Akkurat nå er 47 pålogget.
Søk på: Fysikk. Resultater: 141 til 160 av 559
 • fysikk 1 Elektrisitet

  Foruminnlegg
  Hva er det minste antallet motstander vi trenger for å lage en samlet resistans på a) 5 Ω når vi bare skal bruke motstander med resistansen 3 Ω? b) 7 Ω når vi bare skal bruke motstander med resistansen 4 Ω?
 • Fysikk 1 3G Friksjon

  Foruminnlegg
  Hei, jeg sliter med denne oppgaven og jeg har prøvd å regne med får ikke til bare. Oppg. 3,139 - En curlinstein på 20kg glir 25m bortover en vannrett isflate før den stanser etter 14s. Friksjonenskraften er konstant når steinen glir? a) Finn startsfarten b) Finn friksjonsarbeidet, friksj...
 • Fysikk 1 oppgave (HJELP)

  Foruminnlegg
  Hei: Har snart prøve i fysikk 1 og fant en oppgave som man kunne få full uttelling på dersom man kunne vise utledningen uten å bruke tall. Oppgaven er: Du kaster to baller (A og B). Ball A kaster du med dobbelt så høy utgangsfart som Ball B. Hvor mange ganger høyere kommer ball A enn ball B. Sva...
 • Fysikk 1 og R2

  Foruminnlegg
  Jeg går på forkurs i fysikk og matte på forkursingeniør og tenker parallelt å ta privatisteksamen i fysikk 1 og R2. Jeg ser vi mangler astrofysikk og kosmologi fra fysikk 1.Hvordan kan da privatisteksamen gå? Takker for alle svar.
 • FYSIKK 1: Kosmologi

  Foruminnlegg
  I 1937 ble det observert en type Ia supernova i galaksen IC 4182. Den maksimale innstrålte effekten fra supernovaen var 1,8*10^-11 W/m^2. Vi går ut fra at den maksimale utstrålte effekten fra supernovaer av type 1a er 1,5*10^36 W. Finn avstanden til galaksen IC 4182. Gi svaret i meter og i lyså...
 • fysikk oppgave steinkast

  Foruminnlegg
  Jeg har en oppg jeg trenger hjelp med. Vi kaster en stein rett oppover. Steinen når sin maksimale høyde h etter tiden t. Hvor høyt er steinen etter tiden t/2? Se bort fra luftmotstanden.jeg kan bruke veiformel 2 finne høyden h=V0t+ 0,5gt^2v0t går bort siden startfarten er nullh=0,5gt^2Dette kan s...
 • Fysikk 1 oppgave – Elektrisitet

  Foruminnlegg
  Hallo! Jeg klarer ikke denne oppgaven og trenger sårt noen som kan hjelpe meg, så raskt som mulig! Se bildet jeg har lagt ved :-) Oppgave: Finn strømmen gjennom amperemeteret. Hvilken retning har strømmen?
 • fysikk 1 atomfysikk

  Foruminnlegg
  Kn noen hjelpe meg med disse oppgavene? 6.19 a) Hvordan kan atomene i hydrogengass sende ut lys når vi sender strøm gjennom gassen? b) Forklar hvorfor lyset fra hydrogengass består av helt bestemte farger? 6.22 Hvis vi holder en skje koksalt, Nacl, inne i en gassflamme, lyser flammen gult....
 • Haster! Fysikk oppgave

  Foruminnlegg
  Hei! Vi tegnet opp en bue på tavlen og skal kaste et kritt nærmest mulig denne buen. Tar ikke hensyn til luftmotstand. Den horisontale linjen er 1.98m og den vertikale 1.18m. Vi har i oppgave om å finne utgangshastigheten til krittet.
 • Fysikk 1 ERGO 7.28 + 7.29

  Foruminnlegg
  Jeg trenger hjelp med disse oppgavene: 7.28 En kjernereaktor er basert på fisjon av uranisotopen 235-U. Hver gang en 235-U kjerne spaltes, blir det frigjort 32pJ. Reaktoren har en total effekt på 2,5GW. c) Hvor mye 235-U fisjonerer på ett år? d) Bare 2,6% av uranet i brenselelementene fisjone...
 • lektorutdanning i fysikk og matematikk

  Foruminnlegg
  Jeg tenker å ta lektorutdanning i fysikk og matematikk og er ut etter informasjon, gjerne også erfaringer.
 • Spørsmål om termo fysikkens 1.lov!

  Foruminnlegg
  Hei, et kjapt spørsmål om termofysikkens 1.lovVi skal bestemme fordampningsvarmen for en væske. Væsken er i et kar som står på en vekt. I væsken er det et varmeelement som får væsken til å koke. Med vekten får vi målt hvor mye væske som fordamper under kokingen. Varmetapet er nokså stort i et sli...
 • Hvilke tabeller referer fysikk forkurs til?

  Foruminnlegg
  Lurer på hvilke tabeller som hører til oppgaver som disse: 1.6 Bestem massen til lufta som befinner seg i et rom med volum 45m^3. Bruk tabellene 1.7 En metallstykke med massen 5,34 kh har volumet 0,600 l. Hvilket stoff kan dette være? Bruk tabellene.
 • Induksjonsoppgave, fra eksamen i fysikk 2

  Foruminnlegg
  Denne oppgaven dreier seg om induksjon.Et elektron beveger seg med konstant banefart v i et homogent magnetfelt med flukstetthet B.Fartsretningen er vinkelrett på feltet.a) Skriv opp uttrykket for den magnetiske kraften som virker pa elektronet. Tegn en figur somviser retningene til fart, magnetf...
 • Termofysikk (fysikk 1)

  Foruminnlegg
  Vi rister en termosflaske med 50 g vann til temperaturen i vannet er steget 3,0 K. (a) Hvor mye varme har vi tilført vannet? (b) Hvor mye arbeid har vi utført p°a vannet? (c) Hva er økningen i indre energi i vannet? Forstår ikke denne oppgaven. Takk på forhånd!
 • Termofysikk fysikk 1

  Foruminnlegg
  Oppgaven er: temperaturen til 3,0 kg av et stoff varierer når stoffet får tilført varme med en effekt på 1,0 kW. Stoffet var først i fast form, men etter 60 sekunder er stoffet smeltet. Den spesifikke smeltevarmen til stoffet er?
 • FYSIKK: newton og Bohr

  Foruminnlegg
  Hallo Står fast på et spørsmål til en innlevering jeg har, håper dere kan hjelpe meg! Dere har være helt fantastiske tidligere! a) I følge Newtons gravitasjonslov trekker Jorda på Månen med ei kraft som er gitt ved ?? = ???? ??1??2 ?? 2 , der kg= 6.674·10−11 N · (m/kg)2 , m1 ...
 • Eksamen fysikk 1

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg skal ta fysikkeksamen som privatist nå i november og lurte på om noen hadde noen tips i forbindelse med det? Jeg har hatt 3 timer med en fysikklærer som har vist meg noen forsøk, men han sa at jeg mest sannsynlig ikke kom til å få noen forsøk innen kjernefysikk, atomer og kvanter, termo...
 • Rapporter i Fysikk 1 øvelser

  Foruminnlegg
  Hei,kan noen hjelpe meg med å skaffe Fysikk 1 øvelser, jeg skal ta det faget som privatist og trenger å få innsyn i øvelsesrapporter.På forhånd takk.
 • Fysikkoppgave fra fysikk 1 - trenger hjelp!

  Foruminnlegg
  Jeg har nettopp begynt på fysikk 1 og sitter fast med denne oppgaven: En bil øker farten fra 10 m/s til 18 m/s langs en strekning på 80m. Akselerasjonen er konstant. Hvor stor fart hadde bilen midtveis på strekningen? Jeg brukte den tidløse formelen for å først finne akselerasjonen a (jeg fikk ...