Akkurat nå er 8 pålogget.
Søk på: biologi 2. Resultater: 121 til 140 av 3774
 • kjemi 2, oppgave 4.3.7

  Foruminnlegg
  noen som kan være så snill og hjelpe meg med denne oppgaven? løsligheten av kalsiumhydroksid i van kan bestemmes ved titrering med saltsyre. I alt 50,0 mL metter kalsiumhydroksidløsning ble titrert med 0,100 mol/L HCl, og 11,12 mL gikk med til å nå ekvivalenspunktet. c) beregn løslighetsproduktet...
 • finne m/s^2

  Foruminnlegg
  Vi er på en fremmed planet. En homogen stav med lengde 1.3 meter og masse 2.6 kg er hengt opp i den ene enden. Vi trekker staven 4º ut til siden og lar den pendle om opphengningspunktet. Staven pendler med period 2.2, hva er tyngdens akselerasjon på den fremmede planeten?
 • Newtons 1. og 2. lov

  Foruminnlegg
  Lurer litt på noen oppgaver knyttet til Newtons 1. og 2. lov:1) Vi må bruke en stor kraft for å skyve en bil selv om farten er både liten og konstant.Er dette i samsvar med Newtons 1. lov?2)a) Et barn sitter i passasjersetet framme i en bil uten sikkerhetssele.Hva kan skje med barnet hvis bilen m...
 • Fysikk 2 privatisteksamen muntlig

  Foruminnlegg
  Hei. Kanskje det finnes noen her som har hatt fysikk 2 muntlig eksamen som privatist eller noen som vet noe om det. Jeg lurer på hva slags tema hva vi få eksamen, skal det bli sånn at jeg må forklare alt om moderne/klassisk fysikk eller ska jeg bare snakke om et tema ,f eks. magnetisk felt/gravit...
 • 2 oppgaver (2FY)

  Foruminnlegg
  Har litt problemer.Kan noen hjelpe? :-D1) En bil kjører med farten 36 km/h rett i en fjellvegg. Føreren har en masse på 60 kg. Regn ut kraften på føreren og sammenlign kraften med tyngden. a) ...hvis føereren hadde sittet uten bilbelte og kommet til ro etter 0,10 s.b) ...når føreren bruker bilbe...
 • Eksamen del 2 forklaring

  Foruminnlegg
  Hei Kom opp i r1 og fikk høre at man på skrive hva man gjør på geogebra på del 2. Hva må man da då med? Er det nokk å si hvilken kommando man bruker, eller må man forklare hvorfor man bruker den også? Takk på foehånd
 • 3.6.6 Aqua 2: Buffere

  Foruminnlegg
  b) Nina skal lage en buffer med pH = 7,0. Til det bruker hun passe mengder av natriumsaltene NaH2PO4 og Na2HPO4. 1) Nina måler pH-verdien i bufferløsningen hun har laget. Den er 7,3. Må Nina tilsette mer NaH2PO4 eller Na2HPO4 for å få riktig ph-verdi? 2) Finn pH-verdien i en NaH2PO4/Na2HPO4- b...
 • Stoffemengde utregining kjemi 2

  Foruminnlegg
  Hei lurer på 2.40 c. Får feil svar og tror at det har noe med at jeg regnet ut feil stoffmengde for svovel i b? Men jeg fikk fortsatt at svovel var i overskudd? Skal ta med bilde av hva jeg gjør i neste innlegg.
 • Kjemi 2 høst 2020

  Foruminnlegg
  Hei! Noen andre som har gjort kjemi 2 eksamen i dag? Noen tanker? Jeg synes den var ekstremt vanskelig, hva fikk folk som svar på oppgave 3e, 5c og 5e?
 • Bufferoppgave - 3.55 Kjemi 2

  Foruminnlegg
  Kjemi 2 - 3.55 - kjemi Aschehoug Kan noen hjelpe med oppgave b? En elev skal bestemme konsentrasjonen av sølvioner i en løsning. 25,0mL av sølvløsningen, ble tilsatt Cl-, i overskudd. Det betyr at alle Ag+ ionene har reagert og dannet bunnfall. Bunnfallet ble filtrert og vasket med 200mL vann. E...
 • kjemi 2 buffere

  Foruminnlegg
  heihei! har noen spm som jeg mås vare til for en raport, og er ikke flink til å fordype meg i spm når jeg skriver. Hadde satt pris på svar a) Hvorfor bruker vi metyloransje som indikator når vi titrerer bufferen med saltsyre? Og BTB når vi titrerer med natronlut? d) forklar hvorfor pH ikke endr...
 • Kjemi 2.... Redoksreaksjoner

  Foruminnlegg
  Hei jeg har et spørsmålFor reaksjonen Ag2O(s) ---> Ag(s) + O2(g) skal du skrive a) halvreaksjonen for oksidasjon og for reduksjonenb) balansert redoksreaksjon Jeg har null anelse om hva jeg skal starte med. Det ser i hvert fall ikke ut som jeg skal starte med Ag. Kan noen hjelpe slik at jeg sk...
 • Kjemi 2 flervalgsspørsmål

  Foruminnlegg
  Hei, kan noen svare på disse spørsmålene helst i dag? 1. Hvilken påstand om buffere er riktig? A. pH endres ikke merkbart ved fortynning. B. Ved å tilsette litt syre endres pH betydelig. C. En buffer kan lages ved å løse Na3Po4 i vann. D. pH i en buffer er alltid lik 7. 2. Du tilsetter 0,...
 • Mattematikktentamen del 2 (ark)

  Foruminnlegg
  Hvilke notater foreslår dere jeg tar med til del 2 på tentamen? Hvor alle ikke kommuniserende hjelpemidler er tillatt. F.eks ark jeg kan skrive ut eller lignende?
 • Kjemi 2 muntlig eksamen

  Foruminnlegg
  Hei er kommet oppi kjemi 2 muntlig eksamen, og lurte på om noen ha erfaringer å dele?Er alle kapittler like aktuelle? Hva var oppgaver dere fikk i fjor?Takker på forhånd
 • Eksamen fysikk 2 vår 2017

  Foruminnlegg
  Jeg øver nå til fysikk 2 eksamen om noen par uker. holder på å øve på fjorårets eksamen (vår2017), oppgave 1: En partikkel følger en bane gitt ved parameterframstillingen x=2t-4 v y =8t - svaret skal bli ax=0 v ay=0, hvorfor?
 • Kjemisk likevekt v^2

  Foruminnlegg
  Har en oppgave som samtlige i klassen ikke får til, og jeg lurer på om noen vet hvordan man finner svaret i denne oppgaven.Oppgave:Likevektskonstanten for dissosiasjon av jod ved 1000 K er K=3,76 * 105. Reaksjonen er I2 <--> 2I. I et forsøk begynte man med 1,00 mol rent jod i en 2,00 dm3 bo...
 • Eksempeloppgave Fysikk 2

  Foruminnlegg
  Er litt usikker på en oppgave her, hadde vært flott om noen kunne hjelpt meg litt!i) Et legeme (en gjenstand) med massen m1 har kinetisk energi E1. Et annet legeme (en annen gjenstand) med massen m2 har kinetisk energi E2. Legemene (gjenstandene) har samme bevegelsesmengde. Hva er forholdet mello...
 • Lurer på 2 ting

  Foruminnlegg
  I have 2 questions. I have been thinking about these two things a while, and got no one to ask, so hope to get some info/answeres here:)1:When an electron is standing still, it produces an electric field (and no magnetic field), right? So when many electrons is moving with a constant speed (a cur...
 • Til alle med kjemieksamen i morgen 2. juni!

  Foruminnlegg
  Gå til sengs! Det er bedre med en god natts søvn nå. Det dere ikke har lært til nå kan dere ikke lære. Det er bedre med en god natts søvn enn én mer lært ting i morgen. Mitt tips til dere nå: Slapp av, kobl ut, ta det med ro nå.

Søk relatert til biologi 2