Akkurat nå er 21 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen. Resultater: 481 til 500 av 4275
 • kjemien stemmer oppg 6.2.4

  Foruminnlegg
  hei, Forstår ikke fremgangen til oppg. 6.2.4 i kjemien stemmer. Skjønner ikke hvordan jeg skal gå frem på noen av deloppgavene. Håper noen her inne kan hjelpe til. Oppgaven er: 4,0 g NaOH(s) ble løst i 250 mL vann, og temperaturen steg fra 19,5 til 23,0 C. Det trengs 4,18 J for å øke temperat...
 • kjemi-oppg fra diskusjon.no

  Foruminnlegg
  her er en oppgave jeg har sett litt på, men kommer ikke helt i mål. sysler lite med kjemi nowadays-for skylde på det. dessuten har jeg mye annet å gjøre. 30 km kvinner nå...linken ligger her:http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1070405&st=220siste sida (s. 12)altså utledning av formele...
 • Newtons 1. og 2. lov

  Foruminnlegg
  Lurer litt på noen oppgaver knyttet til Newtons 1. og 2. lov:1) Vi må bruke en stor kraft for å skyve en bil selv om farten er både liten og konstant.Er dette i samsvar med Newtons 1. lov?2)a) Et barn sitter i passasjersetet framme i en bil uten sikkerhetssele.Hva kan skje med barnet hvis bilen m...
 • 2 oppgaver (2FY)

  Foruminnlegg
  Har litt problemer.Kan noen hjelpe? :-D1) En bil kjører med farten 36 km/h rett i en fjellvegg. Føreren har en masse på 60 kg. Regn ut kraften på føreren og sammenlign kraften med tyngden. a) ...hvis føereren hadde sittet uten bilbelte og kommet til ro etter 0,10 s.b) ...når føreren bruker bilbe...
 • 3.6.6 Aqua 2: Buffere

  Foruminnlegg
  b) Nina skal lage en buffer med pH = 7,0. Til det bruker hun passe mengder av natriumsaltene NaH2PO4 og Na2HPO4. 1) Nina måler pH-verdien i bufferløsningen hun har laget. Den er 7,3. Må Nina tilsette mer NaH2PO4 eller Na2HPO4 for å få riktig ph-verdi? 2) Finn pH-verdien i en NaH2PO4/Na2HPO4- b...
 • R2 EKSAMEN - topppunkt/bunnpunkt geogebra

  Foruminnlegg
  Hei, har R2 eksamen imorgen, så håper på raskt svar! Vet det er greit å tegne graf i geogebra for så å tegne den av på ark Men er det noen som vet om man også kan finne topppunkter/bunnpunkter i geogebra og så bare skrive kordinatene og at man fant de vha. ekstremalpunkt i geogebra? eller må je...
 • Mattematikktentamen del 2 (ark)

  Foruminnlegg
  Hvilke notater foreslår dere jeg tar med til del 2 på tentamen? Hvor alle ikke kommuniserende hjelpemidler er tillatt. F.eks ark jeg kan skrive ut eller lignende?
 • Kjemisk likevekt v^2

  Foruminnlegg
  Har en oppgave som samtlige i klassen ikke får til, og jeg lurer på om noen vet hvordan man finner svaret i denne oppgaven.Oppgave:Likevektskonstanten for dissosiasjon av jod ved 1000 K er K=3,76 * 105. Reaksjonen er I2 <--> 2I. I et forsøk begynte man med 1,00 mol rent jod i en 2,00 dm3 bo...
 • Eksempeloppgave Fysikk 2

  Foruminnlegg
  Er litt usikker på en oppgave her, hadde vært flott om noen kunne hjelpt meg litt!i) Et legeme (en gjenstand) med massen m1 har kinetisk energi E1. Et annet legeme (en annen gjenstand) med massen m2 har kinetisk energi E2. Legemene (gjenstandene) har samme bevegelsesmengde. Hva er forholdet mello...
 • Lurer på 2 ting

  Foruminnlegg
  I have 2 questions. I have been thinking about these two things a while, and got no one to ask, so hope to get some info/answeres here:)1:When an electron is standing still, it produces an electric field (and no magnetic field), right? So when many electrons is moving with a constant speed (a cur...
 • Likninger med 2 ukjente

  Foruminnlegg
  Noen som kan hjelpe med denne? Hva menes med det tegnet som står foran X i andre likning feks?
 • Trigonometriske 2. gradligning

  Foruminnlegg
  Heisann. Jeg sliter med følgende spørsmål; "Løs ligningen der , ved først å omforme likningen til en annengradslikning i tan x". Det står absolutt helt stille her for meg. Hjelp? Mvh, Roger
 • seriekople 2 batteri

  Foruminnlegg
  Kan noen si meg hva som skjer viss jeg gjør det?MVH Neat
 • Polymerer KJ 2

  Foruminnlegg
  Hei, jeg nå nettopp kommet hjem fra prøve i dette siste kapitellet. Jeg lurte om noen kunne hjelpe meg litt med to oppgaver fra prøven."Kan etandiklorid fremstilles av en friradikalreaksjon?" Alternativer sant/usant. Her svarte jeg "sant". Slik tenkte jeg: Jeg så for meg en fr...
 • Termisk likevekt 2

  Foruminnlegg
  Vi har 100 g is som holder -18ºC og tilsetter 100 g vann som holder 4,0ºC. Hvor mye is får vi ved termisk likevekt? vann: 4184 J/kgK is: 2050 J/kgK - 106 g - 100 g - 94 g - 112 g - 88 g
 • Trenger hjelp til 2 oppgaver

  Foruminnlegg
  Jeg står litt fast på disse to og trenger løsningsforslag: "Eva har 48 m ståltråd. Av den skal hun lage et strømgjerde rundt et beiteområde. Hun har disse formene på beiteområdet å velge mellom: Likesidet trekant, sirkel og kvadrat. Hvilken form gir størst areal og hvilken gir minst areal? H...
 • Hjelp til 2 oppgaver!

  Foruminnlegg
  1)Regn ut det prosentvise innholdet av karbonsyre og hydrgoenkarbonat hvis pH-verdien er 7 2) Vi vil lage 1,0 L av bufferen. I skapet finner vi en flaske med 600 mL 1,4 mol/L CH3COOH som vi vil bruke til å lage bufferen. Hvor mange gram CH3COONa må veies inn for å få 1,0 L buffer med riktig p...
 • 2 fy! Oppdrift..

  Foruminnlegg
  Oppgaven lyder  slik: Vi må bruke en kraft på 18N rett nedover for å holde en person på 480N helt under vann. Vannet har en tetthet på 1.00*10^3 kg/m^3. Hvor stor er tettheten?? fasit( 9,6*10^2 kg/m^3) Om du også forklarer hvordan du tenker under veis når du løser den, hadde vore til stooor hjelp...
 • Kjemi 1 - hjelp

  Foruminnlegg
  Hei :) Jeg jobber med kjemi oppgaver og sitter fast på denne: Skriv stoffene i rekkefølge etter økende kokepunkt. Må begrunnes. Heksan 2,2 - dimetylbutan Butan Propan Hadde vært super om noen kunne hjelpe meg, vet ikke hvordan jeg skal komme fram til svaret.
 • Har noen ERGO 2 prøver

  Foruminnlegg
  Har noen ERGO 2 prøver, trenger det veldig har snart tentman og de prøvene er meget gode!