Akkurat nå er 37 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen. Resultater: 461 til 480 av 4270
 • Bruk av GIS på muntlig eksamen - privatist

  Foruminnlegg
  Hei ! Jeg lurer på om det er nødvendlig for en privatist som skal opp til muntlig eksamen i Geografi, at man skal kunne GIS? Eller om det er vanlig/forventlig at man skal kunne kompetansemålene tilknyttet første kapittel om digitale kunnskaper? Eksamen på mandag, så hadde satt pris på en rask ...
 • pH ved protolyse i 2 trinn??

  Foruminnlegg
  Hei! Trenger hjelp med denne:Finn pH-verdien i 0,05 M H2SO4 når vi regner med at a) syren protolyserer fullstendig i to trinnJeg prøvde å sette det opp som at konsentrasjonen av HSO4^- er 0,05 M etter den første protolysen. Deretter regnet jeg andre protolysetrinn slik: HSO4^- + H2...
 • organisk kjemi: systematisk navn

  Foruminnlegg
  står litt fast her. hva er det systematiske navnet for vedlagt forbindelse? kan det stemme at det er 3-propylbut-2-enol?
 • Dele eller gange med 2???

  Foruminnlegg
  Kalkvann er en mettet oppløsning av kalsiumhydroksid, Ca(OH)2. Ved romtemperatur måles pH= 12.3 i kalkvann. Hva er Konsentrasjonen av OH og Ca i den mettede løsningen. Ligning blir sånn her hvis jeg ikke tar helt feil: Ca(OH)2 -> Ca +2 OH1.7 er poH så tar jeg 1.7 opphøyd i 10 for å finne konse...
 • Nøtt: Stabilitet 2

  Foruminnlegg
  To nøtter denne gangen.1. Hvilken forbindelse, A eller B, vil danne det mest stabile kationet ved fjerning av Cl-, og hvorfor?2. Hvilket hydrogenatom, A eller B, vil fjernes i hovedproduktet når følgende forbindelse gjennomgår en E1-eliminasjon, og hvorfor?
 • Entalpi, Kjemi 1

  Foruminnlegg
  Når metanol forbrenner fullstendig, skjer denne reaksjonen; 2CH3(l)+3O2(g) ------> 2CO2(g) + 4H2O(l) delta H = -1452 Hva er forbrenningsentalpien for metanol?
 • kjemi, molar løsning

  Foruminnlegg
  Til et forsøk trenger du 500mL ammoniakkløsninger med konsentrasjonen 0,2 mol/L. Du kan lage løsningen av Salmi, som inneholder 8% NH3 (aq). Vi sier at tettheten til Salmi er 1,0 g/mL. Hvordan vil du gå frem for å lage løsningen? (Molar masse NH3 er 62,01)takker for alle svar :-)
 • Trenger hjelp med denne kjemi oppgaven:)

  Foruminnlegg
  Gitt likevekten: Ved 250°C er likevektskonstanten for denne reaksjonen 0,040 M. a) Hvilken mengde klor dannes når 208 g fosforpentaklorid varmes opp til 250°C i en beholder med et volum på 10,0 L? b) Det viste seg at du klarte å samle opp 30 g klorgass etter reaksjonen. Hva var utbyttet a...
 • alkoholers egenskaper kjemi 1

  Foruminnlegg
  hvordan varierer kokepunketer for envedige alkoholer og hva har det å si for varigheten og fargen på flammen?
 • Bevis for at Sqrt[2] er irrasjonalt

  Foruminnlegg
  Beviset er av Euklid, og over 1000 år gammelt.Merk:(1) Hvis du tar et vilkårlig heltall og multipliserer det med 2, må det nye tallet være et partall.(2) Hvis kvadratet av et tall er et partall, må også tallet være partall.(3) Brøker kan forenkles. 16/24 = 8/12 = 4/6 = 2/3. Nå kan ikke brøken for...
 • Induksjon Fysikk 2

  Foruminnlegg
  Jeg sliter med det følgende spørsmålet i boka RomStoffTid 2: Oppgave 11.329+ En spole roterer raskt i et homogent magnetisk felt med ukjent feltstyrke B. Spolens rotasjonsakse er vinkelrett på det magnetiske feltet. Den induserte spenningen blir registrert med en spenningsssensor som er koplet ...
 • Fysikk 2 - Sirkelbevegelse

  Foruminnlegg
  Hei har en oppgave jeg ikke klarer å løse, den lyder slik Marte har massen 40kg og kjører karusell. Radien i sirkelbanen er 6,0 m. Rundetiden er 4,5 s. Se bort fra luftmotstand. a) Regn ut banefarten og sentripetalakselerasjonen b) Tegn en figur som viser kreftene som virker på Marte c) Finn...
 • Newtons 2. lov

  Foruminnlegg
  Hei! Beklager at jeg spør så mye, men jeg lurte på om noen kunne gi et eksempel på et eksperiment som tester Newtons 2. lov? Gjerne også hvordan man kan teste/bevise de andre lovene også :) Tusen takk!
 • Fysikk 2 B-1.8 Ergo

  Foruminnlegg
  Hei, jeg sliter med å finne ut hvordan man løser oppgave B-1.8 i fysikk 2 ergo boken.
 • Oppgaver innenfor økonomi. Muntlig matte-eksamen.

  Foruminnlegg
  Hei. Jeg har da fått temaet Økonomi i Matteeksamen, 10. trinn. Jeg lurer på om dere har noen forslag til oppgaver? Satser på en god karakter så bør være litt innhold og vanskelige regneopperasjoner i oppgaven. Håper på noen svar!Tusen takk på forhånd.Thomas
 • cos^2 X

  Foruminnlegg
  Øhh, jeg hadde tentamen i dag og fikk ikke til å tegne denne grafen på kalkulatoren..f(x)=cos^2 XFikkk bare syn err... Har aldri sett cos opphøyd i annen før?? Går det? =)Kan noen forklare hvordan jeg skulle ha fått til dette på kalk i fohold til en vanlig cos eller sin-graf? Jeg skulle ha tegnet...
 • Fysikk 2 Oppgaver

  Foruminnlegg
  Hei, sitter med noen oppgaver som jeg ikke klarer og forstå. Lurer derfor på om noen av dere kunne ha hjelpet med å løse de :) Oppgave 2; En ishockeypuck med massen 160 g akselereres fra ro med en gjennomsnittlig kraftsum på 1,0 N i 1 s. Friksjonstallet for pucken på isen er 0,010. a) Hvor st...
 • kjernefysikk, mc^2

  Foruminnlegg
  Har en reaksjon som jeg sliter litt med,4(nukleon),2(proton) H ( får ikke til å skrive oppe og nede her) +10,5 B-->13,7N+1,0nHvor stor kinetisk energi har nøytronet og den nye kjernen tilsammen? Vet at alpartiklene hver har 8,0*10^-13 J med kinetisk energi og at den frigjorte energien ved rea...
 • finne m/s^2

  Foruminnlegg
  Vi er på en fremmed planet. En homogen stav med lengde 1.3 meter og masse 2.6 kg er hengt opp i den ene enden. Vi trekker staven 4º ut til siden og lar den pendle om opphengningspunktet. Staven pendler med period 2.2, hva er tyngdens akselerasjon på den fremmede planeten?
 • kjemien stemmer oppg 6.2.4

  Foruminnlegg
  hei, Forstår ikke fremgangen til oppg. 6.2.4 i kjemien stemmer. Skjønner ikke hvordan jeg skal gå frem på noen av deloppgavene. Håper noen her inne kan hjelpe til. Oppgaven er: 4,0 g NaOH(s) ble løst i 250 mL vann, og temperaturen steg fra 19,5 til 23,0 C. Det trengs 4,18 J for å øke temperat...