Akkurat nå er 26 pålogget.
Søk på: biologi 2 eksamen 2015. Resultater: 241 til 260 av 4065
 • Potenser av 2

  Foruminnlegg
  God morgen! Denne ganske originale oppgaven fikk jeg på en muntlig prøve første året jeg studerte... Tar med et innledningsspørsmål som kanskje kan gi noen gode ideer om man skulle slite med hovedspørsmålet:1) Bevis at en ikke-triviell undergruppe av <equation>(\mathbb{R},+)</equation>...
 • Hvordan forberede seg på muntlig S2 eksamen?

  Foruminnlegg
  Hei! Er ganse stressa for tiden da jeg er 99% sikker på at jeg kommer opp i matte muntlig (S2) en gang i løpet av neste uke! Jeg lurer på om noen har erfaring med muntlig s2 eksamen? Hvordan foregikk den? hvilke spørsmål fikk du? Skal man løse oppgaver foran sensor eller skal du bare snakke om ...
 • Kjemi 2

  Foruminnlegg
  hei, noen som kan hjelpe meg med de i kjemi 2. a) regn ut hvor mange gram kast KMnO4 som må veies for å lage 1,50L 0,0150mol/L KMnO4- løsning. MnO4 -+ Sn2++ H +--> Mn2+ Sn4++ H2O b) Vi vil bestemme masseprosenten av tinn i en legering. vi veier inn en loten bit av legeringen med massen 6...
 • 2 verdenskrig

  Foruminnlegg
  hei kan noen på en enkel måte forklare meg årsakene til 2 verdenskrig ? var det flere ? læreren min sier at du må forklare meg på en bra måte :-)
 • Flervalgsoppgaver bio2 eksamen vår 2020

  Foruminnlegg
  Kan noen sende løsningsforslaget til flervalgsoppgavene til bio2 eksamen vår 2020. Kan sende eksamen??
 • Kjemi 2

  Foruminnlegg
  Hei, eg lurte på litt om kjemi 2. Eg veit at Ka er = syrekonstanten og at Kb = basekonstant. Men kva er Kw og kva samanheng har dei. Eg veit jo at Ka* Kb = Kw.
 • Bufferløsninger 2

  Foruminnlegg
  Har en oppgave jeg står fast på:Hvor stor masse NH4NO3 må vi sette til 1,0L 0,080M NH3-løsning for at pH-verdien skal bli 8,20. Se bort fra volumendringer.Jeg har regnet:pH= 10^-8,2 = 6,3*10^-9(H3O+)= Ka*n(HA)/n(A-)6,3*10^-9 = 5,6*10^-10 * x/0,0080 molx = 0,90 mol(NH4NO3) = (NH4) = 0,90 molm(NH4N...
 • matte 2

  Foruminnlegg
  kunne jeg ha fått litt hjelp med å komme videre med oppgaven?
 • Krefter 2

  Foruminnlegg
  To legemer ligger til å begynne med i ro på et vannrett friksjonsløst bord. Legeme a har massen 4m, mens legeme B har massen m. På a virker kraften F, mens 4F virker på B. a) Begge kreftene virker horisontalt. Etter at de to legemene har beveget seg samme tid, t, er sammenhengen mellom fartene? ...
 • Regneoppgave 2

  Foruminnlegg
  En sinkbit med masse 2,876 g slippes ned i overskudd av saltsyre.a) Hvor stor stoffmengde HCl forbrukes i reaksjonen?b) Hvor stort volum H2 (standardbetingelser) dannes det i reaksjonen?c) Salter som dannes i reaksjonen isolerens med krystallvann. Hva blir formelene for salter med krystallvann nå...
 • Kjemi 2

  Foruminnlegg
  Hei, er det noen her som kan hjelpe meg med denne oppgaven?
 • bevegelse 2

  Foruminnlegg
  Et tog starter fra ro på stasjonen og akselerer med 1, 60m/s2 i 14,0 sekunder. Toget kjører videre med konstant fart i 70 sekunder, før det bremser ned 3, 50m/s2 til det stopper helt ved neste stasjon.a) Skisser en graf av de ulike strekningeneb) Finn den totale distansen toget har tilbakelagt. :...
 • eksamen snart!! - titreringsoppgave

  Foruminnlegg
  Hallo alle sammen! Jeg har en kjemiprøve på mandag. Jeg driver med litt oppgaver, og kom til en eksamensoppgave. Den lyder som følger: Vi skal bestemme konsentrasjonen av en ammoniakkløsning(NH3) ved titrering mot 0,100 M saltsyre(HCl). Vi pipetterer ut 0,025 L ammoniakkløsning i en erlenmeyerk...
 • Eksamen om 3 dager

  Foruminnlegg
  En bil med massen 1100 kg øker farten fra 0 til 50 km/h på 9,0 s. Motoren utvikler en gjennomsnittelig effekt på 57 kW. Hvor stor andel av den energien motoren avgir, blir brukt til å oke bilens kinetiske energi? Får ikke riktig svar på denne her, men tror jeg kanskje roter litt med formlene..
 • kjemi 2

  Foruminnlegg
  hei lurer på et spm c) Bufferen med pH= 4,5 inneholder både CH3COOH OG CH3COO-. Skriv ligningene for reaksjonene som skjer når bufferen tilsettes syre (HCL) og når den tilsettes natronlut (NaOH)
 • pH 2

  Foruminnlegg
  Fortsetter da med oppgaver, siden eksamenstida nærmer seg for VGS.ET helt grei pH spm: hva er pH i en 1*10-8 M HNO3 løsning ?
 • Bevegelse 2

  Foruminnlegg
  Trenger litt hjelp med fysikkoppgaven om bevegelse, har prøvd å løse men føler det er mye feil. Noen som kan hjelpe? (ekstraoppgaven er ikke like viktig, bare hjelp på den om dere orker :)) Takk på forhånd!
 • Likningsett 2

  Foruminnlegg
  Denne er litt vanskeligere enn den forige: Tallene x,y,z.w er alle > 0 . Bestem den minste verdien av x slik at følgende likningsett blir oppfyldt: <equation>y = x - 2003</equation> <equation>z = 2y - 2003</equation> <equation>w = 3z - 2003</equation> Hva...
 • Hvor omfattende er den praktiske delen på eksamen?

  Foruminnlegg
  Er det noen som vet hvor omfattende forsøket på privatisteksamen i naturfag er? Skal man bare utføre forsøket, mens man forklarer det som skjer? Eller må man ha teori, hypotese, hensikt, diskusjon, osv. som på skoleforsøkene?
 • Tips til øve til eksamen

  Foruminnlegg
  Skal ha skriftlig eksamen i politikk og menneskerettigheter neste onsdag. Har noen noe tips hvordan jeg kan forberede meg best mulig?