Akkurat nå er 21 pålogget.
Søk på: Matematikk. Resultater: 141 til 160 av 187
 • Trenger hjelp med å balansere en reaksjonsligning

  Foruminnlegg
  Hei, kan noen være så snill å hjelpe meg å balansere denne?KClO3+S+H2O>Cl2+K2SO4+H2SO4 Jeg har svaret, men det er hvordan jeg skal tenke for å komme fram til svaret jeg sliter med, så kunne noen være så snill å lage en framgangsmåte?:)
 • Geometrisk rekke

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg har grubla litt på hvordan man alternativt kan løse denne oppgaven:Et land produserer nå 5 millioner tonn olje i uka. Det blir 100 millioner tonn de neste 20 ukene. Landet forplikter seg til bare å produsere 80 millioner tonn de neste 20 ukene, og velger å gjøre dette ved å redusere prod...
 • Punkt på linjen

  Foruminnlegg
  Jeg prøver finne punktet når summen av kreftene er lik null.Altså;Oppgave;Et lite legeme A har ladningen <equation>\; 5,5 \cdot 10^{-8}\;</equation>C.Et annet lite legeme B har ladningen <equation>\; 7,9 \cdot 10^{-8}\;</equation> C.Legemene A og B plasseres 11 cm fra hver...
 • HMM kva skjer på realisten

  Foruminnlegg
  kva er greia med at realisten er vorte så sug dårlig i det siste?? før fikk eg oftare svar :-(
 • Bergne forhold mellom stoffer i en bufferløsning

  Foruminnlegg
  Hei, klarte endelig å rote meg til å registrere meg.Holder på med en oppgave i Kjemi, jeg ikke finner noen løsning på :-(Natriumhypokloritt, NaClO er ... bla bla blaBeregn forholdet mellom [ClO—] og [HClO] i en løsning hvor pH=6.5 og pKa=7.5— TakkFant noe lignende, men det var ikke lett å forstå...
 • Blokkvalg spørsmål

  Foruminnlegg
  Hei. Jeg er 17 år og går på Bryne vgs. første året på studiesepialisering. Vi har nå fått blokkvalgene for vg2. Biologi 1 og biololgi 2 ligger i to ulike blokker, som gjør det mulig å velge begge to. Planen min er å velge biologi 1 og 2, s1 matte og friluftsliv. Jeg lurer derfor på om det er lov ...
 • Hva fikk dere på eksamen?

  Foruminnlegg
  2,6 % fikk 6. http://udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/V2009/Kjemi_2_REA3012_Forhandssensur_v09.pdfRegner med at man finner en del av dem her. Selv håper jeg på 4, men regner med å få en 3'er. EDIT: YESS, fikk 4er!!!! :-)Hva med dere?
 • resonans og elektrisk lederevne

  Foruminnlegg
  Fikk denne ideen fra en kjemiolympiade-oppgave hvor vi skulle finne ut hvilket molekyl som hadde de beste elektrolytiske egenskapene.Da tenker jeg med engang på resonansstrukturen til molekylene. Sist gang fikk jeg bekreftet at jo mer resonans-stabil konjugerende base til en syre var, desto sterk...
 • Sannsynlighet

  Foruminnlegg
  Hei! Har en oppgave jeg er litt usikker på hvordan jeg skal løse: På en videregående skole er et parti elever trekt ut til munnlig eksamen i matematikk. Det er 6 kandidater i partiet. På skolen er det 3 matematikkgrupper. Gruppe 1 har 18 elever, gruppe 2 har 21 elever, og gruppe 3 har 17 elever...
 • Begrunn likhet ved hjelp av grenser til følger - Kalkulus 1

  Foruminnlegg
  Heisann, jeg trenger litt hjelp med å forstå tankegangen bak beviset i denne grenseoppgaven. Den lyder som følger;1) Begrunn at 0.999... = 1 ved å regne ut grensen til følgen (an) hvor n=1, n->uendelig av endelige geometriske rekkeran = (9/10) + (9/102) + .... + (9/10n)2) Deretter skal jeg b...
 • Eksamensforberedelser

  Foruminnlegg
  Hei!Har Fysikk 2 muntlig OG skriftlig, matematikk R2 skriftlig og biologi 1 muntlig om en måneds tid. Jeg tar fagene som privatist. Har ikke fått med meg så mange undervisningstimer dette halvåret grunnet jobb og andre personlige "ting", men har fulgt generelt godt med iforhold til oppg...
 • væsker

  Foruminnlegg
  På et verksted bruker de en hydraulisk jekk. Diameteren til det store stempelet er 15 cm, og diameteren til stempelet i den lille sylinderen er 2,0 cm.a) hvor mye blir bilen hevet hvis det lille stempelet trykkes ned 50 cm?da blir jo trykket i stort stempel likt trykk i stort stempel. Da har jeg ...
 • Enkel sannsynlighet

  Foruminnlegg
  1 (Kap 3)La A og B være to hendelser hvor P(A∩B) > 0 og P(A∩B*) >0 (B* er komplimentær til B)La hendelsene C og D være gitt ved at:C = A∩B og D = A∩B*a) Tegn hendelsene A og B inn i et venndiagram og skraver hendelsene C og Db) Er hendelsene C og D disjunkte? Begrunn...
 • Kjemisk likevekt

  Foruminnlegg
  Serverer en oppgave om kjemisk likevekt. Den er fin trening for kjemi-elever og studenter, og ikke minst folk som øver til kjemi OL.------------------------------------------------------------Gitt likevektsreaksjonen:<equation>CO(g)\,+\,H_2O(g)\,ightleftharpoons\, CO_2(g)\,+\,H_2(g),\,\,\,\...
 • Massespektrometri (MS) og gasskromatografi (GC)

  Foruminnlegg
  Hei,Jeg jobber med gasskromatografi (GC) og massespektrometri (MS) på skolen. Jeg lurte på om det finnes to forskjellige organiske stoffer som har nesten identiske kokepunkter som gjør dem nesten helt umulig å skille med gasskromatografi? 3-pentanol og 2-pentanol har nesten like kokepunt, men jeg...
 • Bevis

  Foruminnlegg
  <equation>\displaystyle\int_0^1 \frac {dx}{x^x}</equation> = <equation>\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac {1}{k^k}</equation>Bevis denne.
 • Geometri: formlikhet

  Foruminnlegg
  Hei,trenger litt hjelp med geometrien. Har begynt å lese på 1T på egenhånd etter mangfoldige år på lesesalen på SV-fakultetet i Bergen, og merker at matten ikke lenger sitter som den gjorde.Sliter spesielt med å forklare formlikhet, særlig i de følgende eksemplene:Noen som kan forklare dette til ...
 • To oppgaver med vektorfunksjoner, trenger litt hjelp med tankegangen

  Foruminnlegg
  Vi har vektorfunksjonen r(t) = [t2 -1, t2 +4t + 1] 1) Skal finne koordinatene til de punktene der grafen er parallell med én av koordinataksene.Hvordan skal jeg tenke da? Tenke at når grafen er parallell med y- aksen er x = 0 og omvendt. Men det gir ikke riktige tall.. Tenker jeg feil?2) Står f...
 • Eksamen 2MX tredjegradsfunksjon

  Foruminnlegg
  hei:) skal ha eksamen på mandag og trenger hjelp til en ting:)har fått uttdelt et forberedelsesark med en tredjegradsfunksjon + tekst:tekst som stod:dersom vi har en tredjegradsfunksjon med 3 nullpunkter, vil tangenten til det punktet på grafen som har en x-verdi som ligger midt mellom to av null...
 • løse en vanskelig grenseverdi oppgave

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg trenger hjelp med å løse denne oppgaven:

Søk relatert til Matematikk