Akkurat nå er 141 pålogget.
Søk på: Medier, kommunikasjon og IT. Resultater: 41 til 60 av 87
 • Rutherfords atommodell

  Foruminnlegg
  Hei. Jeg har prøvd meg på denne oppgaven, men sliter litt. 1a) I Rutherfords forsøk gikk de fleste alfapartiklene rett gjennom gullfolien uten å bli avbøyd. Hvordan forklarer vi det med Rutherfords atommodell? b) Noen alfapartikler ble avbøyd, og noen få ble kastet rett tilbake. Hvordan forkl...
 • Fremstilling av bariumklorid

  Foruminnlegg
  Hei, lurer på hvordan man fremstiller dette? har letet rundt på nettet, men finner ikke noe spesifikt
 • Okazaki fragment

  Foruminnlegg
  Do you know what glues the Okazaki fragments together? Is it DNA ligase or multiple RNAprimase? Er usikker på om det er ligasen eller RNA primeren fordi kilden min er veldig usikker på dette emne.
 • bil-friksjon

  Foruminnlegg
  Sliter fælt med denne:A car traveling on a flat (unbanked) circular track accelerates uniformly from rest with a tangential acceleration of 1.70m/s^2. The car makes it one-quarter of the way around the circle before it skids off the track. Determine the coefficient of static friction between the ...
 • Kjemi-bok

  Foruminnlegg
  Hei.Jeg vurderer å kjøpe meg en kjemibok, men jeg har ingen tidligere erfaring med kjemi, men kjemi virker som et veldig interessant fag. Liker dog mest teorien (er ikke så glad i eksperimenter.. :) ). Dette sammen med fysikk og matte er jo en veldig god sammensetning.Planen er til høsten å få ta...
 • Dystopi

  Foruminnlegg
  Jeg trenger hjelp. Håper det er noen her som kan forklare dystopi for meg. Vi skal analysere George Orwells 1984.
 • Essay

  Kompendium
  Essayet er en svært viktig sjanger. Hva er et essay, og hvordan skriver man et essay på norsk? Spørsmålet besvares i denne guiden.Dette er en veiledning som tar for seg hva et essay skal inneholde, essayets kjennetegn, essayets sjangertrekk, og hvordan man kan skrive et norsk essay. Se også artik...
 • Elektrisk praktisk oppgave

  Foruminnlegg
  Jeg har to spørsmål. 1.Jeg skal foreta en installasjon av deler av en hytte. Bilde av hytten er vedlagt. Installasjonen består av lys og varme. Skal også montere brannalarm og spredenett i hytta. 2.jeg må koble opp/feilsøke et motoranlegg med trykkbrytere, lamper og kontaktorer. Det er IT-nett, 2...
 • Aktantmodellen

  Kompendium
  Hva er aktantmodellen?Denne veiledningen gir en innføring i hvordan man kan bruke aktantmodellen til å analysere eventyr. De forskjellige komponentene i modellen beskrives, og det gis eksempler fra Asbjørnsen og Moes eventyr Askeladden og de gode hjelperne som en forklaring på hvordan modellen ka...
 • Peptidbinding, amidbinding, aminbinding

  Foruminnlegg
  HeiHva er forskjellen på disse tre?? Kan noen skrive litt om alle 3. Ikke si at peptidbinding er AKKURAT det samme som amidbinding, fordi det fikk jeg høre i dag at ikke stemte.Kan noen hjelpe meg?Tusen takk
 • Bøying av engelske verb

  Foruminnlegg
  Hei. Hvordan bøyer man det engelske verbet to be i preteritum og presens? Jeg kan den ene, men vet ikke hvilken av dem det er: I am, you are, he is, we are, you are they are. Har dere kanskje noen tips mer generelt om engelske verb eller noen side dere kan anvise meg til?
 • klemmespenning og ems

  Foruminnlegg
  Fire primærbatterier med cellespenning på 1,5 V er koplet i serie. Hver celle har en indre resistans på 0,05 Ω. Hvor stor klemmespenning (ems) får vi fra disse batteriene? noen som kan hjelpe meg med fremgangsmåten på dette?
 • Novelleanalyse

  Kompendium
  Når du analyserer en novelle er det mye som kan være relevant å se nærmere på, f.eks. novellens miljø, personer, forteller, synsvinkel osv.Dette kan settes opp i et skjema i en analysemodell. Det er en god idé å lese grundig gjennom novellen før du skriver novelleanalysen, og så gjøre deg ...
 • Reklameanalyse

  Kompendium
  Modell for å skrive reklameanalyse.Dette er en modell som kan gi deg hjelp og inspirasjon til å skrive reklameanalyse. I modellen skilles det mellom bildereklame og TV-reklame. Modellen gir noen forslag til hva du kan gå inn på i en analyse av reklame, men vær selektiv. Det er ikke nødvendigvis a...
 • Essay mal | Essay

  Kompendium
  Denne artikkelen er en underside av hovedartikkelen Essay.Essayets format kan variere, med det er viktig å ha en god komposisjon. I et essay er det ikke meningen at man skal utarbeide en dyptgående analyse av det utleverte materialet, og derfor skal man heller ikke bruke noen analysemodell. Men p...
 • Statistikk | Regelbok Matte

  Kompendium
  I dagligtale bruker vi begrepet statistikk om en stor samling tall. Innen matematikk er statistikk en gren som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner for å kunne trekke konklusjoner basert på disse data. Statistikk kan gi oversikt over en stor mengde tall og målinger og hjelpe oss t...
 • Vitser!

  Foruminnlegg
  Disse er delvis hentet fra: http://www.root.no/forum/lofiversion/index.php/t3672.html1)Ingeniøren, fysikeren og matematikeren skulle ha konkuranse om hem som kunne gjærde inn en sauflokk mest økonomisk, alstå bruke minst gjærde. Ingeniøren lagde et sirkelformet gjærde rundt sauene, og var fornøyd...
 • Potensiell energi mm.

  Foruminnlegg
  Hei.Sitter og leser til eksamen og har funnet ut at jeg er litt usikker i forhold til energibegrepene. Gitt at vi har en fjærkanon og en liten kule som skal skytes ut. Idet vi trekker sammen fjæra får kula en potensiell energi lik Ep= 1/2kx^2 (hvor x er lengden fjæra presses sammen, og k er fjærk...
 • Varme

  Foruminnlegg
  2 H2 (g) + O2 (g) -> 2 H2O (l) AH = - 286 kj/mol Hvor stor masse| oksygengass og hydrogengass| må til for å frigjøre 2860 kj energi som varme?
 • Sitater

  Foruminnlegg
  Vi bygger opp en database med sitater av kjente realister, som skal vises på forsiden. Hvis du har et genialt sitat, så er det bare å legge det til i denne tråden. Her er et jeg fant veldig underholdende: Gravitation cannot be held responsible for people falling in love.