Akkurat nå er 29 pålogget.
Søk på: biologi 2. Resultater: 61 til 80 av 3773
 • Kjemi 2

  Foruminnlegg
  hei, noen som kan hjelpe meg med de i kjemi 2. a) regn ut hvor mange gram kast KMnO4 som må veies for å lage 1,50L 0,0150mol/L KMnO4- løsning. MnO4 -+ Sn2++ H +--> Mn2+ Sn4++ H2O b) Vi vil bestemme masseprosenten av tinn i en legering. vi veier inn en loten bit av legeringen med massen 6...
 • 2 verdenskrig

  Foruminnlegg
  hei kan noen på en enkel måte forklare meg årsakene til 2 verdenskrig ? var det flere ? læreren min sier at du må forklare meg på en bra måte :-)
 • Kjemi 2

  Foruminnlegg
  Hei, eg lurte på litt om kjemi 2. Eg veit at Ka er = syrekonstanten og at Kb = basekonstant. Men kva er Kw og kva samanheng har dei. Eg veit jo at Ka* Kb = Kw.
 • Bufferløsninger 2

  Foruminnlegg
  Har en oppgave jeg står fast på:Hvor stor masse NH4NO3 må vi sette til 1,0L 0,080M NH3-løsning for at pH-verdien skal bli 8,20. Se bort fra volumendringer.Jeg har regnet:pH= 10^-8,2 = 6,3*10^-9(H3O+)= Ka*n(HA)/n(A-)6,3*10^-9 = 5,6*10^-10 * x/0,0080 molx = 0,90 mol(NH4NO3) = (NH4) = 0,90 molm(NH4N...
 • matte 2

  Foruminnlegg
  kunne jeg ha fått litt hjelp med å komme videre med oppgaven?
 • Krefter 2

  Foruminnlegg
  To legemer ligger til å begynne med i ro på et vannrett friksjonsløst bord. Legeme a har massen 4m, mens legeme B har massen m. På a virker kraften F, mens 4F virker på B. a) Begge kreftene virker horisontalt. Etter at de to legemene har beveget seg samme tid, t, er sammenhengen mellom fartene? ...
 • Regneoppgave 2

  Foruminnlegg
  En sinkbit med masse 2,876 g slippes ned i overskudd av saltsyre.a) Hvor stor stoffmengde HCl forbrukes i reaksjonen?b) Hvor stort volum H2 (standardbetingelser) dannes det i reaksjonen?c) Salter som dannes i reaksjonen isolerens med krystallvann. Hva blir formelene for salter med krystallvann nå...
 • Kjemi 2

  Foruminnlegg
  Hei, er det noen her som kan hjelpe meg med denne oppgaven?
 • bevegelse 2

  Foruminnlegg
  Et tog starter fra ro på stasjonen og akselerer med 1, 60m/s2 i 14,0 sekunder. Toget kjører videre med konstant fart i 70 sekunder, før det bremser ned 3, 50m/s2 til det stopper helt ved neste stasjon.a) Skisser en graf av de ulike strekningeneb) Finn den totale distansen toget har tilbakelagt. :...
 • 2 fy!

  Foruminnlegg
  Oppg. 8.453 Ved bunnen av eit 20 m dypt tjern, der trykket er 3,00 atm, danner det seg en luftboble som stiger til overflaten. Ved overflaten er trykkert 1,00 atm. Tempraturen ved bunnen er 7.0 C, mens den ved overflaten er 27 C (Vi ser bort fra vanndamptrykket i boblen.) Hva er forholdet mellom ...
 • oppgave 2

  Foruminnlegg
  Her er ei oppgave til, slik at folk som skal ha eksamen kan trene:dette er "sunn fornuft" oppgave i kjemi (vgs nivå, men for all del prøv dere hele bunten)En prøve består av en blanding av (E) etan- og (P) propangass som forbrennes fullstendig i oksygengass. Der dannes 12,5 g karbondiok...
 • Tysk1 og 2

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg har tysk 2 nå, men føler at det går så dårlig at jeg vurderer å ta tysk 1 eksamen, men er det mulig? Kan man gå fra tysk 2 og ta tysk 1 eksamen som privatist? Har noen erfaring med dette? Håper på raskt svar :)
 • kjemi 2

  Foruminnlegg
  hei lurer på et spm c) Bufferen med pH= 4,5 inneholder både CH3COOH OG CH3COO-. Skriv ligningene for reaksjonene som skjer når bufferen tilsettes syre (HCL) og når den tilsettes natronlut (NaOH)
 • pH 2

  Foruminnlegg
  Fortsetter da med oppgaver, siden eksamenstida nærmer seg for VGS.ET helt grei pH spm: hva er pH i en 1*10-8 M HNO3 løsning ?
 • Bevegelse 2

  Foruminnlegg
  Trenger litt hjelp med fysikkoppgaven om bevegelse, har prøvd å løse men føler det er mye feil. Noen som kan hjelpe? (ekstraoppgaven er ikke like viktig, bare hjelp på den om dere orker :)) Takk på forhånd!
 • Likningsett 2

  Foruminnlegg
  Denne er litt vanskeligere enn den forige: Tallene x,y,z.w er alle > 0 . Bestem den minste verdien av x slik at følgende likningsett blir oppfyldt: <equation>y = x - 2003</equation> <equation>z = 2y - 2003</equation> <equation>w = 3z - 2003</equation> Hva...
 • Kjemi 2

  Foruminnlegg
  Korleis gikk eksamen?
 • bio 2

  Foruminnlegg
  hei skriver rapport i bio og lurer på noe hva er forskjellen på vannbad ved 40 grader med lys og varmeskap ved 40 grader uten lys. Å hvilke faktorer vil bli hemmet/eller ikke for planten i rørene som plasseres i de to ulike forholdene for å drive fotosyntese?
 • Noen som har fasiten for Kjemi 2 V10 del 2?

  Foruminnlegg
  Noen som har fasiten for Kjemi 2 V10 del 2?
 • Kjemi 2 eksamen V2020

  Foruminnlegg
  hei, har noen av dere kjemi 2 eksamen for V2020? (De av dere som hadde det)

Søk relatert til biologi 2