er plassert på et skråplan. Hvorfor øker hvilefriksjonen når vinkelen på skråplanet øker? Takker for svar!
 • Hvorfor stemmer ikke dette

  Foruminnlegg
  To lodd med massene 1,0 kg og 1,5 kg er bundet sammen med en tynn tråd som går friksjonsfritt gjennom to faste ringer. Først holder vi det tyngste loddet slik at loddene er i ro i samme høyde. Så tar vi bort hånden, og loddene kommer i bevegelse. Hvor stor frt har loddene når det ene loddet er ko...
 • Eksamen om 3 dager

  Foruminnlegg
  En bil med massen 1100 kg øker farten fra 0 til 50 km/h på 9,0 s. Motoren utvikler en gjennomsnittelig effekt på 57 kW. Hvor stor andel av den energien motoren avgir, blir brukt til å oke bilens kinetiske energi? Får ikke riktig svar på denne her, men tror jeg kanskje roter litt med formlene..
 • Mekanisk energi

  Foruminnlegg
  En fysikklærer skal demonstrere bevaringsloven for mekanisk energi ved å sende av gårde en pendelkule fra nesetippen sin. Så skal han stå rolig og vente på at kula kommer tilbake. Idet han sender kula av gårde, gir han den en liten dytt. Hva skjer videre, og hvorfor? Her skjønner jeg ikke hel...