Akkurat nå er 44 pålogget.
Søk på: fysikk. Resultater: 161 til 180 av 557
 • Lodves samletråd (Fysikk)

  Foruminnlegg
  Hei, vil gjerne bevare mine notater fra fysikktimene elektronisk og kommer dermed til å legge ut litt av hvert her.Håper ikke det plager dere.Lodve.
 • Eksempeloppgave Fysikk 2

  Foruminnlegg
  Er litt usikker på en oppgave her, hadde vært flott om noen kunne hjelpt meg litt!i) Et legeme (en gjenstand) med massen m1 har kinetisk energi E1. Et annet legeme (en annen gjenstand) med massen m2 har kinetisk energi E2. Legemene (gjenstandene) har samme bevegelsesmengde. Hva er forholdet mello...
 • Kraft og bevegelse (Fysikk 2)

  Foruminnlegg
  To menn og en gutt skal skyve en kasse langs linja l. De to mennene skyver med kreftene F1 og F2. F1: en kraft på 100 N som danner 60 grader over linja l. F2: en kraft på 80 N som danner 30 grader under linja l. a) Finn verdi og retning for den minste kraften som gutten må skyve med for at k...
 • Ergo Fysikk 2 oppgave om gravitasjon

  Foruminnlegg
  En gjenstand faller loddrett mot Merkur-overflaten. Vi regner med at Merkur ikke har noen atmosfære. Hvor stor fart treffer gjenstanden overflaten med etter et fall på 100m? Hva ville farten ha blitt etter et fall på 100km? Jeg har fått 27,2m/s på 100m, som er riktig. Men på 100km får jeg 860m/s...
 • fysikk 1 oppgave. Regne ut fart

  Foruminnlegg
  En basketball med masse m=0,6kg har satt seg fast mellom kurven og kurvplaten. gå ut i fra at ballen har en høyde over bakken gitt ved h=3,0m. Se for deg at du skal kaste en annen ball rett opp, slik at den treffer basketballen og slår den løs. opg a) Anta at ballen du kaster er 1,5m over bakk...
 • fysikk prøve imorra

  Foruminnlegg
  Hey, jeg har fysikkprøve og trenger hjelp med denne oppgaven:Bevegelseslikningene ved konstant akselerasjon er gitt ved(1) v = v0 + at (2) s = v0t + (at2)/2(3) v2 - v02 = 2asb) Vis at likning (3) kan utledes av likningene (1) og (2) ved å eliminere t.hvordan skal jeg gå frem her?please hjelp:Dtak...
 • Oppgave fysikk 1, elektrisitet

  Foruminnlegg
  Er det noen som kan hjelpe meg med denne oppgaven?
 • fysikk 1 kap 9 elektrisitet

  Foruminnlegg
  Hei! skrier en raport i fysikk og et av spørsmålene jeg skal svare på er: Hvorfor lyser en pære når det går strøm gjennom den?
 • Oppg.9.336 i RST Fysikk 2

  Foruminnlegg
  Trenger noe hjelp med denne oppg.Noen opplysninger hvis du ikke har oppgaven foran deg.Oppgaven handler om romskipet 'Deep Space One' som benyttet ionemotor til fremdrift.Brennstoffet som ble brukt var xenon.xenon ionene ble akselerert over to metallplater med en innbyrdes avstand på 0....
 • Fysikk hjelp! omløpstid og tyngdekraft

  Foruminnlegg
  Jeg sitter virkelig fast på to oppgaver, kan noen hjelpe meg? Oppgave 1 En kule med masse 50g henger i en masseløs snor fra taket inne i en bil. Bilen akselerer langs et horisontalt underlag, kula svinger ut og danner vinkelen med loddelinja. Hva er akselerasjonen til bilen? Dette har jeg te...
 • Fysikk 1 Oppgave

  Foruminnlegg
  Trenger hjelp med oppgave 2.20 Vet ikke hvordan jeg skal utføre oppgaven
 • fysikk: Kraft og enegri

  Foruminnlegg
  Hei Jeg er litt usikker på en oppgave jeg har fått til innlevering: JEg står i en smal silo, over meg er det et lokk på 25 kg. Lokket dekker arealet over meg fullstendig (luft trenger ikke inn) lokket har en sirkelfasong med radius på 55 cm og er 3.0 cm tykt. Det er også en liten dør i kammeret...
 • Trenger hjelp med en vanskelig fysikk oppgave!

  Foruminnlegg
  Hei trenger hjelp med en fysikk oppgave som jeg sliter mye med. oppgaven lyder slik: I en fisjonsreaktor tar Uran-235 opp et nøytron og spaltes til krypton-92, barium-141 og tre nøytroner. Typisk virkningsgrad for et kjernekraftverk er 35%. Hvo stor masse Uran-235 trengs for å produsere 2,49 PW...
 • Privatisteksamen Fysikk 1?!

  Foruminnlegg
  Jeg skal opp til privatist eksamen i fysikk 1 på knapt en uke som foregår muntlig - praktisk! Hva bør jeg fokuserer mest på, av kapittelene?!! hvilken forsøk er relevant å kunne. Er det viktig å få gjort oppgaver! Hvordan foregår disse muntlig - praktisk eksamene?!!!
 • Angående pensum til privatisteksamen i fysikk 1

  Foruminnlegg
  Hei,Jeg har gått gjennom læreplanen i fysikk 1 og forsøker å tolke hva som egentlig står der. Den er etter min mening svært vag, men hvis det som kreves for å få en god karakter (5-6), er å oppfylle de målene, ser det ikke så ille ut. Jeg bruker boka "ERGO fysikk 1" og det virker som de...
 • Fysikk krefter og fart spørsmål

  Foruminnlegg
  Hva menes og betyr "regn ut posisjonen" eller "fyll ut tabellen med samhørene verdier for fart og posisjon"? Hva er posisjon i forbindelse med fysikk? Forklar det enkelt slik at jeg husker og forstår det godt. Kan noen løse hele oppgaven rikitg? Oppaven ligger i word-filen ...
 • Vanligste forsøkene på privatisteksamen fysikk 1?

  Foruminnlegg
  Hei :)Jeg skal ta fysikk 1 som privatist til våren. Leser på egenhånd.jeg tror teorien skal gå helt fint. Gjort masse oppgaver allerede, de fleste i grunnboka, også har jeg bestilt studieboken. Men det jeg lurer litt på er forsøksdelen. Er veldig mange forsøk etter det jeg har forstått i studiebo...
 • Etterlyser løsningsforslag til eksamen i Fysikk 2 - vår og høst 2012

  Foruminnlegg
  Hei,lurer på om noen har fasit til siste to eksamenssett i fysikk 2, altså vår 2012 og høst 2012?Jeg trenger dem og vil være takknemlig om noen kan skaffe meg dem.På forhånd takk.
 • Fysikk 3FY --> Å lage en batterieliminator!

  Foruminnlegg
  HeisannDriver med noe finurlig. Prøver å lage meg en batterieliminator.Inn:230 VVekselspenningUt:5-15 VLikespenningHar tenkt å gjøre dette ved hjelp av en diode.Kan noen hjelpe meg?
 • er ikke så god i fysikk, noen som kan hjelpe og forklare

  Foruminnlegg
  En bil med massen 1000 kg bremser ned fra 72 km/h til 0 km/h med konstant akselerasjon. Bremsestrekningen er 50 m. Regn ut akselerasjonen. Regn ut hvor lang tid nedbremsingen tok. Regn ut bremsekraften. Nedbremsingen foregikk på en horisontal strekning med låste hjul. Regn ut friksjonstallet....