Akkurat nå er 48 pålogget.
Søk på: Markedsf��ring og ledelse. Resultater: 41 til 60 av 140
 • Hvordan avgjøre om et stoff er polart eller ikke?

  Foruminnlegg
  Hei :-)Sitter og leser på 2KJ, og irriterer meg over en oppgave. "Plantevernmiddelet DDT har kjemisk formel c14H9Cl5. forklar hvorfor denne forbindelsen praktisk talt ikke løser seg i vann."Jeg ser umiddelbart fra oppgaveteksten at dette stoffet er upolart da de sa at det ikke var løsel...
 • Hydrogenbinding

  Foruminnlegg
  HeiVi har Etanol og oppgaven spør: Forklar hva som skjer når etanol løses i vann. Hva er det største antallet hydrogenbindinger som et etanolmolekyl kan danne til vannmolekyler? Vel etanol vil jo danne hydrogenbinding med vann og løse seg opp. Men hvordan ser jeg om hvor mange hydrogenbindinger k...
 • Elektrisitet - hva avgjør hvor sterkt en lampe lyser?

  Foruminnlegg
  Hei! Enkelt spørsmål, men får ikke helt taket på hva som egentlig avgjør hvor sterkt en lampe lyser? Er det spenningen over lampen eller effekten? Et eksempel kan være denne problemstillingen. Sett at lampene er like, og at vi har "perfekte" ledninger. Hvilke lamper vil lyse sterkes...
 • Kjemisk likevekt

  Foruminnlegg
  Vi har likevekten:H20(g) + CO(g) <--> H2(g) + CO2(g)5 mol vanndamp og 4 mol karbonmonoksidgass ledes inn i en tom reaksjonsbeholder på 1,0 dm3, og varmes opp til 1000 grader. Temperaturen holdes konstant, og det instiller seg en likevekt. Likevektsblandingen analyseres, og den inneholder 2 ...
 • kjemisk likevekt

  Foruminnlegg
  I en beholder med volum 1,0 dm3 leder vi inn enstoffmengde på 0,050 mol karbonmonoksidgassog 0,050 mol vanndamp, og varmer beholderenopp til 500 °C. Følgende likevekt innstiller segCO(g) + H2O(g) →← CO2(g) + H2(g)Ved denne temperaturen er likevektskonstanten,K = 4,0.b) Hva vil konsent...
 • Bruk Fe(III) og Oksygen

  Foruminnlegg
  Bruk Fe(III) og Oksygen som eksempel. Vis reaksjonsligninger og elektronoverganger.Blir dette:Jern tre gir fra seg 3 elektron (derav jern 3)oksygen kan ta opp 2 Vi får da:Fe + O2 -> (men dette går jo ikke fordi O2 trenger 2 +2 elektron for å få fullt skall)vi kan da se på del reaksjoner:Fe ...
 • oppgave...

  Foruminnlegg
  Analyse/praktisk arbeidNår du tilsetter 6 mol/L salpetersyre til en vannløsning som inneholder 0,1 mol/L Cl- og 0,1 mol/L Ag(NH3)2+ blir det dannetA sølvB sølvkloridC klorgassD ammoniakknoen som vet? salpetersyren blir vel redusert her, mens Ag(NH3)2 blir oksidert? men usikker på hva som blir dan...
 • Indusert spenning

  Foruminnlegg
  Jeg sliter litt med en oppgave som lyder slik: Skal lederstykke M ha konstant fart, må vi skyve det med en kraft i fartsretningen. Forklar hvorfor. Hadde satt veldig stor pris på om noen kunne ha forklart hvorfor, ettersom jeg ikke skjønner det selv :)
 • Årsaker til den industrielle revolusjon

  Foruminnlegg
  Hva er årsakene til at det var en industriell revolusjon? Hvorfor var den industrielle revolution i Norge så sent i forhold til andre land i Nordeuropa?
 • fisk, politik og teknologi

  Foruminnlegg
  1.Kva kan skje dersom det politiske arbeidet med å fordele fiskekvotar ikkje fører fram? 2. Kvifor er det ikkje nødvendigvis den rimelegaste fisken som sell best? 3.Diskuter denne påstanden med ein medelev: Ny teknoligi gir nye resursar og nye miljøutfordringar. Konkretiser! 4. kvifor er det e...
 • Energinivåer i faste stoffer

  Foruminnlegg
  "Det viser seg at noen av elektronene i faste stoffer ikker lenger er bundet til bestemte atomer. Det er bare i de nederste energibåndene at elektronene fortsatt er bundet til bestemte atomer."Hva menes egentlig med energibånd? Er det noen slags form for energi som elektronene har i for...
 • Integrasjon

  Foruminnlegg
  Hei Kan noen foreslå en metode for å løse dette integralet: integral av(3x2 -6x)/(x+1) dx Tenker at polynomdivisjon først vil være en måte, og deretter bare bruke leddvis integrasjon... Takker for innspill :)
 • Alfastråling | Stråling

  Kompendium
  Alfastråling er et biprodukt av alfahenfall, en radioaktiv spaltning som foregår når en heliumkjerne sendes ut fra atomkjernen. Alfahenfall skjer når tunge atomkjerner blir ustabile og sender ut alfapartikler med stor fart. En alfapartikkel er en atomkjerne bestående av en positivt ladet heliumkj...
 • Elektrolytt

  Foruminnlegg
  Vil en elektrolytt lede best ved lav eller høy konsentrasjon, og hvorfor? I min SI-tabell side 149 er det listet opp molar ledningsevne til ulike salter, og denne ser ut til å øke med minkende konsentrasjon. Mulig jeg misforstår tabellen, men om dette stemmer klarer jeg ikke helt se for meg grunn...
 • Likevektsjema

  Foruminnlegg
  Jeg får det ikke til når det er to ukjente. Dette er oppgaven: Reaksjon: PCl5 (g) <---> PCl3 (g) + Cl 2 (g)K= 0,050. Det ledes 0,40 mol PCl5 inn i en 1 liter beholder. Hvordan finner man ut konsentrasjonen ved likevekt?
 • Høyden av en trekantet pyramide?

  Foruminnlegg
  Har litt ledig tid idag og jeg har brukt en god stund nå på å finne ut hvordan jeg kan regne ut høyden av en firkantet pyramide. Nå lurer jeg på hvordan jeg kan regne ut høyden på en trekantet pyramide. Har hørt noe om en indre og en ytre sirkel??? Er det noen smartinger der ute som kan hjelpe meg?
 • Kjemi 2 muntlig eksamen

  Foruminnlegg
  Hei er kommet oppi kjemi 2 muntlig eksamen, og lurte på om noen ha erfaringer å dele?Er alle kapittler like aktuelle? Hva var oppgaver dere fikk i fjor?Takker på forhånd
 • resonans og elektrisk lederevne

  Foruminnlegg
  Fikk denne ideen fra en kjemiolympiade-oppgave hvor vi skulle finne ut hvilket molekyl som hadde de beste elektrolytiske egenskapene.Da tenker jeg med engang på resonansstrukturen til molekylene. Sist gang fikk jeg bekreftet at jo mer resonans-stabil konjugerende base til en syre var, desto sterk...
 • E Felt

  Foruminnlegg
  Jeg sitter fast med en oppgave her. Håper at noen kan gi meg noen hint.Under normale værforhold er det et konstand elektrisk felt mellom jordoverflaten og den øvre delen av atmosfæren. En dag flyr et lite sportsfly i konstant høyde gjennom et område der dette elektriske feltet er homogent og har ...
 • Kjemisk formel for rim

  Foruminnlegg
  Er det noen som vet hva som er den kjemiske formelen for rim? (Det gjelder rim på tørris)