Akkurat nå er 129 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen. Resultater: 221 til 240 av 4209
 • Kjemi oppgave

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg holder på med en kjemi oppgave som jeg ikke får til :-( Dette er oppgaven: I mange enzymer som reguleres av pH finner man aminosyren histidin i det aktive setet (der den kjemiske reaksjonen skjer) fordi denne aminosyren har en såkalt sidekjede med en Ka verdi slik at den blir protonert/...
 • Løselighet - eksamen imorra! hjelp

  Foruminnlegg
  Fire drikkeglass med vann. Det er tilsatt en liten mengde av disse stoffene( ett i hvert glass)KalsiumkloridHydrogenkloridNatriumkloridNatriumkarbonatVurder for hvert av glassene om vi får løst mer, samme mengde eller mindre kalsiiumkarbonat der enn i et glass med rent vann. begrunn
 • Eksamen

  Foruminnlegg
  Hei, jeg skal ha Fysikk 1 muntlig eksamen nå i november. Jeg lurer på om noen kan gi tips på hvordan jeg skal øve, og hva burde jeg legge mest vekt på? Kan noen fortelle meg hvordan fysikk 1 som privstist er?
 • Organisk kjemi

  Foruminnlegg
  Er det en spesiell regel som sier at man må se på høyre side av esteren for å finne alkyl-gruppen? F.eks. CH3-CH2-COO-CH3 som heter metylpropanat. Hvorfor heter den ikke etyletanat?
 • kjemi 1

  Foruminnlegg
  Vi løser Na2O2 i vann. Bestem om løsningen er sur basisk eller nøytral? jeg får den enda ikke til..
 • Organisk kjemi, hjelp! Haster

  Foruminnlegg
  Hei! Trenger hjelp med noen oppgaver i orgnaisk kjemi, og det er reaksjonstyper som er tema.. Se vedlegg, der finner man nødvendig info rundt oppgavene. Haster :))
 • Noen mutiplechoice oppgaver til eksamen.

  Foruminnlegg
  Hei. Driver og løser eksempeloppgave før eksamen og sliter litt med et par oppgaver.1) En elev slipper en magnet med nordpolen pekende nedover gjennom en spole. Settovenfra vil eleven observere at den induserte strømmenO A først går med klokka og deretter mot klokkaO B først går mot klokka og der...
 • Kjemi 1 - kjemiske reaksjoner, reaksjonslikninger

  Foruminnlegg
  Hei!Jeg begynte å ta opp Kjemi 1 som privatist for noen uker siden. Synes det er ganske interessant egentlig, men mye som er vanskelig å forstå. Det er jo et helt nytt språk! Det jeg lurer på nå, som egentlig har kverna i hodet mitt siden jeg starta, er hvordan skal jeg vite hva som skjer når hvi...
 • Alfaheliks - Eksamen - hjelp?

  Foruminnlegg
  Hei! :-)Jeg sitter med en eksamensoppgave som jeg håper noen kan hjelpe meg med. Oppgave 3b) eksamen V10 del 2: "Hydroksysyrer kan settes sammen til lange kjeder, polyester. Slike kjeder likner peptidbindinger. Forskjellen er at NH i amidbindingen er erstattet med et O-atom. Forklar hvorfor...
 • Kjemi 1

  Foruminnlegg
  Hei. Bare lurer på hvorfor man skriver: Vanadium(III)oxid som formel V2O3?? I læreboken står det at man skriver ladningen til Metallet i parantes. Som jeg har forstått (som tydligvis er feil) så skulle jo Vanadium(III)oxid (hvor da ladningen til Vanadium = 3) blitt oppført som V3O3?? Ta...
 • Genrell kjemi

  Foruminnlegg
  Trenger hjelp til denne oppgaven: er det noen om er god i kjemi? I en beholder på 1,0 dm3 er 0,050 mol H2 (g), 0,050 mol I2 (g) og 0,40 mol HI (g) ved likevekt. Så tilføres det 0,20 mol HI (g). Hvilken vei vil reaksjonen gå, og hva blir konsentrasjonene av de tre gassene etter at likevekt er inn...
 • Tentamen fysikk 2 ergo

  Foruminnlegg
  Har nettopp hatt fysikktentamen, og den var ganske vanskelig. Noen som har løst tantamen fra ergo i fysikk 2 ? Muligens noen som har oppgavene tilgjengelig? Vil gjere prøve å løse de igjen med bedre tid og eventuelt en fasit :)
 • Organisk kjemi

  Foruminnlegg
  Har noen spørsmål i organisk kjemi jeg håper å få svar på.Hva blir reaksjonslikningen når metanol reagerer med butansyre, og hva heter produktet?Hva blir reaksjonslikningen når sykloheksanol varmes opp med konsentrert svovelsyre, og hva heter produktene? Hva skjer i denne reaksjonen?Når metanol o...
 • Grunnleggende kjemi

  Foruminnlegg
  Hei, jeg er helt ny med kjemi og lurer på et par basic ting + et par oppgaver. Håper virkelig noen kan hjelpe meg.1. Hvordan bestemmer man ladningen til atomer? Hvis man feks har NH4+ får det ladningen "+" fordi man har ett H+ for mye for å oppnå oktett? Si at vi har O2- , vil det ha 6...
 • kjemi 1

  Foruminnlegg
  hei lurer på om noen klarer å regne ut løslighet når Ksp er opphøyet i 3 oppgaven: Regn ut løsligheten til BaF2 i ren vann. oppgi svaret i mol/L og mg/l K=1,8*10^-7 (mol/L)^3 jeg klarer å regne løslighet når K er ^2, men ikke når den er ^3 :(
 • Matte-eksamen S1 - Hjelp til oppgave

  Foruminnlegg
  Hei!Jeg forbereder meg til matematikk eksamen i S1, og trenger i den anledning litt hjelp til en oppgave jeg ikke forstår. Det er snakk om OPPGAVE 7 (bakerne som skal bake brød) fra eksamen som ble gitt Våren 2011, se link: http://www.udir.no/Upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Ku...
 • muntlig eksamen R2

  Foruminnlegg
  Hei, dette er kanskje en bagatell, men hvorfor kan ikke aritmetiske rekker konvergere? jeg kom opp i Algebra som er greit nok og skal da utarbeide en gitt rekke i løpet av presentasjonen (sinx+2sinxcosx+4sinxcosx^2+...xE[0,2pi] ). å se om den er konvergent og finne konvergensområdet er noe av de...
 • Kjemi1 Muntlig eksamen

  Foruminnlegg
  Hei, hva burde jeg snakk om på fremlegg! Har aldri komme opp i kjemi, vet ikke hvordan jeg skal begynne. Kan noe hjelpe meg
 • Hjelp med fasit på øvingsoppgave. Eksamen imorgen

  Foruminnlegg
  Hei!Er det noen smarte hoder som har mulighet til å hjelpe meg med fasit på disse øvingsoppgavene, så jeg vet med sikkerhet at jeg har forstått det? Eksamen er 80% matte som jeg har god kontroll på, og 20% fysikk fra første halvår som jeg har noe problemer med.Oppgave1) Vi har tre klosser A=8,2 k...
 • Eksamensoppgaver kjemi

  Foruminnlegg
  Hei kjære realister!Jeg lurer på om det er noen her som tar utfordringen å løse en oppgave fra kjemi eksamen for VG3 for et par år siden. Det er kanskje litt mye å be om, men jeg prøver like vel. Oppgaven er som dette:Felles for de forbindelsene som er vist i rammen nedenfor, er at de finnes i pl...