Akkurat nå er 4 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen. Resultater: 481 til 500 av 4244
 • R2 EKSAMEN - topppunkt/bunnpunkt geogebra

  Foruminnlegg
  Hei, har R2 eksamen imorgen, så håper på raskt svar! Vet det er greit å tegne graf i geogebra for så å tegne den av på ark Men er det noen som vet om man også kan finne topppunkter/bunnpunkter i geogebra og så bare skrive kordinatene og at man fant de vha. ekstremalpunkt i geogebra? eller må je...
 • Mattematikktentamen del 2 (ark)

  Foruminnlegg
  Hvilke notater foreslår dere jeg tar med til del 2 på tentamen? Hvor alle ikke kommuniserende hjelpemidler er tillatt. F.eks ark jeg kan skrive ut eller lignende?
 • Kjemisk likevekt v^2

  Foruminnlegg
  Har en oppgave som samtlige i klassen ikke får til, og jeg lurer på om noen vet hvordan man finner svaret i denne oppgaven.Oppgave:Likevektskonstanten for dissosiasjon av jod ved 1000 K er K=3,76 * 105. Reaksjonen er I2 <--> 2I. I et forsøk begynte man med 1,00 mol rent jod i en 2,00 dm3 bo...
 • Eksempeloppgave Fysikk 2

  Foruminnlegg
  Er litt usikker på en oppgave her, hadde vært flott om noen kunne hjelpt meg litt!i) Et legeme (en gjenstand) med massen m1 har kinetisk energi E1. Et annet legeme (en annen gjenstand) med massen m2 har kinetisk energi E2. Legemene (gjenstandene) har samme bevegelsesmengde. Hva er forholdet mello...
 • Lurer på 2 ting

  Foruminnlegg
  I have 2 questions. I have been thinking about these two things a while, and got no one to ask, so hope to get some info/answeres here:)1:When an electron is standing still, it produces an electric field (and no magnetic field), right? So when many electrons is moving with a constant speed (a cur...
 • Likninger med 2 ukjente

  Foruminnlegg
  Noen som kan hjelpe med denne? Hva menes med det tegnet som står foran X i andre likning feks?
 • Trigonometriske 2. gradligning

  Foruminnlegg
  Heisann. Jeg sliter med følgende spørsmål; "Løs ligningen der , ved først å omforme likningen til en annengradslikning i tan x". Det står absolutt helt stille her for meg. Hjelp? Mvh, Roger
 • seriekople 2 batteri

  Foruminnlegg
  Kan noen si meg hva som skjer viss jeg gjør det?MVH Neat
 • Polymerer KJ 2

  Foruminnlegg
  Hei, jeg nå nettopp kommet hjem fra prøve i dette siste kapitellet. Jeg lurte om noen kunne hjelpe meg litt med to oppgaver fra prøven."Kan etandiklorid fremstilles av en friradikalreaksjon?" Alternativer sant/usant. Her svarte jeg "sant". Slik tenkte jeg: Jeg så for meg en fr...
 • Termisk likevekt 2

  Foruminnlegg
  Vi har 100 g is som holder -18ºC og tilsetter 100 g vann som holder 4,0ºC. Hvor mye is får vi ved termisk likevekt? vann: 4184 J/kgK is: 2050 J/kgK - 106 g - 100 g - 94 g - 112 g - 88 g
 • Trenger hjelp til 2 oppgaver

  Foruminnlegg
  Jeg står litt fast på disse to og trenger løsningsforslag: "Eva har 48 m ståltråd. Av den skal hun lage et strømgjerde rundt et beiteområde. Hun har disse formene på beiteområdet å velge mellom: Likesidet trekant, sirkel og kvadrat. Hvilken form gir størst areal og hvilken gir minst areal? H...
 • Hjelp til 2 oppgaver!

  Foruminnlegg
  1)Regn ut det prosentvise innholdet av karbonsyre og hydrgoenkarbonat hvis pH-verdien er 7 2) Vi vil lage 1,0 L av bufferen. I skapet finner vi en flaske med 600 mL 1,4 mol/L CH3COOH som vi vil bruke til å lage bufferen. Hvor mange gram CH3COONa må veies inn for å få 1,0 L buffer med riktig p...
 • 2 fy! Oppdrift..

  Foruminnlegg
  Oppgaven lyder  slik: Vi må bruke en kraft på 18N rett nedover for å holde en person på 480N helt under vann. Vannet har en tetthet på 1.00*10^3 kg/m^3. Hvor stor er tettheten?? fasit( 9,6*10^2 kg/m^3) Om du også forklarer hvordan du tenker under veis når du løser den, hadde vore til stooor hjelp...
 • Kjemi 1 - hjelp

  Foruminnlegg
  Hei :) Jeg jobber med kjemi oppgaver og sitter fast på denne: Skriv stoffene i rekkefølge etter økende kokepunkt. Må begrunnes. Heksan 2,2 - dimetylbutan Butan Propan Hadde vært super om noen kunne hjelpe meg, vet ikke hvordan jeg skal komme fram til svaret.
 • Kjemi 1 oppgave 4.3.13

  Foruminnlegg
  Hei i kjemien stemmer 1 oppgave boken så forstår jeg ikke spørsmål 4.3.13 Spørsmålet er: I batterisyre er det 38.0% svovelsyre (masseprosent) og tettleiken er 1,29g/mL. Hva er konsentrasjonen i mol/Lav denne svovelsyren?
 • 2 fy! Trenger hjelp til denne:)

  Foruminnlegg
  En flåte som måler 6,0m * 4,0m, flyter på ei elv. Vi vil bruke flåten til å frakte en bil over elva med. I det vi kjøyrer bilen ombord, synker flåten 3.0 cm dypere i vannet. Finn tyngden av bilen..*Føler eg har for få opplysninger til å løyse denne?! Men det er sikkert bare jeg som ser kun rett ...
 • Løselighet og fellingsreaksjoner kjemi

  Foruminnlegg
  Finn Ksp for hvert av saltene ut fra den gitte løseligheten. Løseligheten til BaSO4 er 0.0025 g/L
 • Sammensatte systemer 2

  Foruminnlegg
  Enda en oppgave jeg ikke får til helt :|
 • IMC - 2007 - Oppgave 2

  Foruminnlegg
  La <equation>n\geq 2</equation> være heltall. Hva er den minste og største mulige ranken til en <equation>n\times n</equation>-matrise der de <equation>n^2</equation> oppføringene er nøyaktig tallene <equation>1,2,3, \ldots, n^2</equation>?
 • dc/dt=-kc^2

  Foruminnlegg
  dc/dt=-kc2 K er en konstant Sett c(0)=c0 og bestem løsningen synes denne var vrien