Akkurat nå er 149 pålogget.
Søk på: Markedsføring og ledelse. Resultater: 101 til 120 av 144
 • Molfordelingen før innsetting for å finne K

  Foruminnlegg
  Vi har likevekten;<equation>H_2O(g) + CO(g) <----> H_2(g)+CO_2(g)</equation>5mol vanndamp og 4 mol karbonmonoksidgass ledes inn i en tom reaksjonsbeholder på <equation>\;1,0 dm^3 \;</equation>, og varmes opp til <equation>\; 1000 ^\circ C</equation>. Temp...
 • konflikten i syria

  Foruminnlegg
  Hei sann, jeg har fått i oppgave om å ha presentasjon om konflikter i verden, jeg valgte da Syria. Jeg sliter litt med samfunnsfag, og vil derfor gjøre mitt beste å få en god karakter. Ting vi må presentere er blant annet -Om landet -Styreform(leder osv..) -Om konflikten - Mulige løsninger -...
 • Trenger hjelp med oppgave i kjemisk likevekt ASAP!

  Foruminnlegg
  I en beholder med volum 1,0 dm^3 leder vi inn en stoffmengde på 0,050 mol karbonmonoksidgass og 0,050 mol vanndamp, og varmer beholderen opp till 500 grader celsius. Følgende likevekt innstiller seg: CO(g) + H2O(g) <--> CO2(g) + H2(g) Ved denne temperaturen er likevektskonstanten, K = 4,0...
 • Elektrofil aromatisk substitusjon

  Foruminnlegg
  Er det rimelig å anta at i 1,2-dihydroksybenzen finnes det ikke en foretrukket posisjon for innkommende substituenter? Hva av de ledige posisjonene (3,4,5,6) er i metaposisjon i forhold til én hydroksygruppe og enten i orto eller paraposisjon i forhold til den andre.Det eneste jeg kan komme på er...
 • Finne [OH-], pOH og pH

  Foruminnlegg
  Hei! Sliter litt med denne. Hva er [OH-], pOH og pH i 0,10 mol/L CH3NH2? Jeg finner ikke Kb for denne i tabellene jeg har, og det jeg fant på google stemmer ikke overens med svarene i fasiten. Jeg antar at det er en svak base, siden det er et amin (har ledig elektronpar som kan binde H+). Hvor...
 • Trenger hjelp med redokstitrering

  Foruminnlegg
  For å bestemme innholdet av klor i en gassblanding blir gassblandingen ledet ned i en KI-løsning. Da skjer denne reaksjonen: 1. Cl2(g)+2I-(aq)-->I2(aq)+2Cl-(aq) Denne løsningen blir så titrert med tiosulfatløsning. Reaksjonen i titrerkolben kan skrives slik 2. 2S2O32-(aq)+I2(aq)-->S4O62-(...
 • Arnulf Øverland: en hustavle

  Foruminnlegg
  Hei. Jeg holder på med en diktanalyse av En hustavle av Arnulf Øverland. Er det noen som kan hjelpe meg videre med analysen?? Jeg har allerede skrevet om oppbyggingen med strofer og vers og om enderimene i 2. og 4. vers i strofene. Men jeg sliter litt med alt det andre, jeg er ikke å flink til å ...
 • kjemi 1 reaksjonsfart og likevekt, bok (kjemien stemmer 1)

  Foruminnlegg
  Hei igjen! jeg har prøve om ikke så lenge i kapittel 7 i kejmi fra boken kjemien stemmer 1, og læreren vår har utdelt hefte med oppgaver til oss. Jeg sliter med dette kapittelet og håper på at noen kan svare med grunndige og hjelsommesvar! Oppgaven består av mange oppgaver fra a-g og jeg skjønner...
 • kap 9 elektrisistet

  Foruminnlegg
  heihei! har fysikkprøve om ikke så lenge, og vi har fått vurderingkritrier av læreren i kap 9 elektrisitet. Det er fra del kapittel 9F jeg ikke finner så mye svar til vurderingene siden det ikke står så godt forklart i boka. takk på forhånd! om noen har svaret!<33 så om noen har greie forkla...
 • spenning

  Foruminnlegg
  Finn spenningen mellom punktene F og H i kretsen på figuren. Hvordan må vi kople en motstand mellom punktene E og F for at spenningen mellom F og H skal bli lik null? Finn verdien av resistansen til denne motstanden. Har lagt ved et bilde av kretstegninga. Her vet jeg ikke helt hvordan j...
 • Analyse og tolkning av "Stille liv" J.S. Welhaven

  Foruminnlegg
  Hei trenger hjelp til å tolke og analysere "Stille liv" av Welhaven og knytte det opp mot romantikken. Den ene Dag er den anden lig, det er ensformige, stille Dage; men jeg kan hilse dem uden Klage, min Livsens Kjæde skal dog være rig. Den lignes ei ved en Perlesnor, hvor hvert et Le...
 • Forsøk frå barneskulen

  Foruminnlegg
  I ei lærebok i naturfag frå barneskulen dukka følgande øving opp:Ei matskei krystallsoda og nokre bitar aluminiumsfolie skal i eit glas med varmt vatn.Det skal danne seg hydrogengass som vidare blandar seg med oksygenet i lufta. Saman, i forhaldet 2:1, vert blandinga kalla knallgass.(Krystallsod...
 • Kjemi 1 og 2 som privatist, plus biologi 1+2 og fysikk?

  Foruminnlegg
  heijeg skal ta kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2, og fysikk 1, forå kunne søke meg inn på medisinstudie.vil ta det igjennom Sonans som privatist.er det muligt, men god motivasjon og IQ over gjennomsnittet,å ta alle disse fag på et halvår? :-)eller blir det overkill?vhOlav
 • Radioaktivitet | Kjernefysikk

  Kompendium
  Radioaktivitet er et fenomen i kjernefysikk hvor en ustabil atomkjerne henfaller ved å sende ut stråling.Radioaktivitet forekommer når det er en ubalanse i atomkjernen, enten i forholdet mellom protoner og nøytroner, eller fordi det er for mange nukleoner (protoner og nøytroner) eller fordi det e...
 • Oppg. med massetetthet og redoksreaksjoner

  Foruminnlegg
  Oppg. 3.3.7 fra kjemien stemmer 2"Israel produserer Br2(l) industrielt fra naturlige saltvannskilder ved Dødehavet. Da ledes klorgass ned i saltvannet. Vannet inneholder 4700 ppm Br-, og har en tetthet på 1,1 kg/La)Skriv balansert reaksjonslikningb)Hvor mange liter saltvann trengs for å prod...
 • plzzzz hjelp!

  Foruminnlegg
  1) Palastina produserer brom Br 2(I) industrielt ved å lede klorgass ned i saltvann fra naturlige saltvannskilder som Dødehavet. saltvannet inneholder 4700 ppm Br- og tettheten av saltvannet er 1,1 kg/La)skriv reaksjonslikning for reaksjonenb)hvor mange liter saltvann trenges for å produsere 1,...
 • Konsentrasjon av stoffer.

  Foruminnlegg
  Oppgave 65;I en beholder med volum <equation>1,0 dm^3</equation> leder vi inn en stoffmengde på 0,050 mol karbonmonoksidgass og 0,050 mol vanndamp, og varmer beholderen opp til 500<equation>C^\circ.</equation>.Følgende likevekt innstiller seg ;<equation>CO(g)+ H_2O(g...
 • (Det som skal skje på dommens dag) Ønsker å lære mer om Islam så håper noen vil hjelpe meg å analysere denne islamske teksten

  Foruminnlegg
  Den dag det støtes i basunen, vil alle som er i himlene og på jord, bli slått av skrekk, unntatt den som Gud bestemmer. Alle trer frem for Ham i underkastelse Du vil se fjellene som du trodde var faste og urørlige, flyte bort som skyer, Guds verk, Han fullbyrder alt. Han er vel underrettet om de...
 • Polymerer KJ 2

  Foruminnlegg
  Hei, jeg nå nettopp kommet hjem fra prøve i dette siste kapitellet. Jeg lurte om noen kunne hjelpe meg litt med to oppgaver fra prøven."Kan etandiklorid fremstilles av en friradikalreaksjon?" Alternativer sant/usant. Her svarte jeg "sant". Slik tenkte jeg: Jeg så for meg en fr...
 • Merkelig oppgave

  Foruminnlegg
  Når sølvtøy blir brunsvart (anløper), kommer det av at sølvet reagerer med dihydrogensulfid, som ofte finnes i små mengder i inneluften. Det danner seg sølvsulfid etter følgende reaksjon:4Ag(s) + 2H2S(g) + O2(g) -> 2Ag2S(s) + 2H2O(l)I stedet for å pusse sølvtøyet kan vi rense det elektrokjemis...