Akkurat nå er 4 pålogget.
Søk på: Fysikk. Resultater: 501 til 520 av 554
 • Fusjon | Kjernefysikk

  Kompendium
  Ordet fusjon kommer av det latinske ordet fusio, som betyr smelting. I fysikk brukes ordet om sammensmelting av atomkjerner. Ved fusjon kombineres to atomkjerner til én ny, tyngre atomkjerne. I næringslivet brukes ordet fusjon om sammenslåing av bedrifter eller selskaper.Hva er fusjon?I kj...
 • Newtons lover | Mekanikk

  Kompendium
  Newtons bevegelseslover er tre grunnleggende lover som legger grunnlaget for klassisk mekanikk, læren om hvordan og hvorfor legemer beveger seg.Den engelske fysikeren og matematikeren Isaac Newton offentliggjorde bevegelseslovene i verket Philosophiae naturalis principa mathematica, kjent som Pri...
 • Kjernereaksjoner

  Foruminnlegg
  En oppgave i Fysikk 1 "Rom Stoff Tid" Studiebok lyder:4.326+Nukliden 251Fm er radioaktiv og blir omdannet til grunntilstanden eller en eksitert tilstand av nukliden 247Cf. De aktuelle energinivåene for 247Cf er:8.50 * 10-14 J7.66 * 10-14 J0 Ja) Hva er de mulige frekvensene til den gamma...
 • Newtons tredje lov - betraktning

  Foruminnlegg
  Hei,Har en oppgave i ergo fysikk 1 (2,35) som jeg sliter med å forklare ordrett:Cornelia sier til Albin: "ifølge Newtons 3. lov kan du umulig greie å skyve i gang bilen. For kraften på deg fra bilen vil hele tiden være like stor som kraften du skyver på bilen med.". Hva bør Alvin svare?...
 • Eksamensforberedelser

  Foruminnlegg
  Hei!Har Fysikk 2 muntlig OG skriftlig, matematikk R2 skriftlig og biologi 1 muntlig om en måneds tid. Jeg tar fagene som privatist. Har ikke fått med meg så mange undervisningstimer dette halvåret grunnet jobb og andre personlige "ting", men har fulgt generelt godt med iforhold til oppg...
 • Magnet gjennom spole - induksjon

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg skal ha foredrag om induksjon neste uke. Jeg har valgt å tolke grafen til en fallende magnet gjennom en spole. Jeg har noen spørsmål til denne grafen. Går ut i fra at nordpolen går ned først, og at grafen først stiger, så synker.1. Det at man får en positiv og en negativ fase på grafen e...
 • Kjemi 1 Privatisteksamen - Spørsmål!

  Foruminnlegg
  Hei. Tar nå Kjemi 1 som privatist, og skal ha eksamen om en god måneds tid. Finner lite info generelt på nettet om typiske eksamensoppgaver man kan få på muntlig, og hefte med eksamensoppgaver fås kun kjøpt til Kjemi 2 :(Noen som har vært oppe til eksamen i Kj1 / vært eksaminator/sensor, som kunn...
 • væsker

  Foruminnlegg
  På et verksted bruker de en hydraulisk jekk. Diameteren til det store stempelet er 15 cm, og diameteren til stempelet i den lille sylinderen er 2,0 cm.a) hvor mye blir bilen hevet hvis det lille stempelet trykkes ned 50 cm?da blir jo trykket i stort stempel likt trykk i stort stempel. Da har jeg ...
 • Newtons lover

  Foruminnlegg
  Hei trenger hjelp med denne oppgave Blir veldig forvirett når det kom inn så mange akselerasjoner for ulike tidspunkter. Kunne noen hjulpet meg? Oppgaven er hentet fra Forkurs fysikk boken: Du tar heis. Du har med deg baderomsvekta og står på den. I det første sekundet akselererer heisen m...
 • Trenger hjelp til Atomfysikk

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg lurte på om noen viste hvordan man kom fram til svaret på oppgave 6.15 og 6.16b i Fysikk 1, Ergo. 6.15 a) Hvor stor energi m et foton ha dersom det skal eksitere et hydrogenatom fra grunntilstaden E1 til energitilstaden E2? b) Vi sender utrafiolett stråling med alle frekvenser fra ...
 • Antall karbonatomer

  Foruminnlegg
  Setter pris på denne for hjelpen.Oppgave 1Homeopatisk medisin lages ved å fortynne et virksomt stoff i vann optil 100 ganger eller mer.(Jo flere fortynninger jo mer virksom stoff hevder homeopatene). En homeopat starter for eksempel å blande 1,0 g karbon i 10 g vann, tar 1,0 g av denne blandingen...
 • Arvematerialet vårt / ARV

  Foruminnlegg
  Noen spørsmål som jeg håper noen kan hjelpe meg med. 1) To friske foreldre får en sønn med blødersykdom. Hvilke genotyper har foreldrene? 2) En kvinne med normalt fargesyn som har en mor som er fargeblind, får barn med en fargeblind mann. Hvordan blir fargesynet hos sønnene og døtrene deres? 3...
 • Rettlinjet bevegelse

  Foruminnlegg
  Det var en oppg. jeg ikke skjønte helt. Det blir fortalt at Galilei gjorde fallforsøk ved å slippe små kuler fra det skjeve tårnet i Pisa. Fallhøyden er 51,8 m. Vi ser bort fra luftmotstand. a) hvor lang tid bruker en kule på fallet? b) hvor stor fart kommer kulen opp i? c) hvor langt faller k...
 • Primtall og delelighet

  Foruminnlegg
  Oppgaven er hentet fra longlist, IMO1969 La p og q være to primtall større enn 3. <equation>m, n \in N</equation>. Bevis at dersom differansen mellom primtallene er <equation>2^n</equation>, vil <equation>p^{2m+1} + q^{2m+1}</equation> være delelig med 3.
 • Fritt fall - oppgave fra forkurs i ing.itd.

  Foruminnlegg
  Hei! Sliter med en oppgave fra kapittelet om fritt fall. Denne er vel av den litt vanskeligere typen.En stein blir sluppet fra ro og faller fritt. Etter å ha falt en viss tid t1,faller den 35 m i løpet av det neste sekundet. Finn t1.en ting til: har merket at i flere oppgaver hvor f.eks noe falle...
 • Elektromotorisk spenning

  Foruminnlegg
  Oppgave 10.23Et batteri består av seks seriekoplede elementer som hvert har spenningen 1,5V og en indre resistans på <equation>\; 0,10\Omega \;</equation>. Batteriet er koplet i serie med en regulerbar motstand og en parallellkopling med tre greiner. I den ene greina er det en motsta...
 • Tempraturmodellen...

  Foruminnlegg
  Jeg har et spørsmål angående temperaturmodellen. Slik er det skrevet i læreboka:"Den absolutte temperaturen T i en gass er bestemt av den gjennomsnittelige kinetiske energien Ek hos molekylene i gassen, Ek = 3/2kT k= 1,38 * 10^-23 J/K"Dette er greit, men så står det videre&q...
 • Massespektrometri (MS) og gasskromatografi (GC)

  Foruminnlegg
  Hei,Jeg jobber med gasskromatografi (GC) og massespektrometri (MS) på skolen. Jeg lurte på om det finnes to forskjellige organiske stoffer som har nesten identiske kokepunkter som gjør dem nesten helt umulig å skille med gasskromatografi? 3-pentanol og 2-pentanol har nesten like kokepunt, men jeg...
 • Sannsynelighet

  Foruminnlegg
  Jeg er veldig i glad i matematikk, men kan ikke fordra sannsynelighetsregning. Læreren min sa det ofte var slik at de som likte matematikk ikke var særlig begæistret for sannsynelighetsregning. Noen som har noen ideer om hvorfor det er slik? Bra med en side som konsentrer seg om reafagen forrest...
 • Også et tankeeksperiment...

  Foruminnlegg
  Jeg fant denne på et annet nettsted, ser ikke ut som om noen der tør prøve seg. Derfor har jeg kopiert innlegget hit, fordi jeg synes det var et morsomt innlegg, noen som vil prøve å svare her?Hei. Eg underviser elever på videregåande i Matte. Sist time fekk eg eit spørsmål eg ikkje klarte å besv...