Akkurat nå er 19 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen v. Resultater: 1 til 20 av 87
 • Enhetssirkelen | Regelbok Matte

  Kompendium
  Enhetssirkelen er et viktig begrep for å forstå hvordan man gjør trigonometriske utregninger. Enhetssirkelen er utgangspunktet for å definere de trigonometriske funksjonene sinus, cosinus og tangens. Forstår man enhetssirkelen er det enklere å forstå utregninger med sinus, cosinus og tangens.Det ...
 • Varians | Regelbok Matte

  Kompendium
  Varians er et svært nyttig begrep i deskriptiv statistikk, inferential statistikk og sannsynlighetsregning. Varians i matematikk er et av de såkalte statistiske mål som kan hjelpe oss til å få oversikt over statistiske data.Hva er varians?Varians er et mål på hvor mye observasjonene i et observas...
 • Standardavvik | Regelbok Matte

  Kompendium
  Standardavvik er et mye brukt og nyttig begrep i deskriptiv statistikk.Standardavvik og varians er, i likhet med middelverdi og median, statistiske mål som sier noe om fordelingen av observasjoner i et datamateriale.Hva er standardavvikStandardavvik er et mål for spredningen av verdiene i et data...
 • Vinkelhalveringslinje | Regelbok Matte

  Kompendium
  En vinkelhalveringslinje er et veldig anvendelig begrep og benyttes mange steder i geometrien, også i trigonometri. En vinkelhalveringslinje er, som navnet viser til, en linje som halverer en vinkel. Til en hvilken som helst vinkel i en hvilken som helst geometrisk figur kan man tegne en vinkelha...
 • Volum av sylinder | Regelbok Matte

  Kompendium
  Volumet av en sylinder er et mål for hvor mye plass i rommet en sylinder (link) opptar, og er derfor en del av det matematiske hovedtemaet romgeometri (link). Bokstaven V brukes ofte i beregninger av volum.Sylinder.Volumet av en sylinder beregnes med en formel som består av sylinderens høyde, h, ...
 • Volum av kjegle | Regelbok Matte

  Kompendium
  Volumet av en kjegle beregnes ut ifra grunnflaten og høyden av kjeglen.En kjegle med høyden (h) og radius (r) markert.Hvis man allerede vet arealet av grunnflaten, G, kan volumet, V, regnes ut med følgende formel:Volumet av kjeglen er altså en tredjedel av grunnflatens areal ganger høyden. Om man...
 • Ohms lov | Elektrisitet

  Kompendium
  Ohms lov beskriver sammenhengen mellom elektrisk spenning, motstand og strømstyrke (strøm). Den sier noe om forholdet mellom spenningen og strømmen som beveger seg gjennom et materiale. De fleste elektriske kretser følger Ohms lov, men det hender vi ikke kan bruke den. Ohms lov er ikke egentlig e...
 • Hypotenus | Regelbok Matte

  Kompendium
  Hypotenusen er den lengste linjen i en rettvinklet trekant.Rettvinklet trekant med hypotenusen og katetene markert.En rettvinklet trekant består av tre sider. To sider ligger vinkelrett på hverandre, den tredje er hypotenusen. De to vinkelrette sidene kalles katetene.Hypotenusen ligger alltid på ...
 • Tangens | Regelbok Matte

  Kompendium
  Tangens er den tredje trigonometriske funksjonen utenom de to mest grunnleggende funksjonene sinus og cosinus. Hvis sinus og cosinus er vanskelig å forstå er tangens litt verre å forstå.På samme måte som sinus og cosinus er det ikke krise hvis man ikke forstår tangens fullstendig med all teorien ...
 • Vinkler i en trekant | Regelbok Matte

  Kompendium
  Trigonometri/trekantsberegning handler først og fremst om sider og vinkler i en trekant.Vinkler i en trekant er det samme som trekantens hjørner. Vinklene i trekanter kalles også vinkelspisser. Vinkler måles i grader markert med symbolet: °.Vinkler i en trekant er markert med store bokstaver,...
 • Cosinus | Regelbok Matte

  Kompendium
  Cosinus kan umiddelbart være litt vanskelig å forstå, hva er cosinus? Man skal tenke på cosinus som en trigonometrisk funksjon. En trigonometrisk funksjon behøver man ikke nødvendigvis å forstå fordi den er veldig kompleks, men man skal lære å bruke dem.Cosinus forkortes «cos» i matem...
 • Kinetisk energi | Energi

  Kompendium
  Kinetisk energi er bevegelsesenergi. Kinetisk energi er dermed den energi legemer i bevegelse har. Kinetisk energi avhenger av et legemes hastighet og dets masse.Vanligvis måles kinetisk energi i enheten joule, som er lik kg·m2/s2.Formel for kinetisk energiFormelen for kinetisk energi ser ...
 • Sinus | Regelbok Matte

  Kompendium
  Sinus kan ved første blikk være vanskelig å forstå, men man skal huske å tenke på sinus som en trigonometrisk funksjon. Fordi sinus er en funksjon som er veldig anvendelig er det viktig at man lærer seg å bruke den ordentlig, fremfor å forstå all teorien bak.Sinus forkortes “sin” i ma...
 • Trykk | Termodynamikk

  Kompendium
  Innen fysikk er trykk et mål for hvor stort press en overflate blir utsatt for. Trykk er definert som kraft delt på areal. Måleenheten for kraft er newton (N). Standardenheten newton per kvadratmeter er den samme som kilogram over meter ganger sekund i annen. Det vil si at en kraft på 1 N akseler...
 • Pyramide | Regelbok Matte

  Kompendium
  En pyramide er en figur i romgeometri. En pyramide kan generelt defineres som en romfigur som går fra en geometrisk grunnflate opp i en spiss. Det vil si at en pyramide kan gå ut fra en trekant, en firkant eller hvilken som helst annen polygon.Pyramide med firkant som grunnflate.Hva er en pyramid...
 • Prisme | Regelbok Matte

  Kompendium
  PrismeEt prisme er en figur i romgeometrien. Et prisme består av en toppflate og en bunnflate formet som en polygon. Polygonen er den samme i toppen som i bunnen, og mellom disse er det rektangler, like mange som det er kanter på polygonen. På figuren nedenfor er grunnflaten en trekant, og sidene...
 • Dopplereffekten | Bølger

  Kompendium
  Dopplereffekten er et fenomen knyttet til bølger som gjør at den relative forskjellen i hastighet mellom kilde og mottager fører til en endring av bølgelengde.Vi kjenner Dopplereffekten fra sirenene på ambulanser. Lyden endrer seg alt etter hvor vi er i forhold til sirenen. Hvis sirenen beveger s...
 • Prosentvis avvik | Regelbok Matte

  Kompendium
  Prosentvis avvik er ofte forbundet med prosentvis endring og prosentregning. Prosentvis avvik er et begrep som knytter seg spesielt opp mot de naturvitenskapelige fag som fysikk og kjemi, der man bruker tabellverdier. Det kan også være matematiske størrelser eller resultater. Når man regner ut et...
 • Terning | Regelbok Matte

  Kompendium
  En terning er en figur i romgeometrien. Terninger har seks sider som er kvadrater. Det vil si at en terning har samme høyde, bredde og lengde.En terning kan minne om en annen geometrisk figur, nemlig en kasse. Forskjellen er at bare terningen har kvadratiske sider.Volumet av en terningFordi terni...
 • Kjegle | Regelbok Matte

  Kompendium
  En kjegle er en figur i romgeometrien som består av en sirkel som går opp i en spiss.Kjegle.En kjegle er definert av høyden av kjeglen, og av størrelsen av sirkelen i bunnen. Det finnes også en geometrisk figur hvor toppen av kjeglen er ‘skåret av’. Det kalles en avkortet kjegle og de...

Søk relatert til kjemi 2 eksamen v


Forrige 1 2 3 4 5 Neste