Akkurat nå er 10 pålogget.
Søk på: Markedsføring og ledelse. Resultater: 121 til 140 av 143
 • Eksamen høst 09 kjemi 2

  Foruminnlegg
  Kan noen hjelpe med denne oppgaven? :-)En bedrift som driver med varmgalvanisering, hadde problemer med galvaniseringen. For å finne årsaken til problemet ble innholdet av stoffene i FLUX-løsningen analysert.Forholdet mellom ammoniumklorid og sinkklorid skulle i denne prosessen være ca. 1:1.Innh...
 • AgCl og NH3

  Foruminnlegg
  Det er kjent faktum at AgCl løses i amoniakk ved at diaminsølv Ag(NH3)2+ blir dannet. I begynnelsen tenkte jeg på hvorfor dette skjedde med AgCl og ikke AgBr eller AgI. Jeg så for meg at elektronegativiteten mellom atomene minker fordi atomradiusen øker etterhvert som vi går fra Cl til Br og til ...
 • Beregne likevektskonstant

  Foruminnlegg
  Hei!Tror jeg har funnet en oppgave der det er fasitfeil, og lurer på om det stemmer, el omdet er jeg som er på bærtur (er som regel det siste). Oppgaven er:"Likevektskonstanten for følgende reaksjon skal bestemmes: 2 SO3 (g) <------> 2 SO2 (g) + O2 (g)En beholder rommer 50 L og holde...
 • Produksjon av Brom

  Foruminnlegg
  Hei! Trenger hjelp med en oppgave her, kjapt! 1) Israel produserer brom, Br2(l) industrielt fra naturlige saltvannskilder som dødehavet. Da ledes klorgass ned i saltvannet. Vannet inneholder 4700 ppm Br^- , og har en tetthet på 1,1 kg/L. a) Skriv reaksjonsligning for reaksjonen. svar: Cl2 + 2Br^-...
 • Eksamen 2007

  Foruminnlegg
  Hva kom folk opp i til eksamen?Jeg kom opp i 3Mx, noe som er helt greit. Alternativet hadde vært 3Fy, men der er det så småting man må huske på, at det kan bli vanskelig å nå toppkarakteren. Jeg har også litt problemer med å få med all teorien på astrofysikk...
 • Eksamensoppgave Kjemi 2 Høsten 2010

  Foruminnlegg
  Hei!Har jobbet meg gjennom eksamen i Kjemi 2 gitt høsten 2010, som forberedelse til eksamen 24. mai 2011, og har en del spørsmål, særlig fra del 2.Eksamensoppgavene finner du her: Del 1: http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedend...
 • Elektrisitet- RESISTANS

  Foruminnlegg
  Hei! jeg trenger hjelp med å forstå hva denne setningen mener, så har jeg noen spørsmål som jeg sitter igjen med etter å ha lest denne setningen som jeg synes virker litt forvirrende. Jeg takker så meget på forhånd! Setningen er hentet fra Ergo fysikk 1, kap 9 elektrisitet, 9D Resistans,og lyder...
 • Kan noen legge ut et løsningsforslag til følgende:

  Foruminnlegg
  HeiJeg har prøvd å løse disse oppgavene, men det er ikke alle jeg har fått til og kunne trengt en fasit for å se hva jeg har gjort feil og rett. Her er oppgavene:http://www.naturfag.no/binfil/download2.php?tid=786789Håper noen god hjerta mennesk der ute kan legge ut en løsningsforslag til alle op...
 • Kurvetilpasning (Regresjon) [GK]

  Foruminnlegg
  Trenger hjelp til disse to oppgavene. Dette er vel oppgaver som er beregnet for kalkulator. Vil at den som hjelper meg går rolig frem og skriver hva jeg må trykke på kalkulatoren for å få frem det jeg skal ha til svar. Lærerer vår var ikke så flink på dette emnet, så her måtte vi klare oss selv ...
 • Utviklingen av staten Norge fra vikingsamfunn til norgesveldet

  Foruminnlegg
  Hei Jeg sitter helt fast, oppgaven er så vid at jeg ikke klarer å få begynt. Er det noen som kan hjelpe meg igang - eller med å forstå oppgaven bedre? Oppgave 1 Tema: Vikingtid og middelalder Forklar utviklingen av staten Norge fra vikingsamfunn til Norgesveldet og vurder påvirkningen fra...
 • Inhomogent gravitasjonsfelt.

  Foruminnlegg
  Hei! Holder på å øve til tentamen og forstår ikke hva jeg skal gjøre i denne oppgaven. Har fått til a og b men er svært usikker på resten av oppgavene. a) a=1.7 * 10^-4 m/s^2 b) 1) G = 1.46 * 10^-4 N 2) a = 1.33 * 10^-4 m/s^2 c) Jeg tenker at vi må bruke bevaring av mekanisk energi i gravitasj...
 • Elektrokjemi

  Foruminnlegg
  Hei. Jeg sitter her med en oppgave som dreier seg om batterier, nærmere bestemt litiumbatterier av typen <equation>Li/SOCl_2</equation> Reduksjon (pos. elektrode/+ pol): <equation>2SOCl_2 + 4e^- --> SO_2 + S + 4Cl^-</equation> der S i <equation>SOC...
 • Fysikkoppgaver, elektrisitet 2FY

  Foruminnlegg
  Hei! Skal ha prøve i morgen, og det er noen oppgaver jeg ikke skjønner helt. Kan noen hjelpe meg? Oppg. 1: Vi skal finne et uttrykk som gjør det mulig å rekne ut "driftsfarten" til elektrona når det går strøm i en leder av metall. V tenker oss at lederen har tversnitt A og n elektron ...
 • noen forslag til løsning på dette???

  Foruminnlegg
  KSH AS har planer om å investere i et nytt og energisparende tørkeanlegg for å utvide tørkekapasiteten for trelast. Et slikt anlegg vil kreve en investering på kr 20 000 000 pluss en tilleggsinvestering i en forbrenningsovn (biobrenselovn) på kr 2 000 000. Investeringen på kr 20 000 000 betales o...
 • Eksamensoppgaver og litt "små"spørsmål

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg holder på å regne på eksamensoppgaver og det er mildt sagt en del jeg ikke forstår. Huff, føler denne 3Kj eksamene kommer til å bli veldig vanskelig :(Her er noen spørsmål og håper noen har mulighet til å svare:)1) Hvordan kan dobbelbinding i: C6H5-CH=CH-COOH påvises. Svar: Avfarging av ...
 • Sivilingeniør fysmat

  Foruminnlegg
  Jeg går siste året på videregående og er veldig usikker på hva jeg skal studere neste år. Er veldig interessert i fysikk og matematikk så lurer på om valget falller på siv.ing fysmat. Hvordan er fysmat studiet?Bra studiemiljø?Er det mye praktisk? Øvelser osv.Er spent på høre erfaringer fra noen s...
 • Kjemi OL 2. Runde

  Foruminnlegg
  Hei! Mange her som deltok i andre runde av kjemiolympiaden?
 • Redoksreaksjoner..

  Foruminnlegg
  Hei, jeg driver med redoksreaksjoner kapittelet i boka(kjemien stemmer 2) og har gjort masse oppgaver, men trenger hjelp på noen av de. Håper noen tar seg tid til å hjelpe.1) Hvilket oksid reagerer med vann og danner HNO3? Begrunn svaret. a) N2O5 ....B) N2O....C) N2O3....D)NO2) Israel produsere...
 • Brenner du for yrkesfag og at ungdommen får realisert sine evner? Bli vår nye prosjektleder

  Foruminnlegg
  Brenner du for yrkesfag og at ungdommen får realisert sine evner? Bli vår nye prosjektleder og bli med på det store yrkesfagløftet! Regjeringen har tre hovedmål for yrkesfagløftet; tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, mer fleksible løp i fag- og yrkesopplæringen og bedre kvalitet og re...
 • Hva kan vi gjøre bedre?

  Foruminnlegg
  Kom med forslag!