Akkurat nå er 159 pålogget.
Søk på: biologi 2. Resultater: 141 til 160 av 3744
 • Kjemi 2 - Redokstitrering

  Foruminnlegg
  Hei, er det noen som kan hjelpe meg med denne kjemioppgaven? Sliter litt med å forstå hvordan man skal sette opp balansert reaksjonslikning. Når kroppen mangler jern, kan vi bøte på tilstanden ved å til føre ekstra jernioner i form av tabletter med FeSO4. For å bestemme jerninnholdet i en tab...
 • seriekople 2 batteri

  Foruminnlegg
  Kan noen si meg hva som skjer viss jeg gjør det?MVH Neat
 • KJEMI 2 EKSAMEN (skriftelig)

  Foruminnlegg
  Hei :) Jeg har kommet opp i Kjemi 2, skriftelig. Jeg skulle løse en oppgave med å tegne en funksjon til noen punkter. Ingen av funksjonene reglin,regeksp reglog, og lignende, passet. I fasiten sto det: "Ved å plotte inn punkter og dra gjennom en sammenhengende kurve". Har noen peiling p...
 • Kjemi 1 og 2, privatist

  Foruminnlegg
  Hei,Går nå i VG2, men kom ikke inn på kjemi 1 pga. full klasse. Vurderer derfor å ta kjemi 1 og evt. 2 i VG3.Det første halvåret tar jeg kjemi 1, mens jeg evt. tar kjemi 2 det neste. Hvordan er egentlig kjemi eksamen? Har sett for meg at eksamen er muntlig, og at man først får et emne, så litt fo...
 • Polymerer KJ 2

  Foruminnlegg
  Hei, jeg nå nettopp kommet hjem fra prøve i dette siste kapitellet. Jeg lurte om noen kunne hjelpe meg litt med to oppgaver fra prøven."Kan etandiklorid fremstilles av en friradikalreaksjon?" Alternativer sant/usant. Her svarte jeg "sant". Slik tenkte jeg: Jeg så for meg en fr...
 • geofag 2, eksamen 2016 vår

  Foruminnlegg
  kan noen hjelpe meg om denne regneoppgaven ta utgangspunktet i at det kan utvinnes 380 millioner tnn rutilholdig masse i Engebøfjellet. Bare 3,96% er ren rutil. Avfallsmassen har en tetthet på ca.3300 kg/m^3. Hvor stort volum vil avfallsmassen utgjør? vis utregningen, og oppgi svaret i m^3 ta...
 • Kjemi 2 buffere

  Foruminnlegg
  Hei kan noen hjelpe med disse? a)Du tilsetter 0,20 mol NaOH(s) til 1,0 L eddiksyreløsning, CH3COOH(aq). Løsningen er nå en buffer. Hva var konsentrasjonen av eddiksyreløsningen? A. 0,05 mol/L B. 0,10 mol/L C. 0,20 mol/L D. 0,25 mol/L b)En bufferløsning er laget ved å tilsette 0,8 mol fast ...
 • Induksjonsoppgave, fra eksamen i fysikk 2

  Foruminnlegg
  Denne oppgaven dreier seg om induksjon.Et elektron beveger seg med konstant banefart v i et homogent magnetfelt med flukstetthet B.Fartsretningen er vinkelrett på feltet.a) Skriv opp uttrykket for den magnetiske kraften som virker pa elektronet. Tegn en figur somviser retningene til fart, magnetf...
 • Termisk likevekt 2

  Foruminnlegg
  Vi har 100 g is som holder -18ºC og tilsetter 100 g vann som holder 4,0ºC. Hvor mye is får vi ved termisk likevekt? vann: 4184 J/kgK is: 2050 J/kgK - 106 g - 100 g - 94 g - 112 g - 88 g
 • Trenger hjelp til 2 oppgaver

  Foruminnlegg
  Jeg står litt fast på disse to og trenger løsningsforslag: "Eva har 48 m ståltråd. Av den skal hun lage et strømgjerde rundt et beiteområde. Hun har disse formene på beiteområdet å velge mellom: Likesidet trekant, sirkel og kvadrat. Hvilken form gir størst areal og hvilken gir minst areal? H...
 • Kjemi 2 - fellingstitrering

  Foruminnlegg
  Sliter med en oppgave.. Håper dere kan hjelpe. Den går som følgende: 4.3.24) 0,117g av et klorid av et alkalimetall ble løst i vann. Mann tilsatte kaliumkromatløsning som indikator og titrerte med sølvnitratløsning. Det gikk med 20,0 mL 0,100 mol/L AgNO3. Hva er den molare massen av saltet? hva k...
 • Hjelp til 2 oppgaver!

  Foruminnlegg
  1)Regn ut det prosentvise innholdet av karbonsyre og hydrgoenkarbonat hvis pH-verdien er 7 2) Vi vil lage 1,0 L av bufferen. I skapet finner vi en flaske med 600 mL 1,4 mol/L CH3COOH som vi vil bruke til å lage bufferen. Hvor mange gram CH3COONa må veies inn for å få 1,0 L buffer med riktig p...
 • Eksamesoppgave 2 2009

  Foruminnlegg
  Hei, øver til eksamen om 2 uker.. sitter fast i flervalgsoppgaven under, Fluksen gjennom en metallring er 0,40 Wb. I løpet av tiden t = 0,200 s endres fluksen til null. Resistansen i ringen er 2,00 ohm. Hva er gjennomsnittlig indusert strømen?
 • 2 fy! Oppdrift..

  Foruminnlegg
  Oppgaven lyder  slik: Vi må bruke en kraft på 18N rett nedover for å holde en person på 480N helt under vann. Vannet har en tetthet på 1.00*10^3 kg/m^3. Hvor stor er tettheten?? fasit( 9,6*10^2 kg/m^3) Om du også forklarer hvordan du tenker under veis når du løser den, hadde vore til stooor hjelp...
 • Kjemi 2 Batterikapasitet

  Foruminnlegg
  Et nikkel-kadmiumbatteri er et alkalisk batteri der denne reaksjonen skjer:Sett faradaykonstanten lik 100 000 C/mol i denne oppgaven. Hva er batterikapasiteten hvis batteriet inneholder 1,124 g Cd og NiO(OH) i overskudd?a) 500 Cb) 1000 Cc) 1000 Ahd) 2000 C - rett svar
 • Oppgave fra kjemi 2 om buffer

  Foruminnlegg
  Forklar hvordan en buffer motvirker pH-endring, ved å ta utgangspunkt i en buffer som inneholdera)eddiksyremolekyler og acetationerb)ammoniakmolekyler og ammoniumioner
 • 2 fy! Trenger hjelp til denne:)

  Foruminnlegg
  En flåte som måler 6,0m * 4,0m, flyter på ei elv. Vi vil bruke flåten til å frakte en bil over elva med. I det vi kjøyrer bilen ombord, synker flåten 3.0 cm dypere i vannet. Finn tyngden av bilen..*Føler eg har for få opplysninger til å løyse denne?! Men det er sikkert bare jeg som ser kun rett ...
 • Sammensatte systemer 2

  Foruminnlegg
  Enda en oppgave jeg ikke får til helt :|
 • 2. runde i kjemiolympiaden 2009

  Foruminnlegg
  Da var 2.runde i årets kjemi-OL avholdt, og så vidt jeg vet er det flere forummedlemmer med der. Så kan vi kanskje diskutere utfordringene og årets opplegg.Hele 36 poeng ble gitt på avkrysningsdelen :-oJeg støtte på en utfordring allerede i oppg. 1.8"Hvilken av disse gassene vil få en løsnin...
 • Kjemi OL 2. Runde

  Foruminnlegg
  Hei! Mange her som deltok i andre runde av kjemiolympiaden?

Søk relatert til biologi 2