Akkurat nå er 39 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen. Resultater: 501 til 520 av 4275
 • 2 fy! Trenger hjelp til denne:)

  Foruminnlegg
  En flåte som måler 6,0m * 4,0m, flyter på ei elv. Vi vil bruke flåten til å frakte en bil over elva med. I det vi kjøyrer bilen ombord, synker flåten 3.0 cm dypere i vannet. Finn tyngden av bilen..*Føler eg har for få opplysninger til å løyse denne?! Men det er sikkert bare jeg som ser kun rett ...
 • Kjemi 1 oppgave 4.3.13

  Foruminnlegg
  Hei i kjemien stemmer 1 oppgave boken så forstår jeg ikke spørsmål 4.3.13 Spørsmålet er: I batterisyre er det 38.0% svovelsyre (masseprosent) og tettleiken er 1,29g/mL. Hva er konsentrasjonen i mol/Lav denne svovelsyren?
 • Sammensatte systemer 2

  Foruminnlegg
  Enda en oppgave jeg ikke får til helt :|
 • Løselighet og fellingsreaksjoner kjemi

  Foruminnlegg
  Finn Ksp for hvert av saltene ut fra den gitte løseligheten. Løseligheten til BaSO4 er 0.0025 g/L
 • IMC - 2007 - Oppgave 2

  Foruminnlegg
  La <equation>n\geq 2</equation> være heltall. Hva er den minste og største mulige ranken til en <equation>n\times n</equation>-matrise der de <equation>n^2</equation> oppføringene er nøyaktig tallene <equation>1,2,3, \ldots, n^2</equation>?
 • dc/dt=-kc^2

  Foruminnlegg
  dc/dt=-kc2 K er en konstant Sett c(0)=c0 og bestem løsningen synes denne var vrien
 • Hvem vant 2. verdenskrig?

  Foruminnlegg
  Jeg ved at Tyskland og Japan tapte krigen og at de Allierte vant. Men det er ikke det svaret lærern vår leter etter. Vi har fått at vite at vi skal prøve å tenke utradisjonelt. Jeg synes at det er en ganske så vansklig oppgave. Er det noen som har en idé om hvordan man kan se på det litt mer &qu...
 • Kjemi - spørsmål om fysiologisk saltvann

  Foruminnlegg
  Hei :)Jeg har litt bakgrunn i kjemi på universitetsnivå, men har oppdaget et alvorlig hull i min støkiometriske forståelse.Jeg har merket meg at fysiologisk saltvann bærer merket 0,9 % NaCl.Jeg lar være å si noe om bakgrunnen for spørsmålet mitt i fare for å påvirke resonnementet til den/de som s...
 • Integrasjon av tan^2 x

  Foruminnlegg
  Så oppgaven lyder som følgende: Finn det ubestemte integralet av: <equation>\int {tan^2x}dx</equation> Jeg vet en måte å løse den på, og den er som følger: Av definisjon vet man at: <equation>\int {1+tan^2x} dx = tan x + C</equation> <equation>\int {1+tan^2x - 1}...
 • pH oppgave 2

  Foruminnlegg
  Øvingsoppgave innen pH:Beregn pH i en 0,10 M <equation>\,\,NH_4CN\,\,</equation>løsning.
 • Hjelp til navnsetting av syre i organisk kjemi

  Foruminnlegg
  Hei, Jeg sitter igjen med kun ett spørsmål på en innlevering jeg har angående navnsetting i organisk kjemi. Håper noen kan hjelpe meg med denne da jeg sitter helt fast. Forbindelsen som skal navnsettes er denne: CH3 - CH2 - CH - CH2 - CH3 I COOH ...
 • Fysikk 1 eksamen vg2 tema Lys og bølger

  Foruminnlegg
  Hvilket kapitler og tema bør jeg trekke inn i presentasjonen som skal være på 20 minutter om Lys og Bølger? Trenger all hjelp og tips. Fysikk er ikke mitt sterkeste fag.
 • Oppg.9.336 i RST Fysikk 2

  Foruminnlegg
  Trenger noe hjelp med denne oppg.Noen opplysninger hvis du ikke har oppgaven foran deg.Oppgaven handler om romskipet 'Deep Space One' som benyttet ionemotor til fremdrift.Brennstoffet som ble brukt var xenon.xenon ionene ble akselerert over to metallplater med en innbyrdes avstand på 0....
 • Eksempeloppgave kjemi 2009

  Foruminnlegg
  Hei, jeg prøver å jobbe meg gjennom eksempeloppgave 2009 fra Utdanningsdirektoratet. Er det noen som vet hvor man kan finne en fasit? Er det noen forlag som lager dette? Hvis ikke kunne jeg trengt hjelp til et spørsmål fra Del 1: Et mol fast NH4Cl blir løst i 1 L 1,0 M NH3-løsning. pH i denne buf...
 • Hjelp med matte (SOS) 2

  Foruminnlegg
  Kan jeg få hjelp
 • Ulikheter med 2 ukjennte.

  Foruminnlegg
  Jeg holder på med noen oppgaver nå og er usikker på metoder for å løse oppgaver med 2 ukjennte. Så kan noen hjelpe meg med å vise utregningen på en slik oppgave med forklaring eller gi en link til en side der det er forklart?<equation>3x+4y\geq5</equation>
 • Kraft og bevegelse (Fysikk 2)

  Foruminnlegg
  To menn og en gutt skal skyve en kasse langs linja l. De to mennene skyver med kreftene F1 og F2. F1: en kraft på 100 N som danner 60 grader over linja l. F2: en kraft på 80 N som danner 30 grader under linja l. a) Finn verdi og retning for den minste kraften som gutten må skyve med for at k...
 • Derivasjon 3MZ (2)

  Foruminnlegg
  Hei!Har enda en oppgave i derivasjon. Her kommer den:En bedrift regner med at om x år er omsetningen i millioner kroner gitt ved : O(x)=20 ln(2x+3) + 30a) Hva er omsetningen om 5 år? (Er det bare å sette inn 5 for x? Jeg trenger vel ikke å derivere, skal jo ikke finne økningen?)b) Når er omsetnin...
 • 2 fy! Termofysikk!

  Foruminnlegg
  Oppgava under Varmekapasitet!Hvor lang tid tar d å varme opp 4,0 kg vann i ei aliminiumsgryte frå 8.0C til 98C når gryta med olkk har masse på 0,60kg og effekten av varmetilførselen er 1.0Kw??Se bort i frå varmetao til omgivelsane! Anyone? :|
 • 2. verdenskrig sammendrag

  Foruminnlegg
  Kan noen hjelpe meg med å skrive et sammendrag om andre verdenskrig? Jeg skal ha en prøve på skolen om andre verdenskrig i samfunnsfag og jeg trenger å huske de aller viktigeste hendelsene!