Akkurat nå er 26 pålogget.
Søk på: Teknologi og forskningsl��re. Resultater: 1 til 2 av 2
  • Isotop | Kjernefysikk

    Kompendium
    En isotop er en variant av et grunnstoff hvor antall nøytroner i kjernen varierer. Hvert atom har et atomnummer som sier hvor mange protoner atomkjernen inneholder, men antallet nøytroner i kjernen kan være forskjellig. For hver variasjon av et atom har vi en isotop.For eksempel har hydrogen en p...
  • Fusjon | Kjernefysikk

    Kompendium
    Ordet fusjon kommer av det latinske ordet fusio, som betyr smelting. I fysikk brukes ordet om sammensmelting av atomkjerner. Ved fusjon kombineres to atomkjerner til én ny, tyngre atomkjerne. I næringslivet brukes ordet fusjon om sammenslåing av bedrifter eller selskaper.Hva er fusjon?I kj...