Akkurat nå er 133 pålogget.
Søk på: Markedsføring og ledelse. Resultater: 81 til 100 av 143
 • Beregning av likevekt

  Foruminnlegg
  Hei!Trenger hjelp med denne oppgaven, så ville vært kjempe snillt hvis noen kunne.2SO3 <--> 2SO2 + O2En beholder rommer 50 L og holdes ved konstant temperatur. Det ledes 1mol svoveltrioksid inn. Ved likevekt er det 0,60 mol svoveldioksid. Beregn likevektskonstanten for reaksjonen ved den te...
 • Termofysikk/mekanisk energi

  Foruminnlegg
  Hei, jeg har fysikkprøve snart og trenger litt hjelp med en oppgave. Noen som kunne hjulpet meg litt? :) legger ved oppgaven som en bildefil. Oppgave 1 og 2 tror jeg jeg har fått til. Oppgave 1 blir vel W=F*S*cos(vinkel). Der fikk jeg W=100*0.01*Cos180=-1. Noen som kan lede meg på rett spor på ...
 • reaksjonslikning

  Foruminnlegg
  Svovelsyre, sink og arsenikk (As2O3) blandes i et reagensrør. Det dannes vann og gassen arsin (AsH3) som ledes til et annet rør der den reagerer med oksygen i luften, og vi får metallisk arsen. Skriv den balanserte likningen for dannelsen av arsen fra arsenin Det jeg lurer på er hvilken funksjo...
 • Hva har jeg gjort feil - likevekt

  Foruminnlegg
  Oppgave:Gitt likevektslikningen H2+I2 likevektspiler 2HIEn viss mengde HI ledes inn i en tom beholder med volum 1l.Etter at likevekt har innstilt seg er det 25,38 g I2 i beholdere.K = 50Beregn hvor mange gram HI som ble ledet inn i beholderen.Min fremgangsmåte:1) Gjorde først om fra gram til mol ...
 • Hjelp

  Foruminnlegg
  Prøver igjenOppgave:Gitt likevektslikningen H2+I2 likevektspiler 2HIEn viss mengde HI ledes inn i en tom beholder med volum 1l.Etter at likevekt har innstilt seg er det 25,38 g I2 i beholdere.K = 50Beregn hvor mange gram HI som ble ledet inn i beholderen.Min fremgangsmåte:1) Gjorde først om fra g...
 • Kjemiske likevekter og krystallvann

  Foruminnlegg
  Har ingen og spør og hadde blitt eeevig takknemelig og du er min gud viss du kan hjelpe meg med dette:Likeektsataner: 2So2 + O2 <--> 2So3 , K = 0,2 MInn i en tom beholder med volum 1,0 dm^3 ledes 5 mol So3. Hvor mye O2 er det ved likevekt?Og:H2 + I2 <> 2HI , K = 50Inn i en tom beolder...
 • generasjonsveksling spørsmål.

  Foruminnlegg
  1. Når det gjelder generasjonsveksling hos planter. Så veksler de mellom meiose og mitose. Altså celledeling og befruktning. Men jeg forstår ikke helt. For jeg tenker at det har jo mennesker også, celledeling av sine egne celler før de befruktes med en annen. Kan noen presissere forskjellen?
 • Surhet

  Foruminnlegg
  Hva med ei lita oppgave til dere som snart har eksamen:Ranger følgende forbindelser (vann, metan, flussyre (hydrogenfluorid) og ammoniakk) etter økende surhet. i) vha pKa og ii) uten pKa
 • Termofysikk/astrofysikk

  Foruminnlegg
  Hei! Kan noen forklare litt nøye hva man mener med innstrålingstetthet, utstrålingstetthet, utstrålt effekt og samlet utstrålt effekt? Jeg vet alle formlene for disse, men poenget er at jeg ikke skjønner hva disse formlene sier. I tillegg har jeg skjønt det sånn at formelen for innstrålingstett...
 • Det moderne gjennombrudd

  Kompendium
  I dette kompendiet vil vi presentere det moderne gjennombruddets kjennetegn. De viktigeste tendensene fra perioden vil bli forklart og de mest betydningsfulle personene vil bli introdusert. Introduksjon til det moderne gjennombruddDet moderne gjennombrudd er en skandinavisk rørelse innenfor kuns...
 • Ski commune søker etter rektor - Ski ungdomsskole

  Foruminnlegg
  Ski ungdomsskole har 470 elever på 8. - 10.trinn og 55 ansatte, hvorav 2 undervisningsinspektører, en rådgiver og en sekretær vil være din stab. Skolen ligger i Ski sentrum, ca 20 km sør for Oslo i en region som forventes å vokse betraktelig de kommende årene. Vår rektor gjennom mange år går av...
 • Vektorer

  Foruminnlegg
  Hei!Er det noen som kan hjelpe med vektorregning? Skal komme med opppgaven senere dersom det blir aktuelt! Takk! :-)
 • Benzosyre

  Foruminnlegg
  Benzosyre lager dimerer idet de bindes sammen av hydrogenbindinger ved karboxylgruppene og dipol/indusert dipol rundtomkring ellers. Men... Hva er forskjellen mellom benzosyre i fast form og flytende når det gjelder bindinger? Hvilke bindinger brytes slik at benzosyre flyter ved over 121 grader?D...
 • Eksamensoppgaver

  Foruminnlegg
  Er ny her, så må bare beklage dersom spørsmålet er lagt ut på feil sted...Sliter litt med en eksamensoppgave. Tror jeg er på sporet av svaret selv, men er langt fra sikker. Håper derfor på litt hjelp.Oppgaven lyder som følger: "En gruppe elever skulle undersøke hva som skjer når metallet mag...
 • Hvor mye gjødsel skal tilføres et 1000 l basseng for å få 7 micromolar nitrat

  Foruminnlegg
  Gjødsels innhold av plantenæringsstoffer i % : Total nitrogen= 21,6%, NO3- =10,5%, og NH4+=11,1%
 • Redoksreaksjoner

  Foruminnlegg
  Hei, jeg jobber med kap. 3 om redoksreaksjoner i kjemien stemmer 2 og kom over en oppgave jeg ikke vet hvordan jeg skal løse. Oppgaven lyder slik: Israel produserer Br2, industrielt fra naturlige saltvannskilder som Dødehavet. Da ledes klorgass ned i saltvannet. Vannet inneholder 4700 ppm Br- og...
 • Riktig svar ?

  Foruminnlegg
  Hei Jeg har ikke fasitsvaret på følgende oppgave:Gitt likevektsreaksjonen 2 H2O + O2 LIKEVEKTSPILER 2 H20 + ENERGII en tom beholder med volum 2 l leder vi inn en 0,22 mol H2 og 0,17 mol O2. Gassblandingen varmes opp til en bestemt temperatur.Ved likevekt er det 0,02 mol H20 i beholderen. beregn l...
 • Likevekt

  Foruminnlegg
  Kan noen hjelpe meg med fremgangsmåten på følgende oppgave:Likevektkonstanten for reaksjonen :N2 + O2 = (les likevektspiler) 2 NOer 1,21* 10 i -4 ved 2000 CI en lukket beholder med volum 1 l leder vi 32g O2 og 28g N2.Hvor mange gram nitrogenoksyd NO er det ved likevekt?MITT FORSLAG:1) Gjøre om fr...
 • Likevekt (K konstanten)

  Foruminnlegg
  Oppgave 56.5Vi har likevekten;<equation>H_2O(g) + CO(g) <----> H_2(g)+CO_2(g)</equation>5mol vanndamp og 4 mol karbonmonoksidgass ledes inn i en tom reaksjonsbeholder på <equation>\;1,0 dm^3 \;</equation>, og varmes opp til <equation>\; 1000 ^\circ C</equati...
 • Molfordelingen før innsetting for å finne K

  Foruminnlegg
  Vi har likevekten;<equation>H_2O(g) + CO(g) <----> H_2(g)+CO_2(g)</equation>5mol vanndamp og 4 mol karbonmonoksidgass ledes inn i en tom reaksjonsbeholder på <equation>\;1,0 dm^3 \;</equation>, og varmes opp til <equation>\; 1000 ^\circ C</equation>. Temp...