Akkurat nå er 18 pålogget.
Søk på: biologi 2. Resultater: 201 til 220 av 3773
 • Hvordan bestå Fysikk 2 skriftlig eksamen.

  Foruminnlegg
  Hei. Jeg har strøket i fysikk 2 eksamen i fjor og skal ha eksamen nå til våren for å bestå. Av personlige grunner som ikke trenges å nevnes nå så har det blitt sånn at jeg forsatt ikke kan så mye. Så det jeg lurer på er, hvordan jeg burde gå fram. Har ergo boka og føler det blir for sent å begyn...
 • Eksamen Kjemi 2 høst 2021

  Foruminnlegg
  Hei! Noen som har lagd et løsningsforslag til eksamen i Kjemi 2 høst 2021? Evt er det flere her som har hatt den?
 • Kjemi 2 Vår 09 Del 2 Oppgave 3a) 1) | Mangelfull oppgavetekst?

  Foruminnlegg
  Av forbindelsene nedenfor:EtylheksanatHeksanalFenylmetanolPropan-2-on (2 er overflødig her. karbonylgruppen kan kun sitte ett sted gitt navnet.)Pent-3-en-1-olreagerer ett med NaOH. Hvilket?Jeg går ut ifra at reaksjonen skal foregå i vandig løsning.Etylheksanat reagerer og danner etanol og heksan...
 • Ergo Fysikk 2 oppgave om gravitasjon

  Foruminnlegg
  En gjenstand faller loddrett mot Merkur-overflaten. Vi regner med at Merkur ikke har noen atmosfære. Hvor stor fart treffer gjenstanden overflaten med etter et fall på 100m? Hva ville farten ha blitt etter et fall på 100km? Jeg har fått 27,2m/s på 100m, som er riktig. Men på 100km får jeg 860m/s...
 • Hvordan få 6 på kjemi 2 skriftlig?

  Foruminnlegg
  Hei. Jeg trenger å få toppkarakter på kjemieksamen. ( vil inn på medisin)Motivasjonen min er på topp, og jeg har god tid, men jeg sliter litt med faget. Jeg har 4 på privatisteksamen i kjemi 2, fikk 6 på muntlig. Eksamensoppgavene/oppgavene i boken er vanskelige og kompliserte. Selvom jeg gjør de...
 • Integrasjon, areal avgrenset mellom 2 kurver

  Foruminnlegg
  Hei hei regner og regner , igjen en oppgave som setter meg på prøve, se bilde, ,,,,jeg tenker som at jeg kjører bestemt integral 1 til 3 og tar integrasjon av g(x) -f(x) da g(x) er "øverste" graf, og kjører bestemt integrasjon av delen for f(x) alene med minus foran fra 1 til 2 da f(x) ...
 • Newtons 2 lov, trenger hjelp!

  Foruminnlegg
  Hey!Jeg trenger hjelp med disse oppgavene:2.129)En stein som blir kastet med startfart V0=24m/s loddrett oppover på månens overflate, når en høyde soom er gitt veds(t)= 24t-0.81t2 der s(t) er i meter og t er i sekunder.a) Finn tyngdeakselerasjonen på månen.b) Hvor lang tid tar det steinen å nå ha...
 • Oppgave 4.09 i Ergo Fysikk 2

  Foruminnlegg
  Den internasjonale romstasjonen ISS kretser rundt jorda i en høyde på 360 km over jordoverflaten. a) Hvor stor er gravitasjonsfeltstyrken om bord i ISS? - Her brutke jeg r = ro + h og deretter g= gamma*M/r^2 b) En romfarer har tyngden 750N på jordoverflaten. Hvor stor blir gravitasjonskraften...
 • Newtons 2. lov komponent form

  Foruminnlegg
  Sliter med oppgavene i Rom stoff tid, som omhandler N2lov.. Hadde ingen problemmer med de første oppgavene, men klarer ikke 3.05..Synes ikke boka kommer med noen gode eksempler mht disse problemstillingene..Oppgaven er som følger:Et legeme 3,4 kg, påvirket av 2 krefter F1 vektor og F2 vektor. F1 ...
 • Kjemi 2 buffere. Plis hjelp

  Foruminnlegg
  Hei. Vi har lekse på skolen, og oppgavene læreren har gått gjennom med oss er helt annerledes enn oppgavene vi har fått. Kan noen plis hjelpe på disse oppgavene? Oppgave 1 Vi blander 100 mL 1 M ch3cooh og 8,2 g ch3cooNa og tilsetter vann til 1,0 L. Skriv bufferlikningen og regn ut pH i bufferen....
 • Kjemi 2 eksamen, Høst 2018

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg har noen spørsmål angående en par oppgaver fra eksamenssettet i kjemi 2 fra høsten 2018. Oppgave 5 d) Mikrobiologiske brenselceller (elektrolyseceller) kan brukes til å rense vann for organiske stoffer. Ved den ene elektroden bruker mikroorganismene de organiske stoffene og vann t...
 • Kjemi 2 - spørsmål om litt av hvert

  Foruminnlegg
  Hei. Jeg har et par spørsmål som har dukket opp mens jeg har jobbet med oppgaver i kjemi 2. Har ikke turt å spørre kjemilærerne på Bjørknes siden de har så dårlig tid og forventer at jeg forstår med en gang, så håper noen her kan forklare! Trenger å få inn ting med en teskje, hehe.1) Stemmer det ...
 • 4.2.3 Aqua 2 Kvalitativ analyse

  Foruminnlegg
  Veisalt er en blanding av natriumklorid, NaCl, og kalsiumklorid, CaCl2*7H2O. vi vil finne masseprosenten av CaCl2*7H2O i saltet ved komplekstitrering. Vi veier inn 2,50 g veisalt, løser dette i vann og fortynner til 1000 mL i en målekolbe. vi pipetterer ut 20,0 mL av løsningen, tilsetter NH4Cl/...
 • Newtons 2. lov og bestemmelse av akselerasjon

  Foruminnlegg
  Her viser de et typisk eksperiment for å bestemme konstant akselerasjon: http://www.walter-fendt.de/ph11dk/n2law_dk.htmMen hvordan kommer de frem til uttrykket for akselerasjonen. Problemet mitt er at jeg ikke forstår hvorfor det står m+M i nevner. Når vi regner med Newtons 2. lov her, skal man d...
 • newtons 2. lov og akselerasjon, fysikk1

  Foruminnlegg
  Hei! har prøve i morgen om kraft og bevegelse, fysikk1hadde vært fint med hjelp.6.18 En tennisball med massen 57 g og farten 20m/s. Slås til med en racket. Den nye farten har absoluttverdien 30 m/s i motsatt retning. Vi går ut fra en kontakttid på 0.010 s.Hva er den gjennomsnittlige kraften fra r...
 • 2 Eksamensoppgave jeg sliter med generall Kjemi

  Foruminnlegg
  Jeg jobber med aksamensoppgaver og sliter veldig med å finne ut av de følgende oppgavene: Oppgave 1:For den førsteordens- reaksjonen som vises nedenfor er konsentrasjonen til produkt B etter 24.2 sekunder 0.322 M. Hvis : k = 8.75 x 10-2 s-1 , hva var start konsentrasjonen til stoff A? ...
 • Hvordan blir 2mW til 2 * 10^-3 J

  Foruminnlegg
  Vet at W er joule per sekund, men skjønner ikke hvordan jeg får det til å blir i joule.
 • Konsentrasjon av ioner, kjemi 2, støkiometri

  Foruminnlegg
  Hei jeg lurer på hvordan jeg skal løse en oppgave om å finne konsentrasjonen til ionene i en løsning: 8,1g FeCl3 løses i vann og løsningen fortynnes til 250 mL med vann. Regn ut konsentrasjonen av [Fe3+] og [Cl-] i løsningen
 • Eksamen høst 09 kjemi 2

  Foruminnlegg
  Kan noen hjelpe med denne oppgaven? :-)En bedrift som driver med varmgalvanisering, hadde problemer med galvaniseringen. For å finne årsaken til problemet ble innholdet av stoffene i FLUX-løsningen analysert.Forholdet mellom ammoniumklorid og sinkklorid skulle i denne prosessen være ca. 1:1.Innh...
 • Terminprøve i Kjemi 2 våren 2012

  Foruminnlegg
  Hei! Er det noen som har løsningsforslaget til Terminprøven i Kjemi 2 våren 2012, fra lokus?

Søk relatert til biologi 2