Akkurat nå er 118 pålogget.
Søk på: Kjemi. Resultater: 161 til 180 av 907
 • KJEMI 2 EKSAMEN (skriftelig)

  Foruminnlegg
  Hei :) Jeg har kommet opp i Kjemi 2, skriftelig. Jeg skulle løse en oppgave med å tegne en funksjon til noen punkter. Ingen av funksjonene reglin,regeksp reglog, og lignende, passet. I fasiten sto det: "Ved å plotte inn punkter og dra gjennom en sammenhengende kurve". Har noen peiling p...
 • Kjemi 1 spørsmål

  Foruminnlegg
  Heisann. Er på 8 kapittel om syrer og baser i Kjemi 1.Oppgaven er 8.4.5 og oppgaven er slik:Konsentrasjonen av alle løsninger nedenfor er 0,1 mol/L. Ordne hvert sett med løsninger i rekkefølge etter økende pH.a) Na2CO3 (aq), NaNO3 (aq), NaHSO4 (aq), NaHCO3(aq)Det første jeg ville ha gjort er å fi...
 • kjemi- regne oppgaver

  Foruminnlegg
  Hei, har noen mulgighet til å forklare med denne oppgaven, sitter fast på den :(
 • Kjemi 1 (kap 1-9)

  Foruminnlegg
  Noen som har notater fra ett eller flere av kapitlene i kjemi 1? Og er det noen som har hatt heldagsprøve i kjemi 1? tips?? :)
 • oppg, organisk kjemi!

  Foruminnlegg
  hei! har to oppgaver jeg lurer på... håper noen kan hjelpe meg! har muntlig eksamen i 3 kj i morgen så blir veldig glad om noen kan hjelpe meg :-)1) hvilken type stoff får vi når 2 molekyler av dette stoffet reagerer med hverandre i en kondensasjonsreaksjon, og hvordan ser det nye molekylet ut?...
 • Stryker i kjemi. Hjelp! (pH)

  Foruminnlegg
  Jeg stryker nesten i kjemi og hittil i år har jeg klart meg med å se på andre under prøver. Jeg skal ikke studere kjemi videre, det eneste jeg vil er å stå faget så jeg kan gå videre til å studere noe jeg ikke trenger kjemi for engang. Jeg meldte meg på faget fordi jeg tenkte det ville være gøy, ...
 • kjemiske bindingar - kjemi 1

  Foruminnlegg
  Hei. Bindingar mellom molekyl er svake bindingar. Men kan noe forklare meg denne setningen: Det skal mindre energi til for å bryte ei binding mellom molekyl enn ei binding mellom atoma i sjølve molekylet.? Eg forstå ikkje heilt kva dei meinte med den setningen.
 • Kjemi - innlevering hjelp

  Foruminnlegg
  Hvordan endres løseligheten av saltet hvis det løses i en løsning av eddiksyre? Begrunn svaret. a) AgCl b) CaCO3 c) Fe(OH)3
 • Hjelp til oppgave i kjemi

  Foruminnlegg
  Hei, hadde en oppgave på en prøve som var som følgende: Du har 0.3 liter med løsning PH 8.6. Du tilsetter så 1 liter vann. Hva er på PH nå?Fasiten sier PH skal bli 9.2, men dette gir da ikke mening?
 • Kjemi 2 Batterikapasitet

  Foruminnlegg
  Et nikkel-kadmiumbatteri er et alkalisk batteri der denne reaksjonen skjer:Sett faradaykonstanten lik 100 000 C/mol i denne oppgaven. Hva er batterikapasiteten hvis batteriet inneholder 1,124 g Cd og NiO(OH) i overskudd?a) 500 Cb) 1000 Cc) 1000 Ahd) 2000 C - rett svar
 • Oppgave fra kjemi 2 om buffer

  Foruminnlegg
  Forklar hvordan en buffer motvirker pH-endring, ved å ta utgangspunkt i en buffer som inneholdera)eddiksyremolekyler og acetationerb)ammoniakmolekyler og ammoniumioner
 • praksis separasjonsmetoder i kjemi

  Foruminnlegg
  Tenkte at jeg skulle lage en liste over separasjonsmetoder som vi har da jobbet med i skolelabben. Dette håper jeg blir nyttig for de som er privatister. Jeg håper også at noen kan komme med innspill slik at jeg lærer en eller to ting ekstra.1. DESTILLASJON Destillasjon er en separasjonsmetode br...
 • basic kjemi! kjemi1

  Foruminnlegg
  er atommasse det samme som g/mol? hvis hydrogen har atommasse på 1.008u, betyr det at det er 1.008gram stoff i 6.022*10^23 atomer? altså 1.008gram stoff i 1 mol?
 • Kjemi 2 buffere

  Foruminnlegg
  Hei kan noen hjelpe med disse? a)Du tilsetter 0,20 mol NaOH(s) til 1,0 L eddiksyreløsning, CH3COOH(aq). Løsningen er nå en buffer. Hva var konsentrasjonen av eddiksyreløsningen? A. 0,05 mol/L B. 0,10 mol/L C. 0,20 mol/L D. 0,25 mol/L b)En bufferløsning er laget ved å tilsette 0,8 mol fast ...
 • Navnsetting organisk kjemi

  Foruminnlegg
  Har noen oppgaver jeg ikke er helt sikker på.. blander litt regler, tror jeg.CH3COCH(CH3)CH2CH3- heksan-2-on ? fordi den har en CO gruppe vil vel si at det er keton, og får endelse -on?glyserol- C3H8OH ? er sikker på at det er alkoholCH3COOCH2CH2CH3- propylmetanat? Tror det er en ester, pga -COO-...
 • kjemi 1 hjelp

  Foruminnlegg
  hei jeg har en inlevering men klare ikke den siste spm. håper noen kan hjelpe meg Vi lager to løsninger på laben - en løsning med sterk syre med en konsentrasjon på 0.00001 M, og en løsning med svak syre med en konsentrasjon på 12 M. gitt disse konsentrasjonsforskjellene, har vi nå forandret de...
 • organisk kjemi - navnsetting og prioriteringer

  Foruminnlegg
  hei!jeg lurer på hvordan man skal prioritere grupper. Vil en dobbeltbinding være høyere prioritert enn en -OH gruppe? boken min er veldig uklar på dette. altså - vilCH2=CH-CH-CH3 | OHvære but-1-en-3-oleller but-3-en-2-olvennligst noen svar raskt! har eksamen i mo...
 • Kjemi 2 analyse

  Foruminnlegg
  Hei, noen som kan hjelpe meg med en oppgave, og forklare litt hvordan jeg finner ut av den? En elev skal analysere en blanding som består av to hvite salter. -saltene løses fullstendig i vann -hvis man tilsetter sølvnitrarløsninf til saltløsningen, dannes det hvitt bunnfall -hvis man tilsetter ...
 • Organisk Kjemi [GK]

  Foruminnlegg
  Før prøven vi nå skal ha skal vi bla. vite: *Kjenne til hva som er felles for alle organiske stoff, og vite hva som er opphavet til begrepet organisk. Noen som kan hjelpe meg med å besvare det..???
 • Hjelp!! Øver til Kjemi prøve

  Foruminnlegg
  Hei, jeg øver til kjemi prøven og sitter fast med et opgave i boka, kan noen værsåsnill forklare/svare på følgende oppgave: Et Sølvoksidbatteri består av (Zn) og sølvoksid Ag2O, med kaliumhydroksid (KOH) som elektrolytt. a) Hva er batterkapasiteten når batteriet inneholder 1,00 g Ag2O og Zn i o...