Akkurat nå er 13 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen. Resultater: 401 til 420 av 4242
 • Kjemitentamen - kjemi 1

  Foruminnlegg
  Hei,Skal ha kjemitentamen i morgen i kjemi 1. Lurer på om det er noen her som har hatt den og husker noen av oppgavene? Det hadde vært fantastisk. Takk!
 • Bufferløsninger 2

  Foruminnlegg
  Har en oppgave jeg står fast på:Hvor stor masse NH4NO3 må vi sette til 1,0L 0,080M NH3-løsning for at pH-verdien skal bli 8,20. Se bort fra volumendringer.Jeg har regnet:pH= 10^-8,2 = 6,3*10^-9(H3O+)= Ka*n(HA)/n(A-)6,3*10^-9 = 5,6*10^-10 * x/0,0080 molx = 0,90 mol(NH4NO3) = (NH4) = 0,90 molm(NH4N...
 • matte 2

  Foruminnlegg
  kunne jeg ha fått litt hjelp med å komme videre med oppgaven?
 • Krefter 2

  Foruminnlegg
  To legemer ligger til å begynne med i ro på et vannrett friksjonsløst bord. Legeme a har massen 4m, mens legeme B har massen m. På a virker kraften F, mens 4F virker på B. a) Begge kreftene virker horisontalt. Etter at de to legemene har beveget seg samme tid, t, er sammenhengen mellom fartene? ...
 • Regneoppgave 2

  Foruminnlegg
  En sinkbit med masse 2,876 g slippes ned i overskudd av saltsyre.a) Hvor stor stoffmengde HCl forbrukes i reaksjonen?b) Hvor stort volum H2 (standardbetingelser) dannes det i reaksjonen?c) Salter som dannes i reaksjonen isolerens med krystallvann. Hva blir formelene for salter med krystallvann nå...
 • bevegelse 2

  Foruminnlegg
  Et tog starter fra ro på stasjonen og akselerer med 1, 60m/s2 i 14,0 sekunder. Toget kjører videre med konstant fart i 70 sekunder, før det bremser ned 3, 50m/s2 til det stopper helt ved neste stasjon.a) Skisser en graf av de ulike strekningeneb) Finn den totale distansen toget har tilbakelagt. :...
 • eksamen snart!! - titreringsoppgave

  Foruminnlegg
  Hallo alle sammen! Jeg har en kjemiprøve på mandag. Jeg driver med litt oppgaver, og kom til en eksamensoppgave. Den lyder som følger: Vi skal bestemme konsentrasjonen av en ammoniakkløsning(NH3) ved titrering mot 0,100 M saltsyre(HCl). Vi pipetterer ut 0,025 L ammoniakkløsning i en erlenmeyerk...
 • Eksamen om 3 dager

  Foruminnlegg
  En bil med massen 1100 kg øker farten fra 0 til 50 km/h på 9,0 s. Motoren utvikler en gjennomsnittelig effekt på 57 kW. Hvor stor andel av den energien motoren avgir, blir brukt til å oke bilens kinetiske energi? Får ikke riktig svar på denne her, men tror jeg kanskje roter litt med formlene..
 • Kjemi begreper!

  Foruminnlegg
  ¨Hei! Er det noen som kan klargjøre denne setningen "Arbeid kan være volumarbeid, som skyldes endring i volumet av systemet mot et ytre trykk" Hva er det som menes her?
 • Om pH ;-)(KJEMI)

  Foruminnlegg
  Fra en konsentrert løsning av NaOH blir det laget en 0,1L vannløsning med pH-verdi lik 8,9 og en 0,2l vannløsning med pH-verdi lik 9,4 . De to løsningene blandes. Hva blir blandingens pH-verdi???Hint:svaret skal bli pH=9,16 :-) :-D
 • Kjemi - engelsk!

  Foruminnlegg
  Hei!Leser en artikkel på engelsk og har kommet over noe jeg ikke forstår!"...content of 20g kg ^-1 grain dry weight..."Betyr dette 20 g per kg? Altså 20 g/kg? Eller 20g per 1000g? Er opphøyd i minus 1, forstår ikke helt det..Håper noen kan hjelpe!På forhånd takk :)
 • Organisk kjemi

  Foruminnlegg
  Jeg har et stoff -> CH3-CHOH-CO-CH3 + Cl- (jeg vet ikke helt om Cl- skal være med). Dette stoffet overføres til CH3-CO-CO-CH3. Jeg skjønner ikke helt hvordan dette skjer. Er det en oksidasjon, men ketoner kan vel ikke oksideres? Spalter H2 fra også må det da dannes en dobbeltbinding til O-a...
 • Bevegelse 2

  Foruminnlegg
  Trenger litt hjelp med fysikkoppgaven om bevegelse, har prøvd å løse men føler det er mye feil. Noen som kan hjelpe? (ekstraoppgaven er ikke like viktig, bare hjelp på den om dere orker :)) Takk på forhånd!
 • Likningsett 2

  Foruminnlegg
  Denne er litt vanskeligere enn den forige: Tallene x,y,z.w er alle > 0 . Bestem den minste verdien av x slik at følgende likningsett blir oppfyldt: <equation>y = x - 2003</equation> <equation>z = 2y - 2003</equation> <equation>w = 3z - 2003</equation> Hva...
 • Hvor omfattende er den praktiske delen på eksamen?

  Foruminnlegg
  Er det noen som vet hvor omfattende forsøket på privatisteksamen i naturfag er? Skal man bare utføre forsøket, mens man forklarer det som skjer? Eller må man ha teori, hypotese, hensikt, diskusjon, osv. som på skoleforsøkene?
 • Tips til øve til eksamen

  Foruminnlegg
  Skal ha skriftlig eksamen i politikk og menneskerettigheter neste onsdag. Har noen noe tips hvordan jeg kan forberede meg best mulig?
 • EKSAMEN HØST 2016

  Foruminnlegg
  Hei. Flere som skal ha eksamen skriftlig i høst, nynorsk eller bokmål, og har noen anelse om hva temaet kan være?
 • Symbol i kjemi

  Foruminnlegg
  HeisannNybegynnerspørsmål:H3O+ (aq) + Cl- (aq) + Na+(aq) + OH-(aq) --> 2H2O (l) + Na+(aq) + Cl- (aq) Alle disse symbolene bak, aqua osv. osv.Kan noen ta å hjelpe meg med å skrive ned alle "symbolene"/nevningene som finnes?Hva betyr alt?(aq) = løst i vann?(l) = liquid som på norsk b...
 • Organisk kjemi

  Foruminnlegg
  Hva menes med buta?I en oppgave i boken står det at vi skal finne formelen for buta-1,3-diynJeg har klart å finne formelen, men jeg er usikker på hva buta er...?
 • Kjemi hjelp!

  Foruminnlegg
  Dersom du har 5 g PbO2 og utbyttet er 60%. Hvor mange gram er da dannet av PbO2. Hvordan skal jeg løse denne oppgaven?