Akkurat nå er 137 pålogget.
Søk på: Medier, kommunikasjon og IT. Resultater: 1 til 11 av 11
 • Globalisering

  Kompendium
  Hva er egentlig globalisering? Hvorfor er det snakk om det i media, og hvorfor er det så viktig?DefinisjonGlobalisering er et uttrykk som har skutt i været de siste 20-30 årene. Globalisering beskriver den gradvise internasjonale integreringen og utvekslingen av informasjon, handel og kultur. Det...
 • Refleksjon og lysbrytning | Bølger

  Kompendium
  Ordet refleksjon er avledet fra latin og betyr tilbakekastelse. I fysikk betegner begrepet refleksjon det fenomen at et legeme eller en bølge i bevegelse kastes tilbake når det støter mot en grenseflate. Et eksempel på refleksjon er en ball som reflekteres (spretter tilbake) fra bakken når man ka...
 • Kommunikasjonsmodellen

  Kompendium
  Denne artikkelen henvender seg til elever som skal foreta en kommunikasjonsanalyse, for eksempel i norsk. Kommunikasjonsanalysen inngår ofte i en retorisk analyse av sakprosatekster som kronikker, taler, reklame eller debattinnlegg. Første skritt i en slik analyse vil være å klarlegge hvilken kom...
 • Dopplereffekten | Bølger

  Kompendium
  Dopplereffekten er et fenomen knyttet til bølger som gjør at den relative forskjellen i hastighet mellom kilde og mottager fører til en endring av bølgelengde.Vi kjenner Dopplereffekten fra sirenene på ambulanser. Lyden endrer seg alt etter hvor vi er i forhold til sirenen. Hvis sirenen beveger s...
 • Essay

  Kompendium
  Essayet er en svært viktig sjanger. Hva er et essay, og hvordan skriver man et essay på norsk? Spørsmålet besvares i denne guiden.Dette er en veiledning som tar for seg hva et essay skal inneholde, essayets kjennetegn, essayets sjangertrekk, og hvordan man kan skrive et norsk essay. Se også artik...
 • Aktantmodellen

  Kompendium
  Hva er aktantmodellen?Denne veiledningen gir en innføring i hvordan man kan bruke aktantmodellen til å analysere eventyr. De forskjellige komponentene i modellen beskrives, og det gis eksempler fra Asbjørnsen og Moes eventyr Askeladden og de gode hjelperne som en forklaring på hvordan modellen ka...
 • Novelleanalyse

  Kompendium
  Når du analyserer en novelle er det mye som kan være relevant å se nærmere på, f.eks. novellens miljø, personer, forteller, synsvinkel osv.Dette kan settes opp i et skjema i en analysemodell. Det er en god idé å lese grundig gjennom novellen før du skriver novelleanalysen, og så gjøre deg ...
 • Reklameanalyse

  Kompendium
  Modell for å skrive reklameanalyse.Dette er en modell som kan gi deg hjelp og inspirasjon til å skrive reklameanalyse. I modellen skilles det mellom bildereklame og TV-reklame. Modellen gir noen forslag til hva du kan gå inn på i en analyse av reklame, men vær selektiv. Det er ikke nødvendigvis a...
 • Essay mal | Essay

  Kompendium
  Denne artikkelen er en underside av hovedartikkelen Essay.Essayets format kan variere, med det er viktig å ha en god komposisjon. I et essay er det ikke meningen at man skal utarbeide en dyptgående analyse av det utleverte materialet, og derfor skal man heller ikke bruke noen analysemodell. Men p...
 • Statistikk | Regelbok Matte

  Kompendium
  I dagligtale bruker vi begrepet statistikk om en stor samling tall. Innen matematikk er statistikk en gren som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner for å kunne trekke konklusjoner basert på disse data. Statistikk kan gi oversikt over en stor mengde tall og målinger og hjelpe oss t...
 • Særemne - fordypningsoppgave

  Kompendium
  Et særemne eller en fordypningsoppgave er, som navnet sier, en oppgave hvor man fordyper seg i et valgt tema i norskfaget. Særemnet i norsk er ofte en stor del av den endelige norskkarakteren, og det er dermed viktig og gå grundig til verks og forberede seg godt. Denne guiden til skriving av sære...