Akkurat nå er 116 pålogget.
Søk på: biologi 2. Resultater: 141 til 160 av 3866
 • Til alle med kjemieksamen i morgen 2. juni!

  Foruminnlegg
  Gå til sengs! Det er bedre med en god natts søvn nå. Det dere ikke har lært til nå kan dere ikke lære. Det er bedre med en god natts søvn enn én mer lært ting i morgen. Mitt tips til dere nå: Slapp av, kobl ut, ta det med ro nå.
 • Likninger med 2 ukjente

  Foruminnlegg
  Noen som kan hjelpe med denne? Hva menes med det tegnet som står foran X i andre likning feks?
 • Trigonometriske 2. gradligning

  Foruminnlegg
  Heisann. Jeg sliter med følgende spørsmål; "Løs ligningen der , ved først å omforme likningen til en annengradslikning i tan x". Det står absolutt helt stille her for meg. Hjelp? Mvh, Roger
 • Kjemi 2-høst2011-oppgave 2 a)

  Foruminnlegg
  http://www.udir.no/Upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/H11/REA3012_Kjemi_2_H11.pdfOppgave 2, a, 1):Fullfør disse reaksjonslikningene:Substitusjon: 2-brom-propan+OH-(aq) --->Eliminasjon: 2-brom-propan + OH-(i etanol) ---->Substitusjo...
 • Kjemi 2 - Redokstitrering

  Foruminnlegg
  Hei, er det noen som kan hjelpe meg med denne kjemioppgaven? Sliter litt med å forstå hvordan man skal sette opp balansert reaksjonslikning. Når kroppen mangler jern, kan vi bøte på tilstanden ved å til føre ekstra jernioner i form av tabletter med FeSO4. For å bestemme jerninnholdet i en tab...
 • seriekople 2 batteri

  Foruminnlegg
  Kan noen si meg hva som skjer viss jeg gjør det?MVH Neat
 • KJEMI 2 EKSAMEN (skriftelig)

  Foruminnlegg
  Hei :) Jeg har kommet opp i Kjemi 2, skriftelig. Jeg skulle løse en oppgave med å tegne en funksjon til noen punkter. Ingen av funksjonene reglin,regeksp reglog, og lignende, passet. I fasiten sto det: "Ved å plotte inn punkter og dra gjennom en sammenhengende kurve". Har noen peiling p...
 • Kjemi 2 buffere

  Foruminnlegg
  Hei kan noen hjelpe med disse? a)Du tilsetter 0,20 mol NaOH(s) til 1,0 L eddiksyreløsning, CH3COOH(aq). Løsningen er nå en buffer. Hva var konsentrasjonen av eddiksyreløsningen? A. 0,05 mol/L B. 0,10 mol/L C. 0,20 mol/L D. 0,25 mol/L b)En bufferløsning er laget ved å tilsette 0,8 mol fast ...
 • Polymerer KJ 2

  Foruminnlegg
  Hei, jeg nå nettopp kommet hjem fra prøve i dette siste kapitellet. Jeg lurte om noen kunne hjelpe meg litt med to oppgaver fra prøven."Kan etandiklorid fremstilles av en friradikalreaksjon?" Alternativer sant/usant. Her svarte jeg "sant". Slik tenkte jeg: Jeg så for meg en fr...
 • geofag 2, eksamen 2016 vår

  Foruminnlegg
  kan noen hjelpe meg om denne regneoppgaven ta utgangspunktet i at det kan utvinnes 380 millioner tnn rutilholdig masse i Engebøfjellet. Bare 3,96% er ren rutil. Avfallsmassen har en tetthet på ca.3300 kg/m^3. Hvor stort volum vil avfallsmassen utgjør? vis utregningen, og oppgi svaret i m^3 ta...
 • Kjemi 1 og 2, privatist

  Foruminnlegg
  Hei,Går nå i VG2, men kom ikke inn på kjemi 1 pga. full klasse. Vurderer derfor å ta kjemi 1 og evt. 2 i VG3.Det første halvåret tar jeg kjemi 1, mens jeg evt. tar kjemi 2 det neste. Hvordan er egentlig kjemi eksamen? Har sett for meg at eksamen er muntlig, og at man først får et emne, så litt fo...
 • Induksjonsoppgave, fra eksamen i fysikk 2

  Foruminnlegg
  Denne oppgaven dreier seg om induksjon.Et elektron beveger seg med konstant banefart v i et homogent magnetfelt med flukstetthet B.Fartsretningen er vinkelrett på feltet.a) Skriv opp uttrykket for den magnetiske kraften som virker pa elektronet. Tegn en figur somviser retningene til fart, magnetf...
 • Termisk likevekt 2

  Foruminnlegg
  Vi har 100 g is som holder -18ºC og tilsetter 100 g vann som holder 4,0ºC. Hvor mye is får vi ved termisk likevekt? vann: 4184 J/kgK is: 2050 J/kgK - 106 g - 100 g - 94 g - 112 g - 88 g
 • Blokkvalg spørsmål

  Foruminnlegg
  Hei. Jeg er 17 år og går på Bryne vgs. første året på studiesepialisering. Vi har nå fått blokkvalgene for vg2. Biologi 1 og biololgi 2 ligger i to ulike blokker, som gjør det mulig å velge begge to. Planen min er å velge biologi 1 og 2, s1 matte og friluftsliv. Jeg lurer derfor på om det er lov ...
 • Trenger hjelp til 2 oppgaver

  Foruminnlegg
  Jeg står litt fast på disse to og trenger løsningsforslag: "Eva har 48 m ståltråd. Av den skal hun lage et strømgjerde rundt et beiteområde. Hun har disse formene på beiteområdet å velge mellom: Likesidet trekant, sirkel og kvadrat. Hvilken form gir størst areal og hvilken gir minst areal? H...
 • Kjemi 2 - fellingstitrering

  Foruminnlegg
  Sliter med en oppgave.. Håper dere kan hjelpe. Den går som følgende: 4.3.24) 0,117g av et klorid av et alkalimetall ble løst i vann. Mann tilsatte kaliumkromatløsning som indikator og titrerte med sølvnitratløsning. Det gikk med 20,0 mL 0,100 mol/L AgNO3. Hva er den molare massen av saltet? hva k...
 • Hjelp til 2 oppgaver!

  Foruminnlegg
  1)Regn ut det prosentvise innholdet av karbonsyre og hydrgoenkarbonat hvis pH-verdien er 7 2) Vi vil lage 1,0 L av bufferen. I skapet finner vi en flaske med 600 mL 1,4 mol/L CH3COOH som vi vil bruke til å lage bufferen. Hvor mange gram CH3COONa må veies inn for å få 1,0 L buffer med riktig p...
 • Eksamesoppgave 2 2009

  Foruminnlegg
  Hei, øver til eksamen om 2 uker.. sitter fast i flervalgsoppgaven under, Fluksen gjennom en metallring er 0,40 Wb. I løpet av tiden t = 0,200 s endres fluksen til null. Resistansen i ringen er 2,00 ohm. Hva er gjennomsnittlig indusert strømen?
 • 2 fy! Oppdrift..

  Foruminnlegg
  Oppgaven lyder  slik: Vi må bruke en kraft på 18N rett nedover for å holde en person på 480N helt under vann. Vannet har en tetthet på 1.00*10^3 kg/m^3. Hvor stor er tettheten?? fasit( 9,6*10^2 kg/m^3) Om du også forklarer hvordan du tenker under veis når du løser den, hadde vore til stooor hjelp...
 • Har noen ERGO 2 prøver

  Foruminnlegg
  Har noen ERGO 2 prøver, trenger det veldig har snart tentman og de prøvene er meget gode!

Søk relatert til biologi 2