Akkurat nå er 149 pålogget.
Søk på: Kjemi. Resultater: 201 til 220 av 891
 • Fellings reaksjon. kjemi 1

  Foruminnlegg
  Oppgaven går ut på å finne mengde Pb(NO3)2 som skal til for at det skal bli en utfelling i NaCl, har fått oppgitt 0,04L 0,05 Mol / L NaCl og 0,02L X Pb(NO3)2Pb(NO3)2 + NaCl = PbCl2+Na(^+) + 2NO3^- korrekt sålangt?[CL] = 0,05*0,04/0,06 = (0,03333 mol / L)^2 så likningen som jeg tror den skal være...
 • Kjemi 2 - Redokstitrering

  Foruminnlegg
  Hei, er det noen som kan hjelpe meg med denne kjemioppgaven? Sliter litt med å forstå hvordan man skal sette opp balansert reaksjonslikning. Når kroppen mangler jern, kan vi bøte på tilstanden ved å til føre ekstra jernioner i form av tabletter med FeSO4. For å bestemme jerninnholdet i en tab...
 • Kjemi 1 spørsmål

  Foruminnlegg
  Kan noen forklare denne?
 • Kjemi 1 oppgave! Krystallvann

  Foruminnlegg
  Hei!Irriterer meg grønn og blå i trynet over denne enkle oppgaven:2,392g BaCl2 * xH2O.Vannfritt salt: 2,039g.Åssen finner jeg x??
 • balansering av reaksjoner kjemi

  Foruminnlegg
  Al(s) + Cl2(g) -> AlCl3(s) Kan noen hjelpe meg å skrive halvreaksjonene for oksidasjonen og reduksjonen og balansert redoksreaksjon og forklare hvorfor koeffesientene blir som de blir
 • kjemi forsøk på virkning av kjemske likevekt

  Foruminnlegg
  Hva slags ion er [Fe(SCN)[2+?
 • Kjemi 1 hjelp kap 3

  Foruminnlegg
  Hvorfor er ikke CCl4 en dipol? Kan noen forklare
 • KJEMI OPPGAVE HJELP !!!

  Foruminnlegg
  Oppgave 1: 500 ml AgNO3 - løsning med konsentrasjonen 0,20 mol/L blandes med 700 ml NaCl - løsning med konsentrasjon 0,30 mol/L. Hva bli Ag+ Konsentrasjonen i løsninga?Oppgave 2: Hypokloritt (ClO^-) kan reduseres til klorgass og samtidig oksydere etanol. Skriv ei balansert reaksjonslikning.Veldi...
 • Hvordan kan jeg bli bedre i kjemi 2?

  Foruminnlegg
  Har noen tips på hvordan jeg kan bli bedre i kjemi 2? Jeg har greie karakterer på skolen, men av en eller annne grunn bare FORSTÅR jeg ikke kjemi i det hele tatt! var ikke så veldig god i kjemi 1 heller.. Jeg vet at jeg skal gjøre oppgaver, men føler ikke at det hjelper når jeg ender opp med å se...
 • Kjemi 2 eksamen vår 2013

  Foruminnlegg
  Heisann! Noen som er interessert i en diskusjonstråd angående eksamen i dag?
 • elektrokjemi kjemi vg2

  Foruminnlegg
  Hei. jeg sliter med å forstå deler av kjemien og hadde satt stor pris på all hjelpen jeg kan få :) Spørsmål 1Hvorfor må det være ZnSO4(aq) ved den negative elektroden? Jeg tenker at Zn2+ fra metallstaven vil gå ut i vannet og sulfatet fra saltbroen vil da utjevne den positie ladningen. Så jeg ser...
 • Hvordan få 6 på kjemi 2 skriftlig?

  Foruminnlegg
  Hei. Jeg trenger å få toppkarakter på kjemieksamen. ( vil inn på medisin)Motivasjonen min er på topp, og jeg har god tid, men jeg sliter litt med faget. Jeg har 4 på privatisteksamen i kjemi 2, fikk 6 på muntlig. Eksamensoppgavene/oppgavene i boken er vanskelige og kompliserte. Selvom jeg gjør de...
 • KJEMI VG2 - alkohol

  Foruminnlegg
  Jeg siterer oppgaven: kokepunkett til metanol, etanol og propan-1-ol. Hvilken virkning vi du si at kokepunktet har for varighet av flammen. Og kan man bruke slike tester til å skille mellom en blanding av alkoholene? trenger hjelp asap
 • Titrering, kjemi 1

  Foruminnlegg
  Skisser en titreringskurve for titrering av 50.0mL 0.200mol/L NaOH med 0.100mol/L HCl. Beregn PH-verdien ved ekvivalenspunktet fasiten sier PH=7 ved ek.punkt, men kan noen gi meg utregning og reaksjonslikning uten å bare forklare at blandingen er nøytral ved sterk syre og base???.... På for...
 • KJEMI EKSAMEN H06

  Foruminnlegg
  Hei, det hadde vert veldig fint om noen hadde kunne hjelpt meg? skal ha stor prøve i snart:S så jeg regner gjennom noen eksamens oppgåver.. FAKTABOKS: •Klorvann er klorgass løst i vann. Denne løsningen er ustabil og reagerer slik: Cl2(aq) + 2H2O(l)HOCl(aq) + H3O+(aq) + Cl-(aq) •HOCl er en svak s...
 • Kjemi 2 - Elektrokjemi

  Foruminnlegg
  Kort spørsmål!Oppgave 9.3.4 Et nødbatteri har en magnesiumelektrode og en elektrode som består av kobber(I)klorid og kobber. Det er laget uten ioneløsning, men med sjøvann starter reaksjonene som gir strømmen.b) Angi halvreaksjoner med standar reduksjons-potensialer og totalreaksjonen for cellen....
 • Kjemien stemmer, oppgave 8.5.11

  Foruminnlegg
  Sliter med denne oppgaven. Skjønner ikke hvordan jeg skal komme meg fram til svaret. Oppgaven går følgende: Kalkvann er en mettet oppløsning av kalsiumhydroksid, Ca(OH)2. Ved romtemperatur måles pHtil 12,3 i kalkvann. Hva er [OH-] og [Ca2+] i den mettede løsningen?
 • Kjemien stemmer, Oppgave 8.2.14

  Foruminnlegg
  Har prøve om et par dager og sitter fast på denne oppgaven. Oppgave går som følgende: Likevekstkonstanten mellom ammoniak og vann: NH3 + H2O NH4+ + OH- For reaksjonen er Kb = 1,8 x 10-5 mol/L. Hvor mange prosent av NH3-Molekyler tar til enhver tid opp H+ fra vann i en 0,1 mol/L NH3- løsning?...
 • Kjemi II eksamen

  Foruminnlegg
  Jeg holder på å øve meg til kjemitentamen, og da ser jeg gjennom kjemieksamenen som ble gitt høst 2009. Er det noen som har gjort oppgavene på del 1 der, og i så fall kunne gitt svarene?Er litt vanskelig å vite om jeg gjør rett på oppgavene synes jeg :)
 • To utbytteoppgaver i organisk kjemi

  Foruminnlegg
  Hei! har helt glemt hvordan jeg regnet ut utbytte:a) I en syntese av sykloheksen fra 5g sykloheksanol var utbyttet 70%. Beregn utbytte i gram.b) A er et kanelaldehyd. A lar seg oksidere til B med kromsyre. Molforholdet er 1:1. Ved oksidasjon av 1g A får vi 0,82g B. Beregn utbytteprosenten!