Akkurat nå er 17 pålogget.
Søk på: Matematikk. Resultater: 81 til 100 av 187
 • Oksidasjonstall

  Foruminnlegg
  (Kjemi 1)Hei, i en oppgave ble vi spurt om å bruke oksidasjonstallene til stoffene for å finne ut av hva som var blitt oksidert og hva som var blitt redusert, og jeg kom frem til følgende oksidasjonstall:4NH3(g) + 5O2(g) ----> 4NO(g) + 6H2O(l)-3 +1 0 -3 -2 +1 -...
 • Sinusfunksjoner

  Foruminnlegg
  Hei lurer på 3.12a får ingen svar på på nullpunkter. Skal ta med vedlegg av hva jeg gjør i neste post.
 • Matte

  Foruminnlegg
  1+1+1+1+11+1+1+1+11+1x0+1=? Hva er riktig? Mitt svar er 30. Noen mener svaret er 1. Mvh mikal stokke
 • Aritmetiske rekker og formler og TEXAS kalkulator

  Foruminnlegg
  Jeg er en stakkars mor som skal hjelpe med lekser i boka Matematikk S2 av Tore Oldervoll & co, Cappelen, s. 24, Oppgave 1.41 a) b) c) d).Oppgave a) og b) er løst og kontrollert på Texas'en.Kan noen hjelpe med b) og c) oppgavene?Jeg får opp ERR: ARGUMENT på Texas'en, men klarer ikke...
 • Kontinuitet | Regelbok Matte

  Kompendium
  Kontinuitet er et viktig begrep i matematikk. Det betyr at en funksjons graf ikke har noen hopp. En graf er kontinuerlig hvis den er sammenhengende og ikke plutselig hopper fra et punkt til et annet uten punkter i mellom. Man skal altså kunne følge grafen med en blyant uten å måtte løfte blyanten...
 • Tangent | Regelbok Matte

  Kompendium
  Ordet tangent kommer fra det latinske ordet tangere, som betyr å røre ved. I matematikk er en tangent en linje som tangerer, det vil si rører ved, en kurve i bare ett punkt og har samme helning som kurven i dette punktet.Tangent (rød linje) på en kurve.To kurver eller flater tangerer hverandre i ...
 • Fysikk studier

  Foruminnlegg
  Hei, lurer på om det er noen som har noe tips til studier utenom norge, men type NTNU studie med fysikk og matematikk. Karakterene min ligger en del over det for å komme inn på NTNU, så hadde vært greit å se om det var andre muligheter:)Takk!
 • Hvilke mattebøker er de beste

  Foruminnlegg
  Hvilke matematikk bøker er best? Jeg bruker nå Sigma, men har tidligere brukt sinus. Sigma er en alt-i-en bok. Sinus har en grunnbok med eksempler og aktivitetsoppgaver, og har også en bok med tilleggsoppgaver. Sinus har eget nettsted med kontrolloppgaver med en fullstendig fasit. Jeg foretrekker...
 • eksamensoppgave 1MX

  Foruminnlegg
  Hei!Kan noen forklare meg hvordan man kommer fram til funksjonen i oppgave 5.B i dette eksamenssettet? :?http://utdanningsdirektoratet.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksamensoppgaver/Felles_allmenne_fag/Matematikk/Matematikk_H06.pdf
 • Fra Pi til Tau?!

  Foruminnlegg
  Ta en titt på denne linken...http://www.dagbladet.no/2011/06/29/nyheter/matematikk/forskning/utdanning/innenriks/17115063/Hva er deres mening om dette?For min del er jeg litt sjokkert og skeptisk over at det har oppstått store diskusjoner om at pi kan bli byttet ut med Tau/2pi (6,28) bare fordi 3...
 • Likninger | Regelbok Matte

  Kompendium
  I matematikk er en likning et uttrykk som inneholder et likhetstegn. Det engelske ordet for likning er equation.Hva er en likning?En likning er en matematisk formel som sier at to matematiske uttrykk er like store. Derfor inneholder likninger alltid et likhetstegn. En annen ting som kjennetegner ...
 • Primtall og delelighet

  Foruminnlegg
  Oppgaven er hentet fra longlist, IMO1969 La p og q være to primtall større enn 3. <equation>m, n \in N</equation>. Bevis at dersom differansen mellom primtallene er <equation>2^n</equation>, vil <equation>p^{2m+1} + q^{2m+1}</equation> være delelig med 3.
 • Liten onsdagsnøtt

  Foruminnlegg
  En artig oppgave( Fra IMC ):La <equation>\{ \epsilon _n \}^{\infty}_{n=1}</equation> være en sekvens av positive reelle tall, som er slik at <equation>\lim _{n\to\infty} \epsilon _n = 0</equation>.Bestem:<equation>\lim _{n\to \infty} \frac {1}{n} \sum _{k=1}^{n} ln(\...
 • Hva vil du at vi skal skrive om?

  Foruminnlegg
  Her kan dere skrive opp ønsker til guider / artikler om noe som interesserer dere.Ferdige:Himmelens fargerElementær algebra, gruppeteoriModulær aritmetikkØnsker:
 • Kjemi-bok

  Foruminnlegg
  Hei.Jeg vurderer å kjøpe meg en kjemibok, men jeg har ingen tidligere erfaring med kjemi, men kjemi virker som et veldig interessant fag. Liker dog mest teorien (er ikke så glad i eksperimenter.. :) ). Dette sammen med fysikk og matte er jo en veldig god sammensetning.Planen er til høsten å få ta...
 • K_b - hvordan regne ut?

  Foruminnlegg
  Hei! Lurte på om noen vet hvordan man kan regne ut Kb for en base når man har oppgitt konsentrasjonen av basen og pOH?
 • Kjemi-vanskelig?

  Foruminnlegg
  Hei!Jeg har planer om å søke vetrinær utdannelsen i utlandet. Til opptaksprøven er det kjemi og biologi som kreves har jeg sett.Det jeg lurer på er om Kjemi er vanskelig- (kreves kjemi 2).? Jeg er absolutt ikke smart i matte og kjemi har jeg aldri hatt. Men til gjengjeld er jeg målbevisst og disi...
 • løysingsevneproduktkonstanten, Ksp

  Foruminnlegg
  I ein jamnvektsreaksjon, f.eks: <equation> BaSO_4_(_s_) ightleftharpoons Ba^2^+_(_a_q_) + SO_4^ 2^-_(_a_q_)</equation>får vi jamnvektsuttrykket:<equation>\frac{ [Ba^2^+)] + [SO_4^2^-] }{ [BaSO_4]</equation> = KI læreboka mi står det at <equation> [BaSO_4] </equati...
 • finne pH i en to-protisk syre!!!!

  Foruminnlegg
  heier det noen som vil hjelpe meg med å forklare hvordan man kan finne pH i en to protisk syre??? det står litt i boka, men jeg skjønner likevel ikke, er det noen som kan forklare meg litt enkelere??
 • redoksbalansering metodespm!

  Foruminnlegg
  heijeg har holdt på med redoks i 4 timer nå og holder på å klikke. Det å finne ut hva som reduseres, og hva som oksideres er ikke noe problem. Det er heller ikke noe problem å finne koeffisientene til redoks stoffene. Derimot er det er enormt problem å finne koeffisientene til f.eks. H+ eller OH-...

Søk relatert til Matematikk