Akkurat nå er 10 pålogget.
Søk på: Fysikk. Resultater: 421 til 440 av 554
 • Hva blir en spurt om ved muntlig eksamen?

  Foruminnlegg
  Har vært så heldig at jeg har kommet opp i muntlig prøveeksamen i fysikk 2 og fått temaet "krefter i fysikk". Siden dette temaet er veldig vidt har jeg fått hint om at hovedfokuset bør ligge rundt krefter og bevegelse (kap 7 i Rom Stoff Tid) og har jeg derfor valgt å lage en presentasjo...
 • Årets mattebesvarelse

  Foruminnlegg
 • Hvitt lys mot gitter

  Foruminnlegg
  I forbindelse med Youngs interferens skal vi ha hvitt lys mot gitter. er dette vanlig lys?. Jeg finner ikke noen informasjon om det i 2fy-boka mi. Hvitt lys består jo av alle farger sant? Men hva skjer når det blir brutt med et optisk gitter? Er det noen som vet?
 • Støte rett på eller mot?

  Foruminnlegg
  Hei, det står i boka at for at hydrogengass skal kunne reagere med jodgass må partiklene støtes "rett på hverandre". Mener man da at partiklene må støte 90 grader mot hverandre for at de skal oppstå en reaksjon, eller bare at de må støtes mot hverandre? Gjelder dette alle stoffer som re...
 • Termodynamikk

  Foruminnlegg
  En syklisk prosess består av tre delprosesser. Systemet starter i tilstand A og går i en isokor trykkreduksjon til tilstand B, deretter går det i en adiabatisk kompresjon til tilstand C. Til slutt følger vi en isoterm ekspansjon tilbake til A. For hvilken tilstand/hvilke tilstander er temperature...
 • Dopplereffekten

  Foruminnlegg
  I boka mi står det; "Vi kan se av bølgeformelen at bølgen vil få kortere bølgelengde når legemet beveger seg mot oss" Hvordan ser vi det av bølgeformelen? Og kan noen forklare hvorfor bølgene som sendes ut blir "presset sammen" eller "strukket ut" når legemet bevege...
 • Helium, massetetthet

  Foruminnlegg
  Jeg får ikke helt riktig svar når jeg løser denne oppgave;Oppgave 9.9Bruk tabell til å finne massetetthetene i normaltilstanden. Regn ut a) massetettheten til helium ved <equation>-50 ^\circ C</equation> og trykk 200kPa.Prøvde slik;Når en gass er i normaltilstand betyr det at den har ...
 • Elastisk fjær

  Foruminnlegg
  "En elastisk fjær med fjærstivheten 36 N/m, er forlenget med 3,5 cm.Hvor stort arbeid må gjøres på fjæra for at den skal bli forlenget med ytterligere 6,5 cm?" Fasit sier W=0,16JSelv fikk jeg:<equation>W=[0,5kx^2]^{6,5cm}_{3,5cm}=0,5\cdot 36N/m\cdot ((6,5cm)^2-(3,5cm)^2)=0,054J<...
 • Sammensatte systemer

  Foruminnlegg
  Hallo! :-)Er det noen som kan hjelpe meg med oppgaven her? Har prøvd meg frem litt men klarer ikke å sette opp en likning når friksjonen er der.
 • Eksitering

  Foruminnlegg
  Elektroner med kinetisk energi 2,00*10^-18 Jeksiterer hydrogenatomer fra grunntilstanden.a) Hva er det høyeste energinivået et H-atom kan bli eksitert til?b) Hvor mange ulike frekvenser kan de være i strålingen som hydrogengassen deretter sender ut?På a)(fasiten står det E3) tenker jeg at det er ...
 • 3fy - deloppgave

  Foruminnlegg
  har en deloppgave her som jeg ikke får helt til å stemme:"Vis at vi har følgende uttrykk for sammenhengen mellom høyden y og kastelengden x for et horisotnalt kast med utgangsfart v_0:<equation>y = {{g\over{2{V_0}^2}}*x^2</equation>Må jeg bruke posisjonsformlene for x og y her ? ...
 • Oppgave med fjærvekt!

  Foruminnlegg
  Har prøve imorgen og har litt problemer med en oppgave.Kan jeg få et løsningsforslag?Vi fester en fjærvekt til en trekloss, som har massen 0,2 kg, og trekker klossen med konstant hastighet bort over et plant, rett underlag. Sett g=10. a) Fjærvekta viser en konstant kraft på 0,4N. hvor stor er fri...
 • Mission Impossible!

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg er 18 og akuratt ferdig med videregående (almenfag, fordypning i IT, biologi og engelsk). Her er tingen, jeg har aldri vært så skoleglad, og på videregående var jeg rett ut lei, jeg er også ganske ubrukelig i matte og det var matte overalt jeg så, og nå som jeg ser på studier, ser jeg at...
 • Hjelp til å forstå Newtons 1. lov

  Foruminnlegg
  Oppgaven er slik:Hold en kraftmåler loddrett og heng klossen i kraftmåleren. Fest så en kraftmåler under klossen. Du skal trekke i den nederste kraftmåleren med forskjellige krefter. For hver gang skal du lese av verdien i begge kraftmålerne og bestemme summen av kreftene som virker på loddet. La...
 • E=mc2

  Foruminnlegg
  Kan noen forklare meg den ligningen? Jeg vet det grunnleggende om den. Trenger et svar veldig snart.
 • Feil i eksamen

  Foruminnlegg
  http://forbruker.no/jobbogstudier/studier/article1343220.ece Hva kan man si ? :p
 • Termofysikk - smelting+energi

  Foruminnlegg
  Hei, Jeg holder på med fysikk for fagskolen. I og med at matematikk og fysikk ikke er min sterkeste side, tar jeg litt lenger tid å finne ut av div. oppgaver. Etter slik jeg ser er det mye formler, og alt går inni hverandre på et vis. Lurer på en oppgave jeg har grublet på i noen dager, og sett...
 • Kjemieksamen 2000 - Kjemitips!?

  Foruminnlegg
  Sitter og regner tidligere utgitte eksamensoppgaver i kjemi. Jeg har forsøkt å finne løsningsforslag til eksamensoppgavene uten hell... Er det noen som har tips om hvor jeg kan finne dette? Uansett lurer jeg på om det er noen som orker å lage et løsningsforlag til kjemieksamen 2000, slik at jeg o...
 • Resonans | Bølger

  Kompendium
  Ordet resonans kommer fra det latinske ordet "resonare", som betyr "gi gjenklang". I fysikk er resonans betegnelsen på et svingedyktig system som opptar energi og kommer i sterkere svingninger når det blir påvirket av en periodisk kraft med samme frekvens som systemets egen fr...
 • Potensiell energi | Energi

  Kompendium
  Innen matematikk og fysikk er energi alltid enten potensiell energi eller kinetisk energi. Potensiell energi betegnes også som stillingsenergi. Kinetisk energi blir ofte kalt bevegelsesenergi. En gjenstand får potensiell energi hvis den står stille og ytre krefter prøver å bevege på den. Denne kr...