Akkurat nå er 90 pålogget.
Søk på: Fysikk. Resultater: 121 til 140 av 556
 • trenger hjelp med oppgaven her (fysikk)

  Foruminnlegg
  Fra en høyde 6,0m over gulvet slipper noen en pakke med 1.3kg. En mann tar imot pakken med hendene i høyden 1,60m over bakken og stanser den 0.30m over bakken. vi regner med at mannen bruker konstant kraft på pakken. ( se bort fra luftmotstand) A) hvor stor fart har pakken når mannen griper den?
 • Fysikk 1 - Interferens

  Foruminnlegg
  Heihei, tjuvstarter litt på nesteårs fysikkpensum jeg... Men, har støtt på en oppgave jeg ikke skjønner:1. Vi sender lydbølger fra to høytalere mot en mikrofon. Vi finner 1. ordens maksimum ved avstandene 1,25 og 1,66 (avstanden mellom de respektive mikrofonene og høytaleren). Vis at etter dette ...
 • fysikk 1, bevegelse

  Foruminnlegg
  Oppgave 1.132 fra Ergo fysikk 1:Arne starter bilen og øker farten med en konstant akselerasjon på 0,8m/s2. Anita starter og følger etter på motorsykkel fra samme sted 6,0 s. senere. Anita har en konstant akselerasjon på 1,8m/s2. (ingen av dem øker farten ut over fartsgrensen på 80km/h).a) Hvor la...
 • Sliter litt med fysikken..

  Foruminnlegg
  Hei. Holder på med fysikkinnlevring og har komt til en oppgave som jeg ikke får helt til. Håper det er noen som kan hjelpe meg med denne: Idet Tarzan sta°r pa° toppen av en 5,0 m høy klippe, ser han at han ma° redde sønnen sin fra en krokodille. Tarzan griper tak i en 20 m lang liane og slenger ...
 • Helt lost etter en pause fra fysikk

  Foruminnlegg
  Hallo.Jeg har en problem som jeg klarer ikke aa finner ut av. Jeg tok et maaners pause fra fysikk, og naa sitter jeg ganske fast. Oppgaven er:En bil oker farten jevnt fra 0 til 80km/h over en strekning paa 100m.A.) Hvor stor er farten naar halve tiden er gaatt?B.) Hvor stor er farten naar bilen e...
 • [G: Fysikk] Fra engelsk til norsk

  Foruminnlegg
  Hva oversettes velocity til norsk?Hva oversettes speed til norsk?
 • Fysikk 1 kosmologi

  Foruminnlegg
  Når vi måler i kelvine er temeraturen på solas overflate ca 20 ganger høyere enn huden vår. Det betyr at forholdet mellom utstålingstettheten på solas overflate og huden vår er om lag. Hva er svaret?
 • Fysikk oppgave om bølgelengde og Interferens

  Foruminnlegg
  Hei forstår ikke helt en oppgave. To helt like høyttalere er koblet sammen slik at de sender ut lydbølger i fase. En mikrofon fanger opp et maksimalt sterkt lydsignal i posisjonen X. Når vi flytter mikrofonen langsomt i retningen XY, blir det første lydminimumet lokalisert til posisjonen Y. Leng...
 • Fysikk 2 Oppgaver

  Foruminnlegg
  Hei, sitter med noen oppgaver som jeg ikke klarer og forstå. Lurer derfor på om noen av dere kunne ha hjelpet med å løse de :) Oppgave 2; En ishockeypuck med massen 160 g akselereres fra ro med en gjennomsnittlig kraftsum på 1,0 N i 1 s. Friksjonstallet for pucken på isen er 0,010. a) Hvor st...
 • Fysikk oppgave bevegelse og tyngdeakselrasjon

  Foruminnlegg
  Ei kule kastes oppover fra en balkong med farten 6,1 m/s. Balkongen er 12 m over bakken. Tyngdeakselerasjonen er 9,8 m/s2.Du skal regne uta) hvor lang tid det tar før kula er på toppen av sin baneb) hvor høyt over bakken kula kommeroppgave 2En syklist og en bil starter samtidig på en rett vei. Sy...
 • fysikk 1 astrofysikk

  Foruminnlegg
  Hei:9 har søkt litt rundt på nettet og lest i boka, men jeg klarer ikke konkret å forstår hva termisk stråling er. så har noen en greit forklaring på dette?
 • 14.311 fysikk forkurs

  Foruminnlegg
  En kule med massen 90 g er festet til en 75 cm lang snor. Vi slenger kula rundt slik at den følger en horisontal sirkelbane med radius 30 cm.a) hvilke krefter virker på kula? Tegn figurb) Hvor stor er snordraget?c) Finn akselerasjonen til kula.Jeg tenker meg at snordraget er retning inn mot sentr...
 • Elektrisk varmeanlegg fysikk 1

  Foruminnlegg
  Et elektrisk varmeelement består av to like varmespiraler. Med en bryter kan elementet stilles inn på tre ulike effekter. Spenningen er hele tiden 230 V. Når Varmespiralene er koblet parallelt, gir elementet effekten 600 W. De to andre innstillingene får vi 1 når bare èn spiral er innkoblet.2 når...
 • Fysikk - utlede en bevegelsesformel, s= ...

  Foruminnlegg
  Hei. Jeg sliter litt med å utlede en bevegelsesformel for strekning ved å bruke bevegelseslikningene 1) og 2): Formelen jeg skal finne: s =( (v0 + v)/2) * t Jeg setter inn (v-v0)/t i a i bevegelseslikning 2), altså får jeg: s = v0t +1/2 (v-v0)/t *t2 Jeg har kommet fram til: s = v0t + 1/2vt - ...
 • Hjelp til litt fysikk

  Foruminnlegg
  Kari hopper pendelhopp fra en bro. Pendeltauet er 30 m langt og utgjør en konstant radius i den sirkelbuen Kari følger. Kari har massen 58 kg. Pga luftmostand svinger Kari i en sirkelbue på totalt 125 grader før hun stopper. Hvor stort arbeid utfører luftmotstanden fra starten til Kari snur først...
 • Hjelp med oppgave i fysikk

  Foruminnlegg
  Trenger litt hjelp med oppgave 2.123 i studieboka i Ergo Fysikk 1. Får den bare til ved bruk av feil formler... En heis har masse 900 kg. Den henger i en vaier som maksimalt skal ha en stramning på 17 kN. På vei oppover starter heisen med akselerasjonen 1,2 m/s2. Hvor mange personer med masse 75...
 • fysikk 1 ERGO atomfysikk

  Foruminnlegg
  Hei, jeg sliter med noen del oppgaver i kap 6 fysikk 1 Ergo. Slik er de følgende oppgavene: Oppg. 6.110) De tre laveste energinivåene i hydrogenatomet er E1= -2,180*10-18 J E2= -0,545*10-18 J E3= -0,242*10-18 J b) 1)Hvor stor energi må vi tilføre hydrogenatomer som er i sitt laveste ene...
 • Fysikk - pendel og kloss

  Foruminnlegg
  Har en oppgave i fysikk, og lurte på om noen kunne hjelpe meg med den her? På forhånd takk :)
 • Fysikk 1 oppgave 1.35 ergo

  Foruminnlegg
  Hei! Er det noen som får til følgende oppgave: En motorsykkel starter og har først en akselerasjon på 3,0 m/s2 i 5,0 s. Deretter er akselerasjonen 2,0 m/s2 i 3,0 s. a) Regn ut sluttfarten. b) Hvor langt kjører motorsykkelen på 8,0 s? c) Tegn fartsgrafen. På forhånd takk for hjelpen:)
 • fysikk 1 Elektrisitet

  Foruminnlegg
  Hva er det minste antallet motstander vi trenger for å lage en samlet resistans på a) 5 Ω når vi bare skal bruke motstander med resistansen 3 Ω? b) 7 Ω når vi bare skal bruke motstander med resistansen 4 Ω?