Akkurat nå er 19 pålogget.
Søk på: fysikk 1 ergo 7.28. Resultater: 21 til 40 av 3295
 • Et par fysikkoppgaver fra 2FY, Ergo.

  Foruminnlegg
  Hei! Har ikke fått mattebøkene ennå (2MX) og har ikke hatt derivasjon. Jeg trenger hjelp til disse to oppgavene, dreier seg ikke bare om derivasjon. Er bare noe jeg ikke skjønner også.. tihi.Hvis noen i tillegg vil prøve å forklare meg derivasjon og hvordan jeg bruker det i 2FY, så tas det imot m...
 • Ergo Fysikk 2 oppgave om gravitasjon

  Foruminnlegg
  En gjenstand faller loddrett mot Merkur-overflaten. Vi regner med at Merkur ikke har noen atmosfære. Hvor stor fart treffer gjenstanden overflaten med etter et fall på 100m? Hva ville farten ha blitt etter et fall på 100km? Jeg har fått 27,2m/s på 100m, som er riktig. Men på 100km får jeg 860m/s...
 • Fysikk 1 Bølger

  Foruminnlegg
  Hei! Trenger hjelp med oppgavene 5.29 og 5.32 i ergo! Oppgave 5.29: Laserlys med bølgelende 623nm treffer vinkelrett på et gitter med gitterkonstant 2,00*10^-6 m. a)regn ut retningen for andreordens lysmaksimum. b) blir det noe fjerde ordens lusmaksimum? Oppgave 5.32 Hvitt lys sendes m...
 • Oppgave 4.113 fysikk 1

  Foruminnlegg
  Hei. Jeg sitter å jobber med oppgave 4,113 i ergo 1 boka. "Hvor mye energi blir avgitt når 200kg flytende jern ved smeltepunktet blir til 200kg jern i fast form ved samme temperatur?". Setter pris på svar
 • Ergo Fysikk 2, rettlinjet bevegelse, oppgave 1.42 c?

  Foruminnlegg
  Prøver å løse den, men får ikke helt til. Er det noen som kan hjelpe meg? Har løst a og b, men om det finnes noe lettere metode gjerne del med meg. 1.42 En kloss med m= 1,4 kg er festet i den ene enden av elastisk fjær og den andre enden er festet i en vegg. Det er vannrett underlag og man ser...
 • Angående pensum til privatisteksamen i fysikk 1

  Foruminnlegg
  Hei,Jeg har gått gjennom læreplanen i fysikk 1 og forsøker å tolke hva som egentlig står der. Den er etter min mening svært vag, men hvis det som kreves for å få en god karakter (5-6), er å oppfylle de målene, ser det ikke så ille ut. Jeg bruker boka "ERGO fysikk 1" og det virker som de...
 • mekanisk energi ergo 1 3.35

  Foruminnlegg
  Hei jeg jobber med fysikkoppgaver til en prøve og forstår ikke hvordan jeg skal starte å løse denne oppgaven. oppg 3.34 i ergo 1 Kari går i en barnehage der sklien er 2,0m høy og 3,5m lang. Når hun slipper seg fra toppen, kommer hun ned med en fart på 4,5m/s. Kari har massen 20kg. a)hvor mye me...
 • Oppgave 4.09 i Ergo Fysikk 2

  Foruminnlegg
  Den internasjonale romstasjonen ISS kretser rundt jorda i en høyde på 360 km over jordoverflaten. a) Hvor stor er gravitasjonsfeltstyrken om bord i ISS? - Her brutke jeg r = ro + h og deretter g= gamma*M/r^2 b) En romfarer har tyngden 750N på jordoverflaten. Hvor stor blir gravitasjonskraften...
 • Mekanisk energi ikke bevart Fysikk 1

  Foruminnlegg
  Kan noen hjelpe meg med oppgave 3.29 fra Ergo fysikk 1? Oppgaven er: En bil med masse 1200kg kjører oppover en rett bakke som er 100 m lang. Da kommer bilen 8,4 m høyere opp i terrenget. Utenom tyngden er det to krefter som utfører arbeid på bilen: en trekkkraft fremover på 1500N og en samlet m...
 • Ergo fys 1 oppg 7.05

  Foruminnlegg
  Hei!, jeg skjønner ikke helt hvor jeg skal starte med denne oppgaven: Hvilken radius ville jorda få om en ble sammenpresset slik at den fikk samme tetthet som en atomkjerne, p=6*1018 kg/m3? Takk på forhånd :)
 • Termofysikkens andre lov oppgave 4.29 Ergo

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg trenger hjelp med oppgave 4.29 fra fysikk 1 bokrn Ergo. Tema er termofysikkens andre lov. Oppgaven: I et vannenergiverk er fallhøyde 28 m. Hvert minutt passerer 43 tonn vann turbinen. Virkningsgraden for overføring fra mekanisk energi til elektrisk energi er 85%. A) hvor stor effekt leve...
 • fysikk 1

  Foruminnlegg
  er lyd langsbølger eller tversbølger? jeg tenker det er langsbølger, pga fortynninger og fotettninger på langs av fartsretning, men finner ulike svar på nettet så blir usikker! <3
 • 3FY-oppgave (ergo)

  Foruminnlegg
  Et elektron og et positron med like stor fart kolliderer front mot front. Partiklene blir borte, og det oppstår to fotoner. Regn ut fotonenergien og frekvensen når elektronet og positronet hadde farten 1,8*10^8 før kollisjonen.Jeg får det ikke til å stemme med fasiten som sier E=1,02*10^-13 og f=...
 • fysikk 1

  Foruminnlegg
  forklar den prinsipielle forskjellen mellom fisjon av uran i et kjerneenergiverk og fisjon av uran i en atombombe ber om å få en litt god og presis forklaring! har prøve mandag
 • fysikk 1

  Foruminnlegg
  hvordan regner man fra aj til J ??? finner jo ikke et konkret svar på dette
 • Ergo fysikk oppgave 9.126** elektrisitet og kirchoffs 2. Lov

  Foruminnlegg
  Har lastet opp oppgaven og det jeg har regnet meg fram til selv. Jeg løste alle deloppgavene fram til d) Finn resistansen R. Den skjønner jeg ikke, jeg får ikke det til å stemme at det skal bli 1,5 Ohm slik fasit sier. Kan noen hjelpe meg?
 • fysikk 1

  Foruminnlegg
  hei! kunne noen ha sett om de får til disse to regne oppgavene? dette er fra kap 5 (bølger) fysikk 1 1. Vi setter nå avstanden mellom åpningene i dobbelspalten til d= 2um. Vi måler avstanden til veggen x= 3,00 m og avstanden mellom 0 og 1 ordens maksimun er y= 0,62 A) bestem bølgelengden til de...
 • fysikk 1

  Foruminnlegg
  Hei kunne noen fordypet seg i disse målene læreren min har sagt vi må kunne til prøven? vi må kunne forklare disse målene bra og jeg aner ikke hvordan jeg skal si det med et velformulert språk - Dere må kunne beskrive hva som skjer når en bølge reflekteres og når en bølge bryte. - Dere må kunn...
 • fysikk 1

  Foruminnlegg
  heihei! Da jeg skal regne ut energikvanten får jeg E= 2,[email protected]10^-19 Mitt spm er først hvilken enhet ender (E) med i formelen E=hf, og hvordan gjør jeg om et svaret jeg fikk til aj? fordi i fasit står det 0,265aj takk på forhånd
 • Fysikk 1

  Foruminnlegg
  Trenger hjelp til 1.20 b)