Akkurat nå er 65 pålogget.
Søk på: Fysikk. Resultater: 121 til 140 av 523
 • Hjelp til litt fysikk

  Foruminnlegg
  Kari hopper pendelhopp fra en bro. Pendeltauet er 30 m langt og utgjør en konstant radius i den sirkelbuen Kari følger. Kari har massen 58 kg. Pga luftmostand svinger Kari i en sirkelbue på totalt 125 grader før hun stopper. Hvor stort arbeid utfører luftmotstanden fra starten til Kari snur først...
 • Hjelp med oppgave i fysikk

  Foruminnlegg
  Trenger litt hjelp med oppgave 2.123 i studieboka i Ergo Fysikk 1. Får den bare til ved bruk av feil formler... En heis har masse 900 kg. Den henger i en vaier som maksimalt skal ha en stramning på 17 kN. På vei oppover starter heisen med akselerasjonen 1,2 m/s2. Hvor mange personer med masse 75...
 • fysikk 1 ERGO atomfysikk

  Foruminnlegg
  Hei, jeg sliter med noen del oppgaver i kap 6 fysikk 1 Ergo. Slik er de følgende oppgavene: Oppg. 6.110) De tre laveste energinivåene i hydrogenatomet er E1= -2,180*10-18 J E2= -0,545*10-18 J E3= -0,242*10-18 J b) 1)Hvor stor energi må vi tilføre hydrogenatomer som er i sitt laveste ene...
 • Fysikk - pendel og kloss

  Foruminnlegg
  Har en oppgave i fysikk, og lurte på om noen kunne hjelpe meg med den her? På forhånd takk :)
 • Fysikk 1 oppgave 1.35 ergo

  Foruminnlegg
  Hei! Er det noen som får til følgende oppgave: En motorsykkel starter og har først en akselerasjon på 3,0 m/s2 i 5,0 s. Deretter er akselerasjonen 2,0 m/s2 i 3,0 s. a) Regn ut sluttfarten. b) Hvor langt kjører motorsykkelen på 8,0 s? c) Tegn fartsgrafen. På forhånd takk for hjelpen:)
 • fysikk 1 Elektrisitet

  Foruminnlegg
  Hva er det minste antallet motstander vi trenger for å lage en samlet resistans på a) 5 Ω når vi bare skal bruke motstander med resistansen 3 Ω? b) 7 Ω når vi bare skal bruke motstander med resistansen 4 Ω?
 • Fysikk 1 3G Friksjon

  Foruminnlegg
  Hei, jeg sliter med denne oppgaven og jeg har prøvd å regne med får ikke til bare. Oppg. 3,139 - En curlinstein på 20kg glir 25m bortover en vannrett isflate før den stanser etter 14s. Friksjonenskraften er konstant når steinen glir? a) Finn startsfarten b) Finn friksjonsarbeidet, friksj...
 • Fysikk 1 oppgave (HJELP)

  Foruminnlegg
  Hei: Har snart prøve i fysikk 1 og fant en oppgave som man kunne få full uttelling på dersom man kunne vise utledningen uten å bruke tall. Oppgaven er: Du kaster to baller (A og B). Ball A kaster du med dobbelt så høy utgangsfart som Ball B. Hvor mange ganger høyere kommer ball A enn ball B. Sva...
 • Fysikk 1 og R2

  Foruminnlegg
  Jeg går på forkurs i fysikk og matte på forkursingeniør og tenker parallelt å ta privatisteksamen i fysikk 1 og R2. Jeg ser vi mangler astrofysikk og kosmologi fra fysikk 1.Hvordan kan da privatisteksamen gå? Takker for alle svar.
 • FYSIKK 1: Kosmologi

  Foruminnlegg
  I 1937 ble det observert en type Ia supernova i galaksen IC 4182. Den maksimale innstrålte effekten fra supernovaen var 1,8*10^-11 W/m^2. Vi går ut fra at den maksimale utstrålte effekten fra supernovaer av type 1a er 1,5*10^36 W. Finn avstanden til galaksen IC 4182. Gi svaret i meter og i lyså...
 • fysikk oppgave steinkast

  Foruminnlegg
  Jeg har en oppg jeg trenger hjelp med. Vi kaster en stein rett oppover. Steinen når sin maksimale høyde h etter tiden t. Hvor høyt er steinen etter tiden t/2? Se bort fra luftmotstanden.jeg kan bruke veiformel 2 finne høyden h=V0t+ 0,5gt^2v0t går bort siden startfarten er nullh=0,5gt^2Dette kan s...
 • Fysikk 1 oppgave – Elektrisitet

  Foruminnlegg
  Hallo! Jeg klarer ikke denne oppgaven og trenger sårt noen som kan hjelpe meg, så raskt som mulig! Se bildet jeg har lagt ved :-) Oppgave: Finn strømmen gjennom amperemeteret. Hvilken retning har strømmen?
 • fysikk 1 atomfysikk

  Foruminnlegg
  Kn noen hjelpe meg med disse oppgavene? 6.19 a) Hvordan kan atomene i hydrogengass sende ut lys når vi sender strøm gjennom gassen? b) Forklar hvorfor lyset fra hydrogengass består av helt bestemte farger? 6.22 Hvis vi holder en skje koksalt, Nacl, inne i en gassflamme, lyser flammen gult....
 • Haster! Fysikk oppgave

  Foruminnlegg
  Hei! Vi tegnet opp en bue på tavlen og skal kaste et kritt nærmest mulig denne buen. Tar ikke hensyn til luftmotstand. Den horisontale linjen er 1.98m og den vertikale 1.18m. Vi har i oppgave om å finne utgangshastigheten til krittet.
 • lektorutdanning i fysikk og matematikk

  Foruminnlegg
  Jeg tenker å ta lektorutdanning i fysikk og matematikk og er ut etter informasjon, gjerne også erfaringer.
 • Spørsmål om termo fysikkens 1.lov!

  Foruminnlegg
  Hei, et kjapt spørsmål om termofysikkens 1.lovVi skal bestemme fordampningsvarmen for en væske. Væsken er i et kar som står på en vekt. I væsken er det et varmeelement som får væsken til å koke. Med vekten får vi målt hvor mye væske som fordamper under kokingen. Varmetapet er nokså stort i et sli...
 • Hvilke tabeller referer fysikk forkurs til?

  Foruminnlegg
  Lurer på hvilke tabeller som hører til oppgaver som disse: 1.6 Bestem massen til lufta som befinner seg i et rom med volum 45m^3. Bruk tabellene 1.7 En metallstykke med massen 5,34 kh har volumet 0,600 l. Hvilket stoff kan dette være? Bruk tabellene.
 • FYSIKK: newton og Bohr

  Foruminnlegg
  Hallo Står fast på et spørsmål til en innlevering jeg har, håper dere kan hjelpe meg! Dere har være helt fantastiske tidligere! a) I følge Newtons gravitasjonslov trekker Jorda på Månen med ei kraft som er gitt ved ?? = ???? ??1??2 ?? 2 , der kg= 6.674·10−11 N · (m/kg)2 , m1 ...
 • Induksjonsoppgave, fra eksamen i fysikk 2

  Foruminnlegg
  Denne oppgaven dreier seg om induksjon.Et elektron beveger seg med konstant banefart v i et homogent magnetfelt med flukstetthet B.Fartsretningen er vinkelrett på feltet.a) Skriv opp uttrykket for den magnetiske kraften som virker pa elektronet. Tegn en figur somviser retningene til fart, magnetf...
 • Termofysikk fysikk 1

  Foruminnlegg
  Oppgaven er: temperaturen til 3,0 kg av et stoff varierer når stoffet får tilført varme med en effekt på 1,0 kW. Stoffet var først i fast form, men etter 60 sekunder er stoffet smeltet. Den spesifikke smeltevarmen til stoffet er?

Søk relatert til Fysikk