Akkurat nå er 6 pålogget.
Søk på: Matematikk. Resultater: 121 til 140 av 186
 • Varians | Regelbok Matte

  Kompendium
  Varians er et svært nyttig begrep i deskriptiv statistikk, inferential statistikk og sannsynlighetsregning. Varians i matematikk er et av de såkalte statistiske mål som kan hjelpe oss til å få oversikt over statistiske data.Hva er varians?Varians er et mål på hvor mye observasjonene i et observas...
 • Typetall | Regelbok Matte

  Kompendium
  Typetall i matematikk er et av de såkalte statistiske mål, og er derfor et viktig begrep innen deskriptiv statistikk. Men hva menes med et typetall, og hva benyttes typetall til?Hva er typetall?I et observasjonssett er typetallet det tallet eller den verdien som forekommer flest ganger. Man kan h...
 • Pyramide | Regelbok Matte

  Kompendium
  En pyramide er en figur i romgeometri. En pyramide kan generelt defineres som en romfigur som går fra en geometrisk grunnflate opp i en spiss. Det vil si at en pyramide kan gå ut fra en trekant, en firkant eller hvilken som helst annen polygon.Pyramide med firkant som grunnflate.Hva er en pyramid...
 • Derivasjon | Regelbok Matte

  Kompendium
  Ordet derivasjon kommer fra latin og betyr å avlede eller utlede. Når en matematisk funksjon beskriver hvordan et gitt fenomen forandrer seg over tid, er den deriverte funksjonen et uttrykk for hvor hurtig denne forandringen skjer på et gitt punkt. Den deriverte til en funksjon er grunnbegrepet i...
 • Andregradslikning | Regelbok Matte

  Kompendium
  En andregradslikning er helt essensiell innen matematikk. Derfor er det viktig å forstå hva en andregradslikning er og hvordan man løser dem. Man kan også skrive “2. gradslikning”, i denne teksten kommer vi til å veksle litt. En andregradslikning er ofte ganske lik et andregradspolyno...
 • Potensiell energi | Energi

  Kompendium
  Innen matematikk og fysikk er energi alltid enten potensiell energi eller kinetisk energi. Potensiell energi betegnes også som stillingsenergi. Kinetisk energi blir ofte kalt bevegelsesenergi. En gjenstand får potensiell energi hvis den står stille og ytre krefter prøver å bevege på den. Denne kr...
 • Rente | Regelbok Matte

  Kompendium
  Ordet rente kommer fra det latinske ordet "reddere", som betyr å gi tilbake eller gi igjen. Rente er kostnaden for å låne penger, og er det ekstra en låntager må betale til långiveren som godtgjørelse for å få låne penger. Rente kan betraktes som leieprisen for kapital.Hva er rente?Rent...
 • Firkant | Regelbok Matte

  Kompendium
  I geometri er en firkant en figur som har fire sider og fire vinkler. Med andre ord er en firkant en polygon med 4 hjørner. Den latinske betegnelsen for firkant er tetragon. Men hva er en firkant, mer presist?Firkanter kan deles opp i forskjellige typer, og det er 7 hovedtyper:Et kvadrat, et rekt...
 • IRC (Chat)

  Foruminnlegg
  God Aften.I disse sommermåneder planlegger vi å legge til noen nye artige severdigheter her på siden. Vi har også vurdert å lage en IRC-kanal for våre brukere. Hvorfor gjøre dette: - Vi ønsker å skape et godt miljø blant brukere her på realisten. Ved en slik kanal tror jeg at man kan bli bedre kj...
 • KoMiN - Konferanse for Matematikkstudenter i Norge

  Foruminnlegg
  "KoMiN er en årlig konferanse for norske matematikkstudenter på alle nivå, som ble arrangert for første gang ved NTNU, Trondheim, i november 2006. Konferansen arrangeres i år av studenter og stipendiater ved UiO. Formålet med konferansen er å kunne knytte kontakter på tvers av universitet...
 • Derivasjonsregler

  Foruminnlegg
  Under Derivasjonsregler i Kompendier - Matematikk - Regelbok Matte er derivasjonsregelen for brøk beskrevet feil i selve teksten! Formelen er riktig gjengitt. I Eksempel 2 har det nok gått litt i ball for forfatteren. I neveren i formelen har man satt inn kvadratet av den deriverte av nevneren i ...
 • Hva er problemløsningsoppgaver?

  Foruminnlegg
  Problemløsningsoppgaver er oppgaver hvor man ikke trenger å kunne mer enn de grunnleggende regler i matematikken, slik som pytagoras, kvadratsetningene, faktorisering, for å løse oppgavene. Problemløsningsoppgaver løses uten kalkulator, og har sjeldent mye regning, alt går ut på å finne mønster...
 • Divisjon på null.

  Foruminnlegg
  At Chuck Norris kan dele på null, er allment kjent og godtatt, men nå påstår en Dr James Anderson ved University of Reading at det faktisk er praktisk mulig også for andre.Artiklene kan finnes her.Andersons fagfelt er datavitenskap (en. Computer Science, kom ikke på noen bedre oversettelse), ikke...
 • 13/08/2007 - Atle Selberg (født 14. juni 1917, død 6.august 2007)

  Foruminnlegg
  Professor Emeritus på "School of Mathematics" ved "Institute for Advanced Study", døde på kvelden den 6.august i sitt hjem i Princenton, NJ. Han ble 90.Gjennom karrieren som spenner ut over mer enn seks tiår, gjorde Professor Selberg signifikante bidrag til modulære former, si...
 • Taylor's Teorem

  Foruminnlegg
  Ehm... Håper det ikke er for mye å spørre, men er det mulig å bevise Taylor's Teorem med kunnskaper som en Matematikk R1 elev innehaver?Jeg kan bevise Euler's formel og identitet ved å finne Taylor seriene til sin x, cos x og e^x, det er enkelt, men hvordan kommer man fram til verktøyet...
 • Funksjoner av en variabel

  Foruminnlegg
  Sliter litt med Matematikk i praksis - seksjon 2.1 - Oppgave 2:Oppgave 2:Undersøk hvilke av følgende utsagn som definerer y som en funksjon av y:a)3x - 2y = 5b)<equation>x^2 + y^2 = 1</equation>c)y er overflaten av en kule med volum xd)y er omkretsen av et rektangel med areal xFasit s...
 • Privatisteksamener i kjemi, fysikk og matte

  Foruminnlegg
  HeiJeg vurderer å ta opp igjen 3. klassefagene i matematikk, fysikk og kjemi fra vgs. De het 3mx, 3kj og 3fy da jeg tok de for noen år siden, men jeg skjønner at de nå heter fysikk 2, kjemi 2 etc.Det jeg lurer på er følgende:Er det slik at det holder med skriftlig eksamen i kjemi 2 og fysikk 2, e...
 • Biologi/programmerings-forum

  Foruminnlegg
  Biologi Vi vet at mange interesserer seg for biologi. Vi i realisten lurer da på om det er behov for et biologi-forum her? Ettersom ingen av oss har kompetanse til å svare på dette feltet, er vi da avhengige av at det er andre brukere her som må hjelpe til. Tror du biologi-forumet vil bli brukt...
 • Erfaringer ved å ta realfag som privatist

  Foruminnlegg
  Hei, studerer for tida samfunnsøkonomi på universitetet. Har vurdert å bytte studie, men trenger til dette R1, R2, Kjemi 1+2, og Fysikk. Jeg har planer om å prøve ta det på et år, og for det meste lese på egenhånd, utenom å ta labkursene. Har ikke hatt noe særlig realfag, men hatt en del matemati...
 • Prøver og terminprøver i mange ulike fag!

  Foruminnlegg
  Er det noen som ønkser seg tilgang til mange ulike terminprøver og eller prøver i f.eks. fysikk (1+2), matematikk (1+2p), 1T, (1+2R), (1+2S), matte påbygg, samfunnsøkonomi 1+2 (Pareto), kjemi (1+2) (Kjemien stemmer), geografi etc... Da kan dere gå inn på denne gruppen på Face og deretter kan jeg...

Søk relatert til Matematikk