Akkurat nå er 47 pålogget.
Søk på: Markedsf��ring og ledelse. Resultater: 21 til 40 av 140
 • Syre-Basereaksjoner nok en gang

  Foruminnlegg
  Har problemer med ennå en syre-basereaksjon hvor man skal beregne pH-verdi...Beregn pH-verdi når 3,4g NH3-gass ledes ned i 400cm3 vann (vi ser bort fra volumendring)
 • Likevekt retning

  Foruminnlegg
  Har likevekten:H2(g) + CO2(g) <--> H2O(g) + CO(g)Ved 720 grader er likevektskonstanten 1,6. Ved denne temp. ledes 0,5 mol H2, 1,0 mol CO2, 1,5 mol  H20 og 2,0 mol CO inn i en beholder med volum 100 dm3. Er systemet i likevekt? Hvis ikke, bestem retningen av reaksjonen.Har regnet ut og fikk ...
 • hjelp prøve imorgen!!

  Foruminnlegg
  Hva er konsentrasjonen av OH, pOh og pH i 0.10 mol/L CH3NH2.Jeg har grublet og prøvd meg frem og tilbake på denne oppgaven i år og dag nå! Er CH3NH2 er sterk syre, sterk base, svak syre eller en svak base? Det står ingen Ka eller Kb verdier for den i boken min. Da går jeg ut fra at det er en ster...
 • termetisk energi til å forklare fenomener!

  Foruminnlegg
  1) På en badestranden er det lettere å fryse når du er våt enn når du er tørr.2) Enkelte dusjsåper, ofte merket "cool", virker avkjølende på huden fordi de inneholder stoffer som fordamper lett.3) Luftstrømmen fra en hårføner føles ubehagelig varm når håret er blitt tørtPå 1) Tenker jeg...
 • hva er en bærekraftig befolkningsutvikling?

  Foruminnlegg
  hva er en bærekraftig befolkningsutvikling?
 • Høyden til en sylinder

  Foruminnlegg
  Hei, jeg trenger hjelp til denne oppgaven her ;) Regn ut høyden i en sylinder når v = 1004,8cm3 og r = 8cm2
 • Indukjson

  Foruminnlegg
  Hva er induksjon og hva gjør/er generatorer?
 • gjenreisningsideologien

  Foruminnlegg
  Kan noen fortelle meg hva gjenreisningsideologien betyr ?
 • Galvanisk celle

  Foruminnlegg
  I en galvanisk celle blir Zn oksidert og kobber-ioner redusert. SO42- går ut i vannet der det dannes Zn-ioner i venstre celle for å motvirke en økende positiv ladning. Mens K+ går ut i høyre celle for å motvirke at det blir en mindre positiv ladning i høyre celle. Men hvorfor trengs det SO42- i b...
 • sortering av løsning etter økende ledningsevne

  Foruminnlegg
  Hei. Er det noen som kan forklare hvordan man sorterer disse stoffene etter økende ledningsevne? a: 0,5mol/L HClb: 0,5mol/L HFc: 0,5mol/L H2SO4d: 0,1 mol/L HCle: rent vann
 • Ættesamfunn

  Foruminnlegg
  Hva er et ættesamfunn?
 • Elektrisitet

  Foruminnlegg
  Lurer på oppgave b, c eller d?
 • Ungdomsbedrift, e-post

  Foruminnlegg
  Hei! Vi er tre ungdommer som driver å etablerer en ungdomsbedrift på vgs, og i forbindelse med denne så ønsker vi å lage en e-post av typen post@(bedriftsnavn).no. Har søkt en del på nett, men finner ikke ut av hvor man får laget en e-post av denne typen. Lurte derfor på om noen her kansje vet d...
 • Reaksjonsfart, trenger svar fort

  Foruminnlegg
  For N2(g)+3H2(g) -><- 2NH3(g) er K=0,0025 (mol/L)^-2 ved 1300 C (likevekten er forskjøvet mot venstre når gassene er i likevekt). Hvilken påstand er riktig når vi leder N2 og H2 inn i en beholder ved denne temperaturen? A) reaksjonsvarten mot høyre øker etter hvert som reaksjonen kommer i ...
 • NAND-port

  Foruminnlegg
  Kan man konstruere en NAND-port til en krets ku ved bruk av mostander, spenningskilder, transistorer og andre komponenter?A|B|OUTPUT0|0|11|0|10|1|11|1|0
 • Hvorfor er hydrogen reaktivt?

  Foruminnlegg
  To hydrogen atomer danner kovalent binding, og danner ett hydrogen molekyl. H(g) + H(g) -> H2 (g) Ser man på molekylet, tenker jeg at det burde inneha nobelgass egenskaper. Siden det er to protoner og to elektroner. To valens-elektroner, med elektronfordeling i S orbital. Jeg tenker dette &...
 • elektrisitet 2fy

  Foruminnlegg
  heihei.. det er en oppgave jeg trenger hjelp med..hadde vært bra hvis jeg fikk hjelp. Den lyder slik: En høytspentledning av aluminium er 25km lang og har tversnittsarealet 637mm^2. regn ut resistansen i ledningen.
 • Oppg. fra Fysikk OL

  Foruminnlegg
  Her er oppgave 3 fra 2. runde i Fysikk OL 08. Lurer på om jeg har gjort det riktig.Figuren viser en tynn stang med ladningen Q jevnt fordelt på overfalten. Stangen har lengden L. En ladning q er i avstanden d fra enden av stangen.Finn kraften på ladningen q fra stangen.(Hint: Du kan få bruk for a...
 • sammentrengt strukturformel

  Foruminnlegg
  I en oppg. fikk jeg oppgitt en molekylformel:C5H12. Jeg skulle tegne sammentreng strukturformel for de tre alkanene som hadde samme molekylformel. Men...Hvordan vet jeg hvordan hver av dem skal se ut? Vi har ikke lært noe annet enn at det er en "sammenpresset" formel.. =/
 • Frankrike under 1. verdenskrig

  Foruminnlegg
  Hvorfor erklærte Tyskland krig mot Frankrike i 1914? Hvordan reagerte Frankrike/hva gjorde landet?