Akkurat nå er 4 pålogget.
Søk på: Matematikk. Resultater: 1 til 20 av 23
 • Regelbok Matte

  Kompendium
  Få hjelp til matematikk med Skolediskusjon.no's Regelbok i Matte.Her får du gratis hjelp til de formlene du skal kunne i matematikk, men sidene inneholder mye mer enn bare formler.På alle sidene er det tilhørende definisjoner og forklaringer på forskjellige matematiske uttrykk og emner. I til...
 • Geometri (plan) | Regelbok Matte

  Kompendium
  Geometri er den delen av matematikken som handler om former, figurer og størrelser.Geometri deles inn i to hovedtyper. Geometri (plan) i to dimensjoner og geometri (rom) i tre dimensjoner. Dette kapittelet i Skolediskusjon.no's Regelbok i Matte handler om plangeometri. Det vil si den type geo...
 • Polygon | Regelbok Matte

  Kompendium
  En polygon er i geometri en lukket figur bestående av et antall sider og kanter. En polygon kalles også en mangekant, og i denne artikelen brukes polygon og mangekant som synonymer.Polygoner er et generelt begrep for mange kjente figurer i geometri, og disse mangekantene kan se ut på mange forskj...
 • Geometriske figurer (rom) | Regelbok Matte

  Kompendium
  Geometriske figurer er emnet innen matematikken som handler om figurer i rommet. Det vil si figurer som har høyde, bredde og lengde (eller dybde), og som dermed har tre dimensjoner.I matematikk kalles emnet som dreier seg om geometriske figurer i rommet også for romgeometri. Mens geometri i plane...
 • Prosent | Regelbok Matte

  Kompendium
  Ordet prosent stammer fra latin (pro cent) og betyr per hundrede, eller hundredel. Prosent forkortes med det matematiske symbolet %. Men hva er egentlig prosent?Når man definerer prosent er det viktig å tenke på at hele verdien er 100 deler. Prosent betyr hvor mange deler man har ut av de totalt ...
 • Hyperbel | Regelbok Matte

  Kompendium
  En hyperbel er en kurve definert av en matematisk funksjon som har formen .Her er a en konstant. Det kreves dessuten at x ≠ 0, fordi man ikke kan dividere med 0Hyperbel av funksjonen \(y = \frac{1}{x}\).Et av kjennetegnene på hyperbler er blant annet at x er forskjellig fra null. Det betyr nem...
 • Statistikk | Regelbok Matte

  Kompendium
  I dagligtale bruker vi begrepet statistikk om en stor samling tall. Innen matematikk er statistikk en gren som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner for å kunne trekke konklusjoner basert på disse data. Statistikk kan gi oversikt over en stor mengde tall og målinger og hjelpe oss t...
 • Kontinuitet | Regelbok Matte

  Kompendium
  Kontinuitet er et viktig begrep i matematikk. Det betyr at en funksjons graf ikke har noen hopp. En graf er kontinuerlig hvis den er sammenhengende og ikke plutselig hopper fra et punkt til et annet uten punkter i mellom. Man skal altså kunne følge grafen med en blyant uten å måtte løfte blyanten...
 • Tangent | Regelbok Matte

  Kompendium
  Ordet tangent kommer fra det latinske ordet tangere, som betyr å røre ved. I matematikk er en tangent en linje som tangerer, det vil si rører ved, en kurve i bare ett punkt og har samme helning som kurven i dette punktet.Tangent (rød linje) på en kurve.To kurver eller flater tangerer hverandre i ...
 • Likninger | Regelbok Matte

  Kompendium
  I matematikk er en likning et uttrykk som inneholder et likhetstegn. Det engelske ordet for likning er equation.Hva er en likning?En likning er en matematisk formel som sier at to matematiske uttrykk er like store. Derfor inneholder likninger alltid et likhetstegn. En annen ting som kjennetegner ...
 • Potensregler | Regelbok Matte

  Kompendium
  Potensregler finnes innenfor potensregning. Potensregning er et eget emne innenfor matematikk og potensregler er regneregler på linje med addisjon, substraksjon, multiplikasjon og divisjon.En potens er et tall som ganges med seg selv et visst antall ganger. For eksempel kan regnestykket i stedet...
 • Trigonometri | Regelbok Matte

  Kompendium
  Trigonometri handler om forholdet mellom sider og vinkler i en trekant. Trigonometri kommer av gresk og betyr «å måle tre vinkler».Trigonometri hører til under geometri, som er den grenen av matematikk som handler om former. En trekant har tre sider og tre vinkler. Mer generelt er en ...
 • Sirkel | Regelbok Matte

  Kompendium
  Denne artikkelen handler om sirkelen, som er en av de viktigste figurene i matematikken. Det er derfor veldig viktig å forstå den grunnleggende karakteristikken av en sirkel. Geometrisk er sirkelen en ‘rund figur’.I motsetning til trekanter, firkanter og andre figurer innenfor geometr...
 • Omkrets av sirkel | Regelbok Matte

  Kompendium
  Omkretsen av en sirkel er lengden av periferien. Problemet med en sirkelperiferi er at man ikke kan måle den med en linjal, men det behøver man ikke heller for det finnes nemlig en sammenheng mellom radiusen og omkretsen av en sirkel. Denne sammenhengen er tallet pi.Hva er pi?Pi er et såkalt irra...
 • Varians | Regelbok Matte

  Kompendium
  Varians er et svært nyttig begrep i deskriptiv statistikk, inferential statistikk og sannsynlighetsregning. Varians i matematikk er et av de såkalte statistiske mål som kan hjelpe oss til å få oversikt over statistiske data.Hva er varians?Varians er et mål på hvor mye observasjonene i et observas...
 • Typetall | Regelbok Matte

  Kompendium
  Typetall i matematikk er et av de såkalte statistiske mål, og er derfor et viktig begrep innen deskriptiv statistikk. Men hva menes med et typetall, og hva benyttes typetall til?Hva er typetall?I et observasjonssett er typetallet det tallet eller den verdien som forekommer flest ganger. Man kan h...
 • Pyramide | Regelbok Matte

  Kompendium
  En pyramide er en figur i romgeometri. En pyramide kan generelt defineres som en romfigur som går fra en geometrisk grunnflate opp i en spiss. Det vil si at en pyramide kan gå ut fra en trekant, en firkant eller hvilken som helst annen polygon.Pyramide med firkant som grunnflate.Hva er en pyramid...
 • Derivasjon | Regelbok Matte

  Kompendium
  Ordet derivasjon kommer fra latin og betyr å avlede eller utlede. Når en matematisk funksjon beskriver hvordan et gitt fenomen forandrer seg over tid, er den deriverte funksjonen et uttrykk for hvor hurtig denne forandringen skjer på et gitt punkt. Den deriverte til en funksjon er grunnbegrepet i...
 • Andregradslikning | Regelbok Matte

  Kompendium
  En andregradslikning er helt essensiell innen matematikk. Derfor er det viktig å forstå hva en andregradslikning er og hvordan man løser dem. Man kan også skrive “2. gradslikning”, i denne teksten kommer vi til å veksle litt. En andregradslikning er ofte ganske lik et andregradspolyno...
 • Potensiell energi | Energi

  Kompendium
  Innen matematikk og fysikk er energi alltid enten potensiell energi eller kinetisk energi. Potensiell energi betegnes også som stillingsenergi. Kinetisk energi blir ofte kalt bevegelsesenergi. En gjenstand får potensiell energi hvis den står stille og ytre krefter prøver å bevege på den. Denne kr...

Søk relatert til Matematikk


Forrige 1 2 Neste