Akkurat nå er 10 pålogget.
Søk på: Fysikk. Resultater: 441 til 460 av 557
 • Resonans | Bølger

  Kompendium
  Ordet resonans kommer fra det latinske ordet "resonare", som betyr "gi gjenklang". I fysikk er resonans betegnelsen på et svingedyktig system som opptar energi og kommer i sterkere svingninger når det blir påvirket av en periodisk kraft med samme frekvens som systemets egen fr...
 • Potensiell energi | Energi

  Kompendium
  Innen matematikk og fysikk er energi alltid enten potensiell energi eller kinetisk energi. Potensiell energi betegnes også som stillingsenergi. Kinetisk energi blir ofte kalt bevegelsesenergi. En gjenstand får potensiell energi hvis den står stille og ytre krefter prøver å bevege på den. Denne kr...
 • Trykk | Termodynamikk

  Kompendium
  Innen fysikk er trykk et mål for hvor stort press en overflate blir utsatt for. Trykk er definert som kraft delt på areal. Måleenheten for kraft er newton (N). Standardenheten newton per kvadratmeter er den samme som kilogram over meter ganger sekund i annen. Det vil si at en kraft på 1 N akseler...
 • Refleksjon og lysbrytning | Bølger

  Kompendium
  Ordet refleksjon er avledet fra latin og betyr tilbakekastelse. I fysikk betegner begrepet refleksjon det fenomen at et legeme eller en bølge i bevegelse kastes tilbake når det støter mot en grenseflate. Et eksempel på refleksjon er en ball som reflekteres (spretter tilbake) fra bakken når man ka...
 • IRC (Chat)

  Foruminnlegg
  God Aften.I disse sommermåneder planlegger vi å legge til noen nye artige severdigheter her på siden. Vi har også vurdert å lage en IRC-kanal for våre brukere. Hvorfor gjøre dette: - Vi ønsker å skape et godt miljø blant brukere her på realisten. Ved en slik kanal tror jeg at man kan bli bedre kj...
 • Hjelp

  Foruminnlegg
  Hei. Kom over disse ''problemene'' i fysikk. Noen tips/framgangsmåte? :) Vi har en én-atomig idealgass som ekspanderer adiabatisk fra 1.0 liter til 1.3 liter. Gassen starter med temperaturen 20ºC, hva er sluttemperaturen? Vi har 1,0 mol med én-atomig idealgass med volum 1.0...
 • Studere matte, men ikke bli lærer?

  Foruminnlegg
  Hei, jeg liker mattematikk, men hadde ikke likt å bli lærer. Hvilke universitetsstudier er mest anvendte? Om jeg hadde tatt NTNU sine mattematiske fag, og gått statistikk linjen (jeg liker statistikk), hadde det vært mye vanskeligere å få jobb i en bedrift i en teknisk stilling, enn om jeg tok øk...
 • akselerasjon og retardasjon i samme oppgave

  Foruminnlegg
  er en oppgave som jeg gjorde, hvor man skal finne hvor høyt balkongen er over bakken etter man har kastet en ball opp, og man får vite b.la. tiden det tar for ballen til å treffe bakken nede (t=2.7) klarte oppgaven men stusser over i utregningen bruker jeg (a=-9.81) lurer på hvorfor jeg ikke ka...
 • Kjernefysikk oppgave jeg ikke får til

  Foruminnlegg
  Vi har fått en innlevering i fysikk og jeg skjønner ikke hvordan jeg skal klare å løse den, hvis noen kan hjelpe hadde det vært helt fantastisk! oppgaven: Tenk deg at du har et kraftverk som kan produsere elektrisitet med en virkningsgrad på 35%. Hvor stor masse av deuterium og trituim vil du t...
 • Elektrofysikk

  Foruminnlegg
  Hei! Har muntlig privatiskeksamen i fysikk, og lurer på om noen kan gi meg en god forklaring på hva som er riktig svar på denne oppgaven: "Tegn en krets med tre lamper, en i hovedkretsen som er i serie med de to andre i en parallellkobling, hva skjer med lampen i hovedkretsen om det kobles ...
 • 2FY: Kjernefysikk!

  Foruminnlegg
  Heisann gutter og jenter.. Sitter fast på en oppgave i 2FY her, som gjør meg litt irritert.Er fra Ergo Fysikk 1 oppgave 7.35.a) Vis ved utregning at deutrerium-trtiumfusjonen 21H + 31H -> 42He + 10n frigjør energien 2,8 pJ. (denne har jeg klart. )b) (Ikke klart). Regn ut den frigjorte energien...
 • Vekten

  Foruminnlegg
  Hvis du står på en badevekt i en heis ,hva viser vekta når;a)heisen står i rob)heisen akselerer oppoverc)heisen akselrer nedoverd)heisen går med konstant fart oppovere)heisen går med konstant fart nedoverf)heisen bremser for å stanse på vei oppg)heisen bremser for å stanse på vei nedHvilke kraftp...
 • Fysikkprøve bølger, lyd og lys og atomfysikk

  Foruminnlegg
  Hei jeg skal ha prøve i fysikk på tirsdag i kapittel 5 og 6 i ergo boka. Det er bølger, lyd og lys og atomfysikk som er pensum. læreren har sagt at det ikke blir veldig mye regning på prøven, men en del teori. Læreplanmålene er Beskrive bohrs atommodell og beregne frekvenser og bølgelengder til s...
 • Konstant fart

  Foruminnlegg
  Hei:)Jeg har 1. prøve i fysikk på mandag og akkurat nå er jeg heeelt forvirretHvordan kan jeg vite om et legeme beveger seg med konstant fart eller ikke. Vær så snill og forklar det på en forståelig måte. I noen oppgaver kan jeg bruke svt formelen, mens i andre må jeg bruke bevegelseslikningene....
 • y-stråling/gammestråling

  Foruminnlegg
  Er det slik at atomkjernen har bestemte energinivåer i kjernen? Det jeg mener med det er at atom i eksiert tilstand er jo en viss avstand unna selve atomkjernen. Men i atomkjernen finnes det da energinivåer på samme måte som elektroner i energinivåer rundt atomkjernen?Har ikke kjemi, bare så det ...
 • Hvordan vite hvilken type stråling et stoff emitterer?

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg sliter med en type oppgave, og skjønner ikke hva jeg har gått glipp av. Leter og leter i boka, men finner ikke ut av det.Spørsmålet omhandler kjernefysikk:Hvordan skal jeg vite hvordan type stråling et radioaktivt stoff fragir seg?Eksempelspørsmål:"Hvilken type stråling kommer fra s...
 • Fisjon og fusjon- masse per nukleon

  Foruminnlegg
  Hei! i boken min, ergo fysikk 1, er det er diagram som viser både fisjon og fusjon, som tar for seg masse per nukleon for ulike atomkjerner. Det jeg ikke skjønner er at masse per nukloen for H-1 og He-3 er helholdsvis omtrent 1,008 u og 1,006 u , mens den for U-238 er 1,000 u. Betyr ikke det at u...
 • Hei!

  Foruminnlegg
  en bølge beveger seg på et tau. et bestemt punkt på tauet bruker 0.21s på å bevege seg fra maksimalt utslag til null utslag. bølgelenden er 1.6m. finn perioden, frekvensen og bølgefarten. hva jeg tror Hva jeg tror: 0,21 * 2 = 0.42 periode. (dvs bølgelengden varer i 0.42 sekunder) frekvensen ...
 • Annihilering

  Foruminnlegg
  Har problemer med å løse denne oppgaven:Oppgave 9.12 fra ERGO Fysikk 2:Et elektron og et positron med like stor fart kolliderer front mot front. Partiklene blir borte, og det oppstår to fotoner.(b) De to fotonene beveger seg i motsatte retninger og har like stor energi. Forklar det. Regn ut foton...
 • Sammensatte systemer

  Foruminnlegg
  Heisan!Ettersom jeg selvsagt var syk den dagen vi gikk gjennom sammensatte systemer i fysikken, så skjønner jeg ikke så mye av dette. Jeg skjønner grunnprinsippet, men jeg sliter litt med å gjennomføre noen av oppgavene til delkapitelet. Vi bruker ERGO FY1Kan noen eventuelt fortelle meg hvordan j...